Einde fiat geld hegemonie komt in zicht

De kredietmarkt drijft de hele economie

EU wordt bedreigd door schulden en meer

Schuld is nodig om groei in bbp te veinzen

 

 

Toenemende schuldenlast

De keerzijde van krediet is schuld, en hier ligt het probleem. Er is geen limiet aan de hoeveel echt geld dat kan worden aangemaakt. In een wereld van echt geld: vertegenwoordigt elke extra valuta-eenheid extra rijkdom. Maar met fiat-kredietgeld of schuldgeld is het anders. Met krediet kunnen de uitgaven dramatisch worden verhoogd. Maar er is een limiet aan hoeveel kan worden geleend. Uiteindelijk wordt het punt bereikt waar de cashflow opdroogt om de rente op de schuld te betalen. Dan is het systeem insolvent en failliet.

 

Fiat-geld leidt tot corruptie en verpletterende schulden, beiden vormen de oorzaak van de problemen in de wereld van nu. Vrijwel overal lenen overheden en hun burgers meer dan ooit tevoren en zijn ze in veel gevallen veel te ver gegaan, zodat elke kans op ordelijke terugbetaling onmogelijk is geworden. Het punt van terugkeer is verstreken – t.w. het moment waar de rentebetalingen de mogelijkheid elimineren om vrije contanten te genereren teneinde de rentebetalingen te dekken. Bijgevolg wordt de schuldenlast steeds groter. Het moet nu duidelijk zijn; Banksters gedijen spectaculair wanneer fiat-valuta’s aan het bewind zijn.

 

Wanneer de rente door centrale banken naar kunstmatig lage niveaus wordt gedrukt en daar gedurende een extreem lange periode wordt gehouden; breidt het krediet zich uit en neemt de schuldenlast toe. Dat gebeurt al bijna vier decennialang. En nu is de hele economie afhankelijk van iets dat niet verder kan gaan. Omdat schuld niet voor altijd kan blijven groeien.

 

Zolang de rentetarieven laag blijven, wordt het systeem onderhouden en ondersteund, maar naarmate de hoeveelheid schuld toeneemt, neemt de kwaliteit af. De balansen van debiteuren worden zwakker en zwakker. Uiteindelijk veranderen de kredietmarkten van richting. De rentetarieven gaan omhoog. Dan valt het gewicht van al die schulden als een lawine omlaag. En als dat begint, is het niet meer te stoppen.

 

Echt geld versus Kredietgeld

Met echt geld is het, hoe meer je hebt hoe rijker je bent. Maar naarmate de hoeveelheid kredietgeld toeneemt, wordt de economie steeds kwetsbaarder voor een ommekeer in de kredietcyclus. En dat gebeurt nu met schulden. De reden is heel eenvoudig, omdat de kredietcyclus aan haar einde is gekomen. En ook doordat de economische cyclus is gedraaid. De rugwind die van 2009 tot medio 2015 werkte voor de markten, is nu tegenwind geworden en werkt nu tegen de cabal.

 

Om dit in perspectief te plaatsen; De centrale banken kunnen geen echt geld afdrukken. Ze kunnen alleen meer tickets uitgeven voor stoelen die niet bestaan. Dus, ze maken het onderliggende probleem alleen maar erger door meer geld uit te lenen aan meer mensen die het niet kunnen terugbetalen. Het belangrijkste is dat de rijken als eerste in de rij staan wanneer de valse tickets worden verspreid. Het resultaat is dat wanneer jij naar het stadion gaat, ze op jouw stoel zitten.

 

Toen de huizenzeepbel in 2008 uitbrak, werd geschat dat ongeveer € 800 miljard aan huizen in beslag werden genomen. Woningen zijn echte bezittingen. Toen de eigenaars niet konden betalen, gingen die huizen naar de banken die het ‘geld’ aan hen hadden uitgeleend.

 

Deze banken hadden de huizen niet gebouwd. Ze hebben ze nooit in eigendom gehad. Ze hebben nooit het geld verdiend dat ze hebben uitgeleend om ze te kopen. Het geld kwam ook niet van spaarders die hun geld op de bank hadden gestort. Het was geld dat niemand ooit verdiend had. Het was fictie. Maar dit weerhield de banken er niet van om dit nep geld te gebruiken om echte rijkdom te confisqueren, t.w. de huizen van de mensen.

 

Einde fiat geld hegemonie komt in zicht

Het banksysteem is een fantastische onderneming; ze lenen geld uit dat ze niet hebben en eisen als kredietverstrekkers daarover rente. Voeg daarbij komt nog de ‘fractionele reserve-uitlening’ die de banken toestaat om tien keer meer uit te lenen dan wat ze op deposito hebben. Met andere woorden, ze lenen ‘geld’ uit dat ze niet hebben en niet bestaat, correct genoemd – creditgeld – terwijl ze wettelijk gemachtigd werden om daarover rente te berekenen.

 

Het financiële systeem bevindt zich nu in een hoek gedreven met veel vingers in de dijk, maar van tevoren is niet bekend welke vinger wordt verwijderd, waardoor de dijk bezwijkt. Het wordt echter steeds zekerder dat het einde van de fiatgeldhegemonie in zicht komt. De enige vragen op dit punt zijn: wanneer eindigt het en wanneer begint de echte paniek? Hoe dan ook, de ondergang van papieren valuta’s is een zekerheid.

 

“De economische wet van eerlijke exchange, vraagt ​​alleen dingen van echte waarde als valuta waarvan niet kan worden afgeweken. De chaos die op een dag zal voortvloeien uit ons bijna 50-jarig experiment met wereldwijd fiat geld zal een terugkeer naar geld met echte waarde vereisen. We zullen weten wanneer die dag nadert als bv. olieproducerende landen goud of een equivalent daarvan eisen voor hun olie, in plaats van dollars of euro’s.” Ron Paul.

 

De kredietmarkt stuurt de hele economie

Op de kredietmarkt worden alle soorten schulden – overheid, consumenten en bedrijven – gekocht en verkocht. Omdat de kredietmarkt niet zo opwindend is als de aandelenmarkt, negeren beleggers vaak deze helemaal. De laatste financiële crisis begon met een consumentenschuld, t.w. de subprime-hypotheken. Deze begonnen slecht te worden en veroorzaakten de massale verkoop van probleemleningen.

 

Het is van cruciaal belang om te begrijpen wat er gebeurt met krediet. De kredietmarkt is de grootste financiële markt ter wereld, deze stuurt de hele economie aan, maar is ook bijzonder cyclisch. Wanneer de rentetarieven laag zijn en het krediet goedkoop is, worden ‘booms’ ervaren. Wanneer de rente stijgt en krediet schaarser wordt, worden ‘fiasco’s’ ervaren. Sinds de financiële crisis van 2008 is het krediet goedkoop en gemakkelijk toegankelijk gehouden. Dat creëerde in de huidige kredietcyclus de grootste excessen die ooit hebben plaatsgevonden in bedrijfsschulden. Wanneer de kredietmarkt begint te keren, omdat steeds meer hoogrentende ‘junk’-obligaties van bedrijven, t.w. bedrijfsschulden, slecht worden, begint de volgende crisis.

 

EU wordt bedreigd door schulden en meer

Brexit is niet de enige grote bedreiging voor de EU, er doen zich op zijn minst nog drie grote schuldstormen voor en een ervan kan de EU verwoesten. Hoewel geen EU-lidstaat Turkije verkeert in een depressie en zal in gebreke blijven, het is een grote schuldenaar van EU-banken. Een implosie die al aan de gang is, zal de EU ernstig treffen.

 

Brexit heeft vanaf het begin van het uittreedproces duidelijk aangetoond dat niemand aan de macht, noch in het Verenigd Koninkrijk, noch in de EU wilde dat Brexit zou plaatsvinden, ondanks het feit Britse kiezers dit hadden verkozen, in een verbluffende afkeuring van de EU-drang voor een continentwijd imperium.

 

De schuldcrisis in Griekenland is uit de nieuwscyclus. Maar dat betekent niet dat hun schuld op magische wijze is verdwenen. Griekse banken hebben meer dan 100 miljard aan niet-presterende leningen, dat wordt bevestigd door dalende bankaandelen.

 

Italiaanse banken zwemmen in miljarden aan schulden, waardoor Italië een schuldslachtoffer is geworden. Het land is met haar economie in recessie en bevindt zich in de beginfase van ineenstorting. De grootste banken van Italië staan ​​op de rand van mislukking, waardoor ook andere EU-banken in de problemen zullen komen. Deutsche Bank is waarschijnlijk de kanarie in de kolenmijn met een aandelenkoers lager dan € 10, een daling vanaf € 150 per aandeel tien jaar geleden. Over het algemeen zijn alle aandelen van banken in Europa tot op het dieptepunt gedaald.

 

De EU komt ook van andere kanten in de problemen: de gele vest-protesten tegen de EU nemen toe in Frankrijk en andere EU-landen. In Italië en Duitsland hebben ze de tendens te worden geïntensiveerd. Het VK is nog steeds op weg om zich terug te trekken uit de EU op 29 maart, met een NO-deal.

 

In mei a.s. worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Van de anti-EU-partijen wordt verwacht dat ze zeggenschap krijgen of in de buurt komen van controle, wat hen in staat stelt de volgende leden van de machtige Europese Commissie (EC) en de Europese Centrale Bank te kiezen.

 

Zoals reeds veel lezers al weten, hebben de banken de controle over alles. De meeste ondernemingen kunnen het zich niet veroorloven hun schuld af te betalen of te herfinancieren. Omdat de banken reeds te veel krediet hebben verloren met schuldherfinanciering. Waardoor de bedrijfsschuld is gestegen en de kredietkwaliteit is gezakt. De banken hebben het blikje lang genoeg voor zich uitgeschopt. Veel bedrijven kunnen hun rentebetalingen nauwelijks of niet voldoen. Dit spel kan niet eeuwig doorgaan.

 

De rente stijgt omdat enorme bedragen aan schulden opduiken. Plotseling zullen veel bedrijven niet in staat zijn om hun schulden te herfinancieren, waardoor ze failliet gaan. Het wanbetalingspercentage zal sterk stijgen, waardoor beleggers hun obligaties zullen dumpen.

 

En zoals inmiddels bekend is, maken banken zich dankzij hun corrupte boekhouding niet erg druk om de enorme kredietverliezen, maar doen wel alsof. In de tussentijd zal wereldwijd de staatsschuld dit jaar haar top bereiken van $ 50 biljoen.

Debt Scam Disclosure

 

Schulddreigingen

Wanneer deze schuldcrash optreedt, zal dit de grootste vernietiging van rijkdom in de geschiedenis worden. Er is nog nooit een grotere zeepbel geweest in obligaties. Die wordt geprojecteerd op €1,6 biljoen aan obligaties en leningen die in gebreke blijven.

 

Studentenschuld vormt een andere dreigende zeepbel. In de afgelopen 10 jaar hebben studenten, van wie de meesten vrijwel geen inkomen hebben, enorme schulden gescoord. In het begin van 2017 bedroeg ​​de studentenschuld meer dan € 1,5 biljoen, de op één na grootste bron aan schulden in huishoudens na hypotheken. Alle tekenen wijzen erop dat de schuld die op de jeugd is gestapeld een nieuwe catastrofale zeepbel wordt in de westerse economie.

 

 

De subprime autolening bubbel ligt klaar om de economie te verlammen. De meeste mensen hebben geen idee hoe wijdverspreid subprime-leningen in de autofinanciering zijn geworden. Meer dan 90% van autoverkopen wordt gefinancierd met leningen of leases. Deze bedragen in de VS alleen al meer dan $ 1 biljoen.

 

Vastgoed bubbel problemen

De vastgoedbubbel is weer in de problemen. En zichzelf gaat herhalen met nog meer onverkochte en half afgewerkte huizen. Spanje had in 2008 over het hele land meer dan 3,5 miljoen onverkochte eigendommen. Inmiddels tien jaar later zal het aantal weer groeien met nieuwe en onafgemaakte eigendommen in opkomende crash.

 

Schulden van deze omvang kunnen niet normaal worden gefinancierd. Schulden die niet kunnen worden betaald, worden niet betaald. Met andere woorden: het is niet alleen de omvang van schulden, maar het is nog meer wie het geld verschuldigd is dat de grootste zorg zal zijn.

 

Wanneer de rijken – een klein percentage van de bevolking – in de problemen komt met schulden, is het geen groot economisch probleem. Maar wanneer de armen en middenklasse problemen krijgen met schulden, t.w. een groot percentage van de bevolking – is dit een groot economisch en politiek probleem. Dat maakt GESARA “schuld Jubileum” onvermijdelijk.

 

Schuld is nodig om groei in bbp te veinzen

De zogenaamd rijkste landen van de wereld hebben een schuld van € 7 nodig om 50 cent van de bbp-groei te produceren. De wereld is bankroet en alle financiële statistieken die worden gepubliceerd zijn slechts een fatamorgana van een kasteel gebouwd op een fundament van waardeloos papiergeld. De wereld kan de schuld uiteraard nooit met echt geld terugbetalen, nog erger de wereld kan zelfs de rente niet met echt geld betalen.

 

Elke verhoging van 1% van de rente betekent extra kosten voor de G-7 van maar liefst € 1,4 biljoen. Dat is absoluut enorm. Om dit in perspectief te plaatsen, dat is slechts iets minder dan € 1,4 biljoen dat het complete bbp van Canada is. Als de rente tot 10% toeneemt, dan is deze stijging van de rentelasten voor de G-7 landen gelijk aan een hoeveelheid zo groot als het hele bbp van de Verenigde Staten.

 

Iedereen met een gezond verstand zal zich realiseren dat deze hele situatie onhoudbaar is, en helaas zal dit voor de wereld heel afschuwelijk eindigen. Een economisch faillissement is nog niet aan de orde, maar er vindt een moreel en ethisch bankroet plaats bovenop de voortdurende dreiging van valse oorlogen. Aan toegevoegd het feit dat de meeste overheden alle vrijheden en persoonlijke initiatieven wegnemen, dat het nog erger maakt waardoor velen afhankelijk zullen worden van overheidsuitkeringen.

 

Zoals uitgelegd, zijn de schuldproblemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd eigenlijk helemaal geen probleem, omdat het particuliere centrale banksysteem geld heeft gecreëerd uit het niets waarover wij mensen rente moeten betalen, omdat omgekochte overheden en politici dit hebben gesanctioneerd.

 

GESARA gaat dit verraderlijk sluipend wangedrag van de marionettenoverheden van de cabal corrigeren. Bedenk; overheden zijn door ons aangesteld om de natie op een eerlijke manier te leiden. Ondertussen is bekend geworden dat ze miljarden van ons belastinggeld voor zichzelf hebben achtergehouden, om politici en anderen om te kopen die deze misleiding moeten voortzetten.

 

Reflatie van schulden

Al meer dan honderd jaarlang wordt het monetaire systeem gemanipuleerd, de wereldeconomie is op haar knieën gebracht door hun financiële engineering wat op zichzelf al alarmerend had moeten zijn voor elke goed opgeleide econoom. Maar de meerderheid is meesterlijk in het ongewisse gelaten over de verborgen agenda, ondanks dat elke keer klokken werden geluid.

 

Diepgaande analyse leert dat het hele monetaire systeem – opzettelijk – zichzelf vernietigt. De excessieve valutadruk van schuldgeld is in haar laatste ‘reflatie’-stadium van zelfvernietiging aangeland, omdat de schuld in de wereld zo overdreven gegroeid is, dat het kredietsysteem nu in omgekeerde richting functioneert vanwege de paradox dat door gebrek aan liquiditeit de schuld niet kan worden terugbetaald.

 

Reflatie is niet langer mogelijk waardoor deflatie-experts bewezen gelijk krijgen. Ze hebben gelijk omdat het ​​creditsysteem in omgekeerde richting werkt met een negatieve feedback loop die een deflatoire doodsspiraal veroorzaakt.

 

Er is slechts een klein probleempje: wat gebeurt er met de valuta’s uitgegeven door de centrale banken, die ook verstrikt zijn geraakt in de negatieve feedbackloop?

 

Dit is de belangrijkste en meest urgente financiële vraag die ooit is gesteld. Zullen de fiat-valuta’s overleven en opbloeien in de deflatie of zullen ze worden gezien voor wat ze zijn, schuldbekentenissen van failliete emittenten in het midden van het kredietcrisismoeras? Als je deze vraag onjuist beantwoordt, hebt je je eigen financiële doodsvonnis getekend.

 

De belangrijkste vraag is tegen welke activa de valuta zal “deflateren”? Het antwoord is natuurlijk zoals het altijd is geweest, “goud”. – Terwijl de experts je laten geloven dat “goud in 1934 werd gedevalueerd ten opzichte van de dollar”, het tegenovergestelde is de waarheid. En terwijl bepaalde experts je nu laten geloven dat de ‘dollar’ de beste investering in de jaren 1930 was, hebben ze het weer gegarandeerd mis!

 

Mensen worden continu gehersenspoeld en blijven in de illusie dat schulden goed zijn en zonder twijfel schuldgeld waarde heeft, waartegen je kostbaarheden kunt kopen, wat natuurlijk niet waar is. Het wordt tijd dat we onszelf gaan opleiden om te ontdekken dat alles wat ons is geleerd, onjuist is, en leren ons denken te veranderen om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Een goede gids is DE GROTE ONTWAKING, dat de fouten uitlegt en corrigeert, de denkfouten waarmee we vertrouwd zijn geraakt. Als je ogen eenmaal geopend zijn en je ontwaakt voor de Waarheid, zul je bemerken dat de wereld op koers ligt van verandering v.w.b. alle aspecten van het leven. Mensen die hierover zijn voorgelicht zullen de aanstaande historische veranderingen begrijpen en ervan genieten, het zal ons bevrijden uit tienduizenden jaren van schuldenslavernij.