Fysieke controle van de wereldbevolking is onmogelijk:

 

 

Gecentraliseerde fascistische Wereldstaat:

De dynamiek en het tempo voor de voltooiing van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) via gecentraliseerde controle van de mondiale politiek, bedrijfsleven, de bankwereld, militairen en media, groeit met de dag en is nu ook merkbaar door de bekend geworden grootschalige spionage dat de bevolking confronteert.

Als een nieuwe maatregel van de geheime agenda moet worden gerealiseerd, gebeurt er iets dat de mensen laat schrikken, om daardoor de actie voor de implementatie van een nieuwe maatregel te rechtvaardigen. Dit wordt hoe langer hoe meer de herhaling van het fascistische nazi-Duitsland van voor de Tweede Wereldoorlog. Dat is de nieuwe wereldorde welke de wereldbevolking wacht, zodra het plan van de Deep State geheime Broederschapsagenda volledig tot stand is gekomen.

 

De Council on Foreign Relations (CFR), is in controle van de meeste nationale regeringen en de multinationals, ze bevorderen de één wereldregering en bereiken dat d.m.v. de controle over de media, gesubsidieerde stichtingen, en het onderwijs. Waarmee ze de belangrijkste dagelijkse beslissingen op importante sleutelposities controleren, domineren en aansturen. Zij hebben de financiële macht om de “Nieuwe Wereld Orde” te realiseren. De sleutel tot hun succes is dat ze feitelijk via alle internationale bankiers het geldsysteem van elke natie beheersen en manipuleren, terwijl ze het laten voorkomen dat het gecontroleerd wordt door de eigen overheid van het land.

Als je in een redelijk “ontwikkelde” wereld wilt leven, geleid door één wereldregering van het intellectuele elite genootschap van globale bankiers, dan wordt je voor het verkrijgen van je informatie geadviseerd door te gaan met het volgen van de mainstream media.

Maar indien je dat niet ambieert om in een wereld te leven die geleid wordt door een selecte coterie van intellectuele-financiële elite, die de gecontroleerde wereld zien als de ideale samenleving voor de toekomst van de mensheid, dan is het tijd om in actie te komen. En te vechten tegen de stroom van verkeerde informatie, en de gevaren van de ‘Nieuwe Wereld Orde’ bloot te leggen, door deskundiger inzicht in hun ideologieën en daden te verkrijgen.

Mensen hebben geen idee noch perceptie hoe ze steeds meer onderdrukt worden. Zij negeren liever de werkelijkheid door ontkenning van de waarheid die inmiddels werkelijkheid is geworden, nog liever vertellen ze elkaar door te zeggen dat de overheid de vrijheid van de mensen nooit zal beperken door ons slaven van de elite te maken.

De mensheid heeft reeds op grote schaal haar geest en verantwoordelijkheid weggegeven – het is beter de bredere gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan ​​te beschouwen.

 

Als we onze geest en verantwoordelijkheid weggeven, geven we eveneens onze vrijheid van leven weg. Als genoeg mensen dat doen, geven we de wereld weg, en dat is precies wat door de hele geschiedenis heen is gebeurd.

We zijn nu in een fascistische maatschappij beland, zoals het geval was voor de Tweede Wereldoorlog. Toen waren het leiders zoals Benito Mussolini in Italië en Adolf Hitler in Duitsland die de staat belichaamden en onbetwistbare macht uitoefenden, en zo fascistische staten vormden. Nu gaat de geschiedenis zich herhalen, en binnenkort zal de wereld een fascistische samenleving zijn geworden. Het enige verschil is dat deze keer het een groep is – de elite – die de hele planeet manipuleert, door de globalisering van het bedrijfsleven, bankwezen en de communicatie.

Het primaire doel van deze controle is om de mensen onwetendheid te houden, angst voor terrorisme bij te brengen, en oorlogen te voeren. Hun motto is: Verdeel, Heers en Verover. Houdt de belangrijkste informatie geheim. Degenen die deze methoden hebben toegepast om de mensheid te controleren voor duizenden jaren, zijn leden van dezelfde macht, en opereren volgens de lange termijn regels van de Broederschap Agenda, die nu het punt van voltooiing nadert.

Dus, de mondiale fascistische staat is praktisch realiteit. Wordt wakker mensen – en zie dit als jullie laatste wake up call – om je te mobiliseren en te organiseren door te rebelleren tegen deze onrechtvaardigheid. Bedenk dat de echte macht nog steeds, vanwege het grotere aantal, bij het volk ligt, en niet bij de weinigen van de elite!

 

De oneindige macht van het individu:

Elk individu heeft oneindig veel kracht. De reden dat we worden gecontroleerd is niet omdat we de macht niet hebben om over ons eigen lot te beslissen, het is dat wij onze macht hebben weggegeven. Als er iets gebeurt dat we niet leuk vinden, zoeken we de schuld bij iemand anders. Als er een probleem is, denken de mensen eerst wat ‘overheid’ ertegen moet doen.

Maar bedenk dat juist zij in het geheim het probleem hebben gecreëerd, en reageren op de vraag van het publiek voor de invoering van een ‘oplossing’ welke meer centralisatie van de macht inhoudt, en zo ontstaat stap voor stap de erosie van je vrijheid. Als je meer macht wilt weggeven aan de politie, veiligheidsdiensten en het leger, is dat precies wat ze van het publiek verwachten, dan zorgen ze voor meer criminaliteit, meer geweld en meer terrorisme, opdat ze krijgen wat ze hebben willen.

Zodra mensen in angst verkeren dat ze worden aangevallen door terroristen, zullen ze eisen dat hun een stukje vrijheid ontnomen wordt, om hen te beschermen tegen waarin ze werden gemanipuleerd – ‘ANGST’.

Zoals Benjamin Franklin zei ooit zo typerend:

 

“Degenen die essentiële vrijheid opgeven om een ​​beetje ‘tijdelijke’ veiligheid te verkrijgen, verdienen noch vrijheid noch veiligheid.”

 

De 9/11 vernietiging van de Twin Towers in New York in 2001, de opwarming van de aarde, zijn beiden klassieke voorbeelden van dit soort manipulaties.

 

Fysieke controle van de wereldbevolking is onmogelijk:

Kortom het is de methodiek van; ‘probleem – reactie – oplossing’. Maak het probleem, moedig de reactie aan dat er iets moet worden gedaan, om daarna de oplossing te geven, t.w. hun oplossing. Met andere woorden: Creëer chaos en biedt dan de manier aan de orde te herstellen, op verzoek van het volk.

De massa’s worden geleid en geregisseerd door emotionele en mentale controle. Dit is de enige manier waarop hun regels kunnen worden geïmplementeerd. Maar de elite kunnen fysiek geen miljarden mensen controleren, tenzij er een groot aantal mensen bij betrokken zijn. Dus fysieke controle van de wereldbevolking is onmogelijk. Maar als je op dat punt, de manier waarop mensen denken en voelen kunt manipuleren, waarop ze besluiten te doen wat de elite wil dat ze doen door de vraag om regelgeving te introduceren, eentje die ze juist zelf ingesteld willen hebben, dan wordt de deur wagenwijd opengezet voor Gecentraliseerde Wereld Controle. Slechts door de mensen te laten geloven dat het hun eigen idee is. Bijgevolg wordt zo de menselijke geest gemanipuleerd en beheerst.

 

Gedachten controle:

De vraag is niet hoeveel mensen er zijn waarvan de geest wordt gecontroleerd, maar van hoe weinigen niet. Wanneer je de nieuwsberichten in de media gelooft, en je door hun perceptie van het evenement laat beïnvloeden, dan wordt je geest bestuurd. Je antwoord moet zijn, je geest terug te nemen en voor je zelf te concluderen en te beslissen. De keuze van de interpretatie is van jou en niet van iemand anders. Vergeet niet dat ze altijd jouw geest willen hebben, want zodra ze die hebben, hebben ze jou ook. Dus houdt je geest onder alle omstandigheden objectief. Denk voor jezelf en sta niet toe ​​dat anderen voor jou denken, en als we dat allemaal doen, kan hun agenda niet worden uitgevoerd, en behouden wij onze vrijheid, het is zo simpel als dat.

Kom nu in actie in het belang van onze kinderen, onze toekomstige generaties, en onszelf.

Vergeet niet, dat de geheime agenda een samenzwering is van denkpatronen, van mensen en gebeurtenissen, om ervoor te zorgen dat de plannen van de elite agenda 2030 worden ingevoerd. Ze spannen samen om hun mensen op belangrijke machtposities te zetten, met geheime strenge instructies om de agenda uit te voeren. Door samenzwering en gebeurtenissen te realiseren, waarop het publiek om maatregelen vraagt die in de agenda staan, om die dan te kunnen invoeren.

Het is beangstigend, dat wij de wereld van grootschalige controle hebben genaderd waarover George Orwell in zijn boek ‘1984’ Big Brother is Watching You, geschreven in 1949 reeds vermeldde, zoals wordt weergegeven in de film ‘The Truman Show’. Onlangs hebben talrijke schandalen het volledig toezicht op burgers blootgelegd en aan de wereld getoond. Klokkenluiders berichtten hier al jaren over!

 

Maar door te zeggen dat je gelijk had zal je op de lange termijn niet verder helpen. Nu we weten dat je door de overheid afgeluisterd en bespioneerd wordt, door alles te registreren en te dupliceren van alles wat we online of via de telefoon doen, is het tijd om te beginnen met het nemen van tegenmaatregelen. Het is tijd om ons recht op privacy terug te nemen.

 

Bekijk de sterke verklaring van  Snowdon op onderstaande video, het is zelfs nog een stuk gemakkelijker dan hij denkt om deze inbreuk op de beschaving te veranderen, doe zoals je hierboven hebt gelezen: Wees objectief en trek je eigen conclusie.

 

De waarheid over de Centrale Banken:

Rod Parsley bespreekt de smerige tricks die bankiers tegen ons gebruiken. Hij bespreekt ook de praktijk van de Centrale Banken, hoe ze daarbij betrokken zijn. Hij predikt de waarheid, ondersteund door feiten en de geschiedenis.