Dienaren en Arbeiders

Noach en de grote overstroming

Het Nieuwe Aardmens Verhaal is Geheim

Belangrijk te Weten Wie en Wat je Bent

Bij de Bron zijn we Allemaal Een

 

Dienaren en Arbeiders

Het doel was een nauwelijks intelligente arbeider te ontwikkelen die de gereedschappen kon gebruiken, gemakkelijk gecontroleerd kon worden en bevelen kon opvolgen. Aanvankelijk lieten de scheppers bij de eerst geschapen Aardse mensen de genetica boven de 2e streng DNA slapend.

 

Alhoewel het universele doel van de menselijke schepping was dienaren en arbeiders voor de goden te maken, zeggen de oude kleitabletten dat Enki een liefdevolle emotionele band had met zijn menselijke creatie. Hij beschreef hen als zijn bloedkinderen en zorgde als zodanig voor hen.

 

Nadat de mens op aarde was geschapen, waren er talrijke gebeurtenissen waarbij Enki voor hen zorgde en hen beschermde tegen de onverschilligheid van zijn Anunnaki-familie. Enki zorgde ervoor dat hij de mens de extra goddelijke vonk gaf toen hij hen schiep, zodat zij uiteindelijk konden beseffen dat ze hun eigen God waren.

 

Later, in dit menselijk scheppingsverhaal; ging Enki achter de rug van zijn broer Enlil en familie om en gaf de mens in Edens’ paradijs de genetische vrucht van de Anunnaki boom der kennis de goddelijke vonk van het hoger bewustzijn.

 

Toen de Annonas dit hele scheppingsproces van de mens begonnen, wisten zij absoluut niet wat het resultaat zou zijn. De waarheid is dat zij iets creëerden dat veel groter was dan zijzelf en dat het ook de werkelijk goddelijke vonk bevatte. Enki had de mensheid opgewaardeerd tot superintelligent, zelfs hoger dan de Annonas.

 

Na veel discussies door de raden over hoe de goddeloze hybride reuzenkinderen van de aarde verwijderd moesten worden, en nadat Enlil zijn zaak tegen Enki’s aardse volk had voorgelegd, werd inderdaad door vader god Anu besloten het nieuws van het opkomend aardse onheil voor alle schepselen op aarde verborgen te houden, om ze gezamenlijk uit te roeien door het water van de grote vloed.

 

Noach en de grote overstroming

Nadat het lot van de mensheid was beslist, deed Enki zijn uiterste best de mensheid te redden van wat komen ging. Slaagde hij erin,  in het geheim, enkele van zijn geliefde menselijke creaties te redden door Noach en zijn familie, evenals het DNA van de aardse schepsel, opdat de aarde na de grote zondvloed opnieuw bevolkt kon worden.

De grote gevleugelde rode vernietiger, Nibiru, kwam toen dicht bij de aarde, de magnetische kracht was zo sterk dat de aarde volledig werd ingekapseld.

 

Terwijl de goden toekeken vanuit hun ruimteschepen boven de aarde, stortten de enorme ijskappen uit het noorden en zuiden zich in de oceanen, en de machtige oceanen rezen 6 mijl de hemel in. De ijstijd werd abrupt beëindigd door deze grote zondvloed, waarbij de hele mensheid en alles wat op het aardoppervlak bestond werd weggevaagd.

 

Tijdens de eerste periode na de zondvloed trok het water zich terug en verscheen er droog land. De Siriaanse dynastie landde weer terug op het aardoppervlak en begon onmiddellijk met de wederopbouw van hun steden en hun wereldwijd goudmijnimperium.

 

Het Nieuwe Aardmens Verhaal is Geheim

Enki beklaagde zich over de verdwijning van zijn menselijke creaties, er was veel discussie onder de familieleden over alles wat op aarde was gebeurd. Na veel nadenken stemde Enlil ermee in dat de mens opnieuw gemaakt moest worden, vooral omdat de Anunnaki nog steeds arbeiders nodig hadden.

 

Er werd afgesproken en vastgelegd door vader/koning Anu dat deze nieuwe aardmens minder vruchtbaar zou zijn, een kortere levensduur zou hebben, en minder bewust zou zijn dan hun voorgangers.

 

Men wilde ervoor zorgen dat de nieuwe aardmens nooit het verhaal zou leren kennen van wat was gebeurd. Ook werd bepaald dat het goddelijk recht om te heersen zou worden overgedragen van de Siriaanse dynastie naar hybride menselijk aardse heersers, waaruit de Farao’s en Koningen voortkwamen.

 

Dit is het daadwerkelijk verhaal van de oorsprong van de mensheid van nu, onderbouwt door de prehistorie nauwkeurig weergegeven gebeurtenissen. Het verhaal is bitterzoet en misschien moeilijk te verteren, maar het is de waarheid die iedereen voor zichzelf op dieper niveau moet onderzoeken en verteren.

 

Hieronder doet onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi verslag van de laatste ontwikkelingen rond dit verhaal…

 

Belangrijk te Weten Wie en Wat je Bent

 

Geliefden!

Toen jullie hogere versie van de ziel besloot een fragment van haar eigen bewustzijn te sturen om het leven in de illusie van afscheiding te ervaren, kende zij reeds de regels van het leven in een materiële wereld van dualiteit, van polariteiten en vergetelheid onder de dichte sluiers van de Derde Dimensie.

 

Ter herinnering aan vorige teksten, waarin reeds Monaden werden vermeld, in relatie met onze eigen superieure versies en ook over het Fractal van dit immense bewustzijn, hetwelk niets anders is dan dat van jullie, als geïncarneerden op Aarde op dit moment.

 

Binnen de regels van deze Terranische School is de sluier van vergetelheid de belangrijkste hoedanigheid die nodig is, want zonder die sluier zou de gefragmenteerde ziel hier geen mogelijkheid hebben de ervaringen van dualiteit en polariteit te beleven.

 

Niet alleen de vergetelheid van wie je bent, noch waar je vandaan komt, maar ook de vergetelheid van alle vorige incarnaties voor het bestaan van nu.

 

Deze vergetelheid heeft jou je oorsprong doen vergeten, waardoor je in feite voelt afgescheiden te zijn van de Bron en alle andere hogere versies van jezelf. Deze illusie van er niet bij te horen, ontwikkelde de overdreven gehechtheid aan materie, de mens en dingen.

 

Het ontwikkelde echter ook je inferieur zelf, dat wil zeggen het EGO. De groei van het ego leverde de illusie dat het een grotere strijd is om te overleven. Door je niet te herinneren hoe machtig je eigenlijk bent, kwam het ego je vertellen dat de manier om te overleven bestaat uit anderen te overstemmen.

 

De macht hebben over alles en iedereen zou je betere levensomstandigheden geven, terwijl de dood niet komt. Ongetwijfeld was er ook de bijdrage van de Elitegroep die de mensheid altijd heeft gedomineerd en gecontroleerd. Hoe groter de onwetendheid en verdeeldheid onder de mensheid, des te minder opstand tegen hun belangen. Dit is de tactiek die zij tot op heden hebben toegepast. T.w. Verdeel en Heers!

 

Wij gaan vandaag niet spreken over de plannen van de Schepper voor de Aarde en de mensheid. Dat is al eerder gezegd bij andere gelegenheden. Vandaag gaan we spreken over en voor jullie. Ja, het is nodig omdat de tijd snel opraakt als de Oude Cyclus van de 3D-Aarde eindigt.

 

Een Nieuwe Tijd vraagt reeds om doorgang die gaat zorgen voor het ontstaan van een Nieuw Tijdperk voor de mensheid op Aarde.

 

De Planetaire Overgang is geen eenvoudige gebeurtenis zoals velen denken. Deze Overgang die nu al begonnen is, is zo groot dat ze ongeveer 3 Eeuwen duurt. Wij zijn nu aan het einde hiervan. En het is aan dit einde dat de veranderingen in feite met meer duidelijkheid plaatsvinden. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Alle systemen zullen worden gereset en het begin van nieuwe systemen is al aangekondigd.

 

Alles wat jullie reeds kenden, zal ophouden te bestaan. In plaats daarvan zal snel het nieuwe en het betere ontstaan. Probeer je voor te stellen hoe het voelt om door een Dimensionaal Portaal te gaan. Je verlaat een Wereld die je al kent, en gaat een Wereld binnen die je nog nooit eerder hebt gezien. Je verlaat de Derde Dimensie, en gaat de Vijfde Dimensie binnen. Je zult een Wereld van beproevingen en verzoening achterlaten om een veel betere Wereld van Regeneratie binnen te gaan.

 

Hoewel deze overgang snel zal zijn, kan zij binnen ons lineaire tijdsbestek verscheidene decennia duren. Verwacht niet ‘s nachts in 3D te gaan slapen en ‘s morgens in 5D wakker te worden. Verwacht ook niet dat iemand deze overgang voor jullie komt regelen. Ook al gaat de Planeet veranderen, jullie kunnen er alleen op leven, als je de juiste frequentie voor de nieuwe 5D-Planeet Aarde hebt.

 

Mensen vragen mij hoe je deze frequentie kunt bereiken. Ik antwoord dat er geen magische formule bestaat, noch een enkel pad. Het enige wat er is, is een staat van bewustzijn, die weliswaar individueel in hogere energiegolven moet trillen.

 

De hier genoemde energie vertegenwoordigt de vibraties van het emotionele lichaam van een ieder. Het emotionele lichaam reageert sterk op het gevoel van elk moment en van elke handeling die door elk geïncarneerd bewustzijn afzonderlijk wordt uitgeoefend.

 

Vergeet niet dat de geïncarneerde ziel niets anders is dan een deel van het hoger bewustzijn van elk mens, zoals zo vaak is gezegd, van het Fractal dat je bent.

 

De opstijging van de ziel, hangt alleen van jou af. Moest voorheen het ego zichzelf versterken, ook al was het een noodzakelijke illusie om te overleven, nu neemt de opkomst van het bewustzijn een omgekeerde weg. Het is werkelijk de in praktijk gebrachte antithese van het ego.

 

Het ego zorgde voor de afscheiding. Nu gaan we op zoek naar eenwording en saamhorigheid.

 

Het is echter wel noodzakelijk deze saamhorigheid te begrijpen. Er is geen verband met dat wat ons tegenwoordig wil beheersen, door het opleggen van normen, waarden en regels, die vaak meer bewijzen dat ze in feite scheiden in plaats van insluiten.

 

Het grote geheim van deze School der Zielen is juist om elke ziel toe te staan in elke incarnatie een ander karakter te leven. Daarom hebben wij de ervaring aanvaard te leven in een wereld van dualiteit en polariteit.

 

De tijd van dit leerproces is nu voorbij. De zielen moeten nu dringend de veranderingen voelen en beginnen zich te herinneren wie ze werkelijk zijn. Hoe meer de transpersoonlijke herinneringen je bewustzijn overnemen, hoe meer je je zult herinneren en de verhoging van je frequentie gaat voelen.

 

Zulke herinneringen maken het gemakkelijker voor jullie om het grote moment te begrijpen wat elke ziel nu ervaart. Als ze zich voorheen gescheiden voelde van de Bron, voelen ze zich ook gescheiden van alles en iedereen.

 

Nu begint het zich de verbondenheid te voelen, niet alleen met de Bron, maar ook met de hele goddelijke schepping.

 

Jullie hebben dit al gemerkt. Je hebt je gerealiseerd dat andere mensen zich in een andere trilling bevinden, maar je begint te beseffen dat iedereen een andere weg heeft afgelegd om hier terecht te komen. Je beseft dat als jij je ervaring naar je hogere zielsversies brengt, anderen dat ook doen. En nu begrijp je ook dat elke individuele ervaring naar de Bron voert.

 

Bij de Bron zijn We Allemaal Een

Daar bij de Bron zijn we allemaal een. De door jou beleefde ervaringen worden geïntegreerd in het hele bewustzijn van je Monade, en ook in het bewustzijn van de andere Monaden. En zo is het ook met de ervaringen van alle andere hier geïncarneerde Fractals. Dit geïndividualiseerde bewustzijn, gaat collectief geaggregeerd worden voor alle zielen, alle Superzielen, en alle Geesten van de oneindige Kosmos.

 

Als de Bron alles schept, is die Bron God zelf. Als je een zaadje van die Bron bent, ben je een miniatuur van de Bron, dus ben je ook een versie van God. Als gezegd wordt dat we allemaal een zijn met de Bron, zeggen we ook dat we allemaal medescheppers zijn van alles wat bestaat in het oneindig Universum. Jullie hebben geholpen Planeten, Sterren en Sterrenstelsels te scheppen.

 

Jullie hebben geholpen om hier op Aarde alles te creëren wat nu in de omgeving is. Jullie maken deel uit van het bewustzijn van elke plantensoort; van elk dieren ras; van elk mineraal. Jullie horen bij elk ding dat hier bestaat. Er is geen scheiding en die is er ook nooit geweest. Niets dat bestaat is geïsoleerd van de kosmische energie van de Bron. En als je een miniatuur van die Bron bent, is alles in jou, en ben jij alles wat is.

 

Het pad van ascensie loopt door het begrip van deze verbondenheid. Wanneer je dit bewust begrijpt, zul je klaar zijn voor de Nieuwe Aarde. Want dat is de grootste les die jullie gaan ervaren. Jullie hebben je tot nu toe steeds afgescheiden gevoeld, maar nu begint de tijd van herintegratie van al jullie verspreid liggende delen.

 

Deze integratie met het geheel heeft een draagvlak nodig. Ik heb hier al gesproken over het statief: van onvoorwaardelijke liefde, mededogen en respect voor alles en iedereen.

 

We kunnen echter alle predicaten erbij zetten die verheffen, zoals dankbaarheid, vreugde, vergeving, begrip, naastenliefde, solidariteit, samenwerking en vele anderen.

 

Wanneer we deze goede vibraties werkelijk in ons voelen pulseren, dan bereiken we de hoogste frequentie, precies die waarmee we door de Poorten van Ascensie kunnen gaan.

 

Concurrentie, overheersing, onderwerping en oplegging, creëren de tegenovergestelde frequentie, omdat zij sterk vibreren in de 3D-energieën. En die frequentie, verhindert die ziel om de ascensie te maken. Dat is de frequentie die niet erbij hoort.

 

Erbij horen of niet erbij horen is aan jou. Niemand, maar dan ook niemand wordt verantwoordelijk gehouden voor jouw beslissingen. Nu niet meer, want we bevinden ons in een tijd van bewustzijnsverruiming, waardoor we de dingen kunnen onderscheiden.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Om de mensheid te motiveren; Begin met het verspreiden van deze belangrijke boodschap. Hoe meer volgelingen begrijpen waar de tijd van nu naar toegaat, des te sneller begint de finale doorbraak naar volledige bevrijding van planeet Aarde. Hetgeen inmiddels een voldongen feit is geworden. – Op de vraag wanneer dit gebeurt, is het antwoord zodra de meute opstaat!

 

Verspreid het woord in het belang van ons allemaal.