De Crack-up:

“Een ‘crack-up boom’ is in wezen een financiële boom, heel veel geld tegelijk komt versneld in het systeem. Mensen weten niet dat het nep geld is, ze kunnen het verschil niet vaststellen. Dit geld hangt rond in de financiële sector en iedereen daarbinnen beleeft een geweldige tijd.”

 

Maar de maatschappij als geheel is niet rijker geworden omdat schilderijen van Van Gogh of Picasso duurder zijn geworden – of omdat aandelen in prijs zijn gestegen – of omdat een hedge-fund manager een miljard euro verdient. De samenleving wordt rijker wanneer door mensen over het algemeen hogere lonen worden verdiend, meer sparen, en hun schulden afbetalen. En dat is niet wat gebeurt. Het is tot nu toe helemaal niet gebeurd. Ondanks de officiële Media die het tegendeel verklaren, gebeurt het nog steeds niet.

Crackup boomDe Oostenrijkse School econoom Ludwig von Mises beschreef wat nu gebeurt een “crack-up boom” is.

 

Wees ervan bewust dat de Oostenrijkse School economie waarschijnlijk de beste theorie levert over de manier waarop de wereld werkt.

Ook zij hebben hun bedenkingen over de manipulaties om de natuurlijke werking van een economie, in ‘controle’ te krijgen – en hebben in het bijzonder hun bedenkingen tegen centrale banken.

Het feit dat een eenmalige “Oostenrijker”, Alan Greenspan, die in de geschiedenis de meest gevierde centrale bankier werd, vergroot alleen maar de vermoedens. Verondersteld wordt dat hij het centraal bankieren perfectioneerde, want hij begreep wat het werkelijk is – nl. zwendel.

 

Von Mises legt uit dat een “crack-up boom”: “De eerste fase van het inflatoire proces is, dat vele jaren kan duren. Zolang het duurt, zijn de prijzen van veel goederen en diensten nog niet aangepast aan de veranderde geldkwaliteit-verhouding. Er zijn mensen in het land die zich nog niet bewust zijn van het feit dat ze worden geconfronteerd met een prijsrevolutie die uiteindelijk resulteert in een aanzienlijke stijging van prijzen, hoewel de omvang van deze stijging in de verschillende goederen en diensten niet overal en altijd hetzelfde is. De mensen geloven nog steeds dat de prijzen op een dag zullen dalen. Ze wachten op die dag, ze beperken hun inkopen en verhogen hun kasreserves en vergroten zo hun kasmiddelen. Zolang dergelijke ideeën binnen de publieke opinie wijd en zijd verspreid zijn, is het nog niet te laat voor de overheid haar inflatoir beleid te verlaten.

 

Bewust inflatiebeleid is Diefstal:
“Maar uiteindelijk als de massa wakker wordt. Worden ze zich plotseling bewust van het feit dat de inflatie een weloverwogen diefstalbeleid is, en eindeloos zal doorgaan. De totale ineenstorting begint. Die de ‘crack-up boom’ is. Iedereen is bezorgd over de waarde van zijn geld en wil dat Deeliberate inflationruilen tegen ‘echte‘ goederen, ongeacht of ze die nu wel of niet nodig hebben, ongeacht hoeveel geld ze ervoor moeten betalen. Binnen een zeer korte tijd, binnen een paar weken of zelfs dagen, worden de middelen die werden gebruikt als geld niet langer gebruikt als ruilmiddel. Het wordt W.C.-papier. Niemand wil daarvoor nog iets weggeven.

 

Dit gebeurde met de Continental munt in Amerika in 1781, met de Franse Mandats territoriaux, – papieren bankbiljetten uitgegeven door the French Directory in 1796 om de Assignats te vervangen die als munt vrijwel waardeloos was geworden – en met de Duitse mark in 1923. Wanneer dezelfde omstandigheden optreden zal het weer gebeuren, nu met de euro, de dollar en vermoedelijk alle papieren valuta’s tegelijk. Wil geld worden gebruikt als ruilmiddel, moet de publieke opinie geloven dat de hoeveelheid ervan niet oneindig zal blijven toenemen. Inflatie is een beleid dat niet eindeloos kan voortduren.

 

Mises beschreef de irrationele fasen van een klassieke inflatoire cyclus: In het begin, kan niemand het verschil zien tussen een echte euro – eentje die verdiend is, gespaard, of geïnvesteerd was, en daarna werd uitgegeven – en eentje die net van de drukpersen kwam. Ze denken dat de nieuwe euro net zo goed is als de oude. En dan, gaan de prijzen stijgen – de mensen weten niet waardoor. Pas later, beginnen ze te hamsteren – en dan breekt de hel los.

 

Je ziet als je echt rijk kon worden door meer geld te drukken, zouden Zimbabwanen allemaal zo rijk zijn als Midas, omdat de regering-Mugabe de drukpersen dag en nacht laat lopen.

 

Super Bubbel:

Von Mises overleed in 1973 – lang voordat deze boom echt op gang kwam – laat staan ​​barsten. Hij heeft in betrekking hiermee waarschijnlijk nooit gehoord van een hedge fund – of zelfs een derivaat. Hij kon zich waarschijnlijk niet eens een wereld-geldsysteem voorstellen zonder goud? Super bubbleOf mensen die tientallen miljoenen euro’s voor een schilderij, of twintig miljoen euro voor een huis in Oost-Londen besteden. Of, Chinese aandelen tegen een prijs van 40 keer de winst. Hij zou hebben gelachen in ongeloof. Hij begreep hoe de nationale valuta bubbels zich uitbreiden en hoe ze klappen, maar hij zou waarschijnlijk nooit hebben gedacht hoe krankzinnig de dingen kunnen worden als een wereld monetair systeem in bubbel-conditie terechtkomt.

 

Hij zou het begin van deze bubbel hebben waargenomen – en hij zou het einde hebben herkend, maar het midden – of het begin van het einde – dat zou hem hebben verbaasd. Tijdens zijn leven, zag hij een crack-up hausse in Duitsland in de jaren ’20 – en een paar meer daarna – maar hij zag nooit een wereldwijde crack-up hausse.

 

Niemand, waar dan ook niemand, heeft ooit een wereldwijde crack-up hausse meegemaakt. Deze keer, zijn wij de eersten die hiervan getuigen worden. En – we krijgen ook de ervaring ermee te leven.

 

De Russische econoom Kondratieff toonde al in de jaren ’30 aan dat economische cycli krachtiger zijn dan de overheid, terwijl de overheid de impact van een kleinere “normale” bubbel kan veranderen, zijn ze hulpeloos in de nasleep van een echte “Superbubbel.” De echte economische cyclus gaat zijn gang, het maakt niet uit wat de overheid doet om deze te voorkomen. Het eindigt zonder meer in een depressie.

 

Depressies zijn vrij uitzonderlijk, zodat er nauwelijks statistisch betrouwbare bewijzen en informatie beschikbaar is. Er bestaan geen algemene parameters, want dit fenomeen is gewoon te bijzonder. Bijna niemand nog in leven is in staat zich de depressie van de jaren ’30 in detail te herinneren met de omstandigheden die toen plaatsvonden. Een depressie is niet een pauze in een lopende economie, het is het einde van de economische weg. Het is een situatie waarin alle schuld uit het systeem moet worden geperst. In deze omstandigheden zijn reddingsoperaties, financiële steun en stimuleringsmaatregelen van de overheid onvoldoende, in feite houden die het herstel van dit proces tegen. Helaas bestaat deze visie slechts bij een minderheid.

 

Het einde van de RK Maffia (RKM) regime komt in zicht:

bush_clinton_070928_msDe Amerikaanse Federal Reserve Bank, eigendom van de RKM, zit in de tang, met het vooruitzicht op een gigantische ETF-activa zeepbel die hogere rente vereist, en een enorme aandelenderivaten bubbel, waarvoor de rente op nul moet blijven. Waardoor de rente-curve stijl omhoog gaat, wat kan leiden tot de instorting van de T-Bond-markt, waarbij de financieringskosten zullen escaleren. – De derivaten van de centrale bank van Japan, afkomstig van Barclays Bank en HSCB houdt de wereld valuta markt in gijzeling, en dat wordt steeds erger! De Bank of America benodigd een $ 15 biljoen bail-out veroorzaakt door de NAZI- Deutsche Bank.

 

Inmiddels hebben de ‘Good Guys’ in het leger de Bush-Clinton Crime Family Syndicaat geïnformeerd dat ze geen enkel lid van hun bloedlijn op Amerikaanse bodem tolereren, aangezien zij rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van de Amerikaanse Republiek. – Verder is ontdekt dat US banken voor $ 12,8 biljoen de markten hebben gemanipuleerd.

Het wordt met de dag steeds spannender, dit zijn de signalen waar de WAKKEREN onder ons naar uitkijken!

 

Crack-up Boom & Hyperinflatie Gegarandeerd

Rob Kirby denkt dat alle huidige problemen van de wereld op slechts één ding neerkomen. Hij zegt,

 

“Het komt neer op het geld. En het komt neer op het idee dat we geen eerlijk geld hebben, want als je eerlijk geld hebt, komen deze excessen niet voor. De dingen reinigen zichzelf, en dat is de deugd en de verdienste van het oude relikwie, de gouden standaard, omdat het eerlijk handelt. Als je eerlijk handelt, zijn mensen in het algemeen rustig en gaan met elkaar om op een eerlijke basis. Ze wisselen gelijke waarde voor gelijke waarde tijdens de uitwisseling van goederen, niet één land heeft het door God gegeven recht om geld te drukken om daarmee de output van de wereld te kopen d.m.v. vers uit dunne lucht gemaakt fiat geld. Het is oneerlijke handel. Oneerlijke handel is aan de wortel van alle problemen waarmee we geconfronteerd worden in de wereld.”

 

Kirby gaat verder met te zeggen:

“Je kijkt naar de wiskunde die betrokken is bij het fiat geld en de samengestelde rente. De levenscyclus van dat systeem toont dat geld dat in het begin wordt gecreëerd langzaam en geleidelijk naar rechts omhoog gaat. Op een bepaald punt, een inflectie heeft en verticaal omhoog groeit. We verkeren nu in het verticale deel van de curve. Dingen die recht omhoog gaan zijn niet duurzaam, wat we op een bepaald punt gaan ervaren, en ik denk dat dit met een wiskundige zekerheid zo is. Wij zullen een crack-up boom hebben. En een hyperinflatie, want dat gevolg is gegarandeerd. Het is een gezegeld lot.”

 

 

De Dollar Collaps zal de Wereld Schokken:

De markten zullen in de komende maanden de wereld schokken. Grote dalingen in de wereldwijde aandelenmarkten zal plaatsvinden. Daarna komt de obligatiemarkt, die de grootste zeepbel ooit houdt, en zal crashen, wat leidt tot meer problemen in het monetaire systeem. Deze vicieuze neerwaartse spiraal zal lang doorgaan.

 

Goud en zilver zullen de belangrijkste begunstigden zijn van deze problemen. Als angst begint en aandelenmarkten vallen, zullen veel beleggers hun toevlucht in de edelmetalen zoeken. Het probleem is, dat zeer weinig beschikbaar is, fysiek goud verliet het Westen, terwijl de westerse centrale banken het grootste deel van hun goud hebben verkocht of verhuurd. Oosterse landen, zoals Rusland, China en India, hebben dit voordeel benut en grote hoeveelheden fysiek goud gekocht tegen gemanipuleerd lage prijzen.

 

De Comex verkocht papier goudcontracten voor meer dan 41 miljoen ounces, oftewel 1300 ton zo’n $ 50 miljard dollar. Maar hun geregistreerde voorraden aan fysiek goud zijn slechts $ 185 miljoen. Een hefboomwerking van 250 keer meer papier goud posities voor elke 1 ounce aan fysiek beschikbaar goud.

 

dollar collapse downward rev.Het wordt tijd dat iedereen, ook de ‘sheeple’ – de volgzame schapen – WAKKER WORDEN. In het hieronder gegeven exposé wordt uitgelegd wat er gaande is, en vrij snel gaat gebeuren. Het is verstandig hierop voorbereid te zijn, zelfs wanneer het nog een tijdje langer kan gaan duren, het zijn een handjevol elites die het moment bepalen waarop de trekker wordt overgehaald, om de chaos te laten beginnen. Maar zoals altijd is het beter een ​​jaar te vroeg te zijn, dan 1 dag te laat. Dit zal zeker binnen twee jaar gebeuren, maar zeer waarschijnlijk eerder vroeger dan later.

 

De door Amerika gefinancierde en georganiseerde vluchtelingen crisis in de EU toont aan dat de Europese Unie vorige week technisch als Unie ophield te bestaan, omdat veel EU-landen inmiddels hun eigen grenscontroles hebben geïmplementeerd, en daarmede het EU-Schengen Akkoord werd verlaten.

 

In onderstaande video verbindt Jeff Berwick op duidelijke wijze de feiten met de 7-jarige Shemitah cyclus, de manipulaties met edelmetalen, de noodzaak van het doorbreken van de volgzaamheid van de sheeple – en de dreigende ineenstorting van de Amerikaanse dollar – zoals bekend gedurende tientallen jaren ‘s werelds reserve valuta – die zal sneuvelen als de laatste munt ​​in de rij van alle andere fiat valuta.

 

Volgens Jeff,

 

“Als de dollar instort zal het niet zo zijn als toen de Zimbabwaanse dollar instortte, of de Venezolaanse Bolívar, of de Argentijnse peso, dit zal de wereld tot in haar fundamenten schokken. En China en Rusland zijn hierop reeds voorbereid, en ieder ander moet dat ook doen.”

 

 

SHEMITAH uitgelegd: De Financiële Crisis is gepland voor september 2015

Voor de diehards die meer willen weten en zich beter willen voorbereiden.

Gepubliceerd op 14 juli 2015 – Survival Shemitah – Voor een gratis rapport over hoe, en niet alleen te overleven, maar zelfs voordeel te behalen uit de komende ineenstorting, bezoek deze site.