Rijkdom is gefundeerd op vertrouwen:

 

Currency versus Geld:

De meeste mensen denken dat currency geld is. Als iemand je met cash betaalt, wordt gedacht dat het geld is. Dat is niet zo. Cash is gewoon currency, een ruilmiddel dat wordt gebruikt om iets dat waarde heeft te kopen, genaamd actief. Het woord currency is afgeleid van het woord stroom –elektriciteit– een stroom moet bewegen anders is deze dood. Een currency heeft geen waarde in zichzelf opgeslagen. Het is eerder een medium van waarde van het ene actief naar een ander actief.

 

Geld heeft in tegenstelling tot currency waarde van zichzelf. Geld is altijd een currency dat kan worden gebruikt om andere dingen van waarde aan te schaffen, echter, currency is niet altijd geld zoals hierboven uitgelegd; het biedt geen waarde van zichzelf. De basis voor geld is; Inkomen-energie ontvangen voor gegeven energie.

 

Ter illustratie, het papier van een € 100 biljet is geen € 100 waard! Het papier vertegenwoordigt de waarde van € 100, dat ergens anders is opgeslagen; dat gold alleen in het verleden, toen het monetaire systeem gebaseerd was op de gouden standaard. Sinds 1971 is elk biljet gesteund door niets anders dan lucht of wat gewoonlijk wordt genoemd ‘goed vertrouwen’ en de kredietwaardigheid van de centrale bank. Met andere woorden, autoriteiten hebben de mogelijkheid om geld te creëren zonder iets van waarde dat het steunt, in duidelijkere taal; bedrog, maar de overheden noemen dat ‘fiscaal beleid’, en dit geheel heet ‘fiat munt’, en dat is geen geld.

 

Dus, geld is niet wat mensen denken dat het is. Tegenwoordig is geld ‘geld’ uitgevonden door de overheid of in die volgorde de Centrale Bank, om van de bevolking te stelen via ‘belasting zonder toestemming’ van het parlement, door de valuta te inflateren en derhalve de koopkracht van de munt die mensen door inspanning verdiend hebben te verlagen, door de inhoud van de benoemde ‘intrinsieke’ waarde d.m.v. inflatie te verlagen.

 

Geld heeft waarde van zichzelf, Currency niet:

Het abstracte standpunt is; Valuta is een metafysische technologie die de ontwikkeling van vertrouwen vergemakkelijkt, dat in feite geld is.

Vertrouwen, dat bestaat tussen twee of meer personen is de echte bron van alle rijkdom, die iedereen voor zichzelf kan creëren en van nature door het milieu wordt verschaft. Met andere woorden; Rijkdom, in al zijn vormen, is iets van waarde gecreëerd door mensen of de natuur.

 

Valuta, of currency in deze zin, is een sociaal smeermiddel, waarmee twee of meer mensen samenwerken aan een bepaald project, object, of agenda. Het doel behoeft niet echt waardevol te zijn voor de betrokkenen – ze kunnen niet alleen samenwerken om het doel te bereiken – maar bieden geld om een ​​waardevol aandeel in het gebeuren te hebben. Over het algemeen hebben mensen de neiging om deel te nemen aan dingen die ze waardevol vinden, wat geld is, als een effectieve motivatie.

 

Dus ook, zelfs met betrekking tot schuldgeld, dat geld is “gedrukt uit lucht” dat mensen vertrouwen. Het is het vertrouwen dat een monetair systeem macht geeft. Als mensen geen waarde verkrijgen uit het gebruik van geld, zouden ze het niet gebruiken.

 

Maar wat een samenleving goedwillend maakt, is als mensen het echte belang zien hun vertrouwen te geven aan alleen eerlijke projecten. Dat wil zeggen, wanneer moraliteit, ethiek en rechtvaardigheid verloren gaan, kunnen ze door de belofte van geld omgekocht worden t.b.v. kwaadwilligheid. En dit is in wezen waar de wereld nu is; De machten die de elite zijn, gebruiken ons als tandwielen in een machine om de systemen van controle levend te houden, doordat we vrijwillig eraan meedoen, vooral door gebruik van hun geld.

 

Rijkdom is van nature waardevol:

Persoonlijke rijkdom is van nature waardevol voor een individu en eventueel ook anderen. Bijvoorbeeld, een muzikant speelt een muziekstuk dat inherent waardevol is voor de muzikant, maar ook waardevol voor anderen kan zijn die ernaar luisteren, want op de een of andere manier is het mooi, inspirerend, of expressief.

In de natuur moet rijkdom worden getemd of verfijnd, vaak ontstaat rijkdom ook door het samenwerken van individuen. Wanneer een groep mensen onderling overeenkomen dat ze iets waarderen, zoals voedsel voor hun gemeenschap, kunnen ze samenwerken om die waarde tot stand te brengen. Het formele proces voor het creëren van een onderling overeengekomen model van waarde, heet vertrouwen.

 

Geld is een symbool van vertrouwen; mensen in een land hebben vertrouwen in het geld dat de natie uitgeeft, waardoor zij deze eenheden onderling kunnen uitwisselen. Omdat geld een symbool is van waarde dat voor andere dingen kan worden verhandeld, kunnen mensen worden aangemoedigd in groepsprojecten samen te werken door hen geld te geven. Als iemand de waarde niet ziet in het doen van iets natuurlijks, gewoon voor de daad, kunnen ze toch met geld worden beloond voor hun – gegeven energie – inspanning.

Waarde wordt gemeten door wat mensen echt willen en vrij verkiezen, het zal de wereld niet slechter maken.

 

Goud is de ware wereldvaluta:

5000 jaar geleden werd goud geïntroduceerd als de nieuwe vorm van geld. Het is geld dat mensen kunnen vertrouwen. Het is geen belofte van iemand.

Dit “goudgeld” was iets anders. Het was iets waarop mensen konden rekenen. Dat het gemakkelijk maakte om een ​​transactie direct af te wikkelen. Geen noodzaak om te onthouden aan wie of wat schuldig is. Geen noodzaak om dezelfde taal te spreken of dezelfde religie na te leven. Dat nieuwe “goudgeld” was iets waard op zichzelf.

 

Goud, daarentegen, is een bewezen vorm van geld. Mensen hebben hiermee goederen en diensten gekocht en verkocht gedurende duizenden jaren. Het heeft elke soort van financiële crisis overleefd. En het heeft ook talloze soorten papiergeld overleefd. De waarde van Goud, wat ook geldt voor Zilver, is stabiel. Het zal niet met 25% of meer dalen in de loop van een paar dagen. Er is ook geen centrale autoriteit in de wereld die de prijs van fysiek goud en zilver bepaalt, of het aanbod ervan regelt. Het is een echte wereldvaluta. Dat is de reden waarom goud nog steeds de beste manier is om jezelf te beschermen tegen roekeloze overheden en centrale bankiers.

 

Geld, toch? Valuta, goud, zilver, noem het maar op. Geld is echte rijkdom omdat je het kunt gebruiken om te kopen wat je maar wilt. Geld in welke vorm dan ook, biedt de mogelijkheid om echte rijkdom te verkrijgen, dat is het instrument, voor de mogelijkheid en tijd, je doel na te streven.

 

De conventionele opvatting dat rijkdom geld en vrije tijd is, heeft het volledig mis. Beschouw, de eigenaar van een kluis gevuld met een conventionele schat: juwelen, gouden munten, enz. Als de “rijkdom” in de kluis blijft, wat is het punt om deze “rijkdom” te bezitten? De geheime tevredenheid om “rijk” te zijn?

 

Als ‘rijkdom’ alleen een interne staat is, laat dan de vriendschap meten die nodig is of het verlangen ernaar als waarden van ‘rijkdom’. Dan begrijpt iedereen de essentie; als “rijkdom” slechts een interne staat van voldoening is, dan is een kluis vol “geld” een slechte maatstaf.

 

Wat geld koopt aan echte rijkdom, is vrijheid en controle over je leven. Deze controle over je leven heet actie. Actie wordt gedefinieerd als “de capaciteit van een acteur om in een bepaalde omgeving te handelen.” Dit lijkt misschien niet als een diepgaand concept, een andere manier om actie te beschrijven is; dat actie het tegenovergestelde is van hulpeloosheid.

 

Vormen van rijkdom:

Mensen met activiteit, of motivatie definiëren zelf hun identiteit; zij vormen de wereld waarin zij wonen in plaats van passief af te wachten wat er geboden wordt.

In de echte wereld zijn mensen met motivatie en ambitie gedreven, ze gaan verder als zaken in een bepaalde situatie voor hen niet meer gunstig zijn.

Actie is niet alleen het tegenovergestelde van hulpeloosheid; Het is ook het tegenovergestelde van gedupeerde, dat wil zeggen de staat waar anderen aansprakelijk zijn voor alle overlast en moeilijkheden.

 

Actie en eigen verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde munt: ieder manifesteert de andere.

Kans is een vorm van rijkdom – en zo is het vermogen om kansen te scheppen die haalbaar zijn. Alhoewel er een willekeurig element voor die situatie bestaat – dat wil zeggen; het geluk. De mogelijkheid om de kans te nemen is echter geen kwestie van geluk. Het vereist een specifieke behoefte aan risico, doorzettingsvermogen, en het vermogen te onderscheiden hoe goed de kans kan worden benut, en hoe toegang tot het benodigde kapitaal wordt verkregen om de kans te benutten.

 

Kapitaal is een soort rijkdom welke niet beperkt is tot ‘geld’: ook behoren tot kapitaal karaktereigenschappen, sociale netwerken, ervaring, inzicht en kennis. Deze vormen van kapitaal zijn vaak belangrijker dan ‘geld’ als kapitaal.

 

Wat betreft ‘geld’ voor het kopen van vrijetijdsbesteding; Vrije tijd in overvloed is een ramp voor de overgrote meerderheid van de mensen. Mensen zijn geconcipieerd om voor anderen nodig te zijn, om deel te nemen aan iets groters dan zijzelf, om waardigheid en trots te behalen door het verrichten van nuttig werk , onafhankelijk of ze voor dat werk wel of niet worden betaald.

 

Dit is de reden waarom zoveel lieden met veel ‘geld’, die eindeloos vrije tijd hebben zo miserabel zijn. Hun levens zijn een eindeloze loopband van frivole consumptie, neurotisch zelfmedelijden, abnormaal chronische bezorgdheid over hun gezondheid, oneindig hartzeer, waarvoor ze tientallen raadgevers consulteren. En het droevigste van alles, daarvoor medicijnen in overvloed slikken om de ontevredenheid over hun leegheid en de last van hun doelloos bestaan ​​te verlichten.

 

‘Geld’ is alleen handig als middel om echte rijkdom te verwerven, waar activiteit, gelegenheid, en tijd beschikbaar is om je idealen na te streven.

 

Er zijn veel mensen die € 600.000 per jaar kunnen uitgeven aan verschillende dingen, als hun levensstijl, maar zij zijn niet ‘rijk’ – omdat ze geen activiteit en tijd hebben voor werk dat voor hen zinvol is: ze zijn zo arm als iemand die een fractie van hun inkomen verdient.

 

Echte Rijkdom vereist weinig geld:

Echte rijkdom heeft in feite niet veel geld nodig. Het kost wat geld, maar de hoeveelheid hangt af van de kosten voor de vervulling van ambities, de kans en de tijd. Voor degenen met weinig behoeften aan vergaande prioriteiten zijn de kosten minimaal.

 

Wat betreft het verwerven van kapitaal – de belangrijkste soorten kapitaal vereisen niet veel geld; zoals vastberadenheid, zelfdiscipline, organisatietalent, interesse voor vergroting van kennis en werk, een onverzadigbare nieuwsgierigheid, een genereus hart, een feeling voor vriendschap en perfectie, voor het doelgericht nastreven van de gestelde doeleinden – zijn dit de hulpmiddelen om echte rijkdom te verwerven.

 

Geld kan het kernprobleem van de mensheid niet oplossen:

Mensen, alhoewel niet direct door eigenschuld, accepteren hun wantrouwen over de overheid als een onveranderbaar feit; “Dit is zoals de dingen zijn!”

Er wordt aangenomen dat overheden niets anders dan corrupt kunnen zijn, en als zodanig realiseren ze zich niet dat ze krachten bezitten voor verandering om dit vertrouwensprobleem aan te pakken. Als iedereen de last van zelfonderricht in legaliteit en vertrouwen accepteert, worden ze een eenheid van eerlijkheid die zich op een dag met anderen kan verenigen om een ​​eerlijk en rechtschapen samenleving te vormen.

 

Kortom, omdat de menselijke geschiedenis geteisterd is door tirannieën en corrupte regeringen, belemmert dat ons in ieder geval niet een rechtschapen overheid te vormen. Een dergelijk instituut zou vanaf de bodem moeten worden gebouwd, het zal anarchistisch zijn, gebaseerd op een bevolking van opgevoede en waakzame mensen, die vertrouwenwekkende relaties als individuen en als een collectief kunnen vormen.

 

Onze wereld wordt geteisterd door oneerlijkheid, onwaarachtigheid en grootschalige verkrachting van de waarheid als fundamenteel levensprincipe.

Misschien is het acceptabel, maar de orde van de dag is; wetteloosheid; waar de wet van de jungle en overleving van de “sterkste” de belangrijkste autoriteit is. En toch, ondanks de armetierige status van menselijke vertrouwensnormen, is er niets dat ons tegenhoudt om het schip van de beschaving te keren en op de goede koers te leggen van welvaart en overvloed.

 

Al het geld in de wereld kan het kernprobleem van de mensheid niet oplossen. De vernietiging van de sociale zorg, en de capaciteit voor individuen om de menselijke familieband te herstellen.

 

Herstel het Vertrouwen:

De Cabal, voor al hun technologieën, hun overvloed aan monetaire rijkdom en hun schijnbaar onbegrensde capaciteit om de gedachten van mensen te besmeuren en te vervalsen, zijn praktisch machteloos zonder het vertrouwen in hun ondergeschikten. Zelfs zij hebben, in hun ivoren torens van pracht en praal, een gehoorzame bevolking nodig van vertrouwde marionetten, om als pionnen te gebruiken in hun spel van dominantie en controle.

 

Deze geheime macht die moet worden uitgeroeid, weet dat vertrouwen het bloed is dat door de aderen van alle sociale ondernemingen stroomt, en als gevolg daarvan hebben ze onvermoeid gewerkt om ervoor te zorgen dat wij mensen nooit meer staat zullen zijn het vertrouwen onder elkaar te herstellen. En omdat we elkaar niet meer kunnen vertrouwen, vertrouwen we op de corrupte machtsstructuur van de overheid, die steeds meer afhankelijk wordt van mensen die ons vertrouwen hebben vernietigd.

 

Dat is waarom de geschiedenis eindeloos wordt gekenmerkt door subtiele verdeel en heers manipulaties m.b.t. religiën, geloofsbelijdenissen, seksualiteit en oorlogen, die allemaal zijn ontworpen om het gezinsleven en het sociale vertrouwen te vernietigen. Het grootste gevaar voor deze moreelblinde dwazen die de pijlers van egocentrisch persoonlijke macht hebben beklommen, is een ontwaakt individu en hun potentie om eer, relatie en vertrouwen te herstellen, door samen te werken met anderen die dezelfde instelling hebben.

 

Een van de beste wapens tegen tirannie is het respect voor waarheid,

En de bereidheid om in vertrouwen met anderen samen te werken.

 

Vertrouwen, eer en respect zijn de pilaren waarop alle relaties functioneren; in deze zin is het belangrijk te weten dat goed vertrouwen echt geld is. Als het vertrouwen met iemand wordt geschonden, zal men waarschijnlijk in de toekomst niet met hem/haar willen samenwerken. De mensheid van nu breekt in het algemeen het vertrouwen, handelt oneerlijk en is pathologisch respectloos, waardoor samenwerking zeer moeilijk wordt. Om het probleem op te lossen is een geveinsde vorm van vertrouwen nodig, een soort gedwongen samenwerking, ook wel schuld genoemd. Dat is de reden waarom al het geld heden ten dage op schuld is gebaseerd. Herstel het vertrouwen, eer en respect, en het op krediet gebaseerde ‘geld’ kan terugkeren; anders bekend als de liefde voor het geloof in de medemens.

Van stilte voor de Storm. 

 

De condities van schaarste zijn alom om ons heen.

 

  • We worden al vanaf de geboorte van lichamelijke affectie beroofd, dat leidt tot een levenslange persoonlijkheidsnarcose en verlangen naar emotionele acceptatie.
  • We zijn materieel beroofd van gezond eten en schone producten.
  • Wij zijn intellectueel beroofd van de waarheid en de zelfstandigheid die daaruit voortvloeit.
  • We zijn geestelijk beroofd van de helende kracht van saamhorigheid, de genezende voordelen van echt menselijke interactie en de transcendente vreugden van het verkennen van kosmische betekenissen en waarden van saamhorigheid.

 

Elke mens is effectief gereduceerd tot een hongerige rat.

 

  • Wij brengen onze modern technologisch verbeterde levens door in overvolle steden en regio’s, zijn verbonden met duizenden mensen door middel van sociale media en netwerken, en voelen ons meer alleen en ontevreden dan ooit tevoren.
  • Wij dromen van een perfect romantische liefde; in films, tv-programma’s en boeken, om te compenseren voor de diepgaande staat van eenzaamheid, gebrek aan intimiteit en chronisch verlatenheid.
  • We verlangen naar eigenwaarde en persoonlijke voldoening, geboden in amusement beladen met kosmologische archetypes en spirituele signalen, terwijl we het spirituele karakter van het bestaan ​​ervan ontkennen.
  • We komen in opstand tegen iedereen die het etiket vijand verkreeg, gewaarmerkt door de sociale ingenieurs in de mainstream media, om het gevoel van rechtvaardigheid en eigenwaarde te genieten.

 

Het effect van deze schijnbaar eindeloze cycli van gebrek en afhankelijkheid is ‘verdeel en heers’ – oftewel de vernietiging van de familiesamenleving.

 

De olifant in de porseleinkast is niet dat de Cabal of de globalisten bestaan. Het is niet dat buitenaardse of spirituele krachten hier zijn, en waarschijnlijk proberen ons te helpen. Het is niet eens de fraude, bedrog en leugens dat de ruggengraat vormt van onze gebroken beschaving.

Het is dat wij mensen blijven toestaan ​​dat de programma’s van ‘verdeel en heers’ ons leven vernedert. We blijven handelen zonder vertrouwen, eer en oprechtheid, zelfs binnen de reeds ontwaakte gemeenschap.

 

De ware bron van rijkdom:

Maar dit blijkt nu tot een einde te komen, omdat steeds meer mensen de bron van alle rijkdom herontdekken: nl. liefde, vertrouwen, goede gezondheid, en saamhorigheid.

 

Het materiële verlangen naar rijkdom weerspiegelt in de meeste mensen het feit dat aan onze fundamentele menselijke behoeften niet wordt voldaan. Maar als we als mensen kunnen samenkomen om dit probleem op te lossen, en in dit proces vertrouwen opbouwen, worden we immuun voor het rat-in-een-trap-programma.

 

Wat je kunt leren van orkaan Maria:

 

SCHOKKENDE Ontdekkingen dat de geschiedenis zal veranderen: