Geef Nu Niet Op! Vertrouw Op het Goddelijke Plan!

 

Bewustzijn en Eenheid breken macht van Deep State

Als mensen wakker worden en beseffen dat het doel van het leven anders is dan het toegepaste overheidsbeleid, zoals o.a. de belastingverhogingen, kan worden vastgetseld dat deze maatregel nooit enig positief effect heeft opgeleverd!

 

Het gevecht voor de bevrijding van planeet aarde en de mensheid, loopt binnenkort ten einde. Geef nu niet op maar ga door met vergrootte energie. We hebben het zicht al op de haven, het is nu nog een kwestie van veilig binnenvaren, om een wereld binnen te gaan van welvaart, overvloed en onbeperkte liefde. Bedenk; Vrijheid, overvloed en voorspoed is de beloning.

 

De echt wakkeren vragen zich nu af of ze wel in aanmerkingkomen voor de ascensie naar de nieuwe 5D-wereld? De verwachting is dat zeker een derde van de wereldbevolking in staat zal zijn het eindexamen 5D te passeren. In principe hebben alle nu geïncarneerden de kans aan het 5D examen deel te nemen. Top cijfers om te slagen zijn niet vereist, ook de middelmaat heeft een goede kans te slagen. Voorwaarde is echter wel eerlijkheid, oprechtheid; openstaan voor anderen en onvoorwaardelijke liefde voor mens, dier en natuur.

 

Wees blij met je gezond verstand en leven, vergeet de corrupte regering want die is binnenkort verwijderd. Sommigen zeggen dat geld gelukkig maakt, maar geld koopt slechts materiele zaken.

 

Geluk en echte rijkdom komt van binnenuit door bv. echte dingen te maken en diensten te leveren, die tegengesteld zijn aan schulden. Dit behoeft geen verdere uitleg.

 

Achter de schermen brokkelt het kaartenhuis van de onderdrukkers af. Daardoor zien meer en meer van ons de touwtjes die de marionetten verbindt hun dirigenten. Dat zijn de zogenaamd gekozen politici; het volk neemt nu waar hoe de poppenspelers ze sturen en stellen, ze zijn niet meer zoals voorheen in de schaduw verborgen.

 

Alles dat tot ons komt, is op het juiste tijdstip en moment, het is Kosmische Intelligentie dat de leiding heeft over alle bewegingen in het oneindig Universum en dat ook het tijdstip van de langverwachte doorbraak bepaalt.

 

De wereldwijd, zelfmoordcultus door vaccins is heel reëel, en het is het resultaat van massahypnose gecombineerd met een wijdverbreid verlangen naar zelfvernietiging. Door de mainstream media aangedreven krankzinnig psychologisch terrorisme, proberen veel mensen nu bewust of onbewust een eind aan hun eigen leven te maken. Het aantal zelfmoorden is omhooggeschoten sinds de Covid-opsluiting begon, gevolgd door de sinistere oplossing van gratis Covid-vaccinatie.

 

Kennelijk ontbreekt bij veel mensen het gevoel van eigenwaarde, omdat zij God de rug hebben toegekeerd en in plaats daarvan technologie, wetenschap, geld of roem aanbidden.

Zo, hebben ze niets anders om voor te leven dan meer geld en roem. Als dat niet bevredigt, zoeken zij zelfvernietiging, zich niet realiserend dat ieder mens een goddelijk wonder is, geschapen naar het beeld van God.

 

Jezelf laten injecteren met een dodelijk biologisch wapen ontworpen om mensenlevens te beëindigen, is een belediging aan God en daad van geestelijk en lichamelijke moordpartij.

 

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, wort nu middels het reïncarnatieproces opgeheven, teneinde de mensheid te bevrijden uit de onderdrukking opdat ze zich ontwikkelen zoals de Schepper het altijd heeft bedoeld.

 

Terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi informeert onderstaand de mensheid op Aarde over de vooruitgang van het goddelijk plan voor onze bevrijding.

 

 

GEEF NU NIET OP! VERTROUW OP HET GODDELIJKE PLAN!

 

Geliefden!

Deze boodschap heeft tot doel een beetje aanmoediging en vertrouwen te brengen aan hen die nog steeds vibreren in angst, en gebrek aan vertrouwen hebben in het Grote Plan. In de afgelopen 10 jaar heb ik vele boodschappen en vele handelingen verricht om hierover op deze pagina te schrijven om opheldering te brengen aan geïncarneerde zielen die dorsten naar kennis.

 

Het merendeel van de pijn van het lijden dat mensen treft, zou kunnen worden verlicht en zelfs vermeden worden als iedereen het leven begreep zoals het werkelijk is.

 

Hoewel de sluier van vergetelheid een norm is in deze zielenschool, hebben wij de eind tijden bereikt van deze lange cyclus van beproevingen en verzoening. Alles zal nu ten goede keren, want deze school zal het leren onder zulke sluiers achter zich laten, en het bewustzijn is veel meer versterkt, waardoor het voor iedereen mogelijk is geworden te begrijpen en te leren zonder de noodzaak van pijn en lijden.

 

De Derde Dimensie is een illusie, dat wil zeggen een holografie. We kunnen ook zeggen dat het niets meer is dan een projectie. Wij, de geïncarneerden, zijn de acteurs van dit grote Theater van het leven. In elke incarnatie spelen we een specifiek personage, en we zijn zulke goede acteurs dat alles heel echt lijkt. Zo echt dat we elke situatie die we meemaken echt diep beleven, zodanig dat we elke ervaring registreren in onze ziele kronieken voor volgende reïncarnaties.

 

In eerdere teksten hebben we het reeds gehad over het doel van opeenvolgende incarnaties; waarom disincarnatie noodzakelijk is en hoe ieder van ons op deze aardse school terecht is gekomen. Wij hebben ook gesproken over de Monaden, opdat een ieder zichzelf beter kan begrijpen. Wij hebben gesproken over hemelvaart en ballingschap, en de twee Tijdslijnen die nu voor ieder van ons het lot bepaalt.

 

We beleven nu het belangrijkste moment in onze geschiedenis als ziel op Aarde. In deze huidige incarnatie heeft ieder van ons de unieke kans om de generatie van twee werelden te beleven: de Oude Aarde 3D en de Nieuwe Aarde 5D.  Jullie hebben ook de kans om definitief op te stijgen naar een Wereld van Regeneratie, dat wil zeggen om de School van beproevingen en boetedoeningen te verlaten.

 

Wij hebben hier vele malen gezegd dat al degenen die op Aarde zijn geïncarneerd tenminste een kans hebben op te stijgen. Geen enkele ziel zonder de geringste mogelijkheid om op te stijgen is nu op Aarde geïncarneerd.

 

En deze informatie zou voor iedereen genoeg moeten zijn om het te geloven. We zien echter dat velen nog steeds bang zijn om niet over te gaan naar de Nieuwe Aarde.

 

Hemelvaart hangt alleen van jou af! Het hangt niet af van geluk. Noch kan het bepaald worden door de houding en acties van anderen. Dat moet voor iedereen genoeg zijn om te geloven. Maar dat is niet wat we zien, want er zijn veel mensen die in angst leven en zich inbeelden dat ze niet zullen opstijgen.

 

Er is hier al vaker geschreven dat we in een school voor zielen zitten. En zoals elke school hoeft de leerling niet alle maximale cijfers te behalen om voor het examen te slagen. Het is dus voldoende de minimaal noodzakelijke coëfficiënt te behalen. Dit moet voldoende zijn om degenen die aan het eind van de cursus nog steeds vrezen te falen, enige aanmoediging te geven.

 

Ja, we weten dat meer dan de helft van de studenten nog steeds niet klaar zijn om naar de Nieuwe Aarde te gaan. Maar, allen die hard werken tot de laatste lessen en examens zullen beloond worden. Velen hebben voor deze huidige incarnatie nog enkele zeer moeilijke beproevingen en lessen doorgemaakt. Het is natuurlijk dat zulke beproevingen op een bepaald moment komen in dit hedendaags leven.

 

En zelfs als je ze niet allemaal haalt, is het voldoende om een redelijk gemiddelde te bereiken, dat nodig is om de frequentie binnen te gaan die je in staat stelt door de Ascensie poort te komen. De examens zijn toetsen die de evaluatie van het leren mogelijk maakt. Maar vereisen geen topcijfers, zoals eerder gezegd.

 

De meeste zijn herhalingen van mislukte handelingen in vorige levens. Zulke situaties worden nu herhaald om het huidig bewustzijn te evalueren. De mensen die een goede ziel hebben, die al trillen van goede, onvoorwaardelijke liefde, mededogen, respect en dankbaarheid, hebben zeker al een zeer hoog frequentiegemiddelde. Het zullen niet de enkele begane misstappen zijn die hun ascensie in de weg staan.

 

Velen vragen zich bezorgd af, omdat zij nog steeds verslavingen hebben en daarvan niet af kunnen kome; zal deze verslaving mij verhinderen op te stijgen? Het antwoord is altijd hetzelfde: de verslaving op zich verhindert niet, zolang de geïncarneerde ziel andere mogelijkheden heeft die haar voldoende verheffen om de frequentie van de Nieuwe Aarde te bereiken.

 

De afgelopen dagen maakte een dame een wanhopige opmerking, waarin zij meldde dat zij in deze huidige incarnatie verschillende abortussen had ondergaan. Ze zei dat ze zich ervan bewust was dat ze daardoor geen ascensie zou kunnen bereiken. Ik begreep daardoor dat zij inderdaad de strijd voor haar hemelvaart had opgegeven. Het is jammer dat gebrek aan verlichting veel mensen ertoe brengt hun zielsmissie op te geven. Ik laat hier enige verduidelijking achter voor deze situaties, voor het geval van verslavingen, en voor zoveel andere analoge toestanden.

 

De goddelijke voorzienigheid is zeer wijs en welwillend. Zij biedt ons altijd alternatieven, omdat zij weet dat incarnatie in een wereld van beproevingen en boetedoeningen, onderworpen is aan de sluier van vergetelheid, dat voor geen enkele ziel een gemakkelijke taak is. Het zal nu niet anders zijn, in deze laatste incarnatie in de dualiteit van de Aarde. Als in vorige levens de niet overwonnen beproevingen konden worden herhaald in de opvolgende incarnatie, is dat nu niet meer mogelijk, omdat er geen nieuwe gelegenheid zal zijn.

 

Maar in het geval dat aan het einde van de huidige incarnatie nog wat tegoed is, zullen zeker daarvoor andere alternatieven zijn. Of het nu gaat om verslavingen, abortussen of alle andere situaties, het Zielenplan van ieder voorziet in een of andere situatie die de opeisbare schuld kan aflossen, waardoor het verlies van de kans op te stijgen wordt vermeden.

 

Wie geen kennis heeft van bepaalde ziekten die worden veroorzaakt door het effect van sigaretten, roken, drugs, promiscue seks, enz. Eigenlijk zijn het middelen die worden aangeboden aan hen die faalden in dergelijke testen, zodat ze de mislukking kunnen afkopen. Zo gebeurt het ook met abortussen, en met vele feiten die niet overwonnen zijn in deze laatste incarnatie in de dualiteit van de Aarde.

 

Maar men moet zich ervan bewust zijn en de alternatieven aanvaarden. Men moet zich inspannen om te voorkomen dat andere beproevingen erbij komen in die mate dat geen dergelijke alternatieven meer over zijn. Elke inspanning, hoe klein ook, kan doorslaggevend zijn in het totaal van het eindcijfer.

 

We mogen nooit opgeven! Niet nu wij ons in het laatste traject bevinden van de lange Cyclus van ervaringen die alle mogelijkheden en polariteiten binnen deze Planeet van Verzoeningen en Beproevingen omvatten.

 

Vertrouw op het Goddelijke Plan en benut alle geboden kansen.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Uiterst belangrijk bericht.

Ze proberen dit voor jr verborgen te houden!