Onze toekomst onder het Cabal Regime

Jezuïeten Complot

Ridders van Malta coöpereren met Jezuïeten

Hegeliaanse synthese; communisme versus kapitalisme

Hoe Hitler Duitsland welvarend maakte

De ware Winston Churchill

 

Onze toekomst onder het Cabal Regime

De heersende macht achter de Nieuwe Wereldorde controleert al vele jaren wereldwijd de geldstroom, middels de centrale banken en grote multinationale ondernemingen van de wereld. Deze wereldreuzen zijn, zoals al eerder gezegd, niet zomaar bedrijven, het zijn wereldmachten.

 

Via hun controle over de media; bepalen onze machthebbers hoe en wie “democratische” landen worden bestuurd. Door hun verregaand kredietbeleid zijn bijna alle landen van hen afhankelijk. Regeringen die onafhankelijk willen blijven, worden met geweld op de knieën gedwongen; hun vertegenwoordigers worden vernederd, zo niet door politieke propaganda, dan door economische sancties of wapengeweld.

 

In deze nieuwe wereldorde zal er geen onafhankelijkheid meer zijn, geen regeringen, geen koningshuizen en geen republieken, staten of provincies.

 

De grote fout die wij, als ongeïnformeerde maken is dat we het laten gebeuren. We nemen geen verantwoordelijkheid. Herinnert u zich nog de invoering van de euro?

 

De verbazingwekkende economische en militaire groei van de Triade van het Kwaad van de Illuminati betekent dat we misschien de laatste fase van onze profetische geschiedenis naderen. Laten we dan allemaal onze ogen openen en gericht houden op de profetieën van de Heilige Bijbel en onze harten en gedachten richten op het enige dat er echt toe doet: Onze relatie met Vader/Moeder GOD.

 

Jezuïeten Complot

De “Koude Oorlog” is gecreëerd om wereldwijd de Hegeliaanse Dialectiek van de Jezuïeten toe te passen. Dat als these en antithese; om “de Vrije Wereld in het Westen” tegenover “het Communistische Blok in het Oosten” te stellen. Het Amerikaanse Rijk moest het Westen leiden, en het Russische Rijk het Oosten. Beide partijen zouden worden gefinancierd door het internationale bankkartel van de Jezuïeten, gecentreerd in Londen en New York, met name door de Federal Reserve en de Chase-Manhattan Banken, beiden eigendom van de Rothschilds.

 

Deze synthese moest het Amerikaanse Rijk vernietigen middels het zogenaamde “einde van de Koude Oorlog”. De illusie van de beëindiging van de Koude Oorlog zou de Romeinse bedrijfsmonopolies, verenigd in New York City onder leiding van de Council on Foreign Relations, wettelijk in staat stellen Rusland en China hoogwaardige technologie en financiële steun te geven, zoals uiteindelijk illegaal werd gerealiseerd door Hillary Clinton. Hiermee werden de oorlogsmachines van zowel economisch communistisch als politiek fascistische giganten geperfectioneerd, met het doel Noord-Amerika binnen te vallen.

 

Daarom werd de financiële macht van Hong Kong aan Rood China gegeven, samen met een Amerikaanse marinebasis in Long Beach, Californië. Terwijl het Panamakanaal, gebouwd met Amerikaans bloed, zweet, tranen en Gele Koorts, werd weggegeven aan Panama om bemand te worden door Chinese soldaten die de Amerikaanse marine in gevaar brachten.

 

“De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, en geen religieuze orde. Hun leider is een generaal van een leger, niet de vader abt van een klooster. En het doel van deze organisatie is: MACHT. Macht in zijn meest despotische vorm. Absolute macht, universele macht, macht om de wereld te beheersen door de wil van een enkele man. Het jezuïtisme is het meest absolute despotisme: en tegelijkertijd de meest gruwelijke initiator van immense misbruiken….

 

“De generaal van de jezuïeten staat erop meester, soeverein te zijn over de vorsten. Waar de jezuïeten worden toegelaten, zullen zij meester zijn, koste wat het kost. Hun vereniging is van nature dictatoriaal, en daarom is zij de meest onverzoenlijke vijand van het totale wettig gezag. Elke daad, elke misdaad, hoe gruwelijk ook, is een verdienstelijk werk, indien gepleegd in het belang van de Sociëteit der Jezuïeten, of in opdracht van de generaal.”

 

Ridders van Malta coöpereren met Jezuïeten!

Het is belangrijk het volgende samenhang te kennen: De Ridders financierden Lenin en Hitler vanuit Wall Street, ook met behulp van hun Federal Reserve Bank onder leiding van vrijmetselaar Zionistische Joden, w.o. Warburg in het bijzonder. De Ridders onderhandelden over het Concordaat – een pauselijk verdrag – tussen de Paus en Hitler in de persoon van Franz von Papen. Ook hielpen zij na de Tweede Wereldoorlog top-nazi’s te ontsnappen naar Noord- en Zuid-Amerika – in het kader van het “paperclip-project” – met de hulp van James Angleton en de Argentijnse president Juan Perón.

 

Veel paperclip-nazi’s werden ondergebracht in topgeheime militaire instellingen in Tonopah, Nevada, bekend als “Area 51”. Ter perfectionering en voltooiing van anti-zwaartekracht vliegtuigen van de WW2 Nazi’s oftewel vliegende schotels, naast andere geheime technologische ontwikkelingen.

 

“Operatie Paperclip” stond onder toezicht van Amerika’s machtigste Ridder van Malta, J. Peter Grace, die ondergeschikt was aan de door de Jezuïeten opgeleide Aartsbisschop Spellman, in het Amerikaanse hoofdkwartier van de Ridders gevestigd in hun St. Patrick  Kathedraal in New York.

 

Hegeliaanse synthese; communisme versus kapitalisme

Rood China werd gecreëerd door de Rothschilds en gekozen als poster-kind en rolmodel voor de Hegeliaanse synthese van communisme versus kapitalisme van de Illuminati.

 

Ondertussen zijn de Verenigde Staten opzettelijk neergeslagen en onderdrukt. Buitenaardse filosofieën en een golf van immoraliteit worden gebruikt om de geest van de mens te vernietigen, terwijl de beheerders van Wall Street doorgaan met hun Ponzi-schema van manipulatie.

 

Hoe Hitler Duitsland welvarend maakte

Toen Hitler aan de macht kwam, was Duitsland hopeloos blut. Het Verdrag van Versailles had het Duitse volk zware herstelkosten opgelegd. Het verplichtte de Duitsers alle kosten van de WO1 oorlog in elk land terug te betalen. Deze kosten bedroegen drie keer de waarde van alle bezittingen in Duitsland.

 

Hitler herrees zijn natie uit de armoede die het volk verpletterde. En de nationale munt vernietigde, waardoor al het spaargeld van bedrijven en het volk verdween. Daarbij kwam nog de wereldwijde depressie. Duitsland had geen andere keuze dan zich te onderwerpen aan de schuldslavernij van internationale – cabal – bankiers, totdat de Nationaal Socialisten in 1933 aan de macht kwamen.

 

Op dat moment doorkruiste de Duitse regering de internationale bankkartels door eigen geld uit te geven. De Diepe Staat reageerde door Duitsland wereldwijd te boycotten.

 

Hitler begon een nationaal kredietprogramma middels het plan voor openbare werken op te stellen, dat onder meer omvatte overstromingsbestrijding, reparatie van openbare gebouwen en particuliere woningen, aanleg van nieuwe wegen, bruggen, kanalen en havenfaciliteiten. Dit alles werd betaald met geld dat niet langer afkomstig was van particuliere internationale bankiers.

 

De geschatte kosten van deze verschillende programma’s werden vastgesteld op één miljard eenheden van de nationale munt. Om dit te betalen gaf de Duitse regering – en niet de internationale bankiers – wissels uit, de zogenaamde Schatkist obligaties. Op deze wijze zetten de nationaalsocialisten miljoenen mensen aan het werk en betaalden hen met schatkistcertificaten.

 

Binnen twee jaar was het werkloosheidsprobleem opgelost en stond Duitsland terug op de benen. Het had een solide, stabiele munt, zonder schulden en zonder inflatie, terwijl miljoenen mensen in de Verenigde Staten en andere westerse landen – gecontroleerd door internationale bankiers – nog steeds werkloos waren. Binnen vijf jaar veranderde Duitsland van de armste natie in de rijkste.

 

Binnen 4 jaar had Hitler Duitsland teruggebracht van de rand van de afgrond. Dit wekte de toorn op van de Britse bankiersbende, omdat het drukken van eigen geld gevaarlijk was voor de Centrale Bankiersmaffia en hun plannen voor wereldcontrole.

 

Vandaar de Tweede Wereldoorlog en de vernietiging van Hitlers droom, zodat hij ontsnapte naar Franco’s Spanje, een gezin kreeg en volgens onderzoekers 76 jaar oud werd.

 

Terwijl de wereld Hitlers ondergang toejuichte, hield de Cabal van Reptielen Bankiers en hun bondgenoten zich gedeisd en slopen in 1947 velen van hen samen met wetenschappers en Nazi-volgelingen Amerika binnen onder Operatie Paper Clip en begonnen met de infiltratie van de bedrijven en industrieën, met als doel de uiteindelijke ondergang van Amerika en het westen.

 

De ware Winston Churchill

Daarentegen was Winston Churchill de grote Staatsman die Groot-Brittannië in beide wereldoorlogen leidde met zijn beroemde ‘V’-groet, het tegenovergestelde in zijn doen en laten van Hitler. Helaas, wordt hij nog steeds gepresenteerd als de held van WO2 waarvoor hij door veel mensen wordt vereerd. Zo, werd hij in een recent, vervalste krantenpeiling uitgeroepen tot de grootste Staatsman allertijden.

 

“Wereldgeschiedenis:  Er zijn twee wereldgeschiedenissen. De ene is de officiële en vol leugens, bestemd om op scholen te worden onderwezen – de andere is de geheime geschiedenis, die de ware oorzaken en gebeurtenissen bevat.”  Honoré de Balzac

 

Winston Churchill, de man die in een krantenpeiling werd verkozen tot de “grootste Staatsman ooit”, was in werkelijkheid een slecht, egoïstisch, narcistisch, opportunistisch, hypocriet, landverrader, pervers, pedofiel en moordend psychopaat.

 

Belachelijk zegt u? Lees verder en kijk of je aan het eind van dit artikel nog steeds gelooft dat deze bewering onwaar is…

 

De waarheid over Winston Churchill is dat hij een bedreiging was voor de vrijheid en een ramp voor Groot-Brittannië, voor Europa, voor de Verenigde Staten van Amerika en voor de hele westerse beschaving.

 

Churchill ‘s origineel militair dossier van Sandhurst beschrijft hem als een “dronken, agressieve homoseksueel” en dat alleen zijn moeder, die een “verhouding” had met de Prins van Wales, voorkwam dat hij werd vervolgd voor sodomie.

 

Een hooggeplaatst lid van MI5 tijdens de oorlog, genaamd Sorrell, bewaarde geheime documentatie over Churchill ‘s moorden en verraad, en was één van meerdere inlichtingenofficieren die in het geheim het blad Truth informeerde.

 

Een agent van de pro-zion-joodse bankiersgroep van Lord Victor Rothschild, Flora Solomons genaamd, bekende in een interview dat de oorlog met Duitsland van vitaal belang was om de controle van de bankiers te herstellen en te voorkomen dat de Duitse “schuldvrije” munt zich over de westerse wereld zou verspreiden.

 

Als Duitsland de tegen haar wil opgelegde oorlog had gewonnen, zou dit precies zijn gebeurd en zouden de Rothschilds en hun vele trawanten-in-crime voorgoed zijn afgemaakt. De inzet was extreem hoog voor de Zionisten-bankiers.