Vrijheid van slavernij begint met vrijheid van corrupte geldsystemen

Het voorrecht van geldschepping is extra financiering voor banksector

Fractionele Reserve Fouten

Nep geld

De fraude samengevat

Ineenstorting van het mondiaal banksysteem

 

Fractionele reserve bankfraude

Als dit onderwerp eenmaal volledig is begrepen, ben je voor altijd wakker en in staat, krachten te bundelen om planeet Aarde te bevrijden van haar onderdrukkers. Dit artikel verklaart de structurele bankencrisis in het door de cabal geleide geldsysteem, dat aan het eind van haar cyclus is gekomen en niet meer gerepareerd kan worden. De cabal heeft de introductie voorbereid van hun nieuw, door het IMF uitgegeven SDR één-wereld geldsysteem, maar onze Pleiadian broeders en zusters hebben de controle over de introductie van een nieuw buitenaards door het volk gecontroleerd geldsysteem, genaamd QFS.

 

Vrijheid van slavernij begint met vrijheid van corrupt geldsysteem

Het wereldwijde financiële systeem is georganiseerd rond centraal beheerde, particuliere fiat fractionele reservevaluta’s, het instrument van de mondiale bankierselite dat, door zijn opzet, het publiek slaaf maakt door inflatie en de onmogelijkheid schulden af te betalen.

 

De poging van de geldmeesters om de wereld onder controle te krijgen met hun door schuld gedekt geld heeft hen enorm veel opgeleverd, waarvan de daaruit voortvloeiende economische onevenwichtigheden en fiscale wreedheden in alle uithoeken van de wereld te zien zijn.

 

Armoede wordt geglobaliseerd, het bankkartel en hun 1% elite oogsten meer rijkdom dan de wildste verbeelding van de meest scrupuleuze koningen en heersers in de geschiedenis.

 

Onder een ‘fractional reserve banking’ systeem, kunnen banken leningen verstrekken in een veelvoud van de bedragen die ze hebben aan klantendeposito’s. In een dergelijk systeem houden de banken niet voldoende wettig betaalmiddel (cash) aan om aan de opnameverzoeken van al hun deposanten te voldoen.

 

Als veel – niet noodzakelijkerwijs alle – deposanten hun geld zouden opvragen, zullen de banken niet aan hun verzoek kunnen voldoen. Daarom vertrouwen fractionele reservebanken op overheidszekerheden om het vertrouwen aan deposanten te geven dat hun geld beschikbaar is wanneer zij het nodig hebben.

 

Als deze zekerheid wegvalt, – wat nu is gebeurd – en te veel depositohouders hun geld opvragen, heet dat ‘bank run’, en kunnen banken failliet gaan, gevolgd door reddingsoperaties zoals o.a. bailins.

 

Op lange termijn leidt fractioneel reserve bankieren tot een overaanbod van geld en stijgende consumentenprijzen en activa, genaamd inflatie. Consumentenprijsinflatie is openlijk diefstal door de overheid, en schaadt de minder rijken, doordat hun kosten van levensonderhoud stijgen, terwijl inflatie van activaprijzen de rijken ten goede komt, doordat de papieren waarde van hun activa stijgt.

 

Het voorrecht van geldschepping is extra financiering voor banksector

Omdat banken rente innen over uit het niets geschapen geld dat niets kost, betaalt de samenleving hiervoor, in de vorm van belastingen en rentelasten ter compensatie van eventuele uitgaven. Zelfs ook rente op uit het niets gecreëerde overheidsschuld.

 

Kortom, de Khazariaanse privébanken zijn de directe begunstigden van het huidig fractionele reserve systeem, ten koste van alle burgers. Deze criminelen hebben opzettelijk de momentele financiële crisis veroorzaakt.

 

Het moet duidelijk zijn, dat geld in deze omgeving zijn waarde niet kan behouden. Als een munt zijn waarde behoudt, hebben regeringen minder redenen te liegen over hun prestaties. Ze kunnen eerlijk verklaren dat het geld gezond is en dat het spaargeld van hun burgers elk jaar een beetje meer waard wordt. Spaarders worden beloond voor hun spaarzaamheid, terwijl leners gestraft worden voor hun uitgaven.

 

Wanneer fractioneel reserve bankieren is afgeschaft, zijn banken niet langer de verspreiders van een stortvloed aan nieuw gedrukt geld, zijn ze veel minder machtig, hebben ze minder prikkels om onverstandige leningen te verstrekken voor directe provisie-inkomsten, en hebben ze minder middelen in handen.

 

Fractionele Reserve Fouten

Het stelsel van fractionele reserves vertoont drie gebreken die het terugkoppelingsmechanisme, dat essentieel is voor vrije markten, verstoren. Deze fouten zijn:

 

  • Als te veel spaarders tegelijk hun geld terug willen, worden ze teleurgesteld, en gaat de bank failliet omdat ze haar uitstaande leningen niet snel genoeg in chartaal geld kan omzetten om aan de eisen van de spaarders te voldoen. Uiteindelijk leidt dit tot wantrouwen, en bankruns – het systeem faalt.

 

  • Het systeem zelf vernietigt onvermijdelijk haar eigen valuta. Het kan vrijwel onbeperkte hoeveelheden krediet creëren, maar krediet is geen rijkdom. Het resultaat is een devaluatie van de munt die steeds minder opbrengt in verhouding tot de werkelijke rijkdom van de economie, met als gevolg inflatie, zeker geen aanvaardbare waarde opslag.

 

 

Nep geld

Als u wilt weten wie de meest criminele geldzwendelaars op deze planeet zijn, en hoe dit in zijn werk gaat, moet u tot het einde doorlezen. Er is geen grotere oplichting dan die door centrale bankiers. De Federal Reserve, ECB. BoJ, etc. hebben “illegaal” een monopolie verkregen op de uitgifte van geld en de controle over het aanbod. Ze kunnen hun balans kosteloos vergroten of verkleinen wanneer ze maar willen, door activa te kopen met nepgeld, dat meestal een eeuwigdurende staatsschuld is.

 

De Centrale Banken hebben de aangepaste monetaire basis sinds 2008 ongeveer vervijfvoudigd, terwijl ze de rente bijna op nul hielden. Met andere woorden, ze manipuleren voortdurend de geldhoeveelheid en de rente, om banken te redden en de enorme overheidstekorten te financieren. Geld is minstens de helft van bijna elke transactie. Geld manipuleren is het hele economisch systeem manipuleren. De basiseenheid van het systeem is een soort geld dat de wereld nooit eerder heeft gehad; de fiatdollar van na 1971 en later de euro. Het is papiergeld – zoveel waard als mensen denken dat het waard is, beheerd door mensen die vinden dat het minder waard moet worden naarmate de tijd verstrijkt.

 

Econoom Richard Duncan wijst erop in zijn boek ‘The New Depression’, dat de hoeveelheid liquide reserves die banken tegenover hun leningen moeten aanhouden nu zo klein is, dat ze “bijna geen beperking” vormen voor de hoeveelheid krediet die het systeem kan en heeft gecreëerd. Banken moeten alleen een bepaalde “kapitaal beschikbaarheid ratio” aanhouden. Dit beperkt hun kredietverlening tot een veelvoud van hun eigen vermogen, wat het geld is van hun aandeelhouders.

 

Natuurlijk is geld alleen waardevol zolang er niet te veel van is. De markt kan een beetje vals geld absorberen. Maar er is een grens. En die grens is sterk verhoogd, dankzij:

 

  • Een wereldwijde overcapaciteit van de productie, gefinancierd door eerdere leningen.
  • Een enorme overvloed aan goedkope arbeidskrachten, ook grotendeels voortgebracht door de kredietexpansie van de laatste 30 jaar.

 

Zonder deze twee unieke omstandigheden zou het onverantwoorde beleid van de centrale banken – QE en ZIRP – waarschijnlijk ertoe hebben geleid dat de inflatie tot in dubbele cijfers of zelfs hoger zou zijn gestegen.

 

We hoeven ons verder geen zorgen te maken over hoeveel regeringen lenen. Centrale banken kopen obligaties van regeringen – houden ze op hun balans – geven de rentebetalingen terug – en de hele zaak wordt vergeten. En wanneer die obligaties vervallen, kunnen centrale banken de terugbetaalde hoofdsom gebruiken om meer overheidsschuld te kopen!

 

In feite doet de huidige groep van centrale bankiers iets waarvan vorige centrale bankiers alleen maar konden dromen: geld drukken zonder inflatie te veroorzaken.

 

De fraude samengevat

Het zonder toestemming “onderpand” geven van het vertrouwensgeld van burgers, aan  centrale banken voor de creatie van schuldgeld, is een onvergeeflijke criminele daad van de overheid.

 

Onderpand verlenen voor waardeloos schuldgeld, gemaakt uit het niets en vervolgens gelijkwaardig gesteld door het vertrouwen te koppelen met het vertrouwensgeld.

 

Voor deze manipulatie worden belastingen gecreëerd om burgers te verplichten te betalen voor de uitgevonden “eeuwigdurende” staatsschuld, dat een absolute onmogelijkheid op zich is, om dan deze af te betalen in door dezelfde centrale bank uitgegeven munt, welke uit het niets werd gecreëerd!

 

Daarna gemengd met vertrouwensgeld dat al in omloop is, maakt deze zwendel onzichtbaar.

 

Ineenstorting van het mondiaal banksysteem

Als de geldzwendel eenmaal is begrepen, waarom zouden we dan verplicht zijn deze leningen terug te betalen? Waar kwam het geld vandaan? Het kwam niet van belastingbetalers. Het kwam uit het niets, zoals al het geld in de rest van de wereld. En wat als het niet wordt terugbetaald? Wat voor verschil maakt dat? NIETS.

 

Het wordt aanbevolen dit artikel te delen en te bewaren, zodat u het later kunt raadplegen. Lees deze informatie zo vaak als nodig is, om volledig te begrijpen wat is ondernomen om de mensheid eeuwenlang slaaf te maken.

 

In de nieuwe 5D-wereld speelt geld geen rol van betekenis, er is nl. genoeg beschikbaar voor iedereen.

 

 

Dit is nog maar het begin!

5D shift verandert onmiddellijk je realiteit

𝐀𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥