Wie we zijn

Waar we vandaan komen

Degene die bang is blijft thuis

Beangstigende waarheid over piramides

 

Wie we zijn

Verschillende episoden over de menselijke geschiedenis op aarde zijn ontstaan ​​door opeenvolging van buitenaardse en extra-buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenden op planeet Aarde.

 

In historische archieven liggen veel antwoorden op vragen die vaak worden gesteld ‘wie we zijn’, ‘waar we vandaan komen’ en ‘hoe we zijn geëvolueerd’ om de wezens te worden die we nu zijn.

 

De oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd, dan algemeen bekend is – en nog steeds minder bekend is als episoden van de menselijke geschiedenis. De heldendaden beginnen buiten de grenzen van deze planeet en vinden hun oorsprong in sterrenrijken, galactische federaties, en Buitenaardse Beschavingen van Atlantis, Lemuria, Mu en nog enkele anderen die nu pas ontdekt worden.

 

Inmiddels, zijn de langverwachte veranderingen eindelijk aangebroken! Hoewel het nog niet zo zichtbaar is als iedereen zou willen, is alles verzegeld in de Aarde Tijdlijn. Vele millennia zijn voorbij gegaan! Veel tijdperken zijn voorbijgetrokken! Honderden opeenvolgende incarnaties!

 

Nu, zijn jullie hier om deel te nemen aan het grote spektakel; de omschakeling van Planeet Aarde van de 3e Dimensie naar de 5e Dimensie! Naast deze grote gebeurtenis, die de belangrijkste is binnen de Melkweg, staat of valt het resultaat nog steeds met de Ascension van een deel van onze mensheid. Glorieuze tijden breken aan en niets kan tegenhouden dat wat komen gaat!

 

Voor deze laatste etappe van verandering, bevinden we ons in een onveranderlijke tijdlijn; De oude Armageddon voorspellingen zullen niet gebeuren! We gaan ongelooflijk mooie tijden beleven.

 

Er is echter nog een groot obstakel dat zonder twijfel het lot van de mensheid zelf betreft;

 

Het meest beslissende moment voor de mensheid op planeet Aarde is nu aangebroken. Er zullen twee welomschreven Tijdlijnen zijn: één zal een deel van de mensheid naar de Nieuwe 5D-Aarde leiden; de andere zal het overige deel in ballingschap voeren naar een andere 3D-planeet.

 

Slechts een derde van de huidige mensheid zal in staat zijn deze overgang te maken. Waarvoor de noodzakelijke ascensie vermogen vereist is om deze te voltooien; het andere deel helaas dus niet. Uiteindelijk zullen we een Nieuwe Cyclus en een Nieuwe Aarde hebben. Alwaar, geen enkele autoriteit superieur is aan onze vrije wil en keuzes. Iedereen zal zijn eigen rechter zijn. Niemand zal zich bemoeien met andermans individuele voorkeuren.

 

Dan, heeft het Licht gewonnen waar iedereen zijn eigen realiteit creëert. Het lot van de mensheid wordt dus nu beslist. Door scheiding van het kaf van het koren, gaan alleen 5 Dimensionale wezens door naar deze Nieuwe Wereld. De verwachting is dat alles voltooid, opgeruimd en geregeld zal zijn tussen 2025 en 2030.

 

Waar we vandaan komen

De Archon bloedlijn families wilden van aanvang af de wereld domineren, dat vereiste bundeling van krachten van de 13 invloedrijkste Archon bloedlijn families. Professor Adam Weishaupt stelde in 1773 op verzoek van Mayer Amschel Rothschild daarvoor het plan op.

 

Het uiteindelijke doel was, en is nog steeds, één wereld dictatuur met één leider aan de top, gevestigd in Jeruzalem, Israël. Hiertoe werden alle overheden en invloedrijke politici omgekocht om mee te werken aan dit doel, zonder te weten waartoe het moest leiden.

 

De werkelijke heersers zijn de onzichtbare Jezuïeten, Luciferianen en Khazaren, zij oefenen hun macht uit vanaf achter de schermen.

 

De misdaden van Central Bankiers zijn legendarisch en veelvuldiger dan hier kan worden vermeld. Door het verstrekken van grote leningen aan vrijwel elk land en het volk, zijn deze afhankelijk geworden van de ‘geheime’ controlerende macht van de Deep State.

 

Regeringen die onafhankelijk willen blijven worden krachtig aangepakt en verwijderd; hun leiders werden onttroond. Als dit niet mogelijk was door middel van een politieke propaganda coup of d.m.v. economische sancties, dan werd de CIA, Mossad, of militair geweld ingezet om hun doel te bereiken, om land en volk te onderwerpen aan het Nieuwe Wereldorde regime.

 

Bewustzijn en Eenheid breken de macht van de Deep State en haar volgelingen. In werkelijkheid tasten de mandaten en maatregelen tegen de fake Covid pandemie het sociale bewustzijn van het volk aan. Enig begrip is nodig, om de sociale engineering programma’s van de globale elite te identificeren, en hoe hiervan niet het slachtoffer te worden.

 

De globale elite wil 90% ontvolking. Ze willen totale controle en surveillance over elk aspect van je leven. Ze willen socialisme, met de macht en rijkdom in hun eigen zakken, met andere woorden communisme.

 

Bewustzijn en Eenheid zijn de directe belemmering tegen deze plannen. Nu, willen ze alles dat van waarde is, afpakken en de overgebleven bevolking opsluiten in kampen. Ze doen dit in naam van het behoud van planeet Aarde en verbetering van het klimaat, welke argumenten pertinente leugens zijn.

 

Hieronder vervolgt onze Exterrestriale correspondent Vital Frosi met de laatste ontwikkelingen en geeft advies om de overgang naar 5D met succes af te sluiten

 

 

DEGENE DIE BANG IS BLIJFT THUIS

 

Geliefden!

Hoe meer de sluiers die het menselijk bewustzijn bedeken worden opgelicht, hoe groter het vermogen is te begrijpen wie we werkelijk zijn en dat wat we hier kwamen doen. Onderschat je aangeboren kracht niet. Onderschat niet de grootsheid van de ziel die je werkelijk bent.

 

No title

Ik herhaal hier wat al zo vaak is gezegd: het geheim van deze school van zielen die Aarde heet, is altijd de sluier van vergetelheid geweest.  Zonder te vergeten wie we werkelijk zijn en zonder onze vorige incarnaties te kennen, is het onmogelijk te leven in dualiteit en polariteit in deze 3D-wereld van Actie en Reactie.

 

De regels van het spel, dat wil zeggen, van deze School, waren al bepaald voordat de Planeet was geschapen. Ze maakt deel uit van de Goddelijke Plannen voor Werelden.

 

Zelfs met de komst van de Archons is niets veranderd met betrekking tot het Grotere Plan. Het is waar dat de moeilijkheden zijn toegenomen, maar dit heeft ook een voordeel opgeleverd, want het heeft van deze School een referentie gemaakt binnen de Melkweg en het plaatselijk Universum.

 

Angst, twijfel, schuld, woede en zoveel andere laagfrequente situaties werden ontwikkeld uit de overtuigingen die werden opgelegd door deze Archon groep die de Orion-oorlogen ontvluchtte en onderdak vond op planeet Aarde. Zij maakten van de Aarde hun schuilplaats en onderwierpen de aanwezige mensheid aan hun grillen.

 

Door de millennia heen hebben zij regels en controlesystemen gecreëerd, die tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan. Het is echter gedurende de laatste 26.000 jaar dat zij de mensheid van de Aarde hebben ingekwartierd in een systeem van absolute quarantaine. Daardoor werd het lot van zielen hier op deze school tijdelijk onderworpen aan de grillen van de Archons en hun ondergeschikte Oriana rassen.

 

Menselijk reptielachtige hybriden werden gecreëerd om de belegering van geïncarneerden nog strakker te houden. Religies, systemen en regels werden gecreëerd en ingevoerd om de reeds beperkt menselijke geest verder te conditioneren onder deze sluiers. Door tot op heden onbekende technologieën, meegebracht door de indringers om als dreiging tegen de mensheid te gebruiken, toen onze Galactische Broeders al die tijd weg bleven van de Aarde.

 

Er zijn ook vele pogingen geweest om de mensheid te bevrijden, maar voorzichtigheid heeft geleid tot langer wachten. Om te zeggen dat de Schepper niet de macht had in de situatie ten gunste van het Licht in te grijpen is een ironie. Maar er was altijd nog de mogelijkheid voor elk gevallen ziel slachtoffer van de Archons, terug te keren naar het pad van het Licht.

 

De mens is van nature een liefdevolle ziel, en door die liefde zijn veel Reptielen, Draconians en andere Oriana-rassen teruggekeerd op het pad terug naar thuis.

 

Wat zeker is, is dat niets en niemand de plannen van de Schepper kan veranderen. Wat gebeurt is dat elke mensengeslacht van elk siderische (sterren) sfeer de Tijdlijnen van hun beschaving en van hun bestemming als leerlingen in die School kunnen veranderen. En dat is wat op Aarde is gebeurd.

 

Binnen de Definitieve Overgang van de Planeet die is voorzien sinds haar schepping, dat wil zeggen in een periode van ongeveer 3 Eeuwen, had de aardse mensheid ook de gelegenheid om haar bestemming te kiezen, aan het einde van deze lange Cyclus. Dit proces begon rond 1750, en we zijn nu aan het eind van de laatste Eeuw van Overgang.

 

We kunnen dus zeggen dat dit ook de laatste generatie is vóór de omwenteling van de grote Cyclus. Wij bevinden ons in de laatste incarnatie binnen de dualiteit, onderworpen aan de sluier van vergetelheid.

 

Nu versnelt alles naar het laatste stuk naar de Overgang. De Archons en hun ondersteunende rassen zijn al van de planeet verwijderd. De reiniging is nu beperkt tot de aardkorst, dat wil zeggen onder de hybride inkarnaten. Dit is de gemakkelijkste taak binnen de uiteindelijke reiniging, want plasmatechnologieën kunnen niet meer worden toegepast.

 

De Schepper heeft bepaald dat het grote leren in deze school is afgelopen. Er kan niets meer worden bijgeleerd binnen deze door de sluier beperkte Dimensie.

 

Het Gamma Licht dat nu arriveert zal de mist verdrijven die het menselijk bewustzijn versluierd. Alles zal geopenbaard worden. Het is de Apocalyps die vanaf de eerste tijden is aangekondigd. Het is de waarheid die wordt onthuld, als een handvest van vrijheid, dat de Planeet voor altijd bevrijdt van de heerschappij van de Duisternis.

 

Diverse kanalen brengen al veel informatie die we voorheen niet konden weten. Hier onder valt het zekere nieuws dat de Aarde nu is toegelaten tot de Galactische Federatie van het Licht. Dit is van een belang dat nog onbegrijpelijk is voor de mensheid, die nog steeds worstelt onder het oplichten van de sluiers. Maar het is reden genoeg om met vreugde en opwinding te vieren. Wij zijn eindelijk bevrijd van de Duisternis en ook van de sluiers van de Derde Dimensie.

 

In de komende jaren zal ons bewustzijn geleidelijk de herinneringen terugkrijgen van wie wij werkelijk zijn, wat wij hier kwamen doen, en wat de toekomstige bestemming is van hen die de leertijd in deze School hebben voltooid. Ja, er is ook dat deel van de mensheid dat nog niet klaar is voor ascensie. We hebben hier al bij andere gelegenheden over gesproken.

 

Nu moeten we angst achter ons laten. Niets kan ons tegenhouden op het pad van ascensie. De Aarde heeft reeds de vibratie en frequentie van de Vijfde Dimensie. Zij heeft al het recht verdiend om deel uit te maken van de Federatie van Superieure Werelden.

 

De angst die ons altijd heeft vergezeld moet worden achtergelaten. Zoals de titel van deze tekst zegt: Degene die bang is, blijft thuis. Thuisblijven is de kans missen op het grote feest van de planetaire overgang.

 

Er zijn nog steeds mensen die gehoorzamen aan het bevel dat door de duisternis werd geïmplanteerd, alsof het mentale implantaten zijn. Zij dienen het doel dat zij voor zichzelf hebben gesteld. Helaas kunnen ze het Licht dat nu komt niet waarnemen. En zij volharden nog steeds in het oude doel van misinformatie.

 

Sommigen zeggen zelfs dat de Planetaire Overgang is afgelast. Alsof er iemand is met meer macht dan de Schepper zelf.

 

In 2010 bereikte de positieve frequentie een deel van de mensheid. Noodzakelijk om de kritische massa-Tijdlijn van de Aarde te veranderen. Dit bepaalde niet alleen de aanzienlijke vooruitgang van de Overgang, maar ook een soepelere en vreedzamere Planetaire Overgang, waarbij de Armageddon Tijdlijn definitief werd verworpen.

 

Niets en niemand kan de Goddelijke Plannen veranderen die worden bepaald door de Natuurlijke Wetten van Werelden.

 

Laat je niet misleiden door intriganten die nog steeds genoegen scheppen in degenen die geen Licht hebben. Niets kan tegenhouden wat komen gaat. Niets zal je tegenhouden van je opstijging, behalve jezelf.

 

Waar is je angst? Als je die nog hebt, is het tijd om deze beperkende energie los te laten, want angst is de laatste deur die in deze tijd van planetaire overgang moet worden geopend. Dit is ook de deur naar jullie vrijheid.

 

Vertrouw op het Plan! Vertrouw op jezelf!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Beangstigende waarheid over piramides