De strijd tegen de wereldmaffia is gewonnen

Enorme veranderingen met grote verbeteringen

Ascensie Poorten gaan Open

De grote ineenstorting!

De strijd tegen de wereldmaffia is gewonnen

De Lichtkrachten bestoken de planeet met de ene krachtige golf van hoogfrequent licht na de andere, waardoor de vibratie rond de aarde gestaag toeneemt. Dit krachtig inkomend licht wordt naar de aarde gestuurd door hoge intelligenties met de beste intentie, en doel om alle slapende DNA-strengen van ons mensen te activeren.

 

Deze super DNA-activatie beweegt de planeet verder langs de nieuwe 5D gamma tijdlijn op weg naar de vijf-dimensionale nieuwe Aarde!

 

Ondanks de gebruikelijke klachten dat niets verandert, niets beter wordt, de chaos toeneemt, en zoveel andere verhalen van hen die geen ogen hebben om te zien of oren om te horen. Maar, dit jaar 2023 zal genereus zijn, vooral voor hen die hun huiswerk hebben gedaan voor de Nieuwe-5D-Aarde.

 

Zij die tarwe hebben gezaaid, zullen tarwe oogsten. Maar zij die onkruid zaaiden, zullen van het eigen zaad oogsten.

 

In eerdere FWC-artikelen is al vaker geschreven dat elkeen de eigen werkelijkheid bouwt. Dus verwacht niet dat anderen dat voor je doen.

 

Verandering gebeuren altijd van binnenuit, omdat iedereen z’n eigen sleutel heeft om de verandering in gang te zetten. Wachten tot iemand anders het voor je doet is geen optie. De kreet is altijd dezelfde:

 

“ze praten en praten maar er gebeurt niets”.

 

En in feite zal voor deze mensen niets veranderen.

 

De strijd tegen de wereldwijde maffia is gewonnen, maar zombies overtuigen van wat is gebeurd is praktisch onmogelijk; ze zullen het eerst zelf aan de lijve moeten ervaren, nadat de bevrijding van planeet Aarde een feit is geworden.

 

Enorme veranderingen met grote verbeteringen

Al deze ingrijpende veranderingen brengen aanzienlijke verbeteringen in het lot van de mensheid. Het biedt zichtbaar en onmiskenbaar gevoelens van gelukzaligheid. Mensen gaan zich beter voelen, terwijl degenen die niet wakker zijn niet zullen weten waarom.

 

Hiermee zijn de opkomende grote veranderingen geschetst en uitgelegd, daarom duurt het zo lang voordat bevrijding wordt ervaren. Het wachten is op de ontwaking van de massa ze kunnen niet op andere wijze worden overtuigd dan door het zelf te ervaren.

 

Een van de belangrijkste veranderingen zal GESARA zijn, dat een uiterst belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid op Aarde zal zijn, en nu tijdens ons levensperiode wordt ervaren!

 

Op de vraag wanneer dit zal gebeuren? Is het antwoord; wanneer de massa in opstand komt tegen de moord door giftige injecties op het grootste deel van de mensheid vanwege de niet bestaande Covid Pandemie. Of, door hyperinflatie, als blijkt dat ze niet genoeg geld hebben om eten te kopen. Punt uit!

 

Planeet Aarde beweegt zich nu naar de 5e Dimensie, dat een positieve dimensie is voor Milieu, Voedsel en Geluk.

 

5D creëert meer banen voor behoud en zuivering van planeet Aarde. De ‘bruto omzet’ – verkoop – metriek is voor het besteden van geld niet meer van toepassing. Deze metriek  is niet meer dan een illusie, zoals cijfers voor de waarde van aandelen of onroerend goed, enz.

 

Mensen gaan hun daadwerkelijk levensdoel realiseren, door de meerderheid inmiddels heeft vergeten.

 

 

Hieronder vervolgt onze Exterrestriale correspondent Vital Frosi met de laatste ontwikkelingen en geeft voorlichting hoe de overgang naar 5D te verrichten.

 

Ascensie Poorten gaan Open

Geliefden!

Licht is de creatieve Bron van alles wat bestaat in de oneindigheid van de Kosmos. Vanuit de BRON zelf, die de Kosmische Centrale Zon is, verspreidt deze creatieve energie zich door elke Centrale Zonnestelsels van het Multiversum. Door weder spiegeling van elk Centrale Zon in elk Universum, en vervolgens door de Centrale Zon van de hele Melkweg.

 

Zo ontstond de oorsprong van het leven in de beweging van elke Ster, die op haar beurt ook een Zon vertegenwoordigt die het Lokale Zonnestelsel wordt genoemd. Het Lokale Zonnestelsel heeft een reeks Planeten en Manen. En dit is het gemakkelijker te begrijpen, omdat wij ons in één van hen bevinden.

 

We zijn feitelijk op deze Planeet Aarde, waar het leven, dat de mensheid kent, werd geïntroduceerd door het Licht dat ons hier bereikt. Het Licht produceert niet alleen het leven zoals wij dat kennen; het schiep ook alle mineralen, het gas, het water, de lucht en al het andere dat op deze Planeet bestaat.

 

We kunnen dus zeggen dat alle veranderingen die hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden, afhankelijk zijn van de frequentie van dit Licht dat wordt uitgestraald door de Lokale Zon, die eigenlijk werkt als een wisselende spiegel. Zij weerkaatst alleen het licht en de energie die zij ontvangt van andere zonnen die aan het begin van dit bericht zijn genoemd.

 

Alle schepping binnen deze oneindigheid die nog niet begrepen wordt door de beperkte geest van de mens, is afhankelijk van de frequentie en de trillingen van het Licht dat wordt ontvangen in elke siderische sfeer – periode waarin de Aarde een volledige omwenteling maakt. Alsof in elke Zon een apparaat is dat de intensiteit en samenstelling van deze energie filtert en regelt volgens de behoeften van elk Planetair Huis.

 

Binnen de Goddelijke Plannen die de Werelden besturen, is er altijd een gedefinieerd doel voor elk van hen. Hier op Aarde is het niet anders. Binnen de beweging van Evolutie was alles al voorzien, nog vóór de schepping, dat wil zeggen de vorming vanuit de oorsprong middels kosmisch stof.

 

En nu, hebben wij, als mensheid op Aarde de kans om een Planetaire Overgang mee te maken. Een gebeurtenis die hier nooit eerder is waargenomen, omdat het pas de eerste Overgang is van deze jonge Planeet. En, alsof deze Galactische gebeurtenis nog niet genoeg is, kan de mensheid op Aarde ook als ziel haar ascensie maken.

 

Wij leven hier in epische tijden, op een manier die zijn repercussie heeft binnen de hele Melkweg. Onze mooie Blauwe Planeet gaat haar existentiële volwassenwording vieren, nu zij ook deel uitmaakt van de Galactische Federatie van het Licht.

 

Wij hebben de door Fotonen geproduceerde energie achter ons gelaten, en ontvangen nu de door Gamma Licht geproduceerde energie. Dit veroorzaakt een radicale verandering in alles wat bestaat op deze planeet, want het Gamma Licht verandert de koolstofenergiebasis in een kristallijn energiebasis van silicium.

 

Al deze veranderingen vinden plaats door de voortdurende toename van het Gamma Licht. Dit Licht komt door weerspiegeling van onze Lokale Zon, want het komt vanaf de Centrale Zon. Het is een programma dat wordt aanbevolen door intelligente bewustzijnsvormen, die niet tot de mensheid van de Aarde behoren, welke deze frequentie controleren om het bestaande leven op onze Planeet in stand te houden.

 

Deze controle kan worden vergeleken met een klep, maar velen kennen het als een DEUR. Deze Portalen begonnen zich vanaf 2012 geleidelijk te openen. Volgens een toenemende schaal in termen van frequenties zijn zij geïntensiveerd in overeenstemming met het absorptievermogen van de levende wezens op Aarde.

 

Elk Portaal dat wordt geopend, is een Gebeurtenis. Elk Gebeurtenis intensiveert haar potentieel met kortere intervallen. Dit betekent dat, naarmate de maanden verstrijken, het steeds sneller en duidelijker veranderingen teweegbrengt.

 

We gaan nu het seizoen in van de meest intense Gebeurtenissen. Elke Poort zal meer en meer energie doorlaten om de Nieuwe Aarde te creëren. Wij zijn in feite heel dicht bij het hoogtepunt, ook wel het Grote Gebeuren genoemd, dat niets minder is dan de opening van het grootste Portaal hetwelk deze Planeet ooit zal meemaken.

 

Elke Poort die zich opent, opent ook een beetje meer elk bewustzijn dat klaar is voor de veranderingen. En dit is gemakkelijk waar te nemen. Jullie kunnen zelf zien hoe jullie begripsvermogen vandaag niet meer hetzelfde is als voorheen. Elke dag kan je bewustzijn meer en meer informatie opnemen, omdat het zich nu sneller uitbreidt.

 

Maar niet alles is rozengeur en manenschijn van het leven. Het proces veroorzaakt ook veel ongemak, want het maakt deel uit van de grote verandering. Hoewel de meeste van deze ongemakken worden veroorzaakt door de weerstand tegen verandering, is er ook de energetische aanpassing van het lichaam, zowel fysiek als geestelijk. Er is ook nog de verandering in het menselijk DNA en de activering van andere helices die voorheen inactief waren.

 

Volgens de informatie die via de overdracht van onze Arcturiaanse Broeders binnenkomt, zullen de volgende Portalen reeds de vijfde helix activeren, of het vijfde lint, zoals zij zeggen. Kortom, het is een onmetelijke vooruitgang binnen deze Overgang.

 

Ons fysiek lichaam maakt nu buitengewone veranderingen door in termen van frequentie en vibratie. En in de nabije toekomst zullen zelfs biologische veranderingen worden opgemerkt en herkend door de Menselijke Wetenschap.

 

De belangrijkste Portalen van dit jaar 2023 gaan open, dat was al voorzien als het jaar van grote veranderingen, omdat het nummer 7 heeft. Het volgt het Kosmische schema voor werelden, en niets en niemand kan dit veranderen of tegenhouden dat reeds is voorzien in de Universele Ciranda.

 

De tijd van beperking van het bewustzijn loopt ten einde.  Het is een gebeurtenis om te vieren, niet om te klagen. Beleef dit moment met volle teugen, want het leven is werkelijk prachtig en moet ten volle worden geleefd.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

De grote ineenstorting! – Wees er klaar voor!

De grote vastgoed instorting!

In zijn laatste interview met Dave Scarlet onthult Bo Polny de grote ineenstorting die de wereld gaat treffen! Hij deelt ook Intel over dat en andere belangrijke zaken…