Het is tijd om wakker te worden.

 

Gigantische Fraude:

Het financiële systeem van de Wereld is een gigantische fraude waarmee bankiers gedurende meer dan honderd jaar weg konden komen. Dat resulteerde in hun financiële macht, waarmee de Rothschild Khazarian Maffia (RKM)-elite alles omkochten; zoals overheden, industrieën, en de media. De macht van het geld, dat compleet nep is, verschafte ze de volledige controle over het westerse systeem, zo niet de hele wereld.

 

Het volgende gevecht wordt, ‘wie precies het proces van geldcreatie en distributie’ gaat regelen, want dat is de ware bron van de macht van de RKM Maffia op deze planeet. De RKM-bankiers leerden al snel de toepassing kennen van de regel ‘verdeel en heers’, waardoor ze gemakkelijk oorlogen, terreur, en leed op aarde kunnen Massive Fraudveroorzaken, dat een geweldige manier is om in korte tijd hun geldwinsten te verdubbelen, door middel van de verstrekking van fake-geld leningen aan beide strijdende partijen, om na de oorlog nog meer geld uit te lenen voor de noodzakelijke wederopbouw van wat werd vernietigd. Om de zekerstelling van terugbetaling te waarborgen, lieten ze ‘illegale’ belastingwetten invoeren, die worden benut de overheden te dwingen tot terugbetaling.

 

Belangrijk is te weten, dat de RKM gedurende de Eerste Wereldoorlog Duitsland lieten platgooien, dat een vacuüm creëerde voor de invoering van het fascisme, om na de wederopbouw van Duitsland, het nazisme te introduceren met als doel Hitler aan de macht te brengen, als tegenkracht voor het Russische bolsjewisme.

 

Uiteindelijk, werd Hitler een probleem voor de RKM, nadat hij zich onttrok aan hun regime en begon het belang van het Duitse volk in acht te nemen, en ook van alle vrije mensen op de wereld, door de ontwikkeling van een eigen banksysteem, zonder banden met het Rothschild-systeem.

 

Hitler introduceerde een financieel stelsel dat vrij was van (woeker)rente en voordeel bood aan de arbeidersklasse. Dat door de RKM beantwoord werd met de totale vernietiging van Duitsland en het Duitse volk, omdat de RKM nooit en te nimmer een economisch systeem toestaan dat onafhankelijk is van hun frauduleus geldsysteem gebaseerd op woekerrente.

 

Op dezelfde manier gebeurt nu met de Khazarian oorlog tegen de islam, omdat de islam woekerrente verbiedt. Dat is de reden waarom Bibi Netanyahu van Israël, het operationele hoofd van de RKM, zo vocaal en agressief is tegen de islamieten met het doel ze te vernietigen.

 

Geen welvaartschepping d.m.v. papiergeld:

Iedereen zou moeten weten; Dat het onmogelijk is welvaart te scheppen voor een heel land, of de hele wereld,

Working men creating global business growth

door gewoon stukjes papier te bedrukken. Het werkt goed voor de RKM en hun maatjes, dat zijn de lieden die het dichtst bij de drukpers zitten, omdat ze het geld kunnen besteden voordat het zijn waarde als gevolg van de inherente inflatie-diefstal verliest.

 

Het trieste is dat velen denken dat ze beter af zijn in dit systeem. Degenen die denken dat ze een betere levensstandaard hebben bereikt, beseffen niet dat dit niet te danken is aan een echte verbetering van de productiviteit, maar vooral bereikt is door de toename van de mondiale schulden, die van vrijwel nul honderd jaar geleden, tot nu $ 230 biljoen. Inbegrepen in dit astronomisch bedrag is de privéschuld die niet kan worden terugbetaald en de overheidsschuld die niet zal worden terugbetaald. Bovendien, aan dit bedrag, moet nog worden toegevoegd de overheidsverplichtingen en derivaten die in de biljarden lopen.

 

 

Alleen de Goud Standard kan de wereld redden van deze catastrofe:

Als de goudstandaard niet wordt ingevoerd; zal de wereld de ergste financiële crisis ooit beleven. Wat veel mensen zich niet realiseren; is dat de 2008-crisis slechts een repetitie was, terwijl wat nu komt de reeds geplande echte crisis is die gepland is binnenkort te beginnen. Maar deze keer, vele malen erger en groter wordt dan die in 2008, als gevolg van verschillende risico’s; zoals toegenomen staatsschulden, teruggang in de kwaliteit van het bankwezen, en vooral door de bubbelmarkten voor activa, zoals aandelen, obligaties en vastgoed, waarvan de een na de ander uit elkaar zal spatten, zoals in eerder artikelen is beschreven op deze site.

 

De komende crisis zal ernstige schade toebrengen aan de wereld, die nog dit jaar kan beginnen en vele jaren zal voortduren. Veroorzaakt door massieve manipulaties en interventies van het Plunge Protection Team; het verlagen van de rente; het overmatig geld drukken, en de vele andere trucs die werden toegepast om de aandelenbeurs omhoog te stuwen. Maar al deze trucs zijn nu gaandeweg effectloos geworden.

 

In tegenstelling tot de aandelenbeurs, is goud nu ver verwijderd van het hoogste niveau van $ 1.920 in 2011. Maar besef wel, dat sinds 1999 de Dow gedaald is met 62% ten opzichte van goud. Zeer weinig investeerders en nauwelijks enige beleggingsadviseurs weten dit. Evenmin realiseren ze zich dat de aandelenmarkten in een lange-termijn seculiere downtrend verkeren t.o.v. goud. Deze trend zal niet stoppen totdat de verhouding aandelen versus goud gedaald is met 90% in de komende jaren. De Dow/Gold verhouding zal naar 1 op 1 dalen, met andere woorden; een ounce goud koopt de Dow, waar het was in 1980.

 

Overheidspropagandamachine:

propaganda machineAls overheidstekorten groeien en de echte werkloosheid stijgt tot een niveau voor het laatst gezien in de Grote Depressie, worden alle economische cijfers vooraf gemasseerd of veranderd om een ​​rooskleurig en valse beeld van de economie te schilderen. Wat interessant is te weten, is dat deze schaamteloze manipulatie van economische cijfers volledig wordt geaccepteerd door economische analisten, media en Nobelprijswinnaars. Er is tegenwoordig geen serieuze analyse meer van economische feitelijkheden.

 

Wat de overheidspropagandamachine presenteert, wordt volledig geaccepteerd als feit. Het feit dat in de US de werkelijke werkloosheid 22% i.p.v. de vermeldde 5% is, of dat de reële lonen gedurende tientallen jaren zijn gedaald, of dat de echte inflatie aanzienlijk hoger is, of dat het reële bbp – gecorrigeerd voor de echte inflatie – omlaag is gegaan, wordt door iedereen genegeerd.

 

Het falen van het financiële systeem:

De wereld van nu is rijp voor verandering, als alle bubbelmarkten van kredietverlening instorten, waardoor stijging van de rente ontstaat, stijgen ook de tekorten in de uitgaven, en zal het financiële stelsel falen. Het is de bedoeling dat Trump het instrument of katalysator van dit alles zal zijn. Zijn voorgestelde uitgaven voor infrastructuur, belastingverlagingen en handelstarieven, is een zeer goede start om al deze risico’s te activeren, welke zich in de komende jaren zullen ontketenen.

 

Bijna niemand is voorbereid op wat overheden wereldwijd ondernemen om het geld van de mensen te controleren. Land na land maakt de uitvoering van transacties in contanten praktisch een misdaad. Er zijn veel redenen hiervoor. Het maakt het gemakkelijker de bestedingen van de mensen te controleren, en het maakt belastingontduiking bijna onmogelijk. Maar de belangrijkste reden is; te proberen de ineenstorting van het financiële systeem te voorkomen. Als er geen contant geld is, worden bankruns onmogelijk. ATM-machines zijn dan overbodig. En elke elektronische overdracht kan gemakkelijk worden gestopt.

 

Inbeslagname van goud zal leiden tot een revolutie:

Confiscation of goldTot nu toe, wordt goud en zilver in geen enkel westers land gecontroleerd. De Indiase regering dreigt nu goud in beslag te nemen. Voor een land waar het privé-eigendom van goud meer is verspreid dan ergens anders in de wereld, zal de inbeslagname van privé goud leiden tot een revolutie en een oorlog tegen de regering.

 

Het is mogelijk dat in een volgende stap in sommige landen het bezit van fysiek goud moet worden aangegeven. Een daaropvolgende stap zou dan de inbeslagname ervan kunnen zijn. Het is twijfelachtig dat dit gebeurt in het Westen, maar het risico bestaat. Het zou veel gemakkelijker zijn om het vermogen van de rijken extra te belasten. Maar de kans dat dit kan gebeuren, maakt het nog belangrijker om fysiek goud voor vermogensbehoudsdoeleinden buiten het land te bewaren dan waarin je woonachtig bent, en wel in een land met een sterke goudtradities en beschermende jurisdictie. Deze landen zijn o.a. Hong Kong, Singapore, een aantal van de Virgineilanden in de Cariben, en Zwitserland, welke laatste meer dan 60% van alle goudbaren in de wereld produceert, dit zijn landen met een goudtraditie voor het opslaan van je goud, in deze landen is het zeer onwaarschijnlijk dat ze ooit je goud in beslag zullen nemen.

 

Het nemen van maatregelen tegen dit risico’s is van cruciaal belang, met inbegrip niet onnodig te zijn blootgesteld aan het bankwezen, maar bovenal fysiek goud en zilver te bezitten ter bescherming en verzekering van je rijkdom.

 

US-dollar:

Na de 2e wereldoorlog werd de wereld overspoeld met US-dollars, het dollarreserve systeem zorgde ervoor dat bijna elke munt op de planeet wordt gesteund door de US-dollar. En, op haar beurt, zou de US-dollar zelf worden gedekt door goud, tegen $ 35 per ounce, teneinde aan alle papierenvaluta’s vertrouwen te geven. Dit hielp de ontwikkeling van de wereldhandel. Er was slechts een klein probleem, in het kader van het Bretton Woods akkoord, was geen aanpassingsverhouding van goud t.o.v. de US-dollar opgenomen. Of anders gezegd, er was geen rekening gehouden met geldinflatie.

 

Na 1972, toen het goudraam werd gesloten, en de dollar niet langer werd gesteund door goud, hielp het de Amerikanen nuttige gadgets en goederen gemaakt in China thuisbezorgd te krijgen op kosten van de Chinezen. In ruil daarvoor gaven US-shoppers de Chinezen stukjes groen papier, of het elektronisch equivalent daarvan. De verkopers, die al veel Amerikaanse dollar hadden verzameld, zaten reeds met een verlies opgezadeld met de zorg erbij wat te doen met het teveel ervan. Bizar genoeg, verkochten ze hun dollars voor US-schatkistpapier. Met andere woorden, ze ruilden de ene schuldbekentenis in voor een andere van dezelfde uitgever.

 

Sinds 1990 is het cumulatieve Amerikaanse handelstekort met China boven de $ 4 biljoen gegroeid, en draait nu op ongeveer $ 1 miljard per 24 uur. Zo hebben de Amerikanen auto’s, computers, tv’s, en andere parafernalia van het moderne leven verkregen. In ruil daarvoor, ontvingen de Chinezen precies niets. De schuldbekentenissen worden niet afgelost. En dat zal ook nooit gebeuren.

 

Het nep-geld-systeem:

Dit vals geld systeem – niet de vrijhandel – is het echte probleem. Het kan voor Amerikaanse consumenten een geweldige “deal” zijn. Maar zonder productie, en zonder werk is het een ramp voor de westerse Main Street economieën.

 

Nog belangrijker is de status van de US-dollar als ‘s werelds munteenheid van referentie en de dominantie van fake money systemAmerikaanse instituten in het internationale financiële verkeer, heeft de Amerikaanse overheid een enorme macht over alle deelnemers aan het formeel non-cash financiële systeem.

 

Elk internationaal opererende bank kan worden gechanteerd door de Amerikaanse overheid in het opvolgen van hun richtlijnen, aangezien het vermogen van intrekking van hun vergunning om zaken te doen in de VS of in dollars in feite neerkomt op het sluiten van hun instituten. Denk bv. aan de Franse bank Société Générale die werd beboet door de VS voor US $ 5 miljard, en meer recent de Deutsche Bank, die gedurende maanden moest onderhandelen met de VS of ze de opgelegde boete van 14 miljard dollar te betalen en daardoor failliet te gaan, of weg te komen met 7 miljard, en te overleven.

 

Als je de macht hebt om de grootste banken, of zelfs grote landen failliet te laten gaan, heb je ook de macht over hun regeringen. Deze macht door middel van dominantie over het financiële systeem en de bijbehorende regels bestaat reeds lang. Hoe minder contant geld in omloop is, des te groter en veiliger wordt hun macht, omdat het gebruik van contant geld een belangrijke weg voor ontwijking van deze bevoegdheden is. Valuta die niet gesteund worden door iets tastbaars, zoals goud of zilver, laten altijd in hun kielzog schuld en vernietiging na, en dat is precies wat de RKM-elite willen bereiken.

 

Goud is de echte vijand van Banksters:

Dit bevestigt; Geen enkele ongedekte munt op Aarde is het vertrouwen waard, zoals goud en zilver bieden. Het is onmogelijk de goud bull markt te stoppen, die begon op $ 35 per ounce en omhoogschoot toen Nixon het Gold is Bankster enemygoudvenster sloot, een beslissing die in terugblik nu als een kolossale, epische blunder wordt gezien.

 

Voor zolang papiergeld uit lucht wordt gedrukt is het zeker dat goud zal stijgen. En zilver zal meegaan op deze rit naar omhoog. Historisch gezien heeft men maar al te vaak ervoor gekozen te veel papiergeld te drukken, iets dat altijd in ellende eindigt.

 

Er is in de hele wereld geen andere uitweg uit deze vreselijke ramp dan nu opnieuw te beginnen papiergeld te dekken door goud, en vooral in het Westen, waar het grootste deel van het goud reeds is verkocht om de goudprijs naar lager te manipuleren, moeten overheden nu terugkeren om in de open markt goud te kopen tegen veel hogere prijzen. Volgens insiders; zal China binnenkort beginnen, om goud ergens in de regio van $ 5000 per ounce, of zelfs hoger te herwaarderen.

 

De bevolking van gedemonetariseerd India: Waarom moeten de Armen lijden?

Het verbieden van bankbiljetten in India, raakt arme mensen het hardst. Slachtoffers van de zee erosie die leven in een kamp in Valiyathura School, vertellen over hun benarde situatie. Voor deze mensen die reeds hun huizen verloren, als gevolg van de zee erosie, is het verbod van bankbiljetten een dubbele klap.

 

Slachtoffers van het demonetisatie programma van premier Modi, vertellen hun verhaal. Hun levens zijn vernietigd. Wat was het doel van dit verwoestend proces, ingevoerd door de Indiase regering? – Is het een beleidsblunder of opzet ter ondermijning en vernietiging van kleinschalige retailers en producenten door het gehele land? Zichtbaar beïnvloedt de maatregel niet de zwarte economie, die grotendeels handelt in hoog gedenomineerde bankbiljetten. Wie zit achter dit initiatief?

 

Anonymus; Komt in 2017 de afrekening?