Vrijheid, Overvloed en Welvaart is je Beloning

 

Het is tijd op te staan om iedereen wakker te schudden

Waardeloos papiergeld creëert geen rijkdom

Door geldschepping onbegrensde Macht

De macht van het geld

Banken kunnen nooit failliet gaan

 

Het is tijd op te staan om iedereen wakker te schudden

Wereldwijd is het financiële systeem een immense fraude waarmee bankiers al honderden jaren wegkomen. Door deze financiële macht heeft de Deep State elite regeringen, industrie en media “omgekocht”. De macht van het geld, ook al is het volkomen nep, geeft ze volledige controle over het totale banksysteem en onze samenleving.

 

De controle over de creatie en distributie van geld, is de ware machtsbron van de Deep State maffia op onze planeet. Bankiers leerden al vroeg dat ze door de regel van, ‘verdeel en heers’ toe te passen, gemakkelijk oorlog, terreur en lijden over de hele wereld konden aanwakkeren, wat een geweldige manier is om hun geld in de kortste tijd te vermenigvuldigen, nl. door nepgeld uit te lenen aan beide oorlogvoerende partijen, met doorlopende leningen voor de opbouw van dat wat is vernietigd.

 

Om de terugbetaling van schulden veilig te stellen, zijn ‘onwettige’ belastingwetten aangenomen teneinde terugbetaling af te dwingen. Het is belangrijk te begrijpen dat Duitsland volledig onderuit werd gehaald, omdat er niets meer ervan over was na WO1. Daardoor ontstond een vacuüm voor het ontstaan van het fascisme, en na de wederopbouw opgevolgd door het nazisme, met als doel Hitler te installeren als tegenkracht tegen het door henzelf gecreëerde Russisch bolsjewisme.

 

Uiteindelijk werd Hitler een probleem voor de Diepe Staat, nadat hij losbrak en begon te handelen in het belang van de Duitsers en alle andere vrije mensen in de wereld, door zijn eigen banksysteem te ontwikkelen, zonder banden met het Rothschild systeem.

 

Hitler introduceerde een financieel systeem dat vrij was van woeker en gunstig was voor de arbeidersklasse. Dit mandateerde de totale vernietiging van Duitsland en het Duitse volk tijdens WO2, omdat de Diepe Staat de overgang naar een economisch systeem onafhankelijk van hun schuld-woekerfraude niet kon tolereren.

 

Waardeloos papiergeld geen welvaart mogelijk

Iedereen zou dit moeten weten: het is onmogelijk rijkdom te creëren voor een heel land, of de hele wereld, door alleen maar stukjes waardeloos papier te bedrukken. Maar het werkt goed voor de wereldmaffia en hun bankvriendjes. Mensen die het dichtst bij de drukpers staan, gebruiken het geld eerst, voordat het zijn waarde verliest, als gevolg van intrinsieke inflatie oftewel overheidsdiefstal.

 

Nu wordt ook begrepen, hoe marktmanipulatie werkt, vooral met betrekking tot de goud- en zilverprijzen.

 

De banken wedden met grote hoeveelheden nepgeld, om de zilver- en goudprijzen omlaag te drukken. Als ze de weddenschap verliezen, verliezen ze alleen het waardeloos nepgeld, maar geen geld uit de kluizen van de bank. Ze wedden niet om geld te winnen, maar om de prijzen lager te manipuleren.

 

Ook worden aandelen opgekocht om de uitstekende prestaties van de activamarkten te illustreren, en de succesvolle werking van hun economie te valideren. Alle natuurlijke hulpbronnen, zoals olie, enz. worden op dezelfde wijze gemanipuleerd.

 

Banken investeren om de markt te manipuleren, door het stimuleren van handel met voorkennis met hun maatjes om te profiteren van deze voorkennis. Banksters in het bankkartel worden zelden beboet en nooit naar de gevangenis gestuurd.

 

Wetende dat het bankkartel regeringen controleert, is dit geen verrassing. Als de GAAP-boekhoudprincipes werden toegepast, die vereisen dat het gecreëerde geld in de boeken wordt geregistreerd, zou het grootste deel van de wereld geen schulden meer hebben. Velen kunnen nu begrijpen waarom wij mensen feitelijk geen schuldslaven kunnen zijn. Met de macht van het valse geld wordt opzettelijk slavernij gecreëerd

 

Onbeperkte macht door geldschepping

De Bankboekhouding is ver van de werkelijkheid, omdat het geen rekening houdt met het gecreëerde geld. Met de constructie van het bankreserve systeem, kan geen enkele bank geld verliezen. Maar toch vertellen ze het publiek dat de banken in de problemen zitten en failliet zullen gaan.

 

Dit is misdadig absurd. Het heeft niets te maken met de realiteit, maar alles met agenda 2030 voor slavernij van mensen. Het zijn de zeven bankkartelfamilies, de Rothschilds, Rockefellers, Morgans, Warburgs en anderen, die verantwoordelijk zijn en controle hebben over bijna elke centrale bank en TBTF banken in de wereld.

 

Het hele banksysteem werkt met de Rothschild geldscheppingstruc om de wereld te strikken in totale slavernij; door leugens te vertellen over de insolventie van banken. –

 

Marco Saba, de voorzitter van het Italiaanse Instituut voor Superieure Studies over Economische & Monetaire Soevereiniteit, vraagt zich terecht af:

 

 “Hoe kan een bank die geld uit het niets mag scheppen ooit insolvabel zijn?”

 

Het geheim van hoe geld wordt gecreëerd moet wijd en zijd worden onthuld aan alle mensen op aarde. De macht van de geldschepping heeft de Banksters machtiger gemaakt dan welk instituut of land dan ook. In feite zijn de internationale banksters, bestaande uit het IMF, de BIS en alle centrale banken, en de Federal Reserve, schaduwregeringen, die bijna alle staten op aarde controleren.

 

De Macht van het geld

Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk het is dat de macht over de geldschepping weer bij het volk komt te liggen en niet in handen van zogenaamde overheden, banken of politici. Banksters creëren geld en kopen mensen om met al het andere, zo kunnen ze de hele wereld naar hun hand zetten.

 

Het Fractionele Reserve geldsysteem moet worden afgeschaft, of op zijn minst correct in de boeken worden verantwoord en gecontroleerd kunnen worden.

 

Door toepassing van dit systeem maken bankiers enorme winsten zonder kosten. Ze lenen ongecontroleerd geld uit, boeken de kosten en verliezen niets als dit spookgeld niet wordt terugbetaald. Technisch gezien was de schuld al betaald bij de uitgave van de lening, hetwelk immense winsten oplevert voor bankiers.

 

Banken kunnen niet failliet gaan

Helaas ontbreekt bij veel mensen het kritisch denken. Het wordt tijd dat iedereen gewapend is met deze kennis van deze waarheid; dus lees verder tot het einde en verspreid deze boodschap.

 

Dit onderwerp is schandelijk crimineel, omdat het ons allemaal betreft. Besef, het monetaire systeem is ontworpen om van bovenaf corrupt te zijn.

 

Erger nog, het is gebaseerd op frauduleuze boekhoudpraktijken; met de macht het geld zelf te scheppen. Daarom kan een bank nooit failliet gaan. Ze creëren gewoon al het geld dat nodig is, maar boeken het niet in het grootboek. Simpel gezegd; vers geld wordt niet geboekt in de kasgeldrekening.

 

De macht hebben geld uit het niets te creëren en het uit te lenen tegen rente is woeker. Maar wat algemeen niet wordt begrepen, is dat de lening niet wordt geboekt! Dus zonder schulden met de macht van geldschepping kunnen banken nooit failliet gaan!

 

Meer specifiek, leningen die niet of gedeeltelijk terugbetaald worden, zijn nooit een verlies voor de bank. Elk klein beetje van de lening plus rente die wordt terugbetaald, is honderd procent winst voor de bank!

 

Als voorbeeld; wanneer € 100 wordt gecreëerd en uitgeleend, maar niet geboekt in het grootboek, en slechts € 20 wordt terugbetaald, heeft de bank nog steeds een winst van € 20, omdat de andere € 80 aan spookgeld werd witgewassen bij het uitlenen nooit is geboekt als een schuldvordering, waarom het geen verlies kan opleveren!

 

Daardoor is de teruggegeven € 20 pure winst voor de bank. Dit is precies de kern van het fractionele bankgeheim, dat doelbewust is gericht op frauduleuze boekhouding. Waardoor het bankwezen enorme macht krijgt in combinatie met de creatie mogelijkheid van spookgeld.

 

De enige echte en permanente manier een wereldwijde run op banken te stoppen, zoals nu is begonnen, is valuta’s ondersteunen met goud om de waarde ervan op een redelijk niveau te houden.

 

Een terugkeer naar de goudstandaard zal overal ter hele wereld banen creëren, doordat de bestaande importen instorten tot het niveau waarop noch een exporttekort, noch een exportoverschot kan ontstaan.

 

Lokale producenten zullen de kans grijpen hun industrieën te heropenen om nationale consumenten te bevoorraden. Dit is de vitale link tussen banen en de goudstandaard.

 

Als de US-Dollar haar dominantie als wereldreservemunt verliest zullen Goud en Zilver snel omhoog schieten. De eens zo geduchte Dollar begint uiteindelijk te lijden onder hyperinflatie als naties alle vertrouwen verliezen in de Federal Reserve Note, niemand kan het met zekerheid zeggen, maar er zijn zeer concrete tekenen dat de scheuren in het westerse banksysteem en het fiat Dollar-geldsysteem op het punt staan groter te worden, en dat betekent het einde van onze slavernij. Het criminele bankster-geldscheppingssysteem is de schakel voor onze slavernij.

 

Geld heeft ieders belangstelling; wees behulpzaam door dit artikel wijd en zijd te verspreiden. Iedereen kan en moet weten hoe en waarom ze geknecht en beroofd worden van hun zuurverdiende geld door het corrupte geldsysteem.

 

Hoe meer mensen deze fraude en onrechtvaardigheid begrijpen, hoe sneller de Deep State Cabal is verslagen. Onze vrijheid moet van onderaf worden bevochten.

 

 

Documentaire

Dark Secrets over Geheime Societies Opengelegd in 2023. Klokkenluiders binnen Hoogste Graad Vrijmetselaars geven Gevaarlijke Waarschuwing. Onthulling van samenzwering tegen de mensheid. Documentaire: The Satanic Luciferian World Order 2021. William Cooper Re-mastered & Perfected….