Schuld vervangt goudstandaard:

De oorsprong van een zich ontwikkelende crisis is diep ingebed in het financiële systeem en gaat terug naar de uitvinding van de centrale banken, en meer in het bijzonder de Bretton Woods-overeenkomst, die de basis van het naoorlogse monetaire systeem was.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

In het begin konden centrale banken dollars ruilen voor goud op $ 35 per ounce, maar er was geen effectieve beperking op de uitgifte van dollar-geld en krediet. Het verschafte Amerika de mogelijkheid de Koreaanse en Vietnamese oorlog te financieren zonder toevlucht te nemen tot binnenlandse belastingverhogingen. Echter toen deze geëxporteerde-dollars aan het einde van de jaren zestig terug naar Amerika kwamen, begon de run tegen de dollar in het voordeel van goud, wat leidde tot de 1971 Nixon Shock, toen de VS uiteindelijk de overeenkomst van Bretton Woods naar de vuilnisbak van de geschiedenis verwees.

 

Sinds de jaren 1970 vervolgde de dollar haar rol als ‘s werelds reserve valuta echter zonder inwisselbaarheid tegen goud. Het is een opzettelijke beleid van de Amerikaanse regering – lees: RK-Maffia – om te proberen de status van goud als geld te verwijderen door simpelweg te ontkennen dat goud een dergelijke rol had.

 

De goudstandaard beperkt de grootte van schuld welke kan worden gecreëerd. Vierenveertig jaar geleden, toen de VS de overstap maakte naar het fiat valuta-systeem, had de federale overheid een schuld van $ 399 miljard. Sindsdien is de uitstaande schuld explosief gestegen met 4.411 procent tot $ 18 biljoen – meer dan twee keer het bedrag van, naar bekend, al het goud op de wereldmarkt aanwezig, nl. bijna $ 7 biljoen. Dergelijke enorme schuldenlast kan alleen in een fiat muntsysteem worden gecreëerd, waar het geld gemakkelijk verkrijgbaar is, vrijwel onbeperkt, en ongeremd is door iets tastbaars.

 

Vandaag de dag, gebruikt geen enkel land ter wereld nog de gouden-standaard. In 1999, was Zwitserland het laatste land dat hiermee brak. En toch blijven centrale banken over de hele wereld goud toevoegen aan hun goudreserves, waaronder ook Zwitserland. Op 1.040 ton goud, is haar aandeel na Rusland op zes na grootste in de wereld.

 

Desinformatie tegen de goudstandaard gaat door tot op de dag van vandaag, het wordt verklaard als de vooruitgang in de ontwikkeling van de door de overheid uitgegeven valuta. Nadat aldus de ketenen van gezond-geld waren verwijderd, werden geld en krediet in hoeveelheid uitgebreid om te betalen voor fors hogere olieprijzen in het begin van de jaren 1970, en beschikbaar gemaakt voor Latijns-Amerikaanse kredietnemers zonder enige beperking van betekenis. Dit werd gevolgd door een versnelling van het verlies van de koopkracht van de dollar in de tweede helft van datzelfde decennium.

 

De uitbreiding van de geldhoeveelheid en de kredietverlening sinds Bretton Woods corrupte zakelijke controles op dezelfde manier als fractionele World debtreserve banking gedurende de afgelopen honderd jaar corrupte de effectieve controles op dezelfde wijze als fractionele reserve-banking doet, maar vanaf de 1970s met het extra voordeel van onbeperkte uitbreiding van ‘vers’ geld.

In plaats van periodieke bank-crises, die slechte en overmatige schulden vereffend, werden de banken ondersteund en konden doorgaan met het accumuleren van meer schulden gedurende de opeenvolgende creditcycli. Zelfs niet eens de stijging van de rente aan het einde van de jaren zeventig, ontworpen om op hol geslagen inflatie te stoppen, kon de totale schuld verminderen.

 

De gevolgen van deze groeiende geldhoeveelheid en de excessen bij de kredietverlening tot aan het einde van de vorige eeuw resulteerden in toenemende financiële speculatie. Dit culmineerde in de dot-com boom, die op een vergelijkbare bubbel-grootte was als de excessen op de aandelenbeurs tijdens 1927-1929, en mogelijk werd gevoed door dezelfde mate van publieke speculatie als plaats vond tijdens John Law’s Mississippi (1718 – 1720) en Zuidzee bubbels, zo’n driehonderd jaar geleden.

 

De aandelenmarkten werden in 2001 alleen gered door de daarop volgende fall-out van ongekende maatregelen door de Fed in 2001-2003, waarbij de Fed Funds Rate werd verlaagd tot 1%, wat de fundamenten legde voor de huizenbubbel van 2005-2007. En zoals bekend, heeft de ineenstorting van deze tweede zeepbel geleid tot de financiële crisis die Bear Stearns en Lehman Bros onderuit trokken.

 

Afhankelijkheid van schulden als economische motor is de andere zijde van de expansie van de totale hoeveelheid geld geworden. Dit kan alleen maar doorgaan zolang mensen accepteren dat geld haar doelstelling van vaste ruilwaarde handhaaft. Wat alom niet het geval is.

 

Rentetarieven:

Interest RatesSinds het einde van de jaren 1970 namen in opdracht van de overheid, onder leiding van de Fed de grote centrale banken de controle van de rentevoeten over van de markten in de veronderstelling dat de economische activiteit en de inflatie door hen beter konden worden beheerd en bepaald. Dit beleid is totaal anders dan de manier waarop de rente in de vrije markt wordt bepaald. De consequente vooringenomenheid achter het beheer van de rentevoet, bepaalt dat leners voor kredietverstrekkers belangrijker zijn dan de spaarders, en dat heeft een lange geschiedenis, omdat voor de bankiers geld uitlenen de creatie van geld en meer winst betekent.

 

Sinds de centrale banken de rentetarieven onder controle hadden, hebben ze altijd de voorkeur aan leners boven spaarders gegeven, met het voorspelbare resultaat dat de wereldschuld steeds verder groeide, zonder de onderliggende productiviteitsuitbreiding. En zonder uit productie gereserveerde winsten, waaruit de schuld kan worden terugbetaald, dus dat leidt overduidelijk tot faillissementen.

 

Het voorkomen van deze faillissementen is een groeiend probleem en is de primaire taak van de centrale banken geworden. Huishoudens, bedrijven, de overheid en de financiële sector zijn allemaal blootgesteld aan de verplichting van het terugbetalen van hun schulden, waardoor politieke en zakelijke overwegingen geen alternatieve uitkomst mogelijk kunnen maken. De enige aanpak die centrale banken kunnen toepassen is het creëren van nog meer geld, met, in een steeds sneller tempo uitbreiding van het bankkrediet, het middel dat op spectaculaire wijze werd bevestigd als effectief door het beleid van de Fed tijdens de Lehman-crisis en de rondes van kwantitatieve versoepeling (QE) die daarop volgden.

 

Het Nul-rente beleid heeft ervoor gezorgd dat de samengestelde rente over de niet-terugbetaalde leningen tot een minimum wordt beperkt, maar terzelfder tijd moedigden ze nog meer onproductieve leningen aan. Met als gevolg dat de markten over de hele wereld een nieuwe financiële crisis tegemoet gaan, waarvoor binnenkort het moment aanbreekt, om wederom dezelfde monetaire wapens te gebruiken.

 

Het mandaat van centrale banken:

WorldsCentralBanker070214Het mandaat van de centrale banken is te dienen als “geldlener of last resort” aan commerciële banken geconfronteerd met een spaarders-run op hun bank die allemaal tegelijk hun geld willen opnemen van hun deposito’s. Deze Banken kunnen leningen opnemen in een poging om genoeg geld beschikbaar te hebben om aan hun spaarders te betalen. Anders zouden bedrijven failliet gaan, en de banken in gebreke blijven door hun onvermogen om spaarders hun geld te betalen.

 

Om de economische vooruitzichten beter te laten lijken kopen tegenwoordig centrale banken aandelen, die verantwoordelijk zijn voor de verbetering van meer dan 100% jaar-tot-nu stijging van de S & P 500, voordat de meest recente verkoop begon.

 

Het mandaat van centrale banken bepaalt niet dat zij worden verondersteld de aandelenmarkt te stabiliseren d.m.v. de aankoop van aandelen. Zij worden wel verondersteld obligaties in open-markttransacties te kopen en te verkopen om de werkgelegenheid te stimuleren d.m.v. een lagere rente of om inflatie te beperken d.m.v. een hogere rente.

 

Als centrale banken aandelen aankopen met het oog de aandelenkoersen te ondersteunen, wat is dan nog het punt van het hebben van een beurs? Het vermogen van de centrale bank om geld te creëren ter ondersteuning van de aandelenkoersen vernietigt de prijsvormingsfunctie van de aandelenmarkt. – De wet verbiedt centrale banken aandelen te kopen.

 

Zo heeft GATA altijd volgehouden dat geen enkele analyse van de markt voor monetaire metalen iets waard is als het niet lukt om de volgende vragen te beantwoorden:

 

  • Handelen centrale banken en overheden heimelijk in goud, zilver en grondstoffenmarkten, of niet?
  • Als centrale banken en overheden heimelijk handelen in goud, zilver en grondstoffenmarkten, is dat gewoon voor de lol – bijvoorbeeld om te zien welke centrale bank handelsdesk het meeste geld kan verdienen door vals te spelen tegenover beleggers – of betreft het een beleidsfunctie?
  • Als centrale banken en overheden opereren in goud, zilver en grondstoffenmarkten voor interventiedoeleinden wordt dit ondernomen in de traditionele betekenis om een potentieel competitieve wereld reservemunt te verslaan, of zijn deze doeleinden uitgebreid?
  • Als de centrale banken en overheden, die de makers zijn van oneindige hoeveelheden geld stiekem handeldrijven in een markt, hoe kan dat dan nog worden beschouwd als een markt, en hoe kan een land of de wereld ooit nog genieten van een markteconomie?

 

Documentatie die de heimelijke interventie in deze markten door centrale banken en overheden bevestigt, is samengevat op de GATA internetsite:

 

Alleen door wetswijziging:

In 2010 – § 13 (3) – werd toestemming aan de Fed verleend om de insolvent Maiden Lane activa van AIG te kopen. Dit amendement is weliswaar nu een maas in de wet geworden, die de Fed in staat stelt geld te lenen aan entiteiten die de fondsen kunnen gebruiken om aandelen te kopen.

 

SwissNationalBank-640Daarna werd ontdekt dat de Zwitserse centrale bank (SNB) grote hoeveelheden S & P aandelen kocht.

“Zijn we nu getuige van de corruptie door de centrale banken? Zien we dat de geldscheppende bevoegdheden van de centrale banken wordt (mis) gebruikt om de prijzen op de aandelenmarkt omhoog te drijven in het voordeel van de mega-rijken?

 

De SNB kocht 3.300.000 Apple-aandelen gedurende het eerste kwartaal van dit jaar, en voegden daaraan nog eens 500.000 aandelen toe in het tweede kwartaal. Het slimme geld zou juist hebben verkocht, niet gekocht!

 

Het blijkt dat de Zwitserse centrale bank, in aanvulling op de Apple-aandelen, ook zeer grote aandelenposities, variërend van $ 250.000.000 tot $ 637.000.000, in tal van andere Amerikaanse bedrijven kocht, zoals – Exxon Mobil, Microsoft, Google, Johnson & Johnson, General Electric, Procter & Gamble , Verizon, AT & T, Pfizer, Chevron, Merck, Facebook, PepsiCo, Coca Cola, Disney, Valeant, IBM, Gilead, Amazon.

 

In deze lijst van bedrijven van de Zwitserse centrale bank zijn het de aandelen van bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor meer dan 100% per jaar-tot-heden stijging van de S & P 500, van vóór de meest recente uitverkoop.

 

Wat is hier aan de hand? Kan de Zwitserse centrale bank als een agent van de Federal Reserve optreden? – Als centrale banken het monetaire beleid niet naar behoren kunnen uitvoeren, hoe kunnen ze dan een eigen beleid voeren? Sommige gewiekste waarnemers geloven dat de Zwitserse Nationale Bank op kritieke momenten optreedt als agent voor de Federal Reserve bij het aankopen van grote blokken Amerikaanse 1-crime-lord_missionaccomplishedaandelen om de neergang op de beurs te voorkomen als propaganda en overtuiging dat alles prima in orde is in de Amerikaanse economie.

Trouwens, de Amerikaanse regering heeft ook het “Plunge Protection Team“, dat gesteund wordt door de US Ministerie van Financiën en de Federal Reserve. Het doel van dit team is om ongewenste beurs crashes te voorkomen.

 

Vertrouwenscrisis:

Het vertrouwen in de kennis en de vooruitziende blik van de monetaire beleidsmakers in het bijzonder de centrale bankiers is verloren. Vertrouwen – dat nooit meer in staat zal zijn om terug te keren in een normale markt. De dagelijkse inmenging in de markt om deze proberen te “repareren”, in het bijzonder de laatste keren, zijn een compleet fiasco geworden, nog erger in de nasleep van de laatste poging v.w.b. de rente-setting. De Fed heeft gedurende vele maanden investeerders voorbereid op een mogelijke renteverhoging. Ze spraken steeds over de verbeterde crisis-of-confidenceeconomische vooruitzichten. Dus het was juist geweest dat zij de laatste keer de rente zouden hebben verhoogd. Eigenlijk hadden ze met de rentetarieven verhoging al lang geleden moeten beginnen. Het vertelt duidelijk dat de Fed zelf geen vertrouwen heeft in de economie. Het zegt ook dat ze geen vertrouwen hebben in zichzelf om de inflatie en ooit de groei te kunnen herstellen. De logische conclusie is; heb geen vertrouwen in de prognoses van centrale bankiers!

De overtuiging dat ooit een rentestijging in de kaart is, weerhield de dollar van het verlies aan ruilwaarde ten opzichte van andere valuta’s, teneinde een vlucht uit de dollar te voorkomen, dat de Verenigde Staten zou reduceren tot een Derde Wereld-status.

 

De Federal Reserve kon zeggen dat de beursdaling aangeeft dat ze het herstel in twijfel trekt, en vragen ​​om meer stimuli. Het vooruitzicht van meer liquiditeit kan de beurs weer opdrijven. Als asset-bubbels in de weg staan van het beleid van de Fed, verwijdert de daling van aandelenkoersen de zeepbel in de aandelenmarkt en geeft de Fed juist de mogelijkheid meer geld te drukken en het QE proces opnieuw op te starten.

 

Aan de andere kant kunnen de spelers op de markt hebben begrepen dat de beursdaling in augustus een kunstmatig opgeblazen zeepbel is, en geen echte basis heeft. Zodra de psychologie wordt vernietigd, begint de vlucht uit de markt.

 

Elke crisis wordt in omvang groter dan de vorige. De trigger dat het wereldwijde schuldprobleem ondermijnt is deze keer een scherpe vertraging van de wereldproductie. Zonder het ‘vijgenblad’ van toenemende productieve output, is de onzekerheid van het wereldwijde schuldprobleem maar al te duidelijk om te worden genegeerd, zelfs door de eeuwige optimisten.

 

In feite, suggereert het, dat de enige oplossing die open is voor centrale banken, de doelbewuste vernietiging van hun eigen valuta, niet stapje voor stapje dat reeds het geval was sinds de Bretton Woods-overeenkomst, maar nu door een meer bewuste versnelling.

 

Zelfs de Bank van alle centrale banken – BIS – Bank voor Internationale Betalingen in Bazel-Zwitserland – heeft haar twijfels uitgesproken over de hedendaagse financiële misère. Zoals de heer Claudio Borio, hoofd van de afdeling Monetaire en Economische Zaken concludeerde:

 

“Als we nu terug kijken op de evenementen als in een film, wordt de volle betekenis in de evolutie van de wereldeconomie duidelijker. In het grote overzicht van alles tezamen, waren de actuele gebeurtenissen van nu al in het verleden zichtbaar.”

 

De financiële wereld begint blijkbaar ook wakker te worden nu zo veel tekenen van een dreigende ineenstorting overal zichtbaar zijn. Claudio Borio beschreef de situatie als een gestrande toerist die de weg vraagt en wordt verteld: “Als ik jou was, zou ik niet vanaf hier vertrekken.”

 

Het massaal drukken en de geldcreatie door de centrale banken sinds 2008, wordt eindelijk gezien als de bron van de aankomende mega-aardbeving waarnaar hij verwijst. – Met name de BIS waarschuwde voor een enorm ernstige aanstormende schuldencrisis, door te zeggen dat een stijging van de rente in Europa, Japan of de Verenigde Staten wereldwijd tot catastrofe zal leiden.

 

In het voorspellen van deze laatste crisis, geldt voor elk land dat het pad van het corrupte overheidsgeld naar beneden bewandelt – dat nu gebeurt d.m.v. continue verlaging van de muntwaarde – beschreef de econoom Ludwig von Mises deze manifestatie als een crack-up boom, de boom die alle bubbels te gelijk beëindigt, als gewone mensen eindelijk de waardeloosheid beseffen van de overheidsvaluta en deze dan zo snel mogelijk dumpen voor alles wat ze aan goederen kunnen bemachtigen. De laatste resten van objectieve ruilwaarde verdampen gelijk met de dalende valuta’s. Nog nooit eerder heeft een crack-up boom plaats gevonden, waarbij de hele wereld getroffen wordt.

 

Hyperinflatie:

fiat_currencies_titanicDe hyperinflatie van fiat geld en het vooruitzicht van een definitieve ineenstorting van de koopkracht wordt een steeds waarschijnlijker uitkomst van de financiële gebeurtenissen die zich nu ontvouwen. Dat kan worden geconcludeerd vanuit een zuivere economische theorie, en wordt bevestigd door historische weergave van vergelijkbare crises.

 

Alleen deze keer zal de dreigende valuta vernietiging mondiaal zijn, tenminste overal waar de dollar wordt gebruikt, welke nog steeds de wereldreservemunt is, zodat alle naties onderuitgaan.

 

“Ik ben gericht op de gevolgen van de Chinese devaluatie. Er is veel verkeerde informatie over deze beweging gegeven, maar de realiteit en het punt van de uitvoering is een product van de lopende race naar de bodem voor wat betreft de valuta’s. En dit is het gevolg van de ongekende wereldwijde kwantitatieve versoepeling en liquiditeitstoenames….

 

De Verenigde Staten is het laatste land dat onderuitgaat in de race naar de bodem. Te zien aan het rimpel effect, is wat de Chinezen deden zeer strategisch. Dit is allemaal onderdeel van hun reservevalutaplan. Ze hebben al een reservevaluta en reserve swaps met 28 andere landen. Maar wat de Chinezen willen is dat hun munt wordt erkend, zoals de euro en de yen. Waarom de mislukte IMF besprekingen erg belangrijk waren voor China.

 

 

Maar het andere belangrijke punt is dat de Chinezen iets in de orde van grootte hebben van $ 4 biljoen aan deviezenreserves, waarvan meer dan $ 1,5 biljoen dollar in Amerikaanse staatsobligaties, om welke reden zij hun munt hebben gedevalueerd. Er zijn twee manieren voor hen om die verplichtingen op lange termijn op te vangen. Een daarvan is om hun deviezenreserves omlaag te brengen, waarvoor gekozen werd te devalueren, en de andere is ze te verkopen.

 

Verwacht vuurwerk:

In het proces hun deviezenreserves van $ 4 biljoen naar omlaag te brengen, dumpten de Chinezen tegelijkertijd drie weken geleden de waarde van $ 100 miljard aan Amerikaanse T-Bond. Dit zette druk op de rendementen van de obligaties. De ondervonden reactie van de markt is een van destabiliserende volatiliteit, en dit kan leiden tot nog meer vuurwerk als de markten richting oktober gaan.

 

De recente onrust op de wereldmarkten suggereert dat het vermogen van de wereld om een ​​dergelijke enorme schuldenberg te onderhouden tot een einde is gekomen. Zo ja, zal de Total Credit Market in het bijzonder voor derivaten, in zijn voor een gigantische ineenstorting.

 

Derivaten Collaps begint:

Op dit moment berichten intelligentiebronnen dat zowel de Amerikaanse Citibank als de Bank of America geconfronteerd worden met totale insolventie, omdat Saoedi-Arabië $ 10 miljard vanuit haar Global Asset Management Fund heeft teruggetrokken, dat betekent dat het onmogelijk is gemaakt voor wereldwijd alle bancaire belangen om toekomstige derivaten af te dekken.

 

Glencore – een van de grootste zilver mijnen – is in zeer grote problemen, de wereld staat op het punt om te zien wat er gebeurt als een van de grootste zilver derivaten tegenpartijen opblaast! Hun derivaten boek wordt geschat op meer dan $ 19 miljard en het meeste ervan is afgedekt met metaal. – Deze drie samen vertegenwoordigen op dit moment bijna 30 miljard dollar in derivaten die op de rand van instorten staan. Het wordt steeds spannender om te zien wie de volgende is, en wat er gaat gebeuren.

derivatives-wmd

De geruchten escaleren dat het derivaten boek van Deutsche Bank aan de rand van de afgrond hangt, Jim Willie zegt: Als Deutsche Bank ondergaat wordt het vijf keer erger dan Lehman!

 

Een mislukking van Deutsche Bank betekent een systemische bank besmetting die de westerse wereld nog nooit eerder heeft gezien… een bankfaillissementsbesmetting, zal goud gelijk naar meer dan $ 2.000 / ounce duwen. Zilver gaat naar meer dan $ 100 en goud gaat meer dan $ 5000 …

 

Willie, die onlangs verklaarde dat de Deutsche Bank onder grote druk verkeert, en de eerste grote bank is die zal instorten in de volgende fase van de bankencrisis, (zei) … de Westerse centrale banken waren in staat om Lehman Brothers te redden, dankzij $ 13 Biljoen in bailout fondsen, een mislukking van de Deutsche Bank met een systemische bankbesmetting wordt iets dat in de westerse wereld nog nooit is gezien.

 

 

Het belangrijkste om in gedachten te houden is, als Deutsche Bank onderuitgaat zal deze zo’n 10 tot 15 andere banken met zich meenemen! Het zal snel gaan, eerst 1 of 2, dan 3e en 4e een paar weken later een andere, en voor mensen het beseffen, zijn alle grote banken zijn failliet.

 

Deutsche Bank is eigenaar van ten minste $ 25 biljoen in ‘over the counter swaps’ met centrale banken en andere grote banken, verwacht een ketting van gevolg mislukkingen voor de $ 1,6 biljard derivatenmarkten als ze mislukken! – Het zal de aanleiding zijn voor de volledige ineenstorting van de Europese Monetaire Unie! – Er zullen enorme hoeveelheden geld richting goud en zilver vloeien!

 

Beschouw gewoonweg een simpele terugkeer naar het gemiddelde – de mediaan uit de jaren 1840 – 1980 – dat betekent een ineenstorting vanaf het huidige niveau een daling suggereert van meer dan 350% tot minder dan 150%, dus meer dan de helft omlaag t.o.v. nu. Dat zal een veel grotere creditimplosie geven dan dewelke die de Grote Depressie veroorzaakte.

 

Doe je veiligheidsriemen om, koop als de wiedeweerga fysiek goud en zilver, omdat wat nu komt een angstaanjagende rit zal worden voor de houders van papierenactiva, zoals aandelen en obligaties, deze zullen worden vernietigd, en beschouw de recente chaos in de wereldmarkten als een warming-up hiervoor.

 

  1. Edward Griffin-Hyperinflatie gaat in de VS plaatsvinden:

Hoe zal de volgende financiële ramp uitzien voor de gewone man? G. Edward Griffin, auteur van “The Creature van Jekyll Island,” legt het uit:

hyperinflation.cartoon“Het belangrijkste mechanisme dat de mensen het meest direct zullen voelen is het verlies aan de waarde van koopkracht van hun munt. De dollar wordt steeds minder en minder waard om iets te kopen, vergeleken met voorheen, maar dat was een soort van geleidelijkheid waaraan men gewend raakte. Als je kijkt naar de werkelijke kosten van levensonderhoud, dan is nu de echte inflatie vrij hoog, maar je hebt nog niets beleefd in vergelijking met wanneer de rest van de wereld doet wat nu staat te gebeuren. Ze stoppen met het gebruik van de Federal Reserve Notes – US Dollars – als internationale reservemunt. Als ze daarmee stoppen, dan is er geen ruimte om zich te ontdoen van al deze extra dollars, die gemaakt werden in de digitale drukpers. En als dat gebeurt, als al die biljoenen en biljoenen dollars die in het buitenland liggen terugkomen in de VS, omdat degenen die ze houden, zoals bijvoorbeeld China, zullen zeggen dat ze deze niet kunnen gebruiken. Dan worden ze gebruikt om alles te kopen wat er in de VS kunnen bemachtigen valt. Ze zullen Amerikaanse producten kopen… maar ze zullen ook aandelen en obligaties en vastgoed opkopen. Ze zullen onze politici omkopen of iets anders dat te koop is om zich zo snel als mogelijk te ontdoen van al die dollars. Als dat gebeurt zullen die dollars de VS overspoelen via de economie. Je zou kunnen zeggen dat de prijs van een brood $ 100 zal worden, en dat is het soort dingen die we zullen zien en misschien zelfs nog erger. Het zal net zo worden als we in Zimbabwe zagen of in Duitsland tijdens de Weimar Republiek. Deze dingen gebeurden in de geschiedenis… en de Verenigde Staten is van deze economische wet niet vrijgesteld. Het gaat hier gebeuren.

 

Niet alles is verloren, aldus Griffin, en het begint met iets wat hij noemt “het credo van de Vrijheid.” Griffin werkt aan de mondiale oplossingen voor dit enorm slechte leiderschapsprobleem. – Het verslaan van de illuminati, de RK Maffia.

 

 

 

 

WARNING: Alt Energy Insider — The Elite Are In A PANIC