Babylonische Geldwisselaars

Geld uit het niets

Bewustzijn en Eenheid verslaan Diepe Staat Macht

Banksysteem op punt van instorting

Onze bevrijding wordt feit door zelfvernietiging van onze tirannen

De Ontdekking van de Waarheid opent de Toekomst

De ineenstorting van de 3D-wereld

Welvaartsprogramma

Babylonische Geldwisselaars

Geldwisselaars hadden lang geleden, rond 1000 voor Christus, ontdekt dat controle over een frauduleuze geldhoeveelheid hen niet alleen controle gaf over de eigendommen van het volk, maar op een zeer reële manier controle gaf over de regering en het volk zelf. Ze leerden geld te verdienen over de ruggen van het volk, met behulp van de regering die ze installeerden. Klinkt bekend, nietwaar?

 

Onder de oude Babylonische religieuze codes wordt “slavernij” duidelijk vergemakkelijkt. Mensen werden daar niet erkend als mensen, maar als handelswaar.

 

Slaven kon worden gearresteerd en mishandeld door overheidsfunctionarissen als ze niet op tijd op hun werk verschijnen. In de tekstboeken staat:

 

“De slaaf wordt niet als mens beschouwd of besproken, maar als ding, en wordt op dezelfde manier behandeld als vee”.

 

 

De moderne “magie” van het scheppen van geld uit het niets had zijn wortels in de oude stad Babylon, zo’n 600 jaar voor de geboorte van Jezus Christus.

 

Handlangers van dit ambacht stonden historisch bekend als

 

“geldwisselaars”, meer precies: “verander je geld uit jouw handen in die van hen”.

 

Toen Yeshua met rechtschapen woede de tempel binnenstormde, de tafels van de geldwisselaars omver gooide en hen met zware zweepslagen op het hoofd en schouders sloeg, renden zij de tempel uit, terwijl Yeshua verklaarde

 

“Maak van mijn Vaders huis geen pand voor koopwaar”.

 

Diezelfde geldwisselaars riepen dagen later om Zijn dood. Dus, de echte reden waarom Jezus Christus werd gekruisigd, was omdat Hij de geldwisselaars wilde onthullen en uitroeien!

 

Al het geld in de wereld is gebaseerd op schuld, eerst moet schuld worden gecreëerd om schuldgeld te creëren. Wat eigenlijk een contradictie in terminus is. Omdat geld wordt betaald om schulden af ​​te lossen, dat het schuldgeld het tegenovergestelde maakt van echt geld. Daarom kan schuld niet als geld worden gebruikt, behalve in de wereld die door de Rothschilds wordt gecontroleerd.

 

Lees deze paragraaf opnieuw, totdat je echt begrijpt hoe wij mensen worden misleid en beroofd van ons zuurverdiend geld, geld dat door ons wordt gecreëerd uit onze waardevolle energie dat in de cabal zakken stroomt, omdat de Rothschilds ons energiegeld gelijkstelt met hun waardeloos schuldgeld!

 

Geld uit het niets

Ga naar de bank, teken een leencontract, dan ontstaat vanuit het niets digitaal een schuld aan jouw kant, dit is de wijze waarop al het geld in de wereld wordt gecreëerd het welk altijd op schuld is gebaseerd, en zodoende draait de economie op schuld.

 

De in rekening gebrachte rentetarieven voor de lening, zeg 5%, wordt echter niet gecreëerd op basis van jouw schuld/contract, dit ‘geld’ moet komen van een ander leningscontract waarvoor evenmin rentegeld wordt gecreëerd. Hetwelk feitelijk stelen van Peter is om Paul te betalen. Dit leidt met opzet tot een tekort aan schulden.

 

De schurken achter dit Fake Fiat Geld Systeem weigerden dit te veranderen. Ze waren reeds gewaarschuwd dat alle Babylonisch Schuldsystemen zullen uiteindelijk ophouden te functioneren. Hoe dan ook, ze blijven hun domme spelletjes doorspelen.

Deze nepsystemen die de mensheid onderdrukten, komen nu spoedig tot een abrupt einde…. We gaan nu over naar een nieuw tijdperk. We hoeven niet meer te wachten tot de Duistere corrupte en failliete Duistere Machten komt om met de Mensheid samen te werken.

 

Bewustzijn en Eenheid verslaan Diepe Staat Macht

Ons Bewustzijn en Eenheid staan op gespannen voet met de Deep State sociale engineering programma’s. In werkelijkheid tast de Covid pandemie het sociale bewustzijn van mensen aan. Enig begrip is nodig om de sociale engineering programma’s van de globale elite te identificeren, en hoe hiervan niet het slachtoffer te worden. De globale elite wil 90% ontvolking. Ze willen totale controle en bewaking van elk aspect van je leven. Ze willen socialisme, met de macht en rijkdom in hun eigen zakken, met andere woorden communisme.

 

Bewustzijn en Eenheid zijn een directe belemmering voor deze plannen. Daarom willen ze alles van waarde afpakken. Ze doen dit in de naam van het behoud van de planeet Aarde en het verbeteren van het klimaat, welke argumenten leugens zijn. Als iedereen in quarantaine wordt geplaatst en wordt rondgereden in elektrische voertuigen met beperkte actieradius, kunnen ze ons beter onder controle houden. Wees ervan verzekerd dat alle klimaat- en andere nieuwe bepalingen zijn ontworpen om de rest van ons op te sluiten in beperkt aangewezen gebieden. Waarvoor o.a. de FEMA-kampen werden opgericht.

 

Waar mensen echt bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een niet bestaande Covid-19 infectie, maar de terreur die de wereld regeert, en die alle mensen angst aanjaagt tot ze zich onderwerpen aan hun doel van totale tirannieke controle in een eens vrije Wereld. De valse Covid-19 of Corona heeft de wereld veranderd, hoewel het niets anders is dan Science Fiction. Het is een manipulatie van de Diepe Staat die Corona gebruikt als voorwendsel om de wereld te veranderen in de voorlaatste fase voor de uiteindelijke implementatie van de Nieuwe Wereldorde. Zij hebben ontdekt dat gezondheidsstatistieken een veel groter impact hebben voor hun despotisme en misleiding dan alle economische indicatoren samen.

 

Banksysteem op punt van instorting

Veel lezersstellen de vraag wanneer beleven we eindelijk de zegeviering van de bevrijding van onze wereld? Het antwoord is;

 

De Deep State is praktisch verslagen. Het banksysteem staat op het punt van instorting, de verkiezingsfraudes zijn gepubliceerd, de MSM wordt buitenspel gezet door het EBS. Een weg terug is onmogelijk. Wij het volk, de patriotten, de Light werkers met de hulp van onze buitenaardse Broeders en Zusters kunnen spoedig de volledige Overwinning binnenhalen. Het wachten is op de ontwaking van de massa.

 

De situatie waarin wij nu zijn beland, kan het best vergeleken worden met een gigantisch cruiseschip geladen met Deep State cabalisten en marionetten dat midden op oceaan door de patriotten is geënterd en de kapitein, met officieren en bemanning heedt verwijderd. Het schip vaart nu op volle kracht zonder controle verder.

 

Hun marionetten rennen rond zonder een idee te hebben wat te doen, en ondernemen talloze ongecoördineerde acties om hun ziel te redden en zakken te vullen met alles wat ze denken waarde heeft.

 

De mensheid bevindt zich nu in deze situatie. Spoedig loopt het schip, in analogie met de Titanic, op een rots en vergaat met man en muis.

 

Dit is de briljantste strategie om een gevaarlijke vijand zonder bloedvergieten te verslaan. Dat is inmiddels begonnen, kijk ernaar en geniet van de show.

 

Onze bevrijding wordt feit door zelfvernietiging van onze tirannen

Alleen, de mensen die hun lessen hebben geleerd in de school van bewustzijn worden in staat gesteld hun ascensie te voltooien in de 5 dimensionale wereld. Het is je bewustzijn dat het wachtwoord is om de 5D-poort te openen!

 

Deze lering heeft ofwel het pad van ascensie voor je ziel geopend of gesloten. Hetgeen een zeer persoonlijke en individuele taak is. Onthoud; niets en niemand zal voor je beslissen. Dit is de garantie die je hebt aanvaard voor je toelating tot deze School. Er zijn slechts twee manieren om vanaf hier verder te gaan;

 

Door het pad te kiezen dat je naar het 5D-Portaal leidt; naar onvoorwaardelijke liefde, compassie en respect voor alles en iedereen. Met behulp van inzet gericht op goede samenwerking, zuivere en pure intenties, empathie en zorg voor andere bevattelijke wezens.

 

De andere weg is het pad van concurrentie, destructieve kritiek, egoïsme, ongeloof en boven alles, hebzucht. controle, macht, roddel, liegen, bedrog, kwaadwillige intenties en prediking van lage frequentie. Acties die sloten zet op de Poort naar de Vijfde Dimensie, wat betekent dat je in de 3 D-wereld van vandaag zult blijven.

 

Er zal geen rechter zijn om jullie te beoordelen. Er zal enkel een ontmoeting van jou met jezelf zijn. Bedenk; dat je bewustwording het wachtwoord is dat het Portaal naar de Vijfde Dimensie opent.

 

De Ontdekking van de Waarheid opent de Toekomst

De ineenstorting van de 3D-wereld
Door Peter B. Meyer – 14 maart, 2023

Grote Veranderingen zijn aan de gang blijf alert volg de Laatste Wakeup Call, want de laatste ontwikkelingen zullen als eerste worden aangekondigd wanneer deze zich voordoen.

Welvaartsprogramma
Na meer dan 50 jaar van het bestaande, op schulden gebaseerde financiële systeem, zal het binnenkort eindelijk ter ziele gaan. Het kwantum gehoste ruilsysteem QFS, zal online komen. Het grote publiek zal worden geïnformeerd over wat er hier en nu gebeurt. De wereldwijde implementatie van GESARA / NESARA is een feit.

GESARA staat voor Global Economic Security and Reform Act, ondertekend door alle 209 soevereine naties van de wereld, en is de meest baanbrekende hervormingswet voor de planeet Aarde.

Gisteravond kondigde President Donald Trump, uit Iowa, zie bovenstaande video op Rumble het begin aan van NESARA/GESARA .

Corrupte Banken gaan ten onder, samen met de aandelenmarkt en alle oude corrupte Corporaties die behoren tot de Deep State gevestigd in het Vaticaan, met alle Luciferiaanse-Satanisten.

Deze veranderingen maken de betalingen aan burgers van 21 jaar en ouder mogelijk van 100.000 dollar per maand gedurende 11 jaar, in totaal 13,2 miljoen dollar op een nieuwe QFS ACCOUNT, gebaseerd op een satelliet.

De gestolen bedragen van deze fondsen bedragen in totaal QUATTUORDECILJOEN (1 met 50 nullen).

Burgers geboren in Amerika of de EU zullen de fondsen als volgt ontvangen: Groep #1 leeftijd 60+, #2 leeftijd 40-60, #3 leeftijd 21-40. Degenen uit andere landen die legale burgers zijn geworden, kunnen hun geld hier ontvangen met geboortecertificaten, rijbewijzen en werkbewijzen.
Anderen moeten terugkeren naar hun geboorteland en daar een bewijs van hun geboorte overleggen en zullen deze royale wereldbetalingen ontvangen.

DIT doel is om enorme rijkdom over te dragen aan de armen en de middenklasse en het af te pakken van de rijke oplichters, die kwaadaardige reptielachtigen zijn, samen met hun volgelingen, bloeddrinkers en oplichters, waaronder voormalige presidenten en elitaire bedrijven.

De sociale zekerheid zal worden verhoogd tot hogere niveaus en eindigen op 5.000 dollar per maand door de bedragen te verdubbelen of te verdrievoudigen, afhankelijk van het huidige bedrag dat wordt ontvangen.

Het EBS – Emergency Broadcast System zal 72 uur (3 dagen) lopen om de volkeren van de wereld te informeren over deze veranderingen.

Binnen enkele maanden zullen de prijzen weer dalen tot de lage inflatie van de jaren 50.
Deel deze goede informatie wijd en zijd alstublieft!