Vrolijk Kerstfeest

Het Doel van ons Leven is Bewustzijn

De Reis naar Bewustheid

 

Het Kerstlicht

Het proces van de transformatie van planeet Aarde en onszelf maakt vorderingen, die alleen door wakkeren wordt waargenomen. Het is de bedoeling meer mensen te laten ontwaken.

Inmiddels is het aantal ontwaakten dat het leven wil begrijpen toegenomen. Het is waarneembaar in de totale ontwikkeling, helaas overstemt het rumoer nog de stille vooruitgang in de harten van velen.

 

Zolang de grote meerderheid niet is ontwaakt en opstaat tegen het grote onrecht hun regering hen heeft aangedaan, kan de finale doorbraak niet plaatsvinden. Bedenk; om langdurige vrede te garanderen moet onze vrijheid van onder naar boven bevochten worden.

 

Planeet Aarde wordt een andere wereld met nieuwe werkelijkheid die zich stap voor stap openbaart; Het is noodzaak de mensheid massaal opstaat en koers zet op het Licht dat zichtbaar is aan het einde van de tunnel om zich niet meer van de koers te laten afbrengen.

 

Ook al lijkt het dat geen uitweg is uit onze huidige situatie, waarin de Duistere machten schijnbaar nog steeds de overhand hebben, is de werkelijkheid duidelijk anders. Hun strijd om planeet Aarde is definitief verloren wij hebben gewonnen!

 

De energie voor de laatste stap in de doorbraak bouwt zich op bij het volk en op een dag die niemand kan voorspellen, zal geheel onverwacht, de volle omvang van alle leugens aan het Licht komen en door de massa te worden gezien. Ze zullen ontdekken dat ze door hun eigen gezaghebbers grandioos zijn bedonderd.

 

Het Doel van ons Leven is Bewustzijn

De opdracht van de Deep State aan elke overheid is, altijd en overal, enkelen in staat te stellen de velen te exploiteren. Het schuldgeldsysteem is een slimme manier dit te bereiken. De moderne wereld van Industrie, Handel en Investeringen, werkt op win-win-software. Alleen de overheid met haar veldslagen, oorlogen, belastingheffingen, en hun ‘niet doen’ bevelen, en verboden, blijft opereren op prehistorische programmering. Te weten; pluk de bevolking kaal zoveel als mogelijk is, zonder dat ze in opstand komen.

 

Zolang het onbewuste niet bewust wordt, zal dat je leven beheersen en noem je dat je lot. – Carl Jung

 

Als planeet Aarde een ander Matrix-systeem invoert, gebaseerd op vier hoofdfactoren: Milieu, Gezondheid, Voedsel en Geluk, zullen meer banen worden gecreëerd om onze wereld op natuurlijke wijze te herstellen en te verbeteren.

 

Gebruik emotie voor de velen en reserveer de rede voor de weinigen.

Adolf Hitler

 

Als mensen wakker worden en beseffen dat het doel van het leven anders is dan de toegepaste overheidsbeleidsmaatregelen, die burgers tot op het bot kaalplukt, wordt niet begrepen dat deze maatregels ooit enig positief effect hebben kunnen opleveren!

 

Wees blij met je gezond leven, vergeet de corrupte regering want die wordt verwijderd. Sommigen zeggen dat geld geluk kan kopen, maar geld kan alleen materiele zaken kopen.

 

Echte rijkdom komt van binnenuit bv. door met echt geld, heuse dingen te maken en diensten te leveren, dat het tegenovergestelde is van schulden.

 

Dit behoeft geen verdere uitleg. Iedereen, accepteert een goudenmunt zoals die is. Zonder achtergrondverhaal of balansoverzicht. Zo werkt echt geld: het sluit transacties af. Je accepteert betaling en de rekening is vereffend.

 

De Deep State die ons op slimme wijze manipuleert en ons via het geldsysteem slaaf heeft gemaakt, geeft steeds minder om het feit of we wel of niet hun zorgvuldig gecultiveerde 5-zintuigen 3D nep-werkelijkheid accepteren, dat de illusie vormt in dit wereldtheater.

 

De slavendrijvers geven steeds minder om het feit dat het publiek in dit theater van illusie, de gaten ontdekt in het uit elkaar vallend landschap dat ooit als echt werd beschouwd.

 

Het kaartenhuis brokkelt af. Daardoor zien meer en meer van ons de touwtjes die de overheidsmarionetten dirigeren, dat zijn de zogenaamd gekozen politici: de wakkeren nemen waar hoe de poppenspelers aan de touwtjes trekken, ze zijn niet langer meer in de schaduw verborgen zoals voorheen.

 

Alles wat tot ons komt op het juiste tijdstip en moment; is Kosmische Intelligentie dat leiding geeft aan alle bewegingen in het oneindig Universum.

 

Van een wolk in onze atmosfeer tot de beweging van het Melkwegstelsel, is een perfecte organisatie, die permanent ordent en harmoniseert. Anders zouden miljarden planeten en sterren hun banen niet kunnen volgen zonder met elkaar in botsing te komen.

 

Het wordt nog niet beseft of begrepen, dat de mens zo’n klein wezen is, zodat het niet van belang is binnen de oneindigheid van de goddelijke schepping. Het menselijk lichaam is een mini-heelal. Onze oorsprong is in de Bron, t.w. een goddelijk Zaadatoom. Wij mensen zijn dus ook atomair. Maar bovenal, zijn wijzelf het bewustzijn.

 

Als het menselijk bewustzijn stijgt; bevordert dat een geleidelijke en relatieve beweging in dit kwadrant van het Universum. Vaak zegt iemand dat hij de wereld wil veranderen. Uiteraard moet die wereld planeet Aarde zijn. Weinigen weten dat dit mogelijk is, en dat het veel gemakkelijker is dan wordt gedacht.

 

Slechts weinigen begrijpen; dat om de wereld te veranderen, het voldoende is zichzelf te veranderen. Anderen willen echter dat de wereld verandert, maar doen zelf geen moeite.

 

Enkele belangrijke aspecten worden verduidelijkt in deze tijd van de Overgang.

 

Je bent niet toevallig geïncarneerd op dit moment. Vele millennia van voorbereiding heeft het gekost om nu hier op Aarde te mogen zijn, als onderdeel van de Overgang van planeet Aarde van de 3e naar de 5e Dimensie met de ascensie van een deel van de mensheid.

 

Jij wakkere bent hier om je eigen opstijging te verrichten, en spoedig zul je een Opgestegen Meester zijn, evenals elk eerder Opgestegen Meester voor jou.

 

Je moet dit weten en vooral geloven! Je bent veel meer dan je denkt dat je bent. Was je vroeger een klein deeltje van je eigen bewustzijn, nu neemt dat bewustzijn snel toe en nemen nieuwe versies van jezelf je materieel lichaam over. Je wordt een nieuw bewustzijn.

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi informeert hieronder de mensheid op Aarde over de vooruitgang in het boven vermelde proces van bevrijding.

 

DE REIS NAAR BEWUSTHEID

Geliefden!

Alle zielen die bereid waren ervaringen op te doen en te leren op deze Planeet Aarde wisten heel goed wat het Goddelijke Plan was voor deze aardse mensheid. Zij kenden elke situatie die zij zouden aantreffen en zij kenden ook alle stappen die zij in elke incarnatie moesten nemen. En bovenal wisten ze dat op een dag de leertijd zou worden afgesloten en hun terugkeer naar huis verzekerd zou zijn.

 

Dus, jullie die hier op deze Planeet geïncarneerd zijn, maken deel uit van deze groep zielen die de unieke kans kregen om hier te zijn. Er is al eerder gezegd dat alleen de moedige zielen een dergelijke ervaring aanvaarden, want de aarde is een van de hardste zielenscholen in dit heelal.

 

De goddelijke plannen zijn perfect. Het bewustzijn van een hier geïncarneerde ziel is zo beperkt, dat er geen manier is om de omvang van zulke Plannen te bevatten. Pas als de sluiers volledig zijn opgelicht, zal het de dimensie en verhouding van alles kunnen zien. En die tijd van openbaringen is al begonnen.

 

Je bewustzijn breidt zich nu snel uit. Je begrijpt vandaag dingen die je een jaar of langer geleden niet begreep. Het uitbreidingsproces is zodanig versneld dat wat vroeger eeuwen duurde, nu een paar jaar of zelfs een paar maanden duurt.

 

Het proces van bewustzijnsverruiming is niet voor iedereen hetzelfde. Er is hier ook gezegd dat we allemaal op een ladder staan, en ieder staat op de trede die past bij zijn frequentie, dat wil zeggen bij zijn vermogen om de veranderingen die nu plaatsvinden op te vangen. Niemand krijgt de kans op nieuwe kennis als hij niet in staat is deze informatie te assimileren.

 

De Schepper Bron is de oorsprong van alles wat bestaat in het oneindige Omniversum. Het kan ook de Kosmische Centrale Zon worden genoemd. Alles daar is gewoon puur Licht! Het is een liefdevol bewustzijn dat zo groot is dat het niet kan worden begrepen, dus zeggen we dat dit bewustzijn GOD is. Alles wordt daar geschapen omdat alles daar vandaan komt, dat wil zeggen uit de BRON.

 

God, Bron, Kosmische Centrale Zon, Licht, Liefde, Energie, kortom een pakket dat wordt samengevat in een consciousness. Je bent een Goddelijke Vonk die voortkomt uit deze BRON. Door dit goddelijke atoomzaad werd je een monade. Je fragmenteerde in vele ikken tot je bij deze Ziele-fractal kwam die zo klein was dat je bijna het bewustzijn verloor van wie je werkelijk bent.

 

Maar dat was nodig, anders konden jullie niet op deze Derde Dimensionale Planeet zijn. De Goddelijke Vonk of het Zaadatoom is in feite een krachtige atoomkracht, zo groot is zijn energie. Daarom kan het planeten, sterren en sterrenstelsels scheppen. En om deze werelden buiten de Bron te bewonen, moet het zichzelf ontleden in minder atomaire delen. Dus het splitst zich in 12 Super Souls. Elk in 12 meer, en toch blijven ze in de toestand van Super Souls.

 

Alleen dan verdeelt elke Superziel zich in zielen. En om Derde Dimensionale Werelden zoals de Aarde te bewonen, moet de ziel zichzelf verdelen in stukken van haar eigen bewustzijn, dat wil zeggen in Fractalen. Jij, die hier geïncarneerd bent, bent een van deze Fractals.

 

Onthoud: je bent een gebroken bewustzijn. Daarom weet je niet van andere, hogere versies van jezelf. Je hebt het gevoel dat je afgesloten bent van de Bron, maar dat is niet waar. Je kunt het je alleen nog niet herinneren. Maar de tijd van ontwaken is nu.

 

Geleidelijk aan zul je je dingen herinneren die je nooit gedacht had te weten. Dit gebeurt naarmate je bewustzijn zich uitbreidt en integreert met je hogere versies.

 

Het ascensie-proces is altijd gebaseerd op de integratie van een lager bewustzijn door haar hogere versie. We kunnen de broek van een baby vergelijken met die van een volwassen man. Als baby kon je meerdere ervan in die broek stoppen. Naarmate ze groeien, passen echter steeds minder babies in, totdat er in de vorm van een volwassen lichaam altijd maar één lichaam inzit.

 

Deze integratie van de voorheen gefragmenteerde versies van hetzelfde bewustzijn is zo’n natuurlijk proces dat het geen enkel ongemak veroorzaakt. Je zult altijd jezelf zijn, alleen met een breder bewustzijn. Je zult jezelf nooit als twee mensen zien, zoals velen denken. Je zult een verbeterde zelf zijn; meer geëvolueerd.

 

Op dit moment zijn velen in de traverse tussen dimensies. Het is noodzakelijk om die dimensionale doorgang te maken. De poorten staan open, en om er doorheen te gaan moet je alleen de nodige frequentie hebben. Het geheim is te weten hoe je de nodige vibratie bereikt. Niemand kan dit proces voor de ander doen. Begeleiden, ja, maar niet ingrijpen. Elk ziele-fractal zal beslissen wanneer het deze oversteek wil maken. In feite, als het bereid is de nodige inspanning te leveren.

 

Ja, een inspanning, want de oversteek vereist wilskracht, vastberadenheid en voorbereiding. Niemand wordt op de schoot of op de rug gedragen. Daarom is het een moment van beslissing. Je zult jezelf uitdagen in moed, vastberadenheid, wijsheid en vooral vertrouwen. Ja, in vertrouwen, want jullie zijn gedurende honderden incarnaties voorbereid om hier te zijn en nu klaar om de laatste hindernissen te nemen.

 

Blijf de komende weken en het eerste deel van volgend jaar op de hoogte. Er zullen immense uitdagingen zijn en zoveel beproevingen die je zullen doen wankelen. Het geblèr van hen die de oversteek naar de Vijfde Dimensie niet zullen maken, zal oorverdovend zijn, zodat jullie angst zullen voelen en willen opgeven.

 

Je zult vaak op de proef worden gesteld, maar weet dat het je nooit aan steun zal ontbreken. Alles om je heen kan schudden, maar niets zal je deren als je vertrouwen blijft houden in het Plan.

 

Vergeet niet dat het Goddelijke Plan door geen enkel mens, hoe machtig ook, wordt bedreigd. Krachten van de mens heffen nooit de krachten op van de Schepper, en dat geldt ook voor jouw eigen kracht, omdat je een vrije ziel bent. Je bent een bewustzijn en geen lichaam zoals tot nu toe werd aangenomen. Niets en niemand kan een bewustzijn gevangen houden, want het bewustzijn heeft geen materiële vorm.

 

Je bent vrij zolang je begrijpt wie je bent. De illusie van de Derde Dimensie deed jullie anders geloven, maar nu beginnen de sluiers te verdwijnen en ontdekken jullie langzaam de waarheid.

 

De waarheid maakt je vrij! De waarheid is het paspoort naar dit kruispunt. Daarom gebeuren er zoveel aanvallen en pogingen om de waarheid te vernietigen. Maar de Schepper heeft zijn stop al gegeven!

 

De tijden zijn nabij en er zal geblèr en tandengeknars zijn door hen die de dimensionale oversteek niet kunnen maken.

 

Prachtige tijden voor iedereen die zich verdienstelijk heeft gemaakt of maakt!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Er gebeurt iets groots deze week!

De ontwaakten hebben de plicht om de slapers te wekken

Frequenties worden verhoogd om ze wakker te krijgen

Werk mee, iedereen die wakker is moet helpen!