De schokkende waarheid

De machtige Archon families runnen de wereld

Khazarische maffia geïnfiltreerd in elk instituut

Tijdperk van anti-humanisme loopt teneinde

Wereldwijd bankinstorting in juni! 

 

De schokkende waarheid

De Khazariaanse Maffiosi hebben hun importantie gezet op totale controle over de wereldbevolking, en het bezit over alle grondstoffen op Aarde waarin triljoenen zijn geïnvesteerd. Goud, zilver en olie zijn de belangrijkste doelen van deze Illuminati, naast absolute controle over olievoorraden, water en vruchtbaar land, welke bij voorkeur de middelen zijn die ze nodig hebben om hun agenda verder af te werken.

 

Iedereen die tegen is, wordt geëlimineerd, zoals in het geval van Hugo Chavez, de president van Venezuela, die opzettelijk werd gedood door geïnfecteerde kankercellen. Oorlogen worden gecreëerd en uitgevochten om de hand te leggen op enorme hoeveelheden grondstoffen; Irak en Libië zijn twee recente en duidelijke voorbeelden.

 

De attitude is dat geen enkel land haar grondstoffenrijkdom mag bezitten. Landen die niet gediend zijn van de Nieuwe Wereldorde en opkomen voor hun eigen soevereiniteit worden neergeslagen.

 

Meer dan een eeuw geleden ontdekten uitvinders w.o. Nicolai Tesla vrije-energie en ontwikkelden apparatuur de vrij beschikbare magnetische energie van de aarde te benutten. Het patenteren van deze uitvindingen was de grootste fout, hierdoor werd de legaliteit van het patent overgedragen aan de overheid.

 

Dit betekent; dat de overheid wettelijk eigenaar is van de gepatenteerde uitvinding, en daardoor kan voorkomen dat deze uitvindingen beschikbaar komt aan het publiek.

 

De internationale banksters en oliekartels controleren de regeringen in de westerse samenleving. Zij zijn tegen vrije energie technologie omdat het een bedreiging vormt voor hun uiterst winstgevende “fossiele brandstof” energie imperium.

 

The words Shocking Truth breaking through red glass to illustrate a surprise, bombshell, news, headlines that are distressing or alarming

De Oekraïne werd met opzet door het “Westen” bezet om diezelfde reden, om toegang te krijgen tot de olievoorraden in Centraal-Azië, maar niet alleen wat betreft de olievoorraden, maar ook om de pijpleidingroutes te controleren.

 

Aangezien degene die de oliepijpleidingen controleert, ook de controle heeft over alle nieuwe toekomstige oliebronnen. Dat is de reden voor de begonnen oorlog in Syrië, waar Assad in de weg stond om hun pijpleidingplannen vanuit Afghanistan te realiseren. Ze namen de Syrische oliereserves in beslag, en vestigden hun Khazariaanse centrale bank.

 

De machtige Archon families runnen de wereld

De machtigste familie is de Archon-bloedlijn, die in het geheim alle satanische sektes controleert, zij runnen ook het militaire apparaat van de VS en de NAVO. Zij voeren een leger van satanisten dat de samenleving controleert via invloedrijke bedrijfs- en overheidsfunctionarissen om aan alle “eisen” van de machtselite te voldoen.

 

Eenmaal ingelijfd in dit leger bestaat geen weg terug, want verraad wordt verrekend met de dood. Denk aan het bestaan van gevaarlijke satanische methoden, die deel uitmaken van het Deep State complot; ze genieten van het lijden van hun slachtoffers, en hebben geen empathie. Zoals publiekelijk werd aangetoond met de moord op de Vaticaanse bankier Calvi, de bankier van God, die in hun ogen ongehoorzaam was, en zijn leven eindigde hangend onder Blackfriars Bridge over de Theems in Londen, op 18 juni 1982.

 

Deze machtige Deep State families zoals de Rothschild, Rockefeller, Bush, Kissinger, Netanyahu, Clinton, en o.a. schoothondje Blair, staan aan de top van de Satan-hiërarchie en vormen het ‘Koninkrijk van Satan’. Zij vormen de voorhoede van de antichristelijke beweging, ze willen ons allemaal dood hebben, en werken koortsachtig aan het verkrijgen van de absolute wereldheerschappij, door het volk te overstelpen met onheil dat door hen in gang wordt gezet en inmiddels algemeen herkenbaar is geworden.

 

Zoals het bloedbad in Parijs op vrijdag de 13e, in 2015; de aanhoudende economische crisis; de enorme onbetaalbare schulden; de nooit aflatende werkloosheid; de vluchtelingencrisis in de EU en de VS, dit zijn allemaal vooraf georganiseerde rampen, om de bevolking tot onderwerping te manipuleren.

 

Khazarische maffia geïnfiltreerd in elk instituut

De Rothschilds als dekmantel voor de Khazarische maffia infiltreerden en kaapten het Britse bankwezen en vervolgens het hele land Engeland en de rest van de wereld.

 

Zij gebruikten hun monetaire macht om controle te verkrijgen over alle allopathisch medische scholen, en richtten Medische Verenigingen en andere aangesloten verenigingen op om daarmee deze instituten te controleren, om ervoor te zorgen dat hun op leugens en bedrog gebaseerde agenda wordt voortgezet.

 

Zij besloten volledige controle te krijgen over al het openbaar onderwijs door Departementen van Onderwijs op te richten, en Globalistisch en socialistische leerplannen te creëren, gebaseerd op politieke correctheid, diversiteit en de lering dat “perversie “ normaal” is.

 

Artsen zijn mind-gecontroleerd en misleid door bevooroordeeld onderzoek dat uit fantasie bestaat, waarvoor alle negatieve studies werden genegeerd. Alle vaccincellijnen zijn standaard besmet met SV-40, een bekend kankerverwekkend langzaam werkend virus.

 

De toevoeging van fluoride aan de openbare watervoorziening en aan tandpasta is gedaan om mensen dommer te maken door het gemiddeld operationele IQ te verlagen en mensen volgzamer te maken dan ze anders zouden zijn. Programma’s voor kindervaccinaties te ontwikkelen en in te zetten om kinderen dommer te maken en zo enorme aantallen toekomstige chronisch gezondheidsproblemen te creëren.

 

Tandartsen werden gedwongen te geloven dat fluoride gaatjes in de tanden voorkomt en niet schadelijk is voor de hersenfunctie of schildklierfunctie, dat wel het geval is.

 

De ongelooflijk Kwade Geheime Agenda van de Khazarische Maffia is nu voor het eerst openbaar gemaakt. We weten nu ook dat Bibi Netanyahu de nucleaire aanval op Amerika leidde op 9-11-01 en dat deed als een algemeen agendapunt.

 

De Amerikaanse legerleiding weet dat Bibi Netanyahu zijn Mossad en staatsburgers opdracht gaf Amerika aan te vallen met kernwapens op 9-11-01 namens de Rothschilds.

 

Verschillende geheime operaties worden nu wereldwijd uitgevoerd om de Rothschild maffia te ontmaskeren en te ontdoen van hun eindeloos, elastische geldvoorraad.

 

Tijdperk van antihumanisme loopt teneinde

Hun dagen van antihumanisme zijn nu geteld. Een geheim, ongelooflijk goed getraind Amerikaans team genaamd de “Nucleaire Slangeneters” is nu hard aan het werk om alle inkomende Israëlische diplomatieke pakketten en zendingen te doorzoeken; ze rijden langs en vliegen over alle synagogen, Israëlische ambassades en Mossad-nesten met hightech gammastraal- en helium-3-neutronen-detectoren; gebruiken ultra-hightech op maat gemaakt en gerichte satellieten om te zoeken naar alle nucleaire opslagplaatsen. Ook, werken ze hard om alle door Israëliërs gestolen en opgeslagen nucleaire bommen over de hele wereld terug te vinden.

 

Als de berichten van insiders juist zijn, is hen verteld, als nog één Israëlische valse vlag aanslag plaatsvindt, degenen die daartoe opdracht gaven of bij betrokken waren, zullen worden opgespoord in het kader van de Amerikaanse nationale veiligheid om te worden geëlimineerd. Voorts, dat alle Israëlische defensiestructuren die erbij betrokken zijn, tot stof zullen worden verwoest.

 

De machtselite wil haar absolute wereldheerschappij met de Nieuwe Wereldorde realiseren vanuit haar hoofdkwartier in de staat Israël. Ondersteund, via netwerken en gestolen geld van de burgers, waar nodig met geweld; de machtselite is ook geïnfiltreerd in alle bestuursstructuren binnen de samenleving, deze staan volledig onder hun controle.

 

Zonder uitzondering worden alle belangrijke posities in regeringen, media, bedrijfsleven, financiën, economie, wetenschap, religie, onderwijs etc., in praktisch alle landen bestuurd door cabal benoemde en gecontroleerde functionarissen.

 

Tenminste, sinds het begin van de middeleeuwen is de geschiedenis gemanipuleerd om de werelddictatuur over iedereen op aarde af te dwingen.

 

De toekomst van de Rothschilds en de Rockefellers, etc. zal waarschijnlijk worden bepaald door onze lezers en Wij ‘Het Volk’. De geheime, verboden geschiedenis van de Khazarische maffia, zijn uit de geschiedenisboeken en bibliotheken verwijderd om hun kwaadaardige historie te verdoezelen. Indien bekend, deze door niemand wordt aanvaard. Nog meer, als het volk eenmaal begrijpt dat ze door het geldsysteem en de banken eeuwenlang slaaf zijn gebleven van de onderdrukkers. Waarvoor nu de kans bestaat ons hiervan voorgoed te ontdoen.

 

Als je de geheimen van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en trilling. Wij zijn slechts golven in tijd en ruimte, die voortdurend veranderen, en de illusie van individualiteit wordt geproduceerd door de aaneenschakeling van de snel opeenvolgende fasen van het bestaan.

 

Intel informatie bericht; De slaventijdlijn is in 2012 in ons voordeel veranderd door Buitenaardse krachten. De definitieve doorbraak is gepland voor eind juni aanstaande. Veroorzaakt door overmatig hoeveelheden schuld binnen het bestaande valse schuld cabal geldsysteem, wanneer dit systeem niet meer functioneert, eindigt onze slavernij.

 

Door deze verborgen geschiedenis bloot te leggen, wordt hun geheimhouding doorbroken. Waardoor iedereen de slavernijconstructie met eigen ogen kan zien, leren en begrijpen.

 

Deel dit artikel met iedereen die je kent om het viraal te laten gaan. Wees hier duidelijk over; alleen als de Deep State maffia in het grootste geheim kan opereren, kunnen ze ons blijven onderdrukken; maar als ze van alle kanten belaagd worden, worden ze vernietigd.

 

Wereldwijd bankinstorting tegen juni!!!

Deze video mag je niet missen!

 

Bo is terug en hij luidt de noodklok over wat deze zomer zou kunnen brengen voor het wereldwijde bankwezen… Hij zegt dat alles in juni kan instorten en dat goud en zilver omhoog zullen schieten!