Bewustzijn of geprogrammeerd zijn?

 

 

Mondiaal Zelfmoordcultus

Wees blij met je gezond verstand en leven, vergeet de corrupte overheden want die zijn binnenkort verwijderd. Sommigen zeggen dat geld gelukkig maakt, maar geld koopt slechts materiele zaken.

 

Geluk en echte rijkdom komen van binnenuit door bv. echte dingen te maken en diensten te leveren, die tegenovergestelde zijn van schuld. Dit behoeft geen verdere uitleg.

 

Helaas, hebben wereldwijd mensen zich laten misleiden zowel door hun regering als door de media over de oorzaak en verwoestende gevolgen van de Covid-19 “pandemie”. Waar mensen echt bang voor hadden moeten zijn, is niet de angst te sterven aan niet bestaande infectie door Covid-19, maar de terreur van degenen die de wereld regeren. Door alle Naties bang te maken teneinde de mensheid te onderwerpen aan hun doel van totale despotische machtscontrole in een eens vrije Wereld. Covid-19 of Corona is niets anders dan Science Fiction, en ‘s werelds grootste Hoax.

 

De onuitgesproken waarheid is dat het nieuwe coronavirus een voorwendsel en rechtvaardiging is van de Deep State macht om met de hulp van corrupte politici de hele wereld te versnellen richting het regime van de Nieuwe Wereldorde.

 

Door de creatie van massawerkloosheid, faillissementen, extreme armoede, ontvolking en wanhoop. Meer dan 7 miljard mensen wereldwijd worden direct of indirect getroffen door het adagium van het valse Coronavirus.

 

Het mRNA – of bode -RNA – is wat het ingeënte lichaam vertelt spike-eiwit te produceren. Aangeleverd in lipide nano-deeltjes, zijn een soort “doosjes” waarin het mRNA wordt toegediend. Volgens Dr. Robert Malone;

 

“Als je lipide nano-deeltjes in een orgaan of weefsel aantreft, zegt het dat het geneesmiddel op die plaats is aangekomen,” legde hij uit.

 

Dr. Robert Malone, is de uitvinder van mRNA, en zegt dat ontvangers van vaccins moeten worden gecontroleerd op leukemie en lymfomen, omdat concentraties lipiden-nano-deeltjes in het beenmerg en de lymfeknopen terechtkomen. Hij vertelde ook, deze signalen komen vaak pas na zes maanden tot drie of negen jaar aan het licht.

 

De wereldwijde zelfmoordcultus door vaccins is heel reëel, en het is het resultaat van massahypnose gecombineerd met een wijdverbreid verlangen naar zelfvernietiging. Door de mainstream media aangedreven krankzinnig psychologisch terrorisme, proberen veel mensen nu bewust of onbewust een eind aan hun eigen leven te maken. Het aantal zelfmoorden is omhooggeschoten sinds de Covid-opsluiting begon  gevolgd door de uiteindelijke oplossing van gratis Covid-vaccinatie.

 

Kennelijk hebben veel mensen geen gevoel meer van eigenwaarde, omdat zij God de rug hebben toegekeerd en in plaats daarvan technologie, wetenschap, geld of roem aanbidden. Dus hebben ze niets anders om voor te leven dan meer geld en roem. Als dat niet bevredigend genoeg is, zoeken zij zelfvernietiging, zich niet realiserend dat ieder mens een goddelijke wonder is, geschapen naar het beeld van God.

 

Jezelf injecteren met een dodelijk biologisch wapen ontworpen om mensenlevens te beëindigen, is een belediging aan God en een daad van geestelijke en lichamelijke moordpartij.

 

De meeste mensen die het vaccin hebben genomen, weten inmiddels dat op een bepaald moment het potentieel dodelijk is, maar zij verwelkomen de kans op zelfvernietiging omdat dat veel beter is dan het alternatief, namelijk verstoten te worden door de maatschappij en hun gelijk verwanten.

 

Veel mensen sterven liever dan dat ze worden afgewezen, en dus betalen met hun leven. Vaccinpropagandisten “beïnvloeden” de sociale media, beroemdheden en valse gezagsdragers om te proberen vaccingehoorzaamheid gelijk te stellen met sociale acceptatie.

 

Degenen die het vaccin gebruiken, nemen dus letterlijk deel aan de grootste, mondiale zelfmoordcultus ooit uitgevoerd met  de hulp van massahypnose, hersenspoeling en sociale manipulatie.

 

Net zoals bij sekteleden van de Hemel Poort, zijn deze mensen meer dan gelukkig om het gif toegediend te krijgen en een eind aan hun leven te maken, zolang het maar betekent dat ze in dit proces door de samenleving worden “geaccepteerd”.

Bekijk deze video.

 

Hieronder bericht onze buitenaardse correspondent Vital Frosi over het verdere verloop van deze cultus

 

BEWUSTZIJN OF GEPROGRAMMEERD ZIJN?

 

Geliefden!

Terwijl wij de laatste 3D-energieën definitief planeet Aarde zien verlaten, hebben wij ook de opheffing van de laatste sluiers die het bewustzijn van elke geïncarneerde bedekten. Het is het einde van een tijd van de Overgang, en ook de val van de heerschappij van de Duisternis, niet alleen

Out of Your Mind Science series. Design made of spiral of human silhouette face line and abstract elements on the subject of consciousness, the mind, artificial intelligence and technology

in dit Zonnestelsel, maar van de hele Melkweg.

 

Wij voelen de snelle expansie van het bewustzijn, tot het punt, dat wij vandaag veel meer begrijpen dan voorheen, omdat eerder niet mogelijk was. Ja, jullie zijn niet meer dezelfde als gisteren! En jullie zullen morgen niet meer dezelfde zijn als vandaag. Wat zijn het ongelooflijke tijden waarin we leven! Wat een prachtige gelegenheid om hier nu geïncarneerd te zijn, precies in het laatste stadium van de Planetaire Overgang!

 

Er is veel gezegd over de Derde Dimensie. Er is gezegd dat in de 3D niets echt is, omdat alles illusie is; alles is holografie. In elke situatie en in elk bewustzijn is er altijd een deel van de waarheid. Er is geen absolute waarheid in 3D! Toch beleefden op Aarde geïncarneerde zielen de illusie alsof het in feite echt was. Het was nodig om de intensiteit van elk geleefde ervaring te voelen, want de ziel neemt alleen haar etherisch lichaam mee, en het is in dit lichaam dat het gevoel haar indrukken achterlaat.

 

Het is ook in het etherisch lichaam dat alle herinneringen, alle registers en alle bagage worden bewaard die het nieuw fysieke lichaam in elke reïncarnatie vormen. Alsof het een matrix is die een kopie van jou afdrukt. Daarom ontwikkelt de ziel in elke reïncarnatie een lichaam met neigingen tot bepaalde gewoonten, omdat haar beproevingen en uitdagingen aanwezig zullen zijn, die haar vergezellen op de nieuwe reis in lichamelijkheid.

 

Geïncarneerden en des-incarneerden zijn altijd met elkaar verbonden geweest door hetzelfde bewustzijn, en het enige verschil, naast de dimensie (Derde en Vierde), was de fysieke overgang van het 3D naar het etherische van 4D. Maar de frequenties zijn nooit opgehouden met elkaar verbonden te zijn.

 

Dit verklaart zowel de hulp van de des-geïncarneerden in een hogere staat, als de obsessies van bewoners van het Dikke Umbrae. Dankzij de Goddelijke Voorzienigheid kunnen de ogen van het fysieke lichaam de Umbrae entiteiten niet zien, behalve in zeldzame gelegenheden, en alleen door inkarnaten die het helderziend mediumschap bezitten.

 

Maar jullie, die kennis hebben van de Goddelijke Wetten die deze Planeet van Beproeving en Verzoening regeren, begrijpen hoe het wiel van reïncarnaties werkt, evenals de Wetten van Actie en Reactie. Zij weten en hebben ervaringen met de onderlinge verbinding van zielen tussen 3D en 4D. Zij weten dat Obsessies altijd aanwezig zijn geweest in de levens van inkarnaten, veel meer dan jullie je kunnen voorstellen.

 

Deze Grote 3D Cyclus wordt nu afgesloten. Wij gaan nu door het eind van de Planetaire Overgang, terwijl een Nieuwe Aarde in opkomst is. We verlaten de Wereld van Beproeving en Verzoening achter ons. Dit betekent dat de Duistere Wezens geen frequentie zullen hebben in de Vijfde Dimensie, en niet langer zullen kunnen samenleven met de mensen van de Nieuwe Aarde. Hun tijd hier is voorbij.

 

Wij brengen jullie informatie over deze Overgang, sinds het jaar 2016. Wij zeiden daar, dat de tijd aanbrak voor de Deconstructie van de Oude 3D Matrix. Het waren 3 intense jaren, waarin vele inkarnaten dit proces in hun bewustzijn meebeleefden. En in 2019 begon een tijd van reconstructie van het nieuw geïncarneerde ik. Dat wil zeggen, een Nieuw Bewustzijn heeft de oude Matrix vervangen. Een belangrijk deel van de mensheid slaagde erin dit proces succesvol te doorlopen.

 

In 2020 werd ons geopenbaard dat de reiniging van de Aarde in volle gang was. Geen enkel laagfrequente energie zal door het 5D Dimensionaal Portaal kunnen passeren.

 

Zoals wij weten, is het Astraal van de Aarde een uitgestrekt gebied dat de psychosfeer van onze Planeet omvat. Veel verder dan wat wij kennen als de Umbralische gebieden. Ik zet als parameter, een piramide in de vorm van hiërarchieën. De Reiniging begon aan de top van de piramide.

 

Laten we niet vergeten dat er in het bovenste deel van deze piramide geen dis-inkarnaten zijn. Zij zijn beperkt tot de banden van het Umbrale, die in drie delen kunnen worden verdeeld: Hoog Umbrale; Midden Umbrae en Laag Umbrale, ook wel Dikke Umbrale genoemd.

 

De entiteiten van de top van de piramide mochten niet op Aarde incarneren. Daarom gebruikten zij hun kennis om hybride rassen met mensen te creëren, om hun vertegenwoordigers binnen de hiërarchische bevelen aan de oppervlakte onder de geïncarneerden te hebben. We hebben hier al eerder over gesproken.

 

Deze geïncarneerde hybriden kregen een programmering die trouw was aan de bevelen van deze entiteiten. Als een computerprogramma kon het voortdurend worden bijgewerkt. Dit gebeurde terwijl zej sliepen, want de ziel verlaat het lichaam terwijl men slaapt. In deze laatste 350 duizend jaar is de mensheid op Aarde gegijzeld door dit programma, gecreëerd en uitgevoerd door  lieden die niet van het Licht zijn.

 

Ik stel voor, dat u vandaag enkele eerdere teksten over dit onderwerp leest. Ik zal ze niet allemaal citeren, maar sommige zijn voldoende. Zoek op Google naar “De Schepper heeft genoeg gegeven”. “De Umbrals worden geleegd”. “De Reiniging is in onze Achtertuin gekomen”.  “De Back up van de Duisternis”. Zet mijn naam aan het eind van elke titel om je naar de zoekopdracht te leiden.

 

Voortbordurend op het thema van vandaag, zeggen we dat de reiniging vanuit de top van de piramide naar beneden ging tot het de Dikke Umbrals bereikte. De Dikke Umbral werd kort geleden geleegd.

 

In 2021 begon de zuivering in de Costa Terrerstre, dus onder de geïncarneerden. Alle hybride vertegenwoordigers die leidinggevende posities bekleden onder de geïncarneerden moeten worden verwijderd. Dit proces is al in volle gang, ook al besef je het nog niet.

 

Toen ik hier een uitzending getiteld: “De Back up van de Duisternis” transcribeerde, was dat een kleine uitleg van hoe de dingen eigenlijk gebeuren. Er werd getoond dat het niet gaat om een simpele fysieke verwijdering. Er is een hele mentale en psychische structuur, zeer complex, die verder gaat dan de materie. Het gaat om primaire implantaten die werken als automatische triggers. Daarom blijven deze hybriden hun programma toepassen, ook al ontvangen ze dergelijke informatie niet meer van de top van de piramide.

 

Maar vandaag moet ik jullie een ander deel van dit proces van voltooiing van de energetische reiniging van de Aarde doorgeven. Wanneer wij zeggen dat het Dikke Umbrale van het Astrale is weggevaagd, geloven wij dat de obsederende entiteiten niet langer actief zijn. En dat is logisch. Waarom voelen velen van jullie dan nog steeds de aanwezigheid van onderdrukkers? Deze twijfel lijkt nu opgelost te worden.

 

Dergelijke programmering die in hybriden wordt geïmplanteerd, is eveneens bij andere mensen gedaan. Als we het over primaire implantaten hebben, weten we dat, dat het werk is van de Wetenschap van de Duisteremachten. Alle incarnaties worden geboren met tenminste drie primaire implantaten: Een is om de geest te beheersen; een ander beheerst woede, de derde, angst. Ze worden primair genoemd, omdat ze niet fysiek zijn. Het zijn programma’s die in iemands bewustzijn zijn geïmplanteerd.

 

Ook al waren er vroeger bepaalde onderdrukkende entiteiten, meestal waren deze hologrammen die de geïncarneerden kwelden. Ze leken zo echt, dat er geen manier was om zulke feiten te weerleggen. Zeker, de Duisternis, wetende dat hun eindtijd zou komen, hadden alles al voorbereid om, tenminste nog enige tijd, hun overheersing over de geïncarneerden voort te zetten.

 

Nu worden zulke implantaten niet meer geleverd, maar ze blijven hun oude programmering uitvoeren. Als je je hiervan bewust bent, deconstrueer je het geloof dat we worden aangevallen door spirituele entiteiten.

 

Nee, je wordt niet meer aangevallen door een Onderdrukker! Je wordt bekend gemaakt met dit programma. Het lijkt echt, maar dat is het niet. Je moet dit begrijpen en stoppen met bang te zijn. Hoe kun je bang zijn voor iets, dat niet echt bestaat? Alles is slechts een projectie van je geest, omdat het programma je iets laat voelen dat al in je geloof is geïmplanteerd.

 

En als alles niets anders is dan een projectie, is het tijd om het oude geloof los te laten. Vergeet niet dat we medescheppers zijn van onze werkelijkheid. Je creëert wat je gelooft.

 

“Je zult de waarheid kennen, de waarheid zal je bevrijden”.

 

Nooit is die zin belangrijker geweest dan nu! Ik zou een andere kunnen citeren:

 

“Ken uzelf en gij zult gered worden”.

 

Nu begint ons geweten ruimer te worden omdat de sluiers ervan worden weggenomen. Maar het hangt van een ieder van ons af of hij dergelijke waarheden in zich opneemt.

 

Zolang je bang bent de waarheid te kennen, sta je onder het bevel van de programmering die je is opgelegd.

 

Verlaat de Matrix! Los zulke primaire implantaten bewust op! Je hebt geen onderdrukker die je achtervolgt. De schaduw die je ziet is slechts een hologram, ontworpen om je bang te maken.

 

Hoe sneller je je ontdoet van dit geïmplanteerde programma, hoe sneller je de frequentie van de Nieuwe Aarde zult bereiken. Je kunt dit beeld veranderen. Alleen jij kunt jezelf veranderen. Een bevrijd bewustzijn zal nooit meer gevangen zitten!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Elke 29,5 dag gebeurt dit met je pijnappelklier.

Deze korte video legt uit hoe de dierenriem in een opeenvolging van 29,5 dagen verband houdt met verschillende delen van ons lichaam, zoals ook beschreven is in verschillende delen van de bijbel. Dit maandelijks ritueel van het leven verklaart letterlijk dat deze wijsheid voor de mensheid verborgen is gehouden om onze soort beter te kunnen controleren.