Fenomeen inflatie uitgelegd

Betere oplossing is bewust inflatie creëren

Geldomloopsnelheid

1950 Prijzen als bewijs voor inflatie

De doorbraak begint

Hoeveel geld is in omloop?

 

Het Fenomeen inflatie uitgelegd

Inflatie is onzichtbare diefstal, een geheime belasting die zelfs door 1% van de gewone bevolking niet wordt begrepen. Het is gevaarlijk en meestal dodelijk. Als het niet tijdig onder controle is, vernietigt het volledig de samenleving.

 

De bron is de Centrale Banksters die geld blijven drukken. Niemand accepteert de verantwoordelijkheid voor het veroorzaken van inflatie. Ze vinden altijd wel een excuus, zoals inhalige zakenlieden, egoïstische vakbonden, verkwistende consumenten, Arabische sjeiks die de olieprijs hebben verhoogd, slecht weer, of iets dergelijks dat aannemelijk lijkt.

 

Hoewel al deze zaken tijdelijk tot hogere prijzen voor afzonderlijke artikelen kunnen leiden, kunnen ze geen voortdurende inflatie veroorzaken; om de heel eenvoudige reden bezit geen van de bovengenoemde vermeende boosdoeners een drukpers, om stukjes papier te bedrukken dat geld wordt genoemd; niemand van hen kan boekhouders legaal toestemming geven deze stukjes papier die het equivalent voorstellen van geldwaarde in het grootboek te vermelden als inkomsten.

 

Na verloop van tijd is het resultaat aanzienlijke verlaging van onze levensstandaard. Als gevolg van de dalende koopkracht van het geld met als gevolg ‘prijsstijgingen’ van grondstoffen. De reële lonen worden navenant lager, omdat werkgevers niet gemakkelijk de lonen zullen verhogen om de inflatie bij te houden.

 

Onder dit systeem van papiergeld, zonder waarde dekking door activa, wordt het monetair systeem gecontroleerd door bureaucraten, die de macht hebben kapitaal toe te wijzen of te weigeren. Dit houdt in, dat de lieden die de kapitaalmarkten van de wereld beheren, als kapitaal begunstigers, speculanten zijn geworden, waarvan de touwtjes in handen zijn van welgestelde en invloedrijke maffiosen.

 

Inflatie is het fenomeen van de drukpers. De twee belangrijke basisvragen zijn:

 

  • Waarom verhogen monetaire autoriteiten de hoeveelheid geld?
  • Waarom produceren ze inflatie, als de potentiële schade bekend is?

 

Als de hoeveelheid beschikbare goederen en diensten voor aankoop – voor de korte termijn “output” – even snel zou stijgen als de hoeveelheid geld, zullen de prijzen doorgaand stabiel blijven. De prijzen kunnen geleidelijk dalen, naarmate er meer beschikbaar komt, terwijl mensen hun vermogen in geld kunnen bewaren. Inflatie treedt op wanneer de geldhoeveelheid sneller stijgt dan de productie en hoe sneller de geldhoeveelheid stijgt, hoe groter de inflatie.

 

De productie wordt beperkt door beschikbaar fysiek en menselijke middelen en door verbetering van kennis en inzicht. In het beste geval groeit de productie langzaam. Hetzelfde geldt, zij het altijd tijdelijk en voor een korte periode, voor geld dat door een goed wordt gedekt. Papiergeld van nu kent echter geen beperking.

 

Inflatie is een monetair verschijnsel, veroorzaakt doordat de hoeveelheid geld sneller toeneemt dan de groei van de productie. Overmatig monetaire groei veroorzaakt door overheden is inflatie.

 

In het algemeen is inflatie erger dan een financiële crisis. Het geld van de belastingbetaler wordt door de overheid voor niets uitgegeven, zonder dat een hervorming in zicht is; en wordt gevolgd door toename van werkloosheid, omdat bedrijven failliet gaan.

 

Bankiers die de financiële crisis van 2008 hebben veroorzaakt, werden gered met het geld van het volk. De schuldige managers werden aan het roer gelaten, die opnieuw nog meer risico’s namen met de deposito’s van belastingbetalers om grotere bonussen binnen te harken.

 

Uiteindelijk leiden deze operaties tot een enorme inflatie, zoals nog niet eerder is vertoond. De te hoge schulden zijn structureel; onoplosbaar, waartegen geen oplossing is opgewassen om de economie te herstellen.

 

Inflatie is niets anders dan gelegaliseerde diefstal door eigen overheden; als de inflatie slechts twee procent bedraagt, is dat tenminste nog wat de statistieken suggereren. Deze cijfers tonen echter niet de echte waarheid.

 

De werkelijke inflatie van vandaag ligt waarschijnlijk dichter bij 9-15%, en misschien nog hoger.  Wie zal het zeggen? Alle gepubliceerde inflatiedata zijn flagrante leugens. Deze cijfers worden verzonnen om het overheidsbeleid beter te laten uitkomen. Het tonen van een lagere inflatie in statistieken ziet gezonder uit, om diefstal door de overheid te verbergen.

 

Anders gesteld; Als meer geld wordt gedrukt dan binnenlands wordt gespaard, resulteert dat onvermijdelijk in inflatie. Hoe meer geld gedrukt wordt, des te meer geld is beschikbaar voor dezelfde hoeveelheid goederen en diensten.

 

Een van de redenen waarom inflatie zo destructief is, is dat sommige mensen meer voordeel behalen dan vele anderen, dat betekent dat de meerderheid van de bevolking extra er onder moet lijden.

 

De maatschappij is verdeeld in winnaars en verliezers. De winnaars beschouwen de goede dingen die hen overkomen als het natuurlijk resultaat van hun vooruitziendheid, voorzichtigheid en initiatief. Zij beschouwen de slechte dingen; zoals de stijging van de prijzen van gekochte goederen, als zijnde veroorzaakt door krachten buiten hun controle. Bijna iedereen zal zeggen tegen inflatie te zijn. Wat ze echter bedoelen is dat ze tegen de slechte gevolgen zijn die hen zijn overkomen door bepaalde uitvloeisels van inflatie.

 

De papierwaarde van huizen stijgt. Bij een hypotheek ligt de rente meestal onder de inflatie. Daardoor betaalt de inflatie in feite zowel de hypotheekrente als een deel van de aflossong van de hoofdsom. Dit effect is een voordeel voor huiseigenaren, omdat hun vermogen in het huis sneller stijgt. De keerzijde van de medaille is dat bij lagere rente dan inflatie, dit resulteert in een verlies voor spaarders.

 

Als de toename van inflatie zich versnelt, dat meestal vroeger dan later gebeurt, brengt het veel schade toe aan de structuur van de samenleving, t.w. door de creatie van onrechtvaardigheid en ongelijkheid in het lijden door de gevolgen.

 

Betere oplossing om bewust inflatie te creëren

Als overheden inflatie wil creëren, is het niet nodig buitensporig veel geld bij te drukken. Ze kunnen onmiddellijk inflatie creëren door de goudprijs te verhogen, dat de gemakkelijkste manier is om inflatie te creëren. Een hogere dollarprijs voor goud is praktisch de definitie van inflatie. De Fed verklaart de goudprijs gewoon tot bijvoorbeeld $5.000 per ounce en laat de prijs dan verankeren met het goud dat in Fort Knox ligt – aangenomen dat het daar weer ligt? – Deze drukpers-actie  kan tweezijdig de markt in stand houden.

 

Bijvoorbeeld; de Fed verkoopt goud als het boven de $5.050 per ounce scoort en koopt goud in als het $4.950 per ounce bereikt. Dat is een bandbreedte van 1% rond de richtprijs van $5.000 per ounce. De bandbreedte en het gebruik van fysiek goud zorgen ervoor dat de richtprijs gehandhaafd blijft en de waarde van het geld stabiel blijft.

 

Een hogere goudprijs is hetzelfde als een lagere waarde van de dollar. De wereld van $5.000 per ounce goud betekent ook $10 per gallon gas bij het tankstation en $40 voor een bioscoopkaartje. Niets gebeurt zonder gevolgen.

 

Inflatie benadeelt loontrekkers, spaarders en gepensioneerden ten gunste van bezitters van activa. Het bevoordeelt debiteuren ten koste van crediteuren. Er is geen netto toename van rijkdom van het land. De ene groep wordt belast ten gunste van de andere. Dit wordt door regeringen verkocht als een voordeel voor het land. Zo moeten ze het aan het volk verkopen, want zonder inflatie kunnen ze hun rekeningen niet betalen.

 

En hoe zit het met de inflatie van nu? Zolang de economie onder haar “capaciteit” draait, denkt men dat de consumentenprijzen niet zullen stijgen. Zolang er lege stoelen in het theater zijn, zoals nu bij het onroerend goed, cryptovaluta en de beurs. Met andere woorden, de centrale banken moeten proberen die stoelen te vullen door meer geld bij te drukken.

 

Op lange termijn zal dit beleid catastrofaal zijn. De wereldeconomie is nu afhankelijk van ultra lage rentes en obligatierentes. En die zijn afhankelijk van ultra lage inflatiecijfers. Vergeet niet dat je ultra lage inflatie kunt krijgen met gemakkelijk monetair beleid, maar niet met gemakkelijk fiscaal beleid.

 

Vanuit het oogpunt van vermogensbehoud zal deze periode de laatste kans zijn voor beleggers en spaarders die niet genoeg fysiek goud en zilver hebben een voorraad aan te leggen. In de komende maanden/weken zullen goud en zilver vele duizenden dollars/euro’s per ounce stijgen en een cruciaal onderdeel vormen van vermogens bewaringsportefeuilles van beleggers, om de waarde van hun bezit te beschermen tegen totale vernietiging.

 

Als goud- en zilvermarkten stijgen, zal de massale papieren verkoop van goud en zilver, welke door overheden en goudbanken werd ondernomen om deze prijzen te drukken, bij hen terugkomen als een boemerang.

 

Bedenk; dat rijkdom niet gecreëerd kan worden door een drukpers. Het leidt tot prijsinflatie, activa-inflatie, of kredietinstorting – of een mengsel van deze drie. Iedereen weet dit, maar onze financiële leiders doen alsof dat niet het geval zal zijn.

 

Hyperliquiditeit leidt tot hyperinflatie via hogere geldomloopsnelheid dat uiteindelijk altijd tot een vertrouwenscrisis van papieren valuta leidt. Daarom is hyperinflatie een door valuta gemotiveerde gebeurtenis.

 

Toch zeggen velen dat dit deze keer niet zal gebeuren. Zij beweren dit omdat ze geloven dat de Centrale Banken de capaciteit en de vooruitziende blik hebben dit te voorkomen. Dat niet het geval is.

 

Als de uitbreiding van krediet groter wordt dan de toename van het spaargeld, eindigt het historisch altijd in de instorting van de valuta. Dat moet dus geen verrassing meer zijn. Wanneer schuldeisers de kritische vraag beginnen te stellen; kunnen deze schulden werkelijk nog gefinancierd worden? Krijgen we ons spaargeld nog wel terug? Nadat het krediet radicaal is uitgebreid tot boven het spaargeld, zoals nu het geval is, is het antwoord nee.

 

Het is duidelijk dat de dramatisch verhoging van geldhoeveelheden uiteindelijk leidt tot inflatie. Maar het sleutelwoord hier is “uiteindelijk“. Soms kan het even duren. De omvang van de vertraging hangt af van algemene omstandigheden en een zeer belangrijk concept dat bekend staat als “monetaire omloopsnelheid“.

 

Geldomloopsnelheid

Inflatie en deflatie zijn niet alleen het gevolg van de hoeveelheid geld in het systeem. Ze zijn beiden het product van de omloopsnelheid van het geld dat zich door het systeem beweegt.

 

Wanneer banken leningen verstrekken, bedrijven lenen en consumenten uitgeven, verandert het geld snel van eigenaar. Onder deze omstandigheden is de geldsnelheid hoog.

 

Omgekeerd, wanneer banken geen geld uitlenen, bedrijven zich terugtrekken en consumenten sparen of schulden aflossen, verandert het geld niet snel van eigenaar. Het beweegt zich langzaam. Als de economie bijna tot stilstand komt, zoals nu het geval is, verandert het geld uiteindelijk helemaal niet meer van eigenaar.

 

Inflatie komt niet alleen voort uit de toename van de geldhoeveelheid, maar ook is voldoende geldomloopsnelheid nodig om algemeen een voortdurende stijging van de prijzen van goederen en diensten te veroorzaken. Zonder omloopsnelheid – als het geld zich niet door het systeem beweegt – bestaat geen oorzaak voor prijsstijgingen.

 

Het gaat dus niet alleen om de hoeveelheid eenheden die gedrukt worden. Het gaat ook erom waar die eenheden naartoe gaan en hoe snel ze door het systeem bewegen. Het eindspel kan inderdaad de versnelling van de monetaire snelheid zijn. Het cumulatieve effect van prijsstijgingen en verlies aan vertrouwen in het systeem, resulteert in een afname aan verlangen dollars/euro’s, etc. te bezitten, en dat betekent dan hyperinflatie.

 

Het behoeft echter helemaal niet zo somber te zijn als nu het gevolg is. De wereld beschikt in overvloed over gratis energie.

 

Elke hoeveelheid energie is onbeperkt dagelijks gratis beschikbaar voor industrie en consumenten gebruik. Nicolas Tesla had de beschikbaarheid van deze draadloze energie voor de hele wereld al bewezen… Nicolas Tesla had deze draadloos beschikbare energie reeds honderd twintig jaar geleden bewezen voor de hele wereld! Maar, de Deep State Cabal wil het volk daarvan niet laten profiteren. Vanwege hun oliemonopolie werd dit energieplan vernietigt.

 

1950 Prijzen als bewijs van inflatie

We zullen terugkeren naar het prijsniveau van de jaren ’50 zodra de Deep State cabal is verslagen door onze ontwaking. Om te laten zien hoe de inflatie de mensheid de afgelopen 70 jaar heeft beroofd, hier wat prijzen in Amerikaanse dollars, aangezien de andere valuta’s bewust niet meer bestaan.

 

Nieuw huis $8450 – Gemiddeld inkomen $3216 – Nieuwe auto $1511 – Huur $75

Collegegeld aan Harvard Universiteit $600 per jaar. – Bioscoopkaartje $0,65. – Benzine $0.18 /gal = 3.8 L – Postzegel $0.03 Kristalsuiker $0,85 voor 10 lbs = 4,6KG  Vitamine D melk $0,85 gal/ 3.8L Gemalen koffie $0.70 lb. = 460 gram Spek $0,50 lb. Eieren $0,24 /dozijn. Vers gebakken brood $0.14/brood.

 

Lezers zijn uitgenodigd in de comment box te berichten of het fenomeen inflatie is begrepen.

 

De doorbraak begint

Door Gods tussenkomst vinden de opkomende Bijbelse gebeurtenissen plaats. Dat betekent dat Vader/Moeder God alle eer krijgt, voor dit initiatief. De echte waarheid wordt nu volledig gepresenteerd.

 

Deze week begint de doorbraak van onze algehele bevrijding. Volgens de timing van de Bijbelse cyclus, stort het papieren geldsysteem van de cabal in, voor het einde van dit jaar. Het gedrukte geld, gebruikt voor het kwaad, komt tot een einde en wordt totaal vernietigd.

 

Het nieuwe QFS systeem treedt in werking. Sla voedsel en eerste levensbehoeften in voor 2 weken. Tijdens de omschakeling worden bestaande bevoorradingsketens omgezet, wat enkele dagen tot weken kan duren.

 

Om verlost te zijn van het oude controlesysteem, verdwijnen alle georganiseerde religies en kerken. De wereld zal letterlijk op zijn kop worden gezet om van alle onderwezen valse kennis af te komen. Niets zal meer zijn zoals het was! Als het financiële systeem explodeert, verliezen de ‘rijken’ hun macht en rijkdom. Alles wat voor waar werd aangenomen, verdwijnt.

 

De ineenstorting van de dollar is het startschot voor de ondergang van het financiële systeem. Er zullen miljonairs en miljardairs zijn die ridders te voet worden, als ze hun rijkdom verliezen.

 

Het licht heeft uiteindelijk gewonnen! Sinds het Babylonische tijdperk probeerde de cabal alles te verbergen door opzettelijke misleiding. Het is de strijd tussen goed en kwaad die vele duizenden jaren heeft geduurd, en nu tot zijn ontknoping komt.

 

Meer details worden volgende week onthuld in een speciale uitgave. Weet dat de omwenteling op of rond 6 april aanstaande begint en zes maanden zal duren tot eind september. Daarna volgen drie jaar waarin planeet Aarde volledig en grondig zal worden gezuiverd van alle kwaad. De volledige overgang naar de 5D wereld zal een feit worden.

 

Guillotines zullen op openbare plaatsen worden geplaatst om cabal marionetten voor de ogen van het publiek te executeren. Maatregelen zullen worden genomen dat planeet Aarde nooit meer het slachtoffer kan worden van negatieve krachten.

 

Verspreid dit goede nieuws!

 

Blijf FWC volgen, want er komt meer belangrijk nieuws.

 

Hoeveel geld is in omloop?

Heb je je ooit afgevraagd hoeveel geld op de wereld in omloop is? Deze video vergelijkt met elkaar werelds rijkste mensen, grootste bedrijven, fysieke valuta, goudmarkt, aandelenmarkt, wereldwijde schuld, en nog meer om een idee te geven van de hoeveelheid geld dat werkelijk beschikbaar is.

 

Bekijk deze zeer leerzame video om geïnformeerd te zijn over dit  belangwekkend onderwerp. Verspreid deze informatie wijd en zijd om iedereen wakker te schudden.

Vrijheid, Overvloed en Welvaart is je Beloning