Centrale banken zijn alleen geïnteresseerd in schulden, winst en controle

De misdaad is geld dat niemand ooit heeft verdiend, wordt aangewend om echte rijkdom van burgers te stelen

Macht en nep geld corrumperen

Waarom mensen schulden maken

Papiergeld ruïneert de samenleving

Monetaire verandering

 

 

De oorsprong van Central Banking

In 1815 bedacht Nathan Rothschild, een van de vijf zonen van Mayer Amschel Bauer, een van de meest slinkse financiële plannen uit de geschiedenis. Het plan dat de bron is van de economische problemen van vandaag. Het laat duidelijk zien dat de geschiedenis geen willekeurige reeks van gebeurtenissen is, maar veeleer een zorgvuldig gepland en uitgevoerd ‘plan’ om land, rijkdom en bezittingen van het volk te stelen door een klein aantal rijke en bevoorrechte individuen die zich op wereldheerschappij richtten. Deze daden zijn op zo’n enorme schaal uitgevoerd, dat het bijna ondoorgrondelijk lijkt, maar zoals het oude gezegde luidt; “De best bewaarde geheimen zijn verborgen in het zicht.”

 

Tijdens de Slag bij Waterloo in 1815, toen Nathan Rothschild Engeland ‘kocht’, was dit Rothschild plan ook om een ​​andere reden van historisch belang: het liet zien hoe het ‘fabriceren’ van een ramp kan leiden tot enorme financiële voordelen. Hij kocht de Bank van Engeland (BoE), t.w. de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk dat het model werd waarop alle andere centrale banken over de hele wereld zijn gebaseerd. De Bank of England werd in 1694 opgericht om op te treden als de bankier van de Engelse regering en is nog steeds een van de bankiers van de regering van het Verenigd Koninkrijk.

 

 

De manier waarop de Deep State in staat was om de bevolking in schuldslavernij te brengen werd bereikt door verborgen dictatuur die als volgt werkt: nl. de Rothschilds beheersen de uitgifte van ‘geld’ gebaseerd op schuld, waarmee ze de hele wereldeconomie beheersen.

 

Vervolgens hebben de Rothschilds, door hun controle over de geldcreatie vanuit het niets en rente te eisen over dat geld, het virtuele eigendom over de hele wereld opgebouwd, door Booms en Busts eeuwenlang te gebruiken om hun agenda te bevorderen. Het verschil tussen boom en bust is alleen de hoeveelheid ‘geld’ in omloop en de schijnbare waarde ervan. De Rothschilds dicteren beiden.

 

Centrale banken zijn alleen geïnteresseerd in schulden, winst en controle

Het afschaffen van de Centrale Banken is het doel om de mensheid uit de schuldslavernij te bevrijden. Aan het topje van deze ijsberg zijn verraders, verraderlijke individuen en lieden die misdaden plegen. Maar de echte misdaad is tegen de mensheid gericht door fiat-valuta uit het niets te creëren en hun eigendom over de hele wereld van afzonderlijke natie-ondernemingen om de financiën van de landen te runnen. Deze criminelen hechten belang aan het valse geld dat ze uitlenen aan overheden en hun burgers, waardoor elk individu via het centrale banksysteem in slavernij wordt gehouden.

 

Het Q-PLAN van nu is om het hele systeem van het Centrale Bankieren uit te roeien. Omdat Centrale Banken niet voor het volk zijn, ze hebben geen loyaliteit aan het land en hun burgers. De centrale banken zijn alleen geïnteresseerd in schulden, winst en controle. Gelukkig, kan worden waargenomen dat President Trump de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, logenstraft door de Fed bij elke wisseling van gebeurtenissen tegen te spreken. Om ervoor te zorgen dat elke burger begrijpt dat zij degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor onze financiële malaise, de economische crisis en de dreigende financiële crash.

 

De misdaad is geld dat niemand heeft verdiend, dat wordt aangewend om echte rijkdom van burgers te stelen

Toen de huizenzeepbel in 2008 uitbrak, werd geschat dat ongeveer € 800 miljard aan huizen door de banken in beslag werden genomen. Woningen hebben echte waarde. Toen de eigenaren niet konden betalen, gingen de huizen naar de banken die het ‘nep geld’ aan hen hadden uitgeleend.

 

Deze banken hadden de huizen niet gebouwd. Ze hebben ze nooit bezeten. Ze hebben nooit het geld verdiend dat ze hebben uitgeleend om ze te kopen. Het geld kwam ook niet van spaarders die hun geld op de bank hadden gestort. Het was geld dat niemand ooit had verdiend. Het was fictie. De criminele misdaad gebruikt nep geld om echte rijkdom te confisqueren, dat wil zeggen de huizen van mensen. De rijken worden rijker, en de middenklasse wordt armer, dankzij de omgekochte overheidsmarionetten, die wetten hebben ingevoerd dat dit schuldgeld wettig betaalmiddel maakt en moet worden gebruikt en geaccepteerd om kostbaarheden te kopen, terwijl het in wezen waardeloos papiergeld is.

 

Macht en nep geld corrumperen

Macht en nep geld corrumperen. Het is een dodelijke combinatie die niet alleen mensen, maar ook naties vernietigt. De creatie van nep geld heeft het nu een punt in de geschiedenis bereikt, waar de onbeperkte hoeveelheden ervan die hele continenten gaan vernietigen, en uiteindelijk het monetaire papiersysteem van de wereld vernietigt.

 

De vernietiging van valuta’s is de norm door de geschiedenis heen, omdat er nooit een papieren of fiat-valuta heeft overleefd. Daarom is het zinloos voortdurend nieuwe monetaire systemen te introduceren die niet door waarde worden ondersteund. Deze kunnen nooit gezond zijn en zijn niet bestand tegen de tand des tijds.

 

Macht met fiatgeld blijkt altijd een corrumperend effect te hebben op iedereen die de politiek betreedt, vanwege de behoefte geld te drukken en uit te geven dat niet bestaat, dat absoluut onweerstaanbaar is.

 

Waarom mensen schulden maken

Niemand is immuun voor schulden maar de meerderheid van ons bevindt zich in een of andere vorm van financiële schuld. Niet genoeg geld te hebben, en vooral schulden hebben, veroorzaakt ernstige lichamelijke en geestelijke problemen. Dit is de reden waarom banken mensen in de schuldsteken, terwijl een wereld zonder enige schuld mogelijk is. De centrale banken van de wereld hebben crimineel en bedrieglijk de soevereine macht en controle gestolen over bijna elke overheid.

 

Private Centrale Banken creëren het ‘officiële geld’ van de natie, het wettige betaalmiddel of promesses, beter bekend als fiatgeld zonder intrinsieke waarde, alleen ondersteund door geloof, maar niet door goud of zilver. Vervolgens lenen ze het uit aan de nationale overheid, waarvoor het volk de schuld van de overheid moet terugbetalen via hun inkomstenbelasting op lonen, evenals de rente die de overheid oploopt bij het lenen van het geld van de centrale bank. Geld dat overheden zelf rentevrij kunnen uitgegeven. De overheidsschuld wordt vervolgens vergroot door fractionele reserve expansie door commerciële banken door middel van leningen aan het publiek belast met andere rentevergoeding.

 

Centrale banken moeten steeds meer geld creëren omdat er extra geld nodig is om al deze rente terug te betalen, dit geld wordt bewust niet gecreëerd. Het geld voor betaling van rente bestaat dus niet. Dit zorgt voor inflatie, omdat elk nieuw bankbiljet de koopkracht laat dalen waardoor prijzen stijgen. Mensen worden gedwongen nog meer uren te werken – niet alleen om alle rente terug te betalen, maar ook om dingen te kopen die ze voorheen konden betalen. Omdat inflatie de koopkracht van hun munt verlaagt, resulteert dit in hogere prijzen. In een vrije markt zou ook de waarde van edelmetalen toenemen, waardoor de koopkracht wordt gehandhaafd. – Hogere prijzen genereren hogere belastingen, waardoor overheden nog een manier hebben om te profiteren van valutavernietiging.

 

Papiergeld ruïneert de samenleving

Het geheim van de Centrale Banken was al bekend bij de grondleggers van Amerika, ze wisten dat als een Centrale Bank eenmaal in het land was deze niet zou overleven, worden beschadigd waarna grote problemen zouden ontstaan. George Washington schreef in 1786 in een brief aan Andrew Jefferson; “Papiergeld heeft het effect dat het de handel kapot maakt, eerlijkheid onderdrukt dat de deur opent voor elke soort van fraude en ongerechtigheid.”

 

Papiergeld is armoede, merkte Jefferson op, het is alleen de geest van het geld, maar niet het geld zelf. In 1817 werd geconcludeerd dat papiergeld onvermijdelijk tot misbruik leidt, en door het waardeverlies het een loterij maakt van alle particuliere eigendommen.

 

Papiergeld wordt onterecht als geld gezien verklaarde James Madison. Het is ongrondwettelijk vanwege het feit dat de effecten; t.w. het eigendomsrecht van gelijke waarde op land wegneemt. De oprichters erkenden de gevaren van papiergeld als ‘wettig betaalmiddel’, dat mensen verplicht iets te accepteren dat van nature waardeloos is, wat het geval is met het fiat-geld van nu.

 

De grondleggers van Amerika wisten dat papiergeld corrumpeert, het creëert een welvaartseffect dat de natie vernietigt. Ze kenden precies het geheim van het centrale banksysteem. Ze concludeerden; We moeten een standaard hebben die overal ter wereld wordt geaccepteerd. Misschien niet perfect, maar het beste is goud. De enige stabiele waarde voor een valuta is de converteerbaarheid in goud. Dientengevolge, werd de VS het succesvolste land in de wereldgeschiedenis van 1789 – 1971. Dat reeds vóór 1789 door James Madison werd voorspeld.

 

Goud en zilver zijn de enige universele valuta, dat historisch mensen accepteerden om als geld te gebruiken. Het biedt vaste wisselkoersen tussen landen. Dat handel en investeringen vereenvoudigt. Maar dat, vonden de privé-centrale bankiers niet acceptabel. Centrale bankiers houden niet van een stabiel systeem dat ze niet onder controle hebben. Ze houden van een systeem waarin ze corruptie kunnen creëren, oorlogen kunnen maken, en kunnen profiteren van strijdende landen en van mensen die gedwongen worden schulden te maken. Dat is de reden waarom ze de bevolking wegleiden van wat de grondleggers voor hen bedoeld hadden, namelijk geld met gouddekking.

 

Ze sturen mensen naar andere dingen zoals de aandelenmarkt, derivaten, papieren contracten op goud en zilver. En vertellen dat goud en zilver waardeloos zijn, dat deze niet echt belangrijk zijn. Ze zijn glanzend maar dat is zo ongeveer wat het is. Mensen hoeven echt geen goud te houden, het heeft geen nut, zeker hebben ze geen goud en zilver nodig.

 

Wijdverspreide corruptie

De centrale bankiers begonnen iedereen de gedachte bij te brengen dat hun systeem het enig goede is. – In 1913 begon de indoctrinatie in het onderwijssysteem, door iedereen de hersens te spoeling om te laten geloven dat hun systeem het enig juiste systeem is. Om dit te bereiken, werden in 1913 alle economische boeken volledig veranderd, om hun economische indoctrinatie aan het publiek te impregneren, te laten geloven dat de Centrale Bank uitzonderlijk en belangrijk is, omdat het de mensen helpt een beter en welvarender leven te leiden.

 

Gedurende de daaropvolgende generaties verloren de mensen het zicht op het belang van goud en zilver en de betekenis wat echt geld betekent. Of wat een systeem zonder een Centrale Bank eigenlijk inhield. Om diezelfde reden waren reeds eerder twee centrale banken in Amerika opgericht en afgeschaft, waarom het volk beslist deze niet nogmaals wilde hebben. Maar de initiatiefnemers voor de nieuwe centrale privébank begonnen echter bepaalde individuen om te kopen en sindsdien is corruptie wijdverspreid. Dit was de reden waarom de centrale bank in Amerika nu de Federal Reserve Bank i.p.v. centrale bank wordt genoemd. Welke bank niet federaal is, geen reserves heeft en ook geen bank is.

 

Monetaire verandering

Het komende Quantum Financial System – QFS zal een complete monetaire verandering teweegbrengen voor de mensheid. De eerste transactie die via de QFS wordt uitgevoerd, is de privévaluta-exchange (RV).

 

Rond april 2019 moeten alle Centrale Banken zijn overgegaan naar het Gold/Asset-gedekte Quantum Financial System. Terwijl, een nieuw belastingplan van kracht wordt. Het grote publiek zal volledig toegang hebben tot hun nieuw gestructureerde valutawisselrekening t.b.v. uitbetalingen waarop ook depotrentevergoeding wordt betaald.

 

Volgens internationaal recht zullen digitale credits met gouddekking online komen. De Brexit-stemming is uitgesteld tot 12 april, dat de markten moet laten crashen om de Europese Unie open te breken, zoals gepland is door de Earth Alliance. De Deep State Cabal zal naar verwachting in augustus a.s. volledig zijn verslagen, waarna alle landen die willen deelnemen aan de GCR, GESARA-compliant moeten zijn dat het nieuwe wereldwijde asset-gesteunde-valutasysteem officieel inluidt.

 

Wakker Worden

Gelukkig worden velen meer wakker. Trump en de patriotten laten overal en iedereen horen dat de Centrale Bank het probleem is, zoals ook het geval was in het tijdperk van Andrew Jackson. Deze keer worden mensen massaal geïnformeerd over de ware aard van de Centrale Bank. Ze zullen leren hoe Centrale Banken de naties waarin we leven hebben vernietigd, hoe ze politici en alle anderen in machtsposities in de regering hebben omgekocht. De wereld is aangekomen in het beginstadium van dit overgangsproces, het onderricht is net begonnen door de openbaringen van het verraad gepleegd door de verraders.

Leer hier hoe miljarden euro’s werden gestolen en hoe deze operaties echt werken. Zodra dit bekend wordt, zal de bevolking en massa tegen de Centrale Bank opstaan en leren hoe wij en de volgende generaties zullen moeten vechten om te voorkomen dat Centrale Banken ooit nog kunnen terugkomen.

 

De geschiedenis heeft ons ruimschoots geleerd dat ze altijd weer terugkwamen. Alleen omdat ze weg zijn, betekent nog niet dat ze voorgoed verdwenen zijn. Dat hebben ze keer op keer gedaan. Ze zijn corrupt en zullen proberen opnieuw op slinkse wijze terug te komen. Daarom zullen wij mensen moeten vechten en moeten blijven vechten voor gezond geld, er is geen enkele noodzaak voor een particuliere onderneming die de uitgifte van ons geld controleert. Het moet een systeem zijn en blijven van ‘wij de mensen’ die de valuta creëren, zodat wij ‘het volk’ het kunnen gebruiken zonder dat rente eraan verbonden is. Dan zal iedereen worden getoond hoe zonder een centrale bank een economie echt groot kan worden en gezond kan blijven. Dit is de fase waarin de patriotten ons zullen brengen. Terwijl velen van ons reeds gezamenlijk in deze richting op weg zijn.

 

Een woord van waardering

In de loop van een paar weken hebben meer moedertaalsprekende vertalers zich aangesloten bij het FWC-team om belangloos de artikelen in het Japans, Duits, Spaans, Frans en zelfs Tsjechisch en Russisch te vertalen: een paar talen zoals het Italiaans en Portugees ontbreken nog, als anderen geïnteresseerd zijn hierbij te helpen, aarzel niet dit bekend te maken op info@finalwakeupcall.info

 

Er zijn nog steeds een veelheid van artikelen die voor vertaling in aanmerking komen om onze medeburgers in hun moedertaal voor te bereiden op de komende historische veranderingen. Dus, als meer moedertaalsprekers vertalers geïnteresseerd zijn te helpen, zijn ze allemaal welkom bij het team door mee te werken aan de vertaling van eerder in het Engels gepubliceerde artikelen.

Het is van groot belang voor ons allemaal dat zoveel mogelijk mensen wakker worden en wakker blijven. Eerlijke informatie is essentieel, bij voorkeur in de moedertaal van de mensen, om dit doel optimaal te bereiken. Als we allemaal samen bijdragen, kunnen we eindelijk de mensheid bevrijden uit hun schuldslavernij, die door de centrale banken van de cabal is ingevoerd.

Nu taalbarrières worden afgebroken, kan iedereen gemakkelijk leren hoe hun regering en de banken een gevaarlijk spel tegen ons, het volk, spelen. Waar we een gaan, gaan we allemaal!

In het belang van ons allemaal; Begin met het delen van FWC-artikelen aan iedereen die je kent.