Eenvoud is Kenmerk van de Ware Ziel

 

 

Het spoor dat je naar de 5D-wereld leidt.

Je bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie te kunnen betreden. Deze sleutel bezit je op het moment je bewustzijn je vertelt; doen! of, falen! Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je beoordelen of je belonen. Maar je zult het voelen wanneer het echt gelukt is. Het is het einde van een periode! En het begin van een nieuw tijdperk.

 

Pas op! Er zijn over het hele internet Fake Waarheid verkopers ondersteund door kanalen  van de zogenaamde populaire media gebruikt als spreekbuizen die zelf geloven dat zij informatie van het Licht ontvangen en bevoorrecht zijn dat te mogen doorgeven.

 

Terwijl in werkelijkheid ze door een cabal operatief worden gemanipuleerd. Vaak vertellen zij dat ze over een exclusieve Informant beschikken, en dat zij uitverkoren zijn, hun stem te zijn in onze samenleving. Ze geven informatie door die ten dele op waarheid berust, maar in feite tot doel heeft twijfel, leugens en bedrog te zaaien.

 

De Derde Dimensie is de wereld van leugens, bedrog. competitie, destructieve kritiek, egoïsme, diefstal, oplichting, roem en hebzucht. Controle en macht is het doel. Achterbaksheid, kwaadwilligheid en het cultiveren van lage frequentie voor overtuiging en controle. Dit zijn acties die stevige sloten zet op het Portaal naar de Vijfde Dimensie.

 

Terwijl altijd in de 5de Dimensie samenwerking, hulp en toewijding gericht zijn op goede, zuivere intenties, met empathie en zorg voor anderen. Dat is het spoor dat je naar de 5D-wereld leidt.

 

Niets en niemand heeft de macht om de individuele keuze te beïnvloeden. Voor ieder individu bestaat nog steeds de vrijheid van de vrije wil en keuze. Er kan geen ziel zijn die kan zeggen geen kans te hebben gehad.

 

Ascensie is hemelvaart en per definitie het pad van hen die ervoor kiezen bewust naar een hoger niveau van het Licht te gaan. Dit pad kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk voldoende verruimd is, door elke les te begrijpen die gedurende opeenvolgende incarnaties zijn gepresenteerd. Onthoud dat niets en niemand voor jou zal beslissen.

 

De ziel die op een hoge frequentie trilt, is in het algemeen gericht op de intentie van het goede. Zij houdt rekening met het resultaat van elk verrichtte handeling. Zij verplaatst zich altijd naar de andere kant om te voelen of elke beslissing inderdaad het beste is voor beiden. Zij is ten allen tijde coöperatief en wedijvert nooit voor persoonlijk voordeel. Zij is liefdevol, meelevend en respectvol.

 

Op het moment het geldsysteem instort en/of de meerderheid van gevaccineerden ontdekt dat zij zijn misleid door hun overheid, wordt de wereldomvattende bevrijding een feit. Onze vrijheid moet van onderaf worden bestreden.

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi bericht over de laatste ontwikkelingen in ons bevrijdingsproces.

 

 

Eenvoud is Kenmerk van de Ware Ziel

 

Geliefden!

De ziel van ieder mens wordt uitgedrukt door het bewustzijn. Als we het over de ziel hebben, hebben we het over het bewustzijn zelf. Het vibreert voortdurend en produceert een frequentie die varieert volgens deze vibratie. Er zijn geen twee zielen op dezelfde frequentie, net zomin als er twee radiozenders kunnen zijn die elkaar op dezelfde golfband overlappen.

 

Intentie is bepalend voor de frequentie van elke ziel. Het bepaalt gedachten en daden. En het zijn de handelingen die tellen en de frequentie bepalen. Acties genereren reacties, ook wel de Wet van Oorzaak en Gevolg genoemd. Zelfs een verzuim kan een actie genoemd worden. Het is de actie van het niet doen.

 

De ziel heeft haar eigen leven, dat onafhankelijk is van het fysieke lichaam. Ze heeft echter het lichaam nodig om zich te manifesteren. Door haar manifestatie ontwikkelt ze zich. Het lichaam biedt de ziel de gelegenheid zich uit te drukken via lichaamstaal. Via fysieke en emotionele symptomen zegt de ziel wanneer en waar we moeten opletten, want elk ongemak betekent dat er een boodschap is of een leerproces voor dat geïncarneerd bewustzijn.

 

Het brein dat de menselijke geest voedt, is de toevoeging aan de ziel. Het is een mechanisme van manifestatie. Het heeft de polariteiten die acties mogelijk maken, zowel in wat wij kennen als goed, als in de tegenovergestelde polariteit, welke kwaad wordt genoemd. Het ervaren van beide polariteiten is de regel van deze zielenschool.

 

Daarom bestaan goed en kwaad niet zoals wij ze begrijpen, want alles is leren. De mensheid heeft de top van dit leerproces bereikt. Geen enkel vandaag geïncarneerde ziel kan beweren dat zij zich niet bewust is en het verschil niet kent tussen een ethische en een onethische handeling. Van een morele actie en een immorele actie.

 

De negatieve actie herhalen, is een tekortkoming van het karakter van de ziel. En dit tekort, trilt op een zeer lage frequentie, waardoor de ziel nu niet kan opstijgen.

 

Wat de hoge of lage frequentie van een ziel bepaalt, is haar intentie. De ziel die hoog trilt, zal nooit enige intentie hebben in de richting van ego, van persoonlijke belangen, van het verlangen naar macht over anderen, van concurrentie, kortom, van alles wat niet past bij wat in feite ethisch en moreel is.

 

Aan de andere kant is de ziel die op een hoge frequentie trilt, gericht op de intentie van het goede in het algemeen. Zij houdt rekening met het resultaat van elke te verrichten handeling. Zij plaatst zich altijd aan de andere kant om te voelen of elke beslissing inderdaad het beste is voor allen. Zij is te allen tijde coöperatief; zij wedijvert nooit om persoonlijk voordeel. Zij is liefdevol, meelevend en respectvol.

 

Eenvoud is het kenmerk van de ware ziel

 

Het is in de eenvoud dat het goede zich onthuld en het goede gedaan wordt. Het is in de eenvoud dat men ware vreugde en waar geluk kan voelen. Eenvoud vervult veel meer dan overdaad.

 

De ziel die geniet van het hebben, zal nooit het plezier ervan voelen. De ziel die overvloed zoekt, zal nooit genoeg hebben. Eenvoud is het kenmerk van de verheven ziel.

 

Het leven op zich is mooi en eenvoudig. Eenvoud zou genoeg zijn voor de mensheid op aarde om zich vreugdevol en gelukkig te voelen. Maar de concurrentie van het ego heeft de collectiviteit veranderd in een slagveld waar de sterksten meer mogelijkheden hebben om te veroveren.

 

Wat een vergissing! Het ego stelt geen grenzen. Integendeel, het is een bodemloze put, waar degene die valt, niet uitkomt zonder door meerdere reïncarnaties van beproevingen te gaan. De pijn die de mens doormaakt is niets anders dan de weg terug na het bereiken van de bodem van deze put.

 

Eenvoud is het tehuis van de verheven ziel

In deze school van zielen is lijden niet verplicht. Integendeel, pijn is een optie. Als we de beproevingen accepteren en ze daadwerkelijk gebruiken om te leren, zal er als gevolg geen pijn komen.

 

Wanneer de geïncarneerde ziel echter probeert te onderhandelen in haar voordeel, door iets of iemand schade te berokkenen, zal de Wet van Wederkeer de overeenkomstige verzoeningen brengen.

 

De Goddelijke Wetten zijn eenvoudigweg rechtvaardig. Daarom is eenvoudigheid het tehuis van de ware ziel. Het bewustzijn dat reeds de betekenis en het belang van het hier geïncarneerd zijn heeft geleerd, heeft reeds begrepen dat eenvoud de kortste weg is om de koers te voltooien.

 

Hemelvaart klopt aan de deuren van degenen die zachtmoedig en zuiver van hart zijn. En die deuren leiden naar de verblijfplaats van eenvoudige zielen omdat ze verheven zijn.

 

De klok van de Derde Dimensie staat op het punt de klok te luiden voor het einde van de Oude Cyclus van dit planetaire huis.

 

Een Nieuwe Aarde wordt geboren. Eenvoud is de sleutel die de deur naar dit nieuwe thuis zal openen.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

Het wachten is eindelijk voorbij!

Mira van de Plejadische Hoge Raad

 

Hogere frequenties openen de sluiers van geheimhouding; planeet Aarde is een octaaf hoger gekomen in de Galactische Spiraal en dit verandert haar vibratie en frequentie. Deze frequenties zullen de sluiers doorbreken en het bewustzijn bevrijden. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Wanneer slapers ontwaken door hogere resonantie met een doel!

 

Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Aardse zielen die hun leerproces nog niet hebben voltooid door over te gaan naar een hogere frequentie, zullen moeten verhuizen naar andere Scholen, op andere Planeten van de Derde Dimensie. Dit mutatiepunt is het begin van de thuiskomst. Dan heeft jullie bewustzijn het frequentieniveau van 5D bereikt. En, de bevrijding voor ontwaakten is eindelijk aangebroken!