Het Draait om Intuïtie en Logisch Denken

Energiefilters

Bereid je voor op de grootste transformatie naar een nieuwe realiteit

 

Het Draait om Intuïtie en Logisch Denken

Bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie te kunnen betreden. Deze sleutel heb je op het moment als je bewustzijn je zegt; doen! of, falen! Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je beoordelen of je belonen. Maar je zult het voelen wanneer het echt gebeurt. Het is het einde van een periode! En het begin van een nieuw tijdperk.

 

Wanneer mensen in goede doen zijn, is het lichaam in volledige harmonie, en in staat zichzelf te genezen en haar vitaliteit te verhogen. Verder kwamen metingen van de Schumann-resonantie uiteindelijk uit op een frequentie van precies 7,83 Hz, wat nog interessanter is, deze frequentie is van toepassing op zoogdieren. Omdat deze frequentie vreemde negatieve krachten omzet in positieve energieën, door middel van het chakra-systeem van het lichaam.

 

“Chakra” is een Sanskriet woord dat letterlijk vertaald wiel of schijf betekent.” Om een chakra in het lichaam te visualiseren, stel je je een draaiend wiel voor van energie waarbij bewustzijn en materie elkaar ontmoeten. Men vermoed dat ze zich opladen door contact met stroom van kosmische energie in het heelal.

 

Elke chakra is verbonden met een specifieke klier, orgaan en lichaamssysteem en ook met een specifieke kleurvibratiefrequentie. Bovendien heeft elke energiewerveling een belangrijke functie in het creëren van ons energetisch evenwicht. Deze energiecentra vibreren op verschillende niveaus, afhankelijk van het bewustzijn van het individu en het vermogen de kenmerken van elk van hen in je leven te integreren. De openheid en de stroom van energie door je chakra’s zijn noodzakelijk om volledig zelfbewust te worden en in harmonie te leven met je spirituele natuur, waardoor fysieke, mentale en emotionele gezondheid wordt gecreëerd.

 

Sinds het grootste deel van de mensheid niet meer in staat is de impuls in het hoger hart te activeren door de 4e DNA-streng te activeren, die gedurende de periode van adolescentie tot volwassenheid werd ontkoppeld; veroorzaakt door chemicaliën in chemtrails en voedsel, die na verloop van tijd het DNA-patroon vervormt; die in verband staan met het ontstaan en de verspreiding van ziekten door emotioneel en fysiek onevenwicht.

 

Het is onnatuurlijk, wanneer een individu niet de geest kan activeren en geen toegang heeft tot de 4e streng van het DNA; in dat geval kan de Ziel Identiteit niet geactiveerd worden.

 

Daardoor zijn ze zich niet bewust waarom ze op aarde zijn geïncarneerd, wat hun hoger doel is, en kunnen ze zich niet verbinden met of luisteren naar hun Hogere Zelf, – algemeen bekend als intuïtie en logisch denken, omdat hun Hoger Zintuiglijk waarnemingsvermogen niet is geactiveerd.

 

Ascensie is per definitie het pad van hen die ervoor kiezen bewust naar een hoger niveau van het licht te gaan. Het kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk genoeg verruimd is om elke les te begrijpen die gedurende opeenvolgende incarnaties zijn gepresenteerd.

 

Op het moment de gevaccineerde meerderheid ontdekt dat zij zijn misleid door hun regering, wordt wereldwijd de bevrijding een feit.

 

Hieronder meldt onze buitenaardse correspondent Vital Frosi over de laatste ontwikkeling betreffende onze overgang van 3D naar 5D.

 

 

ENERGIEFILTERS

 

Geliefden!

Terwijl de dagen worden geteld, breidt het menselijk bewustzijn zich nu uit met de snelheid van het Licht. Wij bevelen de beoefening van meditatie aan om jezelf te evalueren, want wat je gisteren was, ben je vandaag niet meer.

 

Er is hier ook gezegd dat wat vroeger eeuwen duurde, nu plaatsvindt in een paar weken of maanden. Uiteraard is er een groot deel van de mensheid dat nog steeds vasthoudt aan het oude energieraster van de Planeet. Zij proberen koste wat kost het status quo, bekend als ‘normaal’, te handhaven. Maar wat is dit normaal? Misschien is het niets anders dan de zogenaamde comfortzone.

 

Wij kunnen u verzekeren dat de meeste symptomen van pijn, lijden en ongemak niets anders zijn dan het verzet dat ieder van ons pleegt tegen de veranderingen die nu noodzakelijk zijn. Verzet en strijd tegen deze veranderingen maakt iemands leven veel moeilijker en gekwelder.

 

Daarom zeggen wij altijd: “Kom in de Flow!” Jullie zijn hier geïncarneerd op het beste moment op planeet Aarde. Dat is een voorrecht dat weinigen hebben gehad. Leven in geïncarneerde vorm, precies in de laatste periode van de Planetaire Overgang, dat geeft jullie een unieke kennis in het oneindig Universum.

 

Deze kennis zal eerst worden geïntegreerd in jullie hogere versies van jezelf, dat wil zeggen in jullie Monade. Deze kennis zal, zodra ze bij de Bron is aangekomen, ook worden geïntegreerd in alle Hogere Zelven van alle andere Monaden die in de gehele Kosmos bestaan.

 

Begrijp daarom de grootte van de verantwoordelijkheid die op je schouders rust op dit moment van Planetaire Overgang met de ascensie van je ziel. Nu falen zou een onmetelijke verspilling zijn. Het zou niet alleen het verlies zijn van de kans, maar van honderden incarnaties, in een wereld van verzoeningen en beproevingen. Deze leercyclus opnieuw doorlopen is zeker een zware taak voor elk mislukte ziel.

 

Gelukkig bereikt een groot deel van de mensheid op Aarde vandaag de noodzakelijke frequentie voor ascensie. Vandaag brengen we wat meer begeleiding, om de reis in dit laatste stuk van de Oude 3D Cyclus te vergemakkelijken. Wanneer wij zeggen dat het ergste voorbij is, willen wij jullie laten weten dat het beste nog moet komen.

 

Toch kan ieder van jullie het gemakkelijker of moeilijker vinden om de laatste brug over te steken die de dimensies 3 en 5 scheidt. Het inzicht dat alle bestaande vormen, zowel materiële als immateriële, niets anders zijn dan opgehoopte energieën, geeft ons de zekerheid dat het menselijk lichaam gematerialiseerde energie is.

 

De ziel daarentegen is een niet-materiële energie. Toch is er een voortdurende wisselwerking tussen energieën, die zich onderling vermengen, en materie of geen materie zijn.

 

We kunnen zeggen dat energie voortdurend door het bewustzijn van ieder mens gaat om te worden uitgewerkt en ieder geprojecteerde resultaat creëert. En als alles energie is, verklaart dit de theorie dat wij medescheppers zijn van onze werkelijkheid. We zijn dus allemaal individuen, want er is individualiteit in ieder mens op aarde.

 

Er zijn zeker geen twee bewustzijns gelijk. De ziel die belichaamd is in een fysiek lichaam is dat individuele bewustzijn. Wanneer wij zeggen dat de opstijging van de ziel afhangt van de staat van haar frequentie, geven wij in feite aan dat de opstijging individueel is.

 

Elk bewustzijn zal een noodzakelijk niveau van frequentie bereiken om de trilling te verkrijgen waarmee het door de Ascensie poort kan gaan. Door te vibreren in onvoorwaardelijke liefde, mededogen, respect, solidariteit, naastenliefde en dankbaarheid, stijgt de frequentie voldoende, tenminste om het niveau van 40Hz voor de Vijfde Dimensie te waarborgen.

 

Maar vandaag gaan we jullie wat informatie brengen, over hoe je de energieën kunt filteren. Jullie worden voortdurend gebombardeerd door hoogfrequente energie, direct afkomstig van het Licht.

 

Maar jullie worden ook dagelijks aangevallen door laagfrequente energieën die de Heren van het Licht jullie sturen. Als een echt worstelgevecht bevinden jullie je tussen deze twee krachten. Maar weet dat alleen jij kunt beslissen welke kant dit gevecht zal winnen. En jij bent de trofee van de winnaar.

 

In deze voortdurende strijd staat je geweten, dat wil zeggen je ziel, op het spel. Het is aan jou om dit geschil minder pijnlijk te maken, want de kant van geen Licht, meet niet de gevolgen die op jou kunnen vallen. Hoe meer pijn en lijden je voelt, hoe meer energie van de negatieve kant van het geschil het je geeft. Hoe meer angst, woede, wrok, schuld en hopeloosheid je voelt, hoe meer energie je zult geven aan degene die jouw bevrijding uit deze Wereld van Verzoeningen en Beproevingen wil vermijden.

 

Vergeet niet dat het fysieke lichaam slechts de resonantiedoos van de ziel is. Alle energetische onbalans vindt plaats in subtiele lichamen voordat het zich manifesteert in het fysieke lichaam.

 

Filter alle energieën voordat ze jou overnemen. Identificeer de frequentie van elke situatie, elk persoon, elk nieuwtje, elk gevoel en vooral van elk stukje informatie. Ja, vandaag beleeft de mensheid de laatste strijd van de 3D-Cyclus, waarin iedereen is verwikkeld, aan de ene kant een soldaat van informatie, en aan de andere kant een soldaat van desinformatie.

 

Kies welke Heer je wilt dienen. Denk aan de zin die zegt: “Je kunt geen twee Heren tegelijk dienen”. Of je informeert, of je des-informeert. Er zijn geen twee plaatsen voor elke ziel op de tribune van het leven. Maar er zijn twee heel duidelijke Tijdlijnen, en hier het je keuze. Je zult kiezen volgens je frequentie, want er is geen andere manier om het te doen. En als je eenmaal een Tijdlijn hebt gekozen, kan niets je daarvan afleiden.

 

De ene brengt jullie naar de Nieuwe Aarde, en de andere brengt jullie naar ballingschap, dat wil zeggen naar een andere 3D-Planeet van verzoeningen en beproevingen.

 

Kijk hoe de twee legers spelen. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om de ene of de andere waar te nemen en te identificeren. Identificeer de frequenties van beide kanten. Voel wat er in je resoneert! Probeer niet te raden, want het is niet nodig de kostbare tijd die nu dringt te verspillen. Voel gewoon hoe het resoneert met je innerlijke vibratie.

 

Geen enkel externe kracht, hoe krachtig ook, zal die frequentie kunnen veranderen. Er zal geen misverstand over bestaan, dus wees niet bang om de tijdlijn te volgen die je kiest.

 

Hoewel je huidige frequentie is opgebouwd in opeenvolgende incarnaties, zijn er nog steeds keuzes in het heden. Keuzes die je ongemak kunnen verlichten. Identificeer de frequentie van alles wat je verteld wordt, alles wat je leest, en vooral alles wat de Media je laat bereiken. Dit zijn de wapens in de oorlog van desinformatie versus informatie.

 

Als je al de frequentie van de Nieuwe Aarde hebt, zal het absorberen van energieën van verkeerde informatie je een beetje vertragen bij het oversteken van de Dimensionale 4D-Brug en je ook onnodige pijn en ongemak bezorgen.

 

Filter alles en doe het snel, op elk moment dat je informatie ontvangt. Voel in je hart of het al dan niet resoneert met wat je gelooft en weet. Zelfs met de beperkende overtuigingen die je door de eeuwen heen zijn opgelegd, heb je wel het aangeboren vermogen om te voelen. Voelen bedriegt nooit. Voelen is het bijgewerkte kwantumprogramma dat in jou bestaat.

 

Wie nog in de oude energie vibreert, zal zeker afstemmen op verkeerde informatie, omdat die altijd de achteruitgang van de evolutie teweegbrengt. Als je op de nieuwe frequenties van de Aarde vibreert, zul je natuurlijk wel of niet de sympathie van de boodschap of het gebrachte nieuws aanvoelen.

 

De Aarde van vandaag is iets dat we kunnen vergelijken met een radiotoestel, dat slechts twee golffrequenties op de afstemschaal heeft. Je ziel zal nu één kiezen. Zij zal de energetische trilling zonder ruis kiezen, zij zal de zender kiezen waar zij zich op haar gemak bij voelt.

 

Niets en niemand kan deze keuze verhinderen. Het is de uitoefening van de vrije wil van elk bewustzijn. Maar onthoud: Niemand zal voor je verschijnen en je vertellen welke keuze je moet maken. Je bent niet afhankelijk van iets externs om dat te doen. Je frequentie zal het automatisch doen, door afstemming en sympathie.

 

Gebruik je Energetisch Filter! Dit instrument is altijd al voor je beschikbaar geweest!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Bereid je voor op voor de grootste transformatie naar een nieuwe realiteit.

Dat net begonnen is…