Duizenden eeuwen van onderdrukking

Een trigger is gezet om het schuldgeld systeem in te laten storten

On-manipuleerbare gouden munten

Een blik terug in de tijd vanuit het jaar 3023

 

Met een reflectie hoe gebeurtenissen in onze tijd bekeken zullen worden over duizend jaar vanaf nu.

 

Duizenden eeuwen van onderdrukking

Tegenwoordig leven we in een tijd die niet strookt met de werkelijkheid. Wees er niet door verward. Onderliggende basispatronen winnen aan noodzakelijke kracht in een Goddelijk bepaald tempo.

 

De Diepe Stators zijn nu in totale paniek, ze proberen elke schijn van controle vast te houden die ze nog denken te hebben. Ze dachten niet aan het ontwaken van de bevolking en ook niet aan ons vrijheidsstrijders. We nemen onze controle op vele niveaus terug, want ze zijn geen partij voor ons allen samen, ontwaakt en verenigd tegen hen. Samen zijn we in staat planeet Aarde te bevrijden van het kwaad dat duizenden eeuwen lang op ons aasde.

 

In 1868 creëerden Vaticaanse Jezuïeten, met hulp van de Britse Monarchie, een wereldwijd systeem van schuldgeld, gebaseerd op een centraal banksysteem dat fiatbiljetten drukte; IOU’s. Om zichzelf te legitimeren in niet-katholieke gebieden bedachten zij het kapitalisme, het communisme en het nazisme met behulp van geheime genootschappen als de vrijmetselaars, Ur-Loges, Tempeliers, Roundtable, Rotary en Lions serviceclubs.

 

Ze controleerden Groot-Brittannië financieel en tot de val van 2013 bezaten ze Amerika. In dit proces zetten zij elke grote oorlog in gang op onze planeet, waarbij miljoenen Joden, Christenen en Moslims werden vermoord. Teneinde deze Cabal Satan Aanbidding beter te begrijpen, weet dat deze is gebaseerd op Mind Control door middel van kinderuitbuiting, verkrachting en mensenoffers, lees hieronder verder.

 

Sinds 1871 is USA Inc. in handen van de Britten, het Vaticaan en de Rothschilds. Ze hebben Amerikanen misleid tot oorlogen met winstoogmerk, in een plan om een vernieuwd Romeins Rijk te realiseren voor de Vaticaanse jezuïeten, die de aanstichters zijn achter de rookgordijnen.

 

Hun attaques op de bevolking via voedselvergiftiging, Chemtrails, elektromagnetisch letsel onder andere door mobile telefoons, suikerziekten, GMO’s, modificatie van tarwe en granen, vaccins, de ziekte van Morgellons, de Covid pandemie, Nanotech inducties, Aids, de fluoridering en voorts vergiftiging van ons drinkwater, en het vermoorden van onkreukbare artsen door Big Pharma-huurlingen, maken allemaal deel uit van een “Soft Kill”-plan om de wereldbevolking te reduceren met 90% om gemakkelijker te controleren.

 

Het Vaticaan was samenzweringen achter de schermen centraal betrokken bij de wereldwijd financiële ineenstorting van 2007-2008, om de Global Economische Security and Reform Act – GESARA – te dwarsbomen, welke het akkoord is voor de internationale welvaartsregeling ten behoeve van alle volkeren.

 

In april 2008 faalde Joseph Ratzinger – paus Benedictus XVI – in een poging aanspraak te maken op een grote tranche van de GESARA welvaartsfondsen. Naar verluidt zei hij tegen zijn naaste collega’s:

 

“De kleine mensen kunnen niet goed met dit geld omgaan, maar de Kerk wel.”

 

Een trigger is gezet om het schuldgeld systeem te laten instorten.

De duistere cabal gelooft nog steeds dat het Licht het bestaan van USA Inc. moet accepteren als een waar teken dat de illegale deal die Amerika in 1871 werd opgedrongen, kan blijven bestaan. Wat de cabal niet weet is dat deze realiteit slechts een tijdelijke toestand was. In feite is de strop reeds om hun nek gelegd, doordat ze te ver zijn gegaan.

 

Nu is er een trigger geplaatst om het schuldgeldsysteem in handen van de cabal in te laten storten om het nieuwe wereldwijd financiële QFS-systeem in te voeren, dat alle valuta`s  waardevastheid geeft  door dekking met goud en zilver. Deze trigger is ingesteld af te gaan op het moment de Cabal volledig is geneutraliseerd.

 

Het komend nieuwe tijdperk zal worden ingeluid door een infuus van grote overvloed. Deze welvaart is grotendeels te danken aan het uithoudingsvermogen van onze Aardse bondgenoten en de briljante strategieën die vele eeuwen geleden in gang zijn gezet door de Opgestegen Meesters. Zij waren in staat een nieuw financieel en monetair plan, genaamd QFS naar deze planeet te brengen met als doel voor iedereen grote overvloed te brengen

 

On-manipuleerbare gouden munten.

Zodra GESARA is ingevoerd, verlost dat de aardse bevolking van armoede en slavernij, opdat ze zich volledig kunnen wijden aan hun ultieme taak van planetaire transformatie. Dat onder andere betekent; geen oorlogen meer.

 

 

Het impliceert ook; goud(zilver gedekte valuta’s die niet langer gemanipuleerd kunnen worden; banen die overal ter vervulling opduiken. Iedereen zal meer dan genoeg geld hebben; nieuwe technologieën zullen beschikbaar komen zoals, gratis energie, totale milieuzuivering, vliegende auto’s en tijdreizen naar andere sterren.

 

Feilloze gezondheidstoestand voor iedereen, inclusief ontbrekende ledematen die terug groeien. Het zal het begin zijn van een nieuw tijdperk dat niet meer te stoppen is.

 

Een blik terug in de tijd vanuit het jaar 3023

Niet alleen voor de mensen van deze Planeet, maar ook voor alle andere beschavingen waarmee wij in interactie staan. De hele Wereld en elk andere Sterrennatie zal positief worden beïnvloed ook hun fortuin zal in één keer veranderen, wanneer GESARA in werking treedt.

 

We maken een sprong voorwaarts in de tijd naar het jaar 3023 en kijken terug.

 

  • De grootste natie op aarde bombardeerde zonder duidelijke reden enkele van de kleinste en zwakste naties op aarde;

 

  • Mensen stierven van de honger in sommige delen van de wereld, terwijl in andere delen boeren geld kregen als ze geen gewassen plantten;

 

  • Techneuten die liever thuis elektronisch golf speelden, dan in het echt op een golfbaan; en

 

  • Politiediensten die belast waren met het arresteren van mensen voor het simpelweg consumeren van geestverruimende narcotica ’s en andere planten.

 

Mensen in dit toekomstig tijdperk lachen hierover en zien het als onvoorstelbare mythes.

 

Maar zij die de waarheid zoeken kunnen het zich niet veroorloven om de Soemerische aantekeningen, die in veel gevallen ongelooflijk accuraat zijn gebleken, weg te lachen. Net zoals we het overweldigende bewijs van de invloed van samenzweringen binnen regeringen, bedrijfsleven, wetenschap, geneeskunde en de media niet kunnen negeren.

 

Heb bewondering voor schrijvers uit de Oudheid. Het is verbazingwekkend dat zij zoveel informatie beschikbaar hebben gemaakt. Auteur Zacharias Sitchin spreekt zijn bewondering uit voor deze ontelbare mensen, die nooit geprezen zijn, die alleen nauwkeurig oude kennis hebben vastgelegd;

 

“Als we bedenken dat deze oude teksten tot ons komen over een periode die millennia omspant, moeten we bewondering hebben voor de schrijvers uit de Oudheid die de vroegste teksten hebben opgetekend, gekopieerd en vertaald, waarschijnlijk vaak zonder te weten wat bepaalde termen en uitdrukkingen oorspronkelijk betekenden, terwijl ze altijd koppig vasthielden aan de bijbehorende tradities een nauwkeurige weergave te garanderen.

 

Het bewijst ook de innerlijke consistentie van hun verslaggeving, en verklaart:

 

“Dat de eerste nederzettingen op Aarde werden opgericht door astronauten van een andere planeet, zoals dramatisch afgebeeld door de Soemeriërs.

 

Consequent wordt in talloze teksten verwezen naar het beginpunt, dat altijd als volgt luidt: 432.000 jaar geleden, vóór de zondvloed, d.w.z. de Grote Vloed,

 

“Gerespecteerde schepsels kwamen met “Raket Schepen ” van hun eigen planeet naar de Aarde.”

 

Hoewel het misschien overdreven klinkt, zullen veel mensen overtuigd raken, zodra ze deze versie van onze geschiedenis krijgen, die in de niet al te verre toekomst populair en wijdverbreid zal worden, en uiteindelijk zal dit worden bestudeerd en onderwezen op scholen, aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen.

 

Nu al schragen doorbraken in de astronomie, antropologie, archeologie en Egyptologie de stellingen van Zacharias Sitchin en anderen, die voornamelijk gebaseerd zijn op de vertalingen van de Soemerische geschriften.

 

De kennis van het bestaan van Eén Vader/Moeder God, die ook de Anunnaki indringers moet hebben geschapen, samen met het besef dat het leven meer omvat dan alleen het materiële bestaansniveau waarin wij ons nu bevinden.

 

Zoals we inmiddels weten, werd dit alles heimelijk beschermd door de geheime genootschappen.

 

De Soemerische verklaring van de oorsprong en schepping van de mens is uiterst fascinerend. Hoe we het ook bekijken, het is veel rationeler en passender dan veel van de bekende theorieën van de huidige en vroegere wetenschap.

 

De mensheid bestaat in eenzaamheid in het universum, terwijl tegelijkertijd naar alle waarschijnlijkheid niet-menselijke intelligenties betrokken zijn geweest bij onze schepping?