De Drie Geldvarianten

 

De illusie van geld

Geld en banken zijn gefundeerd op vals sentiment. Geld moet een symbool van waarde zijn, net zoals een steentje of een gebeeldhouwd stuk hout een symbool van God is. Maar in de moderne wereld is geld een handelswaar zoals bier en kaas. Er zijn veel verschillende soorten geld zoals op dezelfde manier vele merken bier en kaas bestaan, die zich allemaal presenteren in hun eigen nationaal karakter en hoedanigheid.

 

Er is echter een groot verschil tussen geld dat waarde heeft, zoals een gouden munt met erkende intrinsieke waarde, en geld als wettige betaalmiddel zoals obligaties, bankbiljetten en kredietbrieven. Alhoewel daarnaast nog een markt in andere effecten bestaat, zoals aandelen en grondstoffen futures.

 

Bovendien heeft het geld van nu alleen waarde zolang er niet te veel van is. De markt kan een klein beetje vals geld opnemen. Maar er is een limiet. En die limiet is enorm verruimt dankzij de wereldwijde overcapaciteit in productie, gefinancierd door eerdere leningen. Aangevuld met een enorm overschot aan goedkope arbeid, eveneens grotendeels voortgebracht door de kredietexpansie van de afgelopen 30 jaar. Zonder deze twee unieke omstandigheden zouden de onverantwoordelijke QE- en ZIRP-beleidsnormen van centrale banken zeer waarschijnlijk hebben geleid tot een stijging in tweecijferige inflatie of zelfs nog erger, en mogelijk veel eerder?

 

Tegenwoordig zijn er geen zorgen meer over hoeveel geld de overheid leent. Centrale banken kopen de obligaties van overheden – houden ze op hun balans – storten de rentebetalingen terug – en de hele zaak wordt vergeten. En wanneer die obligaties aflopen, kunnen centrale banken het terugbetaalde kapitaal gebruiken om meer overheidsschuld te kopen!

 

In feite doen de centrale bankiers van nu iets waarvan ze voorheen alleen maar konden dromen: t.w. geld printen zonder merkbare inflatie te veroorzaken. Ook politici genieten van deze unieke kans van roekeloosheid. Ze kunnen doen wat niemand eerder kon: geld lenen zonder het terug te betalen. Het publiek heeft het nog niet in de pers gelezen, maar het had wel bekend moeten zijn. Regelmatige lezers die de eerder behandelde geldoplichting hebben begrepen, weten echter al dat regeringen hun leningen aan centrale bankiers niet hoeven terug te betalen, aangezien het geld dat ze aan overheden leenden niet van belastingbetalers kwam. Het kwam uit het niets, zoals de rest van het geld op de wereld.

 

 

Drie Geldvarianten

Denk aan het woord “geld” voor een moment. Wat is het eerste beeld dat in je opkomt? Misschien het gevouwen papier in je portefeuille? Of het saldo op je bankrekening? Of misschien de investeringen in je broker account? In het huidige financiële systeem, waarin ongekozen centrale bankiers totalitaire controle over het financiële systeem uitoefenen, zijn alle drie vormen gewoon geld. Alhoewel de relatie tussen hen erg wankel en riskant is.

 

Fysiek geld, ongeacht waar je woont in de wereld, in zowat elke geciviliseerde natie op Aarde, heeft een vorm van fysieke valuta in verschillende denominaties. Dollars, ponden, euro’s, yen, renminbi. Deze stukjes papier worden als ruilmiddel doorgegeven. Ga naar een supermarkt en zolang het de lokale valuta is kun je alles betalen met fysiek geld. Zo simpel is het.

 

Banksaldi maken het ingewikkelder. Wanneer je bent ingelogd op de website van je bank, zie je een saldo op het scherm. Denk voor geen seconde dat er net zoveel stukjes papier in de kluis van de bank liggen. In feite hebben de meeste banken heel weinig contant geld bij de hand. Je saldo is niets meer dan een boekhoudkundige boeking op de balans van je bank, die wordt bijgehouden in een computerdatabase. Er is geen fysiek ‘geld’ dat dit banksaldo ondersteunt. Het is een aantekening op een computer. Het spaargeld van elke bankklant maakt deel uit van dit complexe systeem van boekingen. Wanneer je geld overmaakt, stuurt de bank dat bedrag niet in contanten. Ze maken alleen een boeking in het grootboek waardoor jouw saldo wordt verminderd voor de grootte van dat bedrag, waarmee de rekening van de ontvanger wordt verhoogd.

 

Hetzelfde gebeurt wanneer een creditcard wordt gebruikt om iets te betalen; banken wisselen boekhoudkundige boekingen uit die de rekening van de verkoper crediteren en die van jezelf debiteren. Er verandert fysiek niets, het gebeurt allemaal in digitale grootboeken. Aangezien dit soort geld een factor 10 : 1 overschrijdt, is het correct om te concluderen dat het meeste van alle moderne valuta’s digitaal is.

 

Staatsobligaties zijn een andere vorm van geld dat de meeste mensen vaak vergeten. Over het algemeen houden mensen het grootste deel van hun spaargeld op hun bankrekening. Maar grote banken of bedrijven die tientallen miljarden hebben, houden zulke enorme sommen niet op de bank. Zeker niet alles.

 

Bedrijven, instellingen, banken en zelfs buitenlandse regeringen overal ter wereld kopen staatsobligaties juist vanwege de status ‘contant equivalent’. Dit betekent dat als de Chinese overheid een deal met een Afrikaanse regering voor $ 1 miljard maakt, zij de transactie kunnen uitvoeren met Amerikaanse staatsobligaties als betalingsvaluta.

 

Wisselkoers tussen de drie Varianten

Maar hier ligt het probleem: op dit moment worden elk van deze drie soorten geld in principe als hetzelfde beschouwd. Het zijn gewoon verschillende varianten van geld, d.w.z. € 1 miljoen aan overheidsobligaties staat gelijk aan een banksaldo van € 1 miljoen, gelijk aan één miljoen in biljetten. Maar in werkelijkheid zijn het drie volledig afzonderlijke valuta’s: fysiek contant geld, digitaal contant geld en overheidsschuld.

 

Op dit moment hebben deze drie versies van geld een wisselkoers van 1: 1: 1, d.w.z. ze zijn vrijelijk uitwisselbaar op pariteit. Maar die wisselkoers van de 1: 1: 1-versie (VER) is afhankelijk van de financiële stabiliteit. En als er ernstige problemen zijn breekt deze wisselkoers snel.

 

Als voorbeeld; in 2013 toen de regering van Cyprus bankrekeningen in het hele land bevroor, had wekenlang niemand toegang tot zijn banksaldo. Het is duidelijk dat in een dergelijk geval de waarde van een banksaldo waardeloos is. De enige manier om een ​​transactie uit te voeren was met fysiek geld.

 

Dus in het geval van een bankencrisis verandert de versiewisselkoers snel. Fysiek contant geld wordt waardevoller. Het is hetzelfde in een schuldencrisis. Het is bizar om te denken dat de obligaties van een failliete overheid een algemeen aanvaarde vorm van ‘risicovrij’ spaargeld bij instellingen is. Maar wat gebeurt er als die failliete overheid in gebreke blijft of haar schuld moet herstructureren? Het hele systeem breekt kapot. Plots zijn de obligaties niet langer ‘kasequivalenten’, en een gevecht ontstaat om ze te dumpen om een andere veilig en betrouwbare investering te vinden.

 

Cash is koning

Evenzo breekt de 1: 1: 1 VER-verhouding snel af, net zoals in Griekenland gebeurde. Dit is uiteindelijk de reden waarom het logisch is wat fysiek geld te houden. Je zult zeker niet slechter af zijn als je wat fysiek contant geld spaart in een kluis thuis, vooral omdat de rentetarieven op banktegoeden in wezen nul zijn.

 

Fysiek contant geld is geenszins een magische kogel; het is niets meer dan een stuk papier bedrukt door een overheidsinstantie in opdracht van een ongekozen centrale bank commissie. Fundamenteel heeft het een intrinsieke waarde van nul. Terwijl op de lange termijn alle papiervaluta’s de intrinsieke waarde núl zullen bereiken. Toekomstige historici zullen zich vol ongeloof afvragen hoe mensen zo dom konden zijn om elke waarde aan papier toe te kennen en het als betaling voor geleverde goederen of diensten te accepteren. – Desalniettemin is het op korte termijn zinvol om op zijn minst wat fysieke contanten aan te houden als afdekking tegen financiële calamiteiten.

 

Vertrouwen- en Schuld- Geld Scam

Om precies te zijn, er zijn feitelijk nog twee soorten geld in omloop. Dat is vertrouwensgeld dat is ontstaan ​​uit de energie van mensen in de uitwisseling tussen gewone burgers, en schuldgeld dat door centrale banken en het bancaire circuit uit de lucht is gehaald via de fractionele reservezwendel. Het misbruik van energie in energiegeld, veroorzaakt lijden en sterven en is in strijd met de Galactische Wet.

 

Door wettelijk vertrouwensgeld gelijk te stellen met schuldgeld, geeft de wisselkoers 1: 1 aan schuldgeld dezelfde waarde als aan vertrouwensgeld, waardoor weinigen de zwendel opmerken. Het betekent dat de energiewaarde gelijk is aan núl. Eigenlijk zou schuldgeld een veel lagere waarde koers moeten hebben omdat er een risico bestaat dat de emittent in de situatie zou kunnen geraken zijn schuld niet te kunnen betalen!

 

Deze gelijkstelling leidt o.a. ook tot inflatie, wat op zich oneerlijke diefstal is: t.w. de toename van de geldhoeveelheid gaat veel verder dan het sociale vertrouwen. Het conflict tussen de twee soorten geld – vertrouwen- versus schuldgeld – moet duidelijk zijn: een euro kan maar één keer worden uitgegeven – in principe voor privétransacties tussen burgers, maar diezelfde euro wordt opnieuw benut vanwege de overheidsschuld die beloofd wordt als afbetaling aan de centrale bank. Door deze regeling is de overheid betrokken in criminele zwendel, omdat ze zonder voorkennis van haar onderdanen hun geld hebben verplicht.

 

De Overheid is onze vijand

Om het analytisch eenvoudig te houden: de crediteur van het geld – de Centrale Bank – moet worden terugbetaald met hetzelfde geld gecreëerd uit het niets. Tussen de Centrale Bank en de misbruikte burgers, is door de overheid een rookgordijn geplaatst: door de voorwaarde dat burgers hun belastingen betalen in de valuta van de centrale bank.

 

Deze verplichting is de essentie van schuldgeld.

 

Door deze regeling ontstaat inflatie, omdat niet meer of minder fiatgeld – schuldgeld – wordt geïnjecteerd in de bestaande hoeveelheid vertrouwensgeld. Dit is duidelijk ‘misbruik van vertrouwen’ ten opzichte van de burgers, of concreter FRAUDE.

 

Iedereen weet dat schulden altijd afbetaald moeten worden, dus blijven de mensen collectief een schuld aflossen waarvoor ze nooit een verbintenis zijn aangegaan. Dit is opzettelijk gedaan en duidelijk een overheid-SCAM.

 

Deze zwendel resulteert in de volgende gevolgen: als alle schulden worden terugbetaald is er geen geld meer in omloop. Omdat het eerste onderdeel van de geldhoeveelheid t.w. vertrouwensgeld, fungeert als onderpand voor het tweede t.w. schuldgeld, terwijl beide de illusie van geld vormen. Met andere woorden, overheidsschuld is vereist om geld te creëren terwijl de mensen te horen krijgen dat hun geld nodig is om de overheidsschuld af te betalen, wat natuurlijk complete onzin en een enorme leugen is!

 

De toezegging van vertrouwensgeld is een belofte. Oftewel het onderpand van schuldgeld dat voortvloeit uit “schuld” waarvoor onderpand is vereist waarom belastingen worden geheven, geïnd door de overheid om de “oneindige” of te wel eeuwigdurende schuld aan de Centrale Bank te betalen in de valuta die de centrale bank zelf heeft uitgegeven en gemaakt uit dunne lucht. Dat geld wordt dan vermengd met het vertrouwensgeld dat al in omloop is, waardoor de SCAM onzichtbaar wordt.

 

Het systeem zien voor wat het werkelijk is

Dit is het bewijs; de overheid is onze vijand. We worden bedrogen. We zijn boos en we willen huilen. Maar aan de andere kant, zijn we blij om eindelijk het systeem te doorzien voor wat het werkelijk is, een systeem dat ons fysiek en financieel ruïneert. Laten we stoppen met ons vertrouwen te geven aan deze bedrieger, de overheid, die onder het mom van een goede vriend en beheerder ons heeft bedonderd, ten gunste van de multinationals en het banken circuit, in opdracht van de Deep State Elite Broederschap.

 

Laten we niet langer hulp en wetten vragen, enz., aan onze vijand. Vanaf vandaag zullen we automatisch een houding aannemen dat alle opgestelde voorstellen verdacht zijn, zowel de besluiten als de gaven die afkomstig zijn van de overheid. Kijk eerst het gegeven paard in de mond. Als het suggereert dat we naar rechts moeten gaan, gaan we naar links. Zelfs als we niet weten waarom, zullen wij altijd de juiste beslissing nemen, want de regering werkt tegen ons. Bedenk; we geven de Deep State hun macht door onwetend te blijven van hun bestaan, of door boos te blijven over wat ze doen! Lees en benut de informatie vermeld in het boek DE GROTE ONTWAKING – om regering, autoriteiten en de Elite te bestrijden. En te leren hoe je je slavernij status kunt beëindigen.