Inleiding

Pleiadian mechanica van multi-dimensionaliteit

Earth Alliance Ruimte Weer Intel

  

Inleiding

Door de eeuwen heen zijn de Pleiadeanen altijd een leidend licht geweest voor de wezens op planeet Aarde, door helderheid en hoop te brengen in onze innerlijke wereld!

 

De volgende informatie is afkomstig van direct, gedecodeerde berichten van de goedbedoelende Lichtwerkers die in het zonnestelsel van de Aarde zijn afgemeerd. Sommige details komen rechtstreeks van leden van de Earth Alliance, bekend als de Great White Brotherhood.

 

Al deze informatie is speciaal gecodeerd om letterlijk te worden toegepast op de levenssituatie van elke lezer, alsof het speciaal voor elkeen geschreven is! Vanaf nu moet je afgestemd zijn op de juiste frequentie om de gegevens voor jezelf te kunnen decoderen, waardoor een veel groter bewustzijn ontstaat van wat gaande is!

 

De Pleiadeanen zeggen eenvoudigweg, laat alles wat komt, door je heen stromen en vertaal het voor jezelf! Wees ervan verzekerd dat alle juiste antwoorden op je vragen gegeven zullen worden.

 

Tegen het einde van het jaar 2018 hebben de Lichtkrachten in het zonnestelsel van de Aarde een allesomvattende planetaire bevrijdingsoperatie ingezet, die de naam “Operatie Vrijheid Aarde” kreeg. In de eerste paar uur van deze ongelooflijk Galactische operatie vernietigden en verwijderden speciale deltabeveiligingstroepen een groot kunstmatig scherm, genaamd de Dyson Sphere, uit het zonnestelsel van de Aarde dat letterlijk alle toegang tot de 5e Dimensie blokkeerde!

 

Een andere speciale missie van de Lichtkrachten, genaamd Operatie Meesterwerk, bestond uit het afbuigen van grote hoeveelheden hoog trillend gamma licht vanuit de galactische kern, van de aardse Zon, naar het oppervlak van planeet Aarde, met als doel het activeren van strengen 4 en 5 van het slapend Sterrenzaad DNA van de Aarde. Het doel van deze missie was om de atomaire trilling resonantie van het Sterrenzaad DNA te verhogen, zodat zij in staat zijn om bewust het 5e Dimensionale niveau waar te nemen!

 

Er was een belangrijk echt nieuwsfeit dat plaatsvond aan het begin van operatie “meesterwerk” waar elke zonne-observatorium op Aarde zeer duidelijke en gedetailleerde foto’s + video-opnamen hebben gemaakt van de ruimteschepen van de Lichtkrachten die deze bijzondere licht-afbuigingsoperatie uitvoerden in de nabijheid van de Zon.

De Lichtkrachten zijn 100% succesvol geweest in het verwijderen van de straling van dit licht richting Aarde gedurende de laatste vier Aardjaren met elke sterke straal van kosmisch licht afkomstig van de galactische kern, die tot op heden is gemeten, geregistreerd en gedocumenteerd door de Earth Alliance alsmede door alle kosmische agentschappen op Aarde.

 

Pleiadian mechanica van multi-dimensionaliteit

Terwijl de goedwillende Galactics in ons zonnestelsel het technische werk deden om te helpen de frequentie op planeet Aarde te verhogen en het Licht naar de Aarde brengen was slechts de helft van de strijd! Dit hoogfrequente scalair licht m

oest worden verankerd in het kristallijnrooster van planeet Aarde, opdat het op Aarde kon worden opgeslagen met als doel het bewustzijnsniveau van alle wezens op Aarde te verhogen.

 

Het nieuwe 5D lichtrooster op het aardoppervlak zendt een scalaire lichtgolf uit die is afgestemd op de Hertz-frequentie van de 4e en 5e strengen van DNA! Dit is bevestigd door recente informatie van de Earth Alliance!

 

5D resoneert tussen 40-100 Hertz in de gammastaat van bewustzijn. Door Extase; Hemels, d.w.z. een perfecte staat die de energieën van liefde, vrede, vreugde, overvloed, gezondheid en vrijheid manifesteert.

Elk wezen bestaat op dit moment in alle 12 dimensies, zeker nu! Dit is het eerste bewijs van Multidimensionaliteit. Omdat je altijd in alle dimensies bestaat, kun je een Dimensie niet verlaten zoals je 3D verlaat en naar 5D gaat. Dimensies bestaan in dezelfde tijdruimte: 3D en 5D bestaan beide nu en hier!

 

Je bestaat al in beide, maar men is zich meestal meer bewust van de dimensie waarmee men het meest resoneert! Het is mogelijk om volledig bewust te zijn, zelfs bewust in twee of meer dimensies. Dit niveau van multi-dimensionaliteit is zeer geavanceerd, en het zal ook mettertijd met jullie gebeuren!

 

Wat gebeurt er eigenlijk voordat men het niveau van bewust meesterschap kan bereiken? De dimensie waarin je het meest resoneert wordt zo dominant in de waarneming dat de andere niet meer lijken te bestaan, maar in werkelijkheid zijn ze er nog wel!

 

Dit gezegd, is het zeer belangrijk dit primaire principe van vibratie en frequentie te begrijpen: In dit universum bestaan dingen die op verschillende frequenties trillen in de sterkst mogelijke tegenstelling tot elkaar! De oude 3D matrix resoneert nog steeds op 7,8 Hertz, terwijl 5D begint bij 40 Hz en doorloopt tot 100 Hz, alvorens de zesde Dimensie binnen te gaan.

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Michael van de Palladianen legt hieronder uit wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten

 

Pas op! “Hogere energieën beginnen wereldwijd ” 

𝐀𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐙𝐚𝐤𝐢𝐞𝐥 … Het concentreert zich allemaal rond de goddelijke liefde

 

https://youtu.be/lHdZ-kYzp9o

 

Earth Alliance Ruimte Weer Intel – 2112023

Space Weather Watch In Progressie

 

 

Geweldig,

Nu we weer een super Galactisch weekend ingaan, slaat de Earth Alliance alarm over zeer hoge energieniveaus in de corona van de zon.

 

Enkele uren geleden met een interplanetaire schokgolf schoot een enorme X-klasse vlam van de zon af, met een enorme plasmawolk die nu recht op de aarde afkomt.

 

Lichtkrachten en ruimteweerbureaus op aarde houden de onstabiele zonnevlek AR3217 nauwlettend in de gaten, die de vlam afvuurde, alle ogen zijn ook gericht op dertien andere actieve zonnevlekken, die nu rechtstreeks op de aarde gericht zijn.

 

Volgens de Earth Alliance is het hele naar de aarde gerichte deel van de zon momenteel geladen met superhoge energie, en sommige van deze zonnevlekken vertonen een ‘bèta-gamma-delta‘ magnetisch veld dat zeer krachtige X-klasse explosies kan voortbrengen.

 

In de afgelopen 72 aarduren zijn ook veel krachtige M-klasse vlammen uitgebarsten en recent was er de enorme tornadozonnevlam, die uit de corona van de zon schoot en zich rond de noordpool van de aarde vestigde.

 

Een Earth Alliance critical space weather watch, solar discharge watch en tectonic plate watch zijn actief voor de komende 72 uur terwijl deze geladen zonnegebieden rond de aarde draaien.

 

* hieronder wordt de laatst doorgegeven Earth Alliance info weergegeven betreffende hemellichamen en de grote zonnevlam *

 

Grote,

U hebt misschien onlangs enkele ongelooflijk en vreemde gebeurtenissen aan de aardse hemel opgemerkt. Er is wereldwijd een grote toename van het aantal meldingen over  meerdere zonnen, vreemde maanactiviteit, buitenaardse wolken, vreemde lichten in de lucht, kleurrijke kometen en asteroïden. Er is stellig een grote toename van waarnemingen van draaiende lichtbollen, Ufo’s en UAPs. Nog vreemder is het feit, dat velen zeggen dat zij duidelijk de contouren kunnen zien van massieve planeten die dagelijks door de hemel bewegen, en deze objecten zijn massief en bedekken soms de halve hemelpanorama.

 

De Plejadiers zeggen dat iets veel groter de oorzaak is van alle huidige verhoogde zonneactiviteit, evenals alle hemelse waarnemingen die in de hemel worden geregistreerd. Ze zeggen dat achter de schermen iets groots gaande is.

 

Als een klok beweegt een massieve dode ster in de oortwolk elke 13.000 jaar dicht langs het zonnestelsel van de aarde, en door de afstand tot deze ster en de afstand tot de aarde, komen verschillende massieve planeten in dat zonnestelsel elke 3654 jaar dicht langs de zon en de aarde.

De meest recente nabije omloopcyclus van dit tweelingzonnestelsel begon net voor het aardjaar 2012, en momenteel, in 2023, bevindt deze zich in een zeer nabij perihelium ten opzichte van de zon en de aarde. In de eerste helft van 2024 zal deze omloopcyclus haar maximale perihelium bereiken.

 

Dit misdadig stelsel bevat een eigen bruine dwergzon, die veel groter is dan de gele zon van de aarde en verblindend wit plasmalicht uitstraalt. Een van de acht planeten in dit tweelingzonnestelsel heeft vele namen, zoals planeet X Nemesis, Hercobulus, en Nibiru.

 

Deze planeet is blauwgroen, net als de aarde, niet rood, en vijf keer zo groot als de aarde. Een andere kleinere planeet in dit stelsel is helder roodachtig/oranje en bevindt zich momenteel linksonder de zon tijdens zonsondergang. Als je kijkt, zul je het zien.

 

Dit alles lijkt voor sommigen misschien een verregaande samenzwering; maar als men diep genoeg onderzoek doet, kan men uiteindelijk alle stukjes bij elkaar leggen en bij de waarheid komen.

 

Het is bekend dat, ongeacht de pogingen van ‘de machten die waren’ om dit het zonnestelsel van Nibiru voor de wereld te verbergen, de komende maanden zal deze duidelijk en helder aan de hemel verschijnen, naarmate deze dichterbij komt, dat niets het meer kan verbergen.

 

De Antieken waren zich volledig bewust van dit tweelingzonnestelsel toen zij de kruising ervan aan de hemel volgden, en de moderne ‘machten die waren’ weten ervan sinds 1983. Ze verkozen alleen om egoïstische redenen de mens niet over te alarmeren. Hoewel deze hemellichamen in wisselwerking staan met het magnetisch veld en weersystemen van de aarde, is het bekend dat deze hemellichamen zich juist van de aarde afwenden, en is  geen gevaar is voor een botsing.

 

De baan van Nibiru 3654 in

het zonnestelsel is een cyclisch reset-evenement dat ten minste vijf bekende keren in de prehistorie een grote zonneflits en een gebeurtenis op uitstervingsniveau heeft veroorzaakt, maar ook is bekend dat in deze tijd van de zesde keer geen cataclysme plaatsvindt, voornamelijk dankzij geavanceerde magnetische pool-, stabilisatietechnologie die op de noord- en zuidpool van de aarde zijn geplaatst.

 

Bovendien gaat het exotisch gammalicht van de grote zonnevlam alle het slapend DNA in deze kosmos activeren, en zullen de wezens van planeet aarde op aarde in bewustzijn worden verheven tot de volgend hogere dimensie!

 

Het is de tijd voor een nieuw begin en een tijd waarin ongelooflijke en prachtige dingen voor jullie gaan gebeuren. Het is geen tijd voor een complot of een einde-van-de-wereld-scenario. Het is een tijd om praktisch te zijn en het gezond verstand te gebruiken. Het is vooral de tijd een groter intuïtie en onderscheidingsvermogen te gebruiken voor alle informatie die je ontvangt.

 

Het is geen tijd om naar omlaag of terug te kijken. Het is een tijd om je hoofd op te heffen en omhoog te kijken, want daar vindt de grandeur plaats. Wij zeggen: ga gewoon naar buiten en hef elke dag uw ogen op naar de hemel en kijk of u het kunt zien.

 

Nu de hemellichamen boven ons hoofd blijven bewegen en de zon steeds meer reageert, weet dan dat de grote zonnevlam inderdaad op komst is en spoedig gaat gebeuren, zoals de ouden reeds zeiden.

 

Alle tekenen staan aan de hemel, en het staat op de muur geschreven!

 

Wees in grote vrede, en hoop!

 

Laat ons weten hoe het met je ascensie reis gaat, en voel je vrij om eventuele ascensie  symptomen die je op dit moment ervaart met ons te delen.

 

God-speed,

Michael en de Plejadier