Faillissementen:

Zakelijke en persoonlijke faillissementen nemen hand over hand toe. De sociale onvrede stijgt. Spanningen tussen de landen binnen de EU zijn hoger dan ooit te voren. Niet een mooi rapport? Nauwelijks. Het is het kwalijkste economisch beeld voor Europa sinds de jaren 1930, toen 17 Europese landen onderuitgingen, het zond honderden miljarden aan waarde in franken, marken, lira, gulden, e.a. valuta’s en meer naar de VS die bankruptcyjump-750xx4096-2304-0-644op hun beurt de Amerikaanse dollar, en aandelenmarkten explosief zagen stijgen. Al dit stuurde tezelfdertijd de dollar en goud richting maan.

Het derde Griekse bailout probleem is opgelost, de EU is aan de beterende hand… echter niets is minder waar. – Frankrijk had een pracht kans om de Griekse crisis om te zetten in haar eigen voordeel, door verandering van de spelregels, wat Frankrijk nu nooit meer zal kunnen bereiken. – Zodoende heeft de Franse regering een grote kans gemist zichzelf binnen de gemeenschappelijke munt te handhaven, het concept van één euromunt heeft het gehele EU-banksysteem verzwakt.

 

Grieken zijn de slachtoffers van het antidemocratisch en misdadig beleid, dat de dreiging van een humanitaire crisis in zich heeft. Zegt Zoi Konstantopoulou, in The Daily Beast, 20 september 2015.

 

Centrale banken over de hele wereld manipuleren de markten. De wereldwijd is de schuld hoger dan het ooit in de geschiedenis is geweest. De meeste landen staan ​​op de rand van het faillissement…

 

In een echte vrije markteconomie moeten de mensen werken, omdat ze geld nodig hebben om van te leven en het geld dat ze niet besteden te sparen, en dat bepaalt de hoogte van de rente, en vertelt ondernemers wat ze moeten produceren. Nu, op deze manier werkt het lang niet meer. Het zogenaamde kapitaal is afkomstig van de Centrale Bank dat ze maken het uit dunne lucht. Daardoor staat alles nu op het verkeerde been, en wordt de markt volatiel. Dit kan voor een tijdje goed gaan, als het land zeer rijk is, en een erg sterke munt heeft.

 

Maar uiteindelijk gaan de mensen de overheid wantrouwen. Ze kunnen de rente op hun leningen niet meer betalen, zo wordt de hoofdsom die ze uiteindelijk moeten betalen steeds groter, de waarde van het collateraal lager, en gaan bedrijven steeds dieper in de schulden, ze lenen veel geld dat vrijwel gratis is, en kopen daarmee hun eigen aandelen op. Het wordt gewoon een puinhoop. Het is allemaal kunstmatig. Het heeft niets te maken met vrijheid, heeft niets te maken met de vrije markt, en hoe eerder dit wordt gerealiseerd, hoe sneller zullen de centrale banken met hun economische planning moeten verdwijnen, te meer als mensen beseffen dat de ernstige problemen veroorzaakt worden door de Centrale Banken.

 

Bezuinigingen:

Bezuinigingen en toenemende schuldniveaus hollen de economische groei uit in Europa. Volgens Euro Stat, is het Europese BBP in het tweede kwartaal van 2015 vertraagd tot 0,3%, waardoor productiviteit slechts 1,2% hoger uitviel dan een jaar eerder. Deze cijfers stelden alle 19 gepolste economen teleur, die hadden een groei verwacht van 0,4%. De Franse economie is ingestort. Een groei van het BBP – van 0,2% werd verwacht, maar deze kwam uit op 0,0%.

 

Dit alles heeft de slechtste werkloosheidcijfers opgeleverd ooit gezien in de moderne geschiedenis. – Alle EU-landen verkeren in de diepte van hun nachtmerrie als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen. De werkloosheid in Griekenland staat op 25,6%. Spanje: 22,5%. Portugal: 12,4%. België: 8,6%. Italië: 12,7%. – De jeugdwerkloosheid onder – minder dan 25 jaar – is nog steeds buiten alle proporties. In de EU in juni 2015, waren 3.181.000 jongeren werkloos, dat is een werkloosheidspercentage van 22,5% over de gehele EU!

“Bezuinigen is klassenstrijd.”

 

Redeneerde de voormalige minister van Financiën van Griekenland, Yanis Varoufakis, wat hij zag als een tegenstelling tussen het korten van welzijn en sociale zekerheid, terwijl belastingverlagingen worden gegeven aan de rijken de Elite, met het argument dat in feite de overheid geld bij de armen weghaalden omdat aan de rijken, de Elite te geven. – VIDEO.

 

Asielzoekerscrisis:

Europa is overspoeld, en verarmt nog verder; door de door Rothschild Khazarian Maffia gefinancierde en georganiseerde asielzoekerscrisis. Dus stilletjes is de EU daarmee technisch uiteengevallen en bestaat niet meer ​​als de verenigde Unie, omdat inmiddels veel EU-landen hun eigen grenscontroles hebben ingevoerd, en daarmee het Schengen Akkoord hebben verlaten. De visie van de Hongaarse President over het Europese asielzoekersbeleid:

“Als we dit niet kunnen oplossen, dan is Schengen over.”

 

Dit maakt de EU het grootste en meest chaotische gebied ooit waargenomen. Vanuit het Midden-Oosten overspoelen miljoenen vluchtelingen Europa, en tientallen miljoenen meer dreigen te worden gestuurd, wat inmiddels tot ernstige machtsstrijd in de interne machtsstructuren heeft geleid.

 

Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, en anderen hebben hun grenzen volledig gesloten. De Duitse regering heeft buurthuizen, sportfaciliteiten, parken en dergelijke gevorderd om miljoenen vluchtelingen te huisvesten.

 

Naast Griekenland, zijn ook andere EU landen zoals Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk en Ierland allemaal in verschillende gradaties in de Refugee crisisbezuinigingsproblemen geraakt. – Nu nog verergert door miljoenen vluchtelingen die door de oorlogen geïnitieerd en gefinancierd door Washington en haar NAVO-handlangers, hun toevlucht in Europa zoeken; de budgets voor sociale zekerheid worden verder onder druk gezet, door de nog onberekenbare extra financiële noodzakelijke uitgaven t.b.v. de binnenstromende vluchtelingen.

 

De illegale immigranten die in Europa binnenkomen, beweren allemaal Syriërs te zijn. Een echte Syrische zei dat 75 procent van de mensen die zich beroepen op de status van vluchteling helemaal niet uit Syrië komen. Erger, met als gevolg, dat ISIS claimt duizenden van hun agenten reeds ingebed zijn, en de opvangcentra overspoelen in Europa.

 

Dit was aanleiding voor de ‘good guy’ Martin Dempsey, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff bij het Pentagon, om naar Duitsland en Turkije te vliegen om de situatie onder controle te brengen, volgens Pentagon bronnen. Hij vertelde de Duitsers grenscontroles op te leggen om de stroom van vluchtelingen te stoppen. Hij vertelde de Duitsers, maar ook de Turken en de NAVO zich in Syrië bij Rusland moeten aan sluiten, tegen ISIS, de Israëlisch, en Gulf Cooperation Council donateurs, zoals deze bronnen rapporteerden.

 

Zo werd terecht in twijfel getrokken: “Als Israël en Saudi-Arabië deze vluchtelingen niet nemen, waarom zou iemand anders dat dan moeten?”

 

Natuurlijk niet, want dat zijn de twee landen die onder de bescherming van de RKM staan; voor het moment is Saoedi-Arabië de beschermer van de petrodollar, en Israël de toekomstige zetel van de Wereldregering van de cabal, oftewel de Werelddictatuur.

 

Al dit toont duidelijk aan dat het EU-experiment eigenlijk dood is en het einde betekent van de Europese Unie als een levensvatbare – universele – handelsentiteit. Dat eveneens wordt bevestigd door de Rothschild gecontroleerde Economist:

 

De schorsing van Schengen is slechts een etiket gebruikt voor de Europese vluchtelingencrisis, maar zeker nog vele jaren zal blijven bestaan​… Deze ‘beggar thy neighbour’ (laat een andere het opknappen) mind-set is roekeloos. Het zal uiteindelijk leiden tot de afbraak van het Schengen idee, en daarmee is een aspect van de Europese vrijheid verloren gegaan. Het idee dat de EU-leiders in het algemeen belang kunnen handelen, is een gevoelige klap toegebracht… Als de eurozone stagneert, zal Groot-Brittannië de EU verlaten, en kunnen de Europeanen niet meer vrij rondreizen, burgers zullen dan vragen: wat is dan nog het nut van de EU?

 

Diefstal:

Het is dezelfde grote leugen die werd gebruikt door banken en bedrijven om vele Latijns-Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse landen te exploiteren gedurende vele decennia. Op deze wijze worden de EU-landen niet alleen beroofd van hun soevereiniteit, maar ook van hun waardevolle activa. Griekenland werd opgezet om te mislukken, m.b.v. vervalsingen opgesteld door Mario Draghi toen hij nog werkzaam was bij Goldman Sachs, en nu het spel vervolgt als president van de ECB.

 

Kortom, de banken ruïneerden de Griekse regering, om ze vervolgens opzettelijk in onhoudbare schulden te drukken, met als doel dat ze de inkomsten genererende openbare activa moesten verkopen, die werden opgekocht door de elite oligarchen en hun internationale ondernemingen.

 

-Tough-gangster-ready-to-shoot-mafia-gangster-cartoonDe wijze hoe dat is z’n werk treedt, wordt uitgelegd in de Maffia literatuur; ze nemen een goed lopend bedrijf over. Ten eerste, door iets te doen om de bedrijfsgang te verstoren – door het organiseren van een catastrofe die onoverkomelijke financiële claims voor compensatie eisen, of gewoon een grote brand veroorzaken. Wanneer het bedrijf er zwaar onder lijdt, komt de Godfather die royaal geld aanbiedt als een teken van vriendschap. In ruil daarvoor nemen ze deel in het bedrijf, en maken een van hun insiders verantwoordelijk voor begeleiding, met het doel uiteindelijk het bedrijf hun eigendom te maken. De eigenaar raakt uiteindelijk verwikkeld in een spiraal van ellende en wordt het leven onmogelijk gemaakt, en verdwijnt als hij het geluk heeft nog te leven.

 

Op dezelfde wijze nemen de grote banken de controle over de regering van een land. In 2011, toen de Griekse premier weigerde een tweede massale reddingsoperatie te accepteren, dwongen de banken hem heen te gaan, om onmiddellijk te worden vervangen door de vicepresident van de ECB! Geen verkiezingen waren daarvoor nodig. Schuif de democratie aan de kant. En wat moet deze nieuwe man doen? Handtekeningen zetten op de stippellijn van elke stuk papier dat de bankiers voorleggen.

 

De trojka, blies op dezelfde wijze hun hete adem in de nek van Tsipras, om bij de economische fundamentalisten te dwingen dat meer bezuinigingen moeten komen, budgets te korten, en nieuwe belastingen in te voeren als de weg om verder te gaan, en zo kreeg de trojka wat ze wilden: de Griekse capitulatie. Het door de EU geregisseerde en door het bankwezen gefaciliteerd opgeklopte chantage-verhaal verschafte de Griekse burgers de indruk dat een stem tegen bezuinigingsmaatregelen, een stem was tegen Europa, had gewerkt.

 

Euro-meltdownTsipras, ondanks zijn bewering de stralende hoop te zijn tegen de financiële gieren van de trojka had verloren nadat zijn minister van Financiën onder druk was verdreven. Alle hoop op verandering werd gebroken en de Grieken blijven lijden onder nog meer bezuinigingen dan voorheen.

 

Tsipras heeft zijn land effectief weggegeven. Dit ziet uit als een wrede daad van dressing-up, noodzakelijk om z.g. chaos in het land te voorkomen. – De anti-bezuinigingsadvocaten die erop aangedrongen hadden dat een programma zonder feitelijke prikkels voor economische groei, helemaal geen programma was, werden terzijde geschoven. De minister van Financiën Yanis Varoufakis ontving effectief het bevel op te stappen, waardoor de trojka op alle punten hun zin kregen.

 

Europa, evenals de VS, is uitgegroeid tot een verloren land voor de jongeren. Griekenland werd opgeofferd voor de particuliere bankiers, Italië, Spanje en Portugal wachten tussen de coulissen op hun beurt. In plaats van onafhankelijke Europese landen, is een fascistische gecentraliseerde EU-autoriteit ontstaan, met privé-bankiers die binnen de EU regeringen hun marionetten benoemen, zoals in Griekenland en Italië gebeurde.

 

De Europese headlines laten je haren te berge rijzen:

 

  • Europese aandelen hadden hun slechtste kwartaal in vier jaar!
  • Duitse werkloosheidscijfer plotseling ontploft!
  • Portugese kiezers geven in drommen de EU op!

 

Duitsland, de economische motor van Europa – wordt van alle kanten aangevallen:

 

  • De slow down in China neemt enorme hoeveelheden kapitaal weg uit de Duitse economie.
  • Het uitlaatgassen schandaal bij Volkswagen bedreigt een van de grootste werkgevers en exporteurs.
  • Een legioen van migranten uit het Midden-Oosten, die voedsel eisen, gehuisvest en verzorgd te worden, is een drain voor de Duitse schatkist.
  • En de zakkende energieprijzen laten het land worstelen met sterke deflatoire krachten.

 

Het ergste soort nieuws denkbaar voor de EU-leiders: vertragende economie en dalende aandelenmarkten laten de fiscale inkomsten kelderen voor de EU-regeringen. Kelderende belastinginkomsten is het slechtst mogelijke nieuws als al het geld waarop ze hun handen kunnen leggen nodig is om de massale schulden te onderhouden.

 

De grote Europese schuldencrisis begint zich te ontvouwen. Wanneer het stof is neergedaald, zal de EU niet meer bestaan. Veel EU-landen zullen hun nationale schulden niet betalen. De Europese beurzen worden smeulende ruïnes. Terwijl de euro zelf weinig meer dan een snel-te-vergeten relikwie zal worden. Het einde van de euro, stelt tezelfdertijd de levensvatbaarheid van de Amerikaanse dollar en de Centrale Banken in vraag.

 

Het einde van de euro, brengt natuurlijk de vraag met zich wat dan de levensvatbaarheid is van de Amerikaanse dollar en de Federal Reserve Board resp. Centrale Banken.

 

In een interview met de Zwitserse krant Finanz und Wirtschaft zei vorige week, nieuwsbrief-uitgever Jim Grant:

Dit is een monetaire moment. Ik denk dat we kijken naar het begin van de wereldwijde herwaardering van woorden en daden van de centrale bankiers, zoals Janet Yellen en Mario Draghi. Wat we verwachten is een voldoende erkenning van de monetaire wanorde.

 

Je ziet monetaire wanorde gemanifesteerd in de tarieven super-lage rente, in de brede manipulatie van het krediet, en je ziet het in de escalatie van radicale monetaire wondermiddeltjes die uit de diverse centrale banken verschijnen en uit de gevestigde instituten van denken: negatieve reële rente negatief nominale tarieven, en het idee van het helikopter geld.

 

De enige bescherming tegen de onherroepelijke geldontwaarding die komen gaat, is goud en zilver en hun mijnaandelen.

 

De Tweesprong:

Wat nu staat te gebeuren, is het einde van een honderd jaar lange valse welvaart gebaseerd op oneerlijk geld, dat een kleine groep elite verrijkte, d.m.v. opzettelijk gecreëerde schuld die de gemiddelde burger veranderde in lijfeigene. Dit is een last zo zwaar waaronder de wereld gedurende meerdere generaties zal moeten lijden.

 

Alle markt-, e.a. manipulatie hebben overal enorme zeepbellen gemaakt en geeft de verkeerde indruk dat de wereld is gebouwd op het fundament van gedegen welvaart. Maar de echte schok en angst over de hele wereld staat op het punt van uitbreken.

Crossroad-PathDe wereld is aangeland bij de belangrijkste tweesprong in de geschiedenis, waar de keuze tussen beiden zal bepalen hoe onze toekomst zich ontvouwt. Er zijn slechts twee mogelijkheden:

 

De eerste richting is doorgaan onder hetzelfde regime van de Khazarian criminelen, die met alles proberen om aan de macht blijven in hun niet aflatende samenzwering de maatschappij van A tot Z te controleren en te manipuleren, dat alles zal vernietigen en geen goed voor toekomst van de mens voorspelt: zoals de vernietiging van onze vrijheden, de vernietiging van onze welvaart, en de vernietiging van ons moreel draagvermogen. Veel te lang hebben onze marionettenoverheden gelogen, bedrogen iedereen op hun weg t.b.v. het eigen voordeel te bestelen, door de bevolking in schuldslavernij te brengen en te houden m.b.v. de grote banken die alles met opzet hebben geruïneerd in overeenstemming met de richtlijnen vermeldt in Agenda 21. – Waarover meer in de volgende essay.

 

De Toekomst:

Stel je voor je leeft nog nadat de nieuwe wereldorde vanaf 2030 is ingevoerd. Tegen die tijd is het zeker te laat. – De mensheid is voor altijd slaaf geworden. Bedenk dat een groot percentage van de mensheid is gestorven en verdwenen. Miljarden zijn gecrepeerd aan uiteenlopende ziekten, Illuminatiallemaal veroorzaakt door giftige stoffen, en ontworpen besmettingen, onder andere via vaccinaties, vergiftiging van het voedsel, door giftige lucht die wordt ingeademd veroorzaakt door z.g. de chemtrails.

 

En, besef daarna dat dit allemaal gemakkelijk vermeden had kunnen worden. Je realiseert je dan dat de mens slachtoffer werd door corruptie, hebzucht, leugens, bedrog, verkeerd overheidsbeleid, en mind-control, allemaal met opzet uitgevoerd door een kleine groep die zich de Illuminati noemen, die de wereld voor zichzelf willen hebben. –

 

De mensheid is zo opgesloten in haar geprogrammeerd paradigma, dat tegen de tijd dat genoeg mensen zelfstandig gaan nadenken, de meesten van hen op de een of andere manier reeds overleden zijn.

 

world wealthDe andere richting biedt de volledig vernietiging van het wereldwijde fiat geldsysteem d.m.v. de nationalisatie van alle centrale banken, dat alle vormen van valse schuld uitwist, valse rijkdom, macht en vals bestuur. Het zal dan echt een Ludwig von Misses ‘Global’ Creative Destructie’ worden welke nog nooit is beleefd in de geschiedenis van de mensheid. – Alle soorten van papieren en elektronische schulden, en rijkdom zullen in een oogwenk verdampen, het speelveld zal zich volledig nivelleren teneinde monetaire structuren vanaf de grond te herbouwen. Het is een onderneming waard om op de harde manier te ontdekken en te bevechten, maar het zijn noodzakelijke maatregelen om een ​​nieuwe toekomst te creëren voor alle mensen op de planeet. Een toekomst met enorme rijkdom en reële gelijkheid, voor iedereen op aarde, gebaseerd op wetenschap, hard werken met genot, volledige betrouwbaarheid, en vriendschap.

 

Het enige wat overblijft is een reset:

De Fed kan het niet meer oplossen: “alles wat overblijft is een reset, het opdoeken van het monetaire systeem.”

 

Goud expert Bill Holter zegt: “Het enige wat overblijft is een reset,” terwijl de FED nu hulpeloos is om de aankomende wereldwijde financiële ramp te stoppen. Dit is niet zomaar een financieel probleem, maar vooral het probleem om aan dingen te komen zoals voedsel dat je nodig hebt om van te leven. Holter zegt,

 

“De grote supermarkten worden elke nacht gevuld. De gemiddelde vestiging heeft hooguit voedsel voor twee tot drie dagen in voorraad. Dus, dat is niet alleen meer een kwestie van je rekeningen betalen. Het systeem zal breken en wel in die mate dat het een ​​kwestie wordt of je wel of niet kunt eten.”

 

Over goud en zilver; is nu de bodem bereikt? Zegt Holter,

 

“Om je vraag te beantwoorden, ja, ik denk dat dit de bodem is. Kunnen ze de prijs weer naar beneden drukken? Het is mogelijk, maar zoals je zag in 2009, toen was zilver op de COMEX net onder $ 9, en als je zilver in de detailhandel wilde kopen, kon je niets onder de $ 15 kopen. De fysieke markt heeft een stevige bodem bereikt.”