Centrale Banken baas zonder concurrentie

Voorgeprogrammeerd door manipulatie en misleiding.

Schulden opbouwen en geld drukken

Uitweg zoeken uit eigen val

Samenvatting

Steun onze collectieve bevrijding

Centrale Banken baas zonder concurrentie

Eenvoudig gezegd, de bankiers controleren de regering in bijna elk land. Dit is al zo sinds de oprichting van de Federal Reserve Centrale Bank in 1913, en in Europa al eeuwen daarvoor.

 

Hun greep werd verder verstevigd, met de afschaffing van de goudstandaard in 1971. Voor het grootste deel gelooft het publiek, dat overheden geld ontvangen via de belastingen, die van hun burgers worden geïnd. Dit geld betaalt op haar beurt, zo wordt aangenomen, alle diensten en programma’s die nodig zijn om een land draaiende te houden. Maar dit is helemaal niet het geval. Geen enkele cent die door het volk aan de regering wordt betaald, betaalt voor welke dienst of programma dan ook. Het geld van de burgers gaat direct naar de private Centrale Banken.

 

De Centrale Bank leent geld, en koopt de schulden van de overheid. Maar de banken hebben niet echt het geld, dat ze uitlenen, dus als ze het nodig hebben, drukken ze gewoon meer. Het geld dat ze drukken is niets waard, want er staat niets tegenover. In het verleden werd de Amerikaanse dollar gedekt door de zogenaamde “Goud Standaard” en dat bepaalde de waarde van de munt.

 

Het bedrijfsmodel van Centrale Banksters is controle. Ze steken regeringen in de schulden om ze te controleren door vals geld te creëren en dat uit te lenen aan de regering, die dan moet luisteren naar wat de banksters zeggen. Anders gaan ze achter de echte activa aan en dat is de reden waarom regeringen en de bevolking zich massaal in de schulden steken.

 

De centrale banken willen dit controlemechanisme niet opgeven, ze houden vast aan hun op schulden gebaseerde controlesysteem. Het hele economisch systeem is sinds 2008 aan het instorten. De banken hebben de illusie gecreëerd om iedereen te laten geloven dat de economie zich heeft hersteld, maar zoals nu bekend en door velen gezien wordt, is dat niet het geval.

 

Dezelfde centrale banken maken zich klaar om de economie neer te halen, maar ze moeten eerst iemand de schuld kunnen geven. Ze hebben echter aangekondigd dat het nog dit jaar kan gebeuren.

 

Voorgeprogrammeerd door manipulatie en bedrog

De gemiddelde burger is geprogrammeerd om de overheid te vertrouwen. Het begint met de maatschappijleer op de middelbare school, en gaat verder met de universitaire cursussen “politieke wetenschappen”, waar jongeren worden voorgeprogrammeerd om open te staan voor manipulatie en bedrog. Zeker, iedereen weet dat overheden fouten maken en af en toe onhandig zijn. Maar de gemiddelde burger denkt eigenlijk dat de overheid hun vriend is.

 

Daardoor zijn ze volkomen bereid hun privacy op te geven voor het gemak. Ze denken dat hun belangen in handen zijn van bekwame, goedwillende en goedaardige mensen. Maar dat is helemaal niet zo.

 

De overheid is een entiteit met eigen belangen. Het is als een parasiet of een roofdier dat leeft van de samenleving als geheel. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten totdat er een crisis komt.

 

Het huidig banksysteem is zeer disfunctioneel. Het is gepolitiseerd en vervormd, terwijl de huidige “te groot om failliet te gaan” instellingen al praktisch gemanipuleerde armen van de staat zijn. Dit zijn afschuwelijke praktijken die gematerialiseerd worden door het betalen van megamiljoenen aan het management, door het socialiseren van de verliezen.

 

Banken hebben historisch gezien twee financiële diensten geleverd: de opslag en de bemiddeling van geld. Geld was een goed en niet slechts een boekhoudkundige fictie. Het was een drijvende abstractie. Dit onderscheid is al verloren gegaan met betaalrekeningen die geen rente betalen, en het “fractional reserve” beleid met geld dat uit het niets wordt gecreëerd. Maar mensen leven letterlijk in dromenland, als de Centrale Bank echt ieders bank zou worden. Op dit moment is de Centrale Bank volledig verantwoordelijk voor de rente en het leenbeleid, zonder enige concurrentie.

 

Oplopende schulden en het drukken van geld

Om de oplopende schulden en het drukken van geld voor tientallen nieuwe sociale programma’s te betalen, bracht president Franklin D. Roosevelt in 1933 twee buitengewone veranderingen in het financiële systeem aan. Eerst sloot hij vier dagen lang banken en dwong hij Amerikanen om elke ounce goud die ze bezaten in te ruilen voor $20,67 aan papiergeld. Daarna verhoogde de regering de goudprijs, waardoor 69% van het spaargeld van iedereen die zich aan deze regels hield, werd weggevaagd.

 

Maar dat was nog maar het begin. Roosevelt schafte ook de “goudclausule” af in alle contracten, inclusief leningen, obligaties en andere financiële instrumenten. In die tijd waren de mensen bang dat de overheid de waarde van hun geld zou opblazen. Dus voegden ze een goudclausule toe, waarin stond, dat terugbetalingen in goud konden worden geëist.

 

Deze goudclausules waren opgenomen in federale leningen, bankdeposito’s, verzekeringscontracten en andere particuliere overeenkomsten. Toen Roosevelt de goudclausule verbood, stal hij miljarden van investeerders. Volgens een studie van Harvard kostte deze regel 700 miljoen dollar per jaar in 1933 voor particuliere beleggers die staatsobligaties hadden gekocht.

 

Miljarden meer werden gestolen van mensen die geld verloren door de afschaffing van de goudclausule in particuliere contracten, bankrekeningen en verzekeringsovereenkomsten. De afschaffing van de goudclausule was zo controversieel, dat beleggers de regering aanklaagden. De zaak kwam voor het Hooggerechtshof. Roosevelt was doodsbang dat zijn schuldherschikking ongedaan zou worden gemaakt. Hij schreef zelfs een toespraak waarin hij zei dat hij het Hof zou negeren als het in zijn nadeel zou beslissen.

 

Uiteindelijk werkte zijn politieke druk, en besliste het hof met 5-4 in het voordeel van Roosevelt. Natuurlijk waren er gevolgen. Tientallen miljoenen mensen verloren massaal hun spaargeld. En na een boom, daalde de beurs al snel met 50% in één jaar. Het vertrouwen van investeerders was gebroken.

 

Een grote financiële crisis was in aantocht. De overheid en particulieren hadden exorbitante bedragen geleend en velen hadden het moeilijk hun schuldeisers terug te betalen, omdat in die tijd elke dollar gedekt moest zijn door 0,25 dollar goud. De overheid kon toen nog niet onbeperkt geld drukken.

 

Buitenlandse schuldeisers die Amerikaanse staatsobligaties bezaten, mochten terugbetalingen in ongemunt goud innen, in plaats van in dollars, waardoor de goudreserves snel verdwenen. Van 1958 tot 1968 verliet 52% van Amerika’s goudreserves het land in de vorm van terugbetalingen voor Amerikaanse schulden. De regering was bang. Ze wist dat er maar één uitweg was: een nieuw schuldhulpprogramma.

 

Eerst schaften ze de 25% gouddekking van elke dollar af. Daarna, in 1971, liet president Richard Nixon de Amerikaanse belofte om goud voor dollars te betalen aan buitenlandse schuldeisers volledig vallen.

 

Het was de Centrale Bank die de nep dollar van na 1971 invoerde, toen Nixon de laatste verbinding van de dollar met goud verbrak. En het was deze nep dollar die Amerika veranderde van ‘s werelds grootste schuldeiser in ‘s werelds grootste schuldenaar; en van ‘s werelds grootste handelsoverschot in ‘s werelds grootste handelstekort.

 

Deze ommekeer vernietigde banen voor kostwinners, waardoor de babyboomgeneratie achterbleef met een dalend reëel inkomen, deeltijdbanen zonder overschotten om geld te sparen. Tenslotte was het de Fed, met hun ultra-lage rente, lager dan de inflatie, die sparen uit de mode verwijderde, onrendabel en onnodig maakte.

 

De vraag rijs nu; hoe zullen grotere tekorten de federale schuld verminderen? Hoe zal het uitgeven van echte middelen aan nepoorlogen de mensen veiliger of beter af maken? Het is duidelijk dat dit gaat eindigen in chaos, als niets wordt ondernomen dit te stoppen.

 

De Centrale Banken hielden het systeem langer draaiende, om de wereld in de geplande wereldregering te brengen. Om dezelfde reden moeten alle landen gelijkmatig worden teruggebracht tot de laagste levensstandaard, om een gelijk speelveld te creëren voor opname in het NWO-systeem. Gelukkig werd de cabal onderbroken in hun duistere plannen door de verkiezing van Trump. Hun plannen begonnen in duigen te vallen toen Hillary niet werd gekozen.

 

Uitweg zoeken uit eigen val

Nu werken de centrale banken er hard aan om de economie te laten imploderen, en de schuld ervan aan iemand anders te geven, omdat ze controle over dit verhaal willen hebben. Daarom wordt de economie naar de rand van de afgrond geduwd.

 

Maar de patriotten hebben een ander plan, om het te laten lijken alsof de president de economie weer op gang laat komen, en het beter doet dan ooit. De Cntrale Banken hebben net de rente weer moeten verhogen, wat de banken nog meer onder druk zet.

 

De raderen worden warm terwijl de wielen eraf vallen. Ze proberen een uitweg te vinden uit deze val, ook al is dat erg moeilijk geworden, omdat ze de rente hebben verhoogd om hun systeem overeind te houden!

 

Het publiek wordt zich ervan bewust dat het economisch model van de cabal meer fouten heeft veroorzaakt dan ooit tevoren. Ze moedigden mensen aan om geld uit te geven en te lenen dat ze niet hadden. Telkens wanneer de markt probeerde een correctie door te voeren, kwamen de centrale bankiers met meer vers gedrukt geld en nog gemakkelijkere kredietfaciliteiten.

 

Bedrijven die allang failliet hadden moeten gaan, werden in leven gehouden om zich nog dieper in de schuld te steken. Huiseigenaren bleven ook meer schulden maken. En speculanten waagden steeds grotere gokjes. De zeepbel in de financiële sector – inclusief subprime schulden, en onroerend goed wordt met de dag groter. Bonussen, en derivaten explodeerden in 2007/8 en daarna nogmaals opnieuw.

 

“De kracht van een correctie is gelijk en tegengesteld aan de misleiding die eraan voorafging.”

 

De drogredenen en absurditeiten van het bubbel tijdperk van 2008 waren monsterlijk en worden opnieuw herhaald. Bijgevolg worden correcties indringender.

 

Internationale aandelenmarkten halveerden bijna in waarde na 2008 en vermenigvuldigden zich opnieuw. De vastgoedprijzen daalden bijna overal en vermenigvuldigden zich opnieuw. Het totale verlies aan nominale activa werd geschat op 50 biljoen dollar in Amerikaanse dollars van 2008; dat zal nu een veelvoud worden!

 

Hadden deze verliezen voorkomen kunnen worden? Zeker, veel ervan had vermeden kunnen worden, als de financiële autoriteiten de hypotheekmarkten nooit zo hadden verstoord.

 

Als de Federal Reserve en de Centrale Banken niet waren opgericht, hadden zij nooit zoveel geld kunnen verstrekken aan speculanten en leners.

 

 

Samenvatting

Zodra kredietzeepbellen tot het uiterste worden gedreven, – zoals nu gebeurt – zullen ze ongetwijfeld barsten en leeglopen – deflatie genoemd – met als gevolg een plotselinge verkrapping van de geldhoeveelheid (krediet), omdat enorme hoeveelheden schuld wordt afgeschreven en financiële activa instorten als de markten crashen, wat nu gebeurt; dat is in feite Schumpeter ‘s, “creatieve vernietiging”.

 

Meer dan twee eeuwen lang kon niemand de werkelijk eerlijke waarde van iets achterhalen. Criminele Centrale Bank Oplichters en Robber Baronnen hebben absoluut alles gemanipuleerd voor hun doeleinden.

 

Hoe kan de werkelijke waarde van iets worden vastgesteld? Het antwoord is eenvoudig: “wat de markt oplevert”, oftewel “vraag en aanbod”, het onderliggende principe van de vrije marktwaarde. Vrije markten bepalen de waarde van alles.

 

Om duidelijk te zijn: de grootste vijand van het volk heeft zichzelf vernietigd, de huidige schuld is te hoog gegrepen, dus wereldwijd gaat het financiële fiatgeldsysteem ten onder, om vervangen te worden door het QFS.

 

Steun onze collectieve bevrijding

Geld heeft ieders belangstelling; wees behulpzaam door dit artikel wijd en zijd te verspreiden. Iedereen moet weten hoe en waarom ze door het systeem geknecht en bestolen worden van hun zuurverdiend geld. Hoe meer mensen deze fraude en onrechtvaardigheid begrijpen, hoe eerder de Deep State Cabal is verslagen.

Onze vrijheid moet van onderaf worden bevochten.

 

 

Bereid je voor op 5-cijferige zilverprijzen en een goudprijs van meer dan 50.000 per ounce

Advies bewaar je edelmetalen in eigen bezit, en onthoud je van Cryptovaluta.