5D Wereld beginpunt van ons nieuw tijdperk

Licht is onthulling en verandering

Verplichte vaccinatie veroorzaken langdurig gezondheidsproblemen

Zien doet geloven, of geloven laat zien

 

5D Wereld beginpunt van ons nieuw tijdperk

De Duistere Machten, die honderdduizenden jaarlang onbeperkte vrijheid hebben gehad op planeet Aarde, staan nu tegenover onze hulpvaardig buitenaardse broeders en zusters, onze Lichtkrachten, digitale Soldaten en Patriotten, die door grote inspanning, vooruitgang boekten om deze negatieve krachten van planeet Aarde voor goed te verwijderen.

 

Het waren negatieve krachten die de positieve initiatieven saboteerden om het onmogelijk te maken het negatief isolement te doorbreken. Maar dat is nu definitief doorbroken.

 

Op aarde hebben wij hulp gekregen van onze buitenaardse Palladians met hun inherent verlangen de spirituele en geestelijke krachten op onze wereld te activeren. Zij zijn nauw verbonden met de wereld van Lichtwerkers.

 

Palladians ondersteunen waardevolle inspanningen, vreugde, licht en liefde op onze planeet teneinde onze ascensie aan te moedigen om naar de 5D wereld te gaan. Buitenaardsen zijn in staat grote vooruitgang te brengen in het mentaal en spiritueel bewustzijn van mensen op planeet Aarde. Weet, dat Palladians en Aardbewoners in veel opzichten op elkaar lijken.

 

Palladians leven en komen van de sterrenconstellatie die bekend staat als de Plejaden. Er zijn 7 sterren in de Plejaden. Ze komen van de ster die Taygete heet welke planeet Erra als thuisbasis heeft.

 

De slapers moeten zichzelf overtuigen om te geloven en te zien wie hun werkelijke vijand en tirannen zijn. En te ontdekken dat de Covid pandemie een propagandaleugen is, om de mensheid op planeet aarde uit te roeien.

 

Hoe eerder het mensdom wakker wordt, de leugens en het bedrog begrijpt, des te beter dit voor ons allemaal is. Wees niet bescheiden; laat dit een uitdaging zijn voor iedereen om mee te werken en ons maximale potentieel te benutten.

 

Onze planeet is grondig vervuild door grote hoeveelheden giftig chemische stoffen, stralingen, leugens, bedrog, desinformatie, deformatie, nepnieuws ondersteund met halve waarheden, fraude, en vervalste beelden. Dat feitelijk niets anders is  dan bedrieglijke hersenspoeling.

 

Ons fysiek lichaam is “grondig vergiftigd en vervuild” veroorzaakt door straling en luchtvervuiling, maar ook door zware metalen en gevaarlijke toxines via farmaceutische medicijnen en levensmiddelen. Dit alles is opgeslagen in het menselijk organisme, waartegen lichamelijk ontgifting noodzakelijk is geworden.

 

Deze grote omwenteling is nu begonnen! Dit proces is niet meer te stoppen! Zowel van boven als van onder komen op aarde energieën samen. Dit is nu, sinds vele duizenden jaren, het langverwachte moment. Om verder te gaan naar onze nieuwe 5D-Wereld!

 

Licht is onthulling en verandering

De Deep State cabal is verslagen, wat over is gebleven zijn cabal marionetten en hun trawanten, die nu stuk voor stuk zullen worden opgeruimd nadat het grootste deel van de mensheid wakker is geworden.

 

Begrijp; de nieuwe wereld is reeds een feit; de ommekeer is reeds begonnen recht voor jullie ogen. Begin met alles te vergeten wat je eerder hebt geleerd en vergeet dat voor goed.

 

Het is nu ieders taak dit goede bericht aan alle mensen die je kent door te geven. Help hen met het vergroten van het bewustzijn. En herstel het vertrouwen, dat iedereen ooit heeft bezeten!

 

Het verslag over wat staat te gebeuren wordt de grootste nieuwsstory in de geschiedenis van de mensheid op planeet Aarde. De Deep State Cabal onderdrukkers met hun criminele marionetten met hun leugenverhalen, schuld-bankieren, inside jobs, massamoorden, massasurveillance, terreuraanslagen, neerhalen van vliegtuigen en religieus bedrog, vallen uiteen. Aan meer dan dertien eeuwenlang door elites geleide misinformatie komt spoedig het einde. Onthulling betekent licht en verandering voor de genezing van de mensheid en onze planeet.

 

Mensen, binnen en buiten regeringen, gaan de waarheid spreken met meer energie en helderheid, met minder angst dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis. Hun woorden zullen worden gehoord, bewaard en vermenigvuldigd buiten het bereik van onze onderdrukkers. Veel zaken zullen aan het licht komen, om de wereld in het juiste licht te zien, openbaring van deze waarheden laat weten hoe de mensheid is misleid.

 

Verplichte vaccinatie veroorzaken langdurig gezondheidsproblemen

Belangrijke onthullingen worden verwacht over endemisch professionele corruptie in de gezondheidszorg. Aangetoond wordt dat farmaceutische geneeskunde een manipulatief instrument is, ontworpen om mensen ziek te maken i.p.v. te genezen.

 

Hulpmiddel van deze manipulatie zijn geavanceerde giffen, verkleed als dure medicijnen of vaccines. Die worden voorgeschreven als noodzakelijk medicijn, evenals ingrijpende operaties, die weer kostbare medicijnen noodzakelijk maken.

 

Hieronder vervolgt onze Exterrestriale correspondent Vital Frosi met de laatste ontwikkelingen betreffende de overgang naar de 5D wereld.

 

 

ZIEN DOET GELOVEN, OF GELOVEN LAAT ZIEN

Geliefden!

De mensheid op Aarde beleven de multidimensionale oversteek. Ook wel Planetaire Overgang of Ascensie van Zielen genoemd. Deze overgang heeft volgens onze lineaire tijd, een geschatte duur, van ongeveer drie eeuwen.

 

Begonnen rond 1750, zal deze overgang waarschijnlijk voltooid zijn tegen het midden van deze eeuw. En hier ligt de grote twijfel, die nog steeds bij de meeste mensen leeft.

 

Velen vragen zich af, of nog een lange weg te gaan is? Zij zeggen dat de dingen slechter worden en niet beter, zoals de gangbare informatie aangeeft. Sommigen zijn zo angstig dat ze lijken als kinderen op reis, wanneer ze de hele tijd vragen: “Is er nog een lange weg te gaan?” “Het duurt te lang!” En ga zo maar door. Hoe dan ook, alles is begrijpelijk omdat dit een gebeurtenis is die nog nooit eerder op deze Planeet is vertoond.

 

De Aarde en haar mensheid beleven nu de langverwachte tijd. Een gebeurtenis zo groots dat het de ogen van de hele Melkweg trekt, zoals hier al eerder werd gemeld.

 

Alhoewel de Overgang tegen 2050 voltooid zal zijn, zullen binnen deze 3 eeuwen de jaren tussen 2020 en 2030 de meest aangrijpende zijn. Dit is de periode waarin alle bestaande en tot nu toe bekende systemen opnieuw zullen worden ingesteld. Nieuwe systemen en nieuwe technologieën zullen eveneens ter kennis van de mensheid worden gebracht.

 

Niets zal meer zijn zoals voorheen. Overgang zonder verandering bestaat niet. En verandering gebeurt alleen als alles wordt verwijderd. Een Planetaire verandering is een zeer grote gebeurtenis, zozeer zelfs dat het menselijk bewustzijn het nog steeds moeilijk kan bevatten.

 

Elke dag arriveert meer Gamma Licht op Aarde. Licht is informatie; het is leven; het is transformatie. Alles wat bestaat is gecreëerd door Licht. De Goddelijke Bron is het Licht zelf. Daarom zeggen wij dat de Kosmische Centrale Zon de oorsprong is van alles.

 

Alles wordt daar geschapen. Het Licht zaait zijn zaden en deze ontkiemen in de oneindigheid van werelden. Wij zijn een van deze zaden, en wij zijn hier op deze Planeet Aarde om de vruchten voort te brengen die van elke geïncarneerde ziel wordt verwacht.

 

Wanneer elke ziel haar leertijd heeft voltooid, dat wil zeggen, wanneer zij de vruchten heeft voortgebracht die nodig zijn voor de evolutie van Planeet Aarde, komt de tijd voor ascensie.

 

De ziel maakt haar ascensie wanneer zij een hogere graad van bewustzijn bereikt, en dus kan worden geïntegreerd in een hogere versie van zichzelf. Vergeet niet dat de ziel het bewustzijn is.

 

Deze tijden zijn aangebroken en we staan aan het einde van de Overgang tussen de derde en vijfde dimensie. Waren voorheen de sluiers die ons bewustzijn bedekten erg dik, nu vallen ze uit elkaar, in die mate dat begrip mogelijk wordt van wat tot nu toe niet mogelijk was. Jullie kunnen zelf zien hoe dit veranderd is. Je bent niet meer het zelfde bewustzijn als enkele jaren geleden.

 

Deze snelle veranderingen kunnen een zeker ongemak veroorzaken, maar ze zijn zeer gunstig voor elke opstijgende ziel. Ascensie zou niet mogelijk zijn zonder deze bewustzijnsverruiming, want het is het bewustzijn zelf dat van 3D naar 5D zal stijgen.

 

Nogmaals herinnerend; de ziel is niets anders is dan het eigen individuele bewustzijn.

 

Terwijl de sluiers het bewustzijn verduisterden, was materie de parameter om alles te evalueren. Alleen wat gezien werd, werd geloofd. De mensheid had grote moeite te geloven in wat niet zichtbaar was door fysieke ogen. Dus was het nodig; te zien om te Geloven.

 

Het was een lange tijd van leren dat wat we nu zeggen, slechts een illusie was. Ja, want materie is slechts een klein deel van de energie die op dezelfde Planeet bestaat. Naarmate het bewustzijn zich verbreedt, kan het zien door het Derde Oog, wat de vergrootte visie van de ziel is. Men kan nu zien wat voorheen niet mogelijk was. Dan komt het punt; dat wat, we het geloven om te zien noemen.

 

Wanneer de geïncarneerde ziel een hogere frequentie bereikt, kan zij evenveel co-creëren als het Licht creëert. Ja, want het is Licht, zoals beschreven in het begin van deze tekst. Dan komen we tot het inzicht dat als het Licht schept, jullie, die een ziel zijn, ook kunnen scheppen.  Maar, het is echter noodzakelijk om te geloven.

 

“Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft!”

 

Deze bevestiging is een boodschap van boven, die ons bemoediging en moed geeft in deze periode van overgang.

 

Toen de ziel de donkere nacht van haar ervaring op Aarde doormaakte, kon zij niet scheppen, want het gebrek aan Licht was immens. Dus kon het alleen in iets anders geloven als het kon zien. Zien om te Geloven. Maar nu, met de toename van het Licht, kan de ziel, die ook Licht is, zelf scheppen. Zij kan alles creëren wat het Licht automatisch creëert.

 

Maar om mee te creëren, moet het geloven. Zij moet erin geloven dat haar eigen schepping gerealiseerd en gematerialiseerd wordt. Jullie zijn gesterkt door ervaringen die jullie op dit pad hebben opgedaan. Je kunt veel meer dan je denkt. Geloof! Vertrouw!

 

Geloof en Zie! De tijd van de duisternis van de ziel wordt achter je gelaten. Verhoog je Licht en creëer!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!