Open het Boek van jullie Levensgeschiedenis

 

De Menselijke geschiedenis is gebaseerd op losse fragmenten

Waarom weten we niets meer over ons verleden en de vele gevonden artefacten? Vermoedelijk is door de eeuwen heen veel van de literatuur en artefacten met opzet vernietigd om het volk dom en in slaap te houden?

 

Na de vernietiging van de Egyptische bibliotheek in de tempel van Ptah in Memphis bleef er niets over. Evenzo verdwenen 200.000 kostbare werken toen de bibliotheek van Pergamum in Klein-Azië werd vernietigd. Toen de Romeinen de stad Carthago met de grond gelijk maakten, vernietigden zij 500.000 boeken, toen kwam Julius Caesar met zijn oorlog tegen Egypte dat resulteerde in het verlies van de bibliotheek in Alexandrië die werd beschouwd als de grootste collectie boeken uit de oudheid.

 

Door deze tragedies vertrouwen we nu op losse fragmenten, willekeurige passages en schamele verslagen, klaagt auteur Andrew Tomas. Ons verre verleden is in een vacuüm gevallen dat willekeurig is aangevuld met tabletten, perkamenten, beelden, schilderijen en allerlei artefacten.

 

De geschiedenis van deze wetenschap zou heel anders uitzien als de boekenverzameling van Alexandrië nu nog zou bestaan. Er is echter één lichtpuntje: onlangs zijn duizenden oude geschriften gevonden en veiliggesteld in de bibliotheek van het Vaticaan. Waarschijnlijk bevatten deze de ontbrekende feiten uit het verleden?

 

De oorsprong van de mens op Aarde is ook anders als verteld. De mens is afkomstig van andere planeten in het heelal. Studies van menselijk DNA wijzen in die richting.

 

De oorsprong van het leven op Aarde gaat dus veel verder terug in de tijd dan algemeen bekend is. Het eerste avontuur begon buiten de grenzen van deze planeet en loopt via sterrenrijken, galactische federaties; buitenaardsen bezochten de toen bestaande beschavingen van Atlantis, Lemuria, Mu en de pas recent ontdekte beschavingen.

 

Het belangrijkste geheim in deze wereld betreft onze oorsprong, die eeuwenlang voor ons verborgen is gebleven. Theorieën hierover, als de “evolutietheorie” noch de “scheppingstheorie” verklaren de ware oorsprong van het menselijk individu.

 

Darwins theorie van “survival of the fittest” verklaart niet hoe de mens de duizenden fouten in de menselijke DNA-structuur heeft overwonnen, terwijl de scheppingstheorie het indrukwekkende aantal oude fossielen en artefacten negeert die overal ter wereld zijn gevonden. Er is dus duidelijk behoefte aan een nieuw betrouwbaar model over onze oorsprong.

 

Pas onlangs is verwarring ontstaan rond deze theorieën over de oorsprong van de moderne mens, met de ontdekking van fossielen die erop wijzen dat de Neanderthaler, een primitieve mens, leefde naast de Cro-Magnon mens, d.w.z. de moderne mens, in wat nu Israël is. Vreemd genoeg hebben deze rassen zich niet met elkaar vermengd.

 

Er blijft dus maar één oplossing over voor dit raadsel, schrijft auteur James Schreeve in zijn boek “The Neanderthal Enigma”: de Neanderthaler en de moderne mens vermengden zich niet omdat ze dat niet konden.

 

Wat betreft de voortplanting waren ze onverenigbaar; het waren twee verschillende soorten. In feite heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de resten van moderne mensen in prehistorisch Israël maar liefst 40.000 jaar ouder zijn dan de resten van Neanderthalers. Dat alleen al maakt de theorie van continue evolutie onhoudbaar.

 

Deze conclusie kan ook de oplossing bieden voor dit vraagstuk en de “ontbrekende schakel” tussen de primitieve en de moderne mens, namelijk dat die er niet is. Er zijn dus duidelijk twee totaal verschillende soorten mensen geweest en daarom moet een nieuw model voor het ontstaan van de mens worden opgesteld.

 

Een groeiend aantal archeologen, theologen en historici betwist de pasklare antwoorden die de conventionele wetenschap heeft gegeven. Deze wetenschappers geven zich echter niet gemakkelijk gewonnen, zij verdedigen hun ideeën consequent met hand en tand.

 

Even onverzettelijk en vastberaden als degenen die verklaren dat de aarde plat is, blijven ook zij hun theorieën tot het bittere einde verdedigen, ondanks het groeiende bewijs van het tegendeel.

 

Veel van de mysteries van onze planeet houden verband met artefacten die duizenden jaren oud zijn. Zoals onder andere de gevonden en vertaalde kleitabletten, die onder andere de schijnbare posities van de planeten Venus en Saturnus met hun zeven satellieten beschrijven. Die blijkbaar in het oude Babylon zonder telescopen konden worden waargenomen?

 

De Britse scheikundige Frederick Soddy ontdekte dat isotopen kunnen worden gebruikt voor datering in de geologie, hij schreef in 1909:

 

“Ik geloof dat er in het verleden beschavingen zijn geweest die vertrouwd waren met atoomenergie, terwijl ze totaal vernietigd werden door het misbruik ervan.”

 

De Zwitserse auteur Erich von Däniken schreef in de jaren 1970 uiterst populaire boeken over buitenaardse bezoekers en oude astronauten.

 

Hieronder vervolgt onze buitenaardse correspondent Vital Frosi dit enerverende verhaal met de uitleg wat ons wakkeren nog te wachten staat.

 

OPEN HET BOEK VAN JULLIE LEVENSGESCHIEDENIS

 

Geliefden!

De mensheid van de Aarde schrijft het laatste hoofdstuk van de ervaring in een Wereld van beproevingen en boetedoeningen. Elke ziel geïncarneerd op deze Planeet heeft haar individuele geschiedenis door de millennia heen. Er is niet de geringste mogelijkheid dat twee verhalen hetzelfde zijn, omdat zij niet in woorden zijn geschreven, maar via de gevoelens van elke ziel.

 

Elke ziel voelde zich anders over elke ervaring, hoe vergelijkbaar ze ook mogen zijn. De lessen waren voor iedereen hetzelfde, maar de ervaren emoties zijn uniek, individueel en persoonlijk. Gedurende honderden en zelfs meer dan duizend incarnaties is elke ziel op verschillende plaatsen geweest; op verschillende tijden en met verschillende mensen.

 

In deze Planetaire School zijn alle mogelijkheden mogelijk. Natuurwetten beheersen de regels binnen de dualiteit, en Oorzaak en Gevolg. De polariteiten in elke actie worden door allen ervaren, maar elke ziel voelt zich op een zeer persoonlijke manier, aangezien elke situatie wordt gezien, begrepen en ervaren volgens het individuele bewustzijn.

In deze Wereld van de Derde Dimensie is er geen absolute waarheid in enige situatie. Er zijn echter delen ervan in alles. Daarom voelt en begrijpt iedereen volgens de huidige frequentie van zijn bewustzijn.

 

Er is een lange tijd verstreken sinds jullie besloten 3D te ervaren. Het Grote Boek des Levens dat jullie reis hierheen vastlegt, is klaar. Elke geschreven bladzijde komt overeen met een incarnatie. Het vertegenwoordigt een tijdperk; een omgeving; een tijd; een plaats; een andere familie; verschillende relaties en beroepen.

 

Bij het schrijven van elke bladzijde kon je je echter niet herinneren wat er op de vorige bladzijden stond. Dat was altijd het geheim van het Boek des Levens. Je wist het toen je het ontving, voordat je de eerste bladzijde schreef. Je wist ook dat het Boek des Levens alle blanco pagina’s bevatte. Jij zou de auteur zijn van het verhaal dat erin geschreven zou worden.

 

Terwijl je schreef, werd een ander exemplaar van dit Boek gereproduceerd in de Bibliotheek van Alcyone, de Centrale Zon van de Plejaden. Elke letter en elke zin werd ook naar je hogere zielsversies gestuurd. Via hen werd jouw verhaal ook gevolgd door alle Monaden in de oneindige Kosmos, zoals de BRON alles ontvangt en beschikbaar maakt voor iedereen.

 

Nu staan we aan het einde van de cyclus van beproevingen en boetedoeningen van de mensheid van Aarde 3D. Tijden van Ascensie van de zielen en van de Planetaire Overgang. Een Nieuwe Aarde is in opkomst, en een Nieuwe Mensheid zal haar erven. Precies degene die gevormd is door de zielen die geleerd hebben de hier aangeboden leringen in praktijk te brengen. De zachtmoedigen en zuiveren van hart zijn klaar om nog een trede op de levensladder te klimmen.

 

U schrijft de laatste regels van de laatste pagina van uw eigen boek. Wanneer je de punt op de laatste zin zet, zul je het wachtwoord ontvangen dat het lezen van jouw verhaal dat erin staat mogelijk maakt. De frequentie van je bewustzijn, zal de sleutel zijn die de deur zal openen, die toegang geeft tot de inhoud. Als deze frequentie niet bestaat, zal je bewustzijn nog geen toegang hebben tot je eigen ervaringen in deze School der Zielen.

 

In dat geval zal jullie een Nieuw Boek worden aangeboden, maar dat moet worden geschreven in een andere School, dat wil zeggen op een andere Planeet van beproevingen en verzoening.

 

In de verre toekomst, wanneer het Nieuwe Boek voltooid zal zijn, met dan de frequentie van ascensie, zul je dat Boek kunnen lezen evenals het Boek dat je nu niet mocht lezen.  Jullie zullen bedgrijpen dat jullie twee boeken nodig hadden om het leren in Werelden van dualiteit, van de Derde Dimensie, te voltooien.

 

Maar ik weet dat je klaar bent om deze lange wandeling te voltooien. Wanneer je klaar bent met het schrijven van de laatste bladzijde van dit Boek van jou, zal al je geschiedenis in deze 3D wereld onthuld worden. Je zult in staat zijn het Boek te openen en elke ervaring te controleren. Alles zal worden herinnerd en herbeleefd, echter zonder de pijn en het lijden van de beleefde ervaringen.

 

Uw verhaal zal het mooiste van allemaal zijn, omdat het elke gevoelde emotie bevat; elk gevoel dat u hebt ervaren en elke overwinning die u hebt behaald, op elke bladzijde, dat wil zeggen in elke incarnatie. Je zult trots zijn op elke beproeving, in elke leertijd, in elke ervaring. Je bent veel meer dan je je kunt voorstellen! Je bent niet beperkt zoals je je altijd hebt gevoeld; je bent een vrij bewustzijn, een goddelijk wezen; je bent een kind van de Bron, een kind van God, de Schepper van alle dingen.

 

Open het boek van je geschiedenis en je zult dit alles kunnen bevestigen. Wanneer je klaar bent met deze wandeling, zul je deze toestemming hebben, want je zult de stap voorwaarts zetten, de stap die je zal brengen naar een Nieuwe School, een Wereld van Regeneratie, een Nieuwe Aarde, een Nieuwe Tijd. Ruim je lade op en neem je spullen mee.

 

Maak het je gemakkelijk, want de echte show gaat beginnen. Bereid je hart voor, want de emoties zullen ongelooflijk zijn! Jullie verhaal op deze Planeet zal herinnerd worden, want het staat geschreven op elke pagina in jullie eigen Boek des Levens!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Vrijmetselaar 33e graad lezing over Energie Manipulatie geestverruimend