De vernietiging van fiat-valuta’s is de norm

Corruptie impliceert fraude, chantage en criminaliteit

Central Banksters hebben de markten nadelig veranderd

Neokolonialisme en neo-feudalisme

QFS eindigt corrupt Cabal Centrale Banking Systeem

 

 

Corruptie is wijdverbreid in overheden en financiële instellingen

Gemakkelijk geld is gemaakt uit het niets, het is een namaak substituut dat niet de naam geld, maar hooguit currency kan dragen, in tegenstelling tot geld dat is gecreëerd uit arbeid of grondstoffen door toevoeging van energie. Door omkoping van de centrale banksters is volgens de wet het waardeloze schuldgeld wettig betaalmiddel gemaakt om pariteit te geven aan energiegeld, en zo de waardevolle energie van het volk in de elitekas doet stromen, wat voor honderd procent oplichting is in het volle zicht.

 

Verraad, corruptie, omkoping en fraude behoren tot de wijdverspreide voorstelbaar slechtste misdaden. Iedereen, vrijwillig of onvrijwillig, kan erin betrokken raken zonder zich hiervan bewust te zijn. Historisch aangetoond is het de oudste pest die niet kan worden uitgeroeid, tenzij gezond geld wordt geïntroduceerd. In de best beheerde en geleide samenlevingen is corruptie nog steeds ongebreideld aanwezig! Laat dit artikel een waarschuwing zijn voor elke burger.

 

Het is bekend dat de maffia corrupt is, maar het gevaar zit in het detail, vele gewone en dagelijkse situaties zijn voldoende verleidelijk om mensen in verantwoordelijke posities, nietsvermoedend erin te betrekken, voordat ze het zichzelf realiseren. Het verraderlijk gevaar is: eenmaal verstrikt, er nauwelijks een onschadelijke uitweg is, vanwege de verleidelijke neveninkomsten. Ze worden ofwel gezien als een verrader, of erger nog gechanteerd. Eenmaal erin betrokken, is er nauwelijks een fatsoenlijke uitweg, zonder ernstige schade aan te richten die uiteindelijk een vroege dood tot gevolg kan hebben, of in het beste geval de carrière ruïneert. Het grootste gevaar is onschuldig erbij betrokken te raken, tenzij het opzettelijk is gedaan d.m.v. chantage.

 

Oplichters zijn overal om ons heen, ook in onze overheid en het bankwezen, het is jammer dat het niet van de gezichten valt af te lezen, of door de hoofden heen kan worden gekeken en hun gedachten te lezen. Dat is onmogelijk. Als je je eenmaal bewust bent van gepleegde corruptie, wordt dat vaak achteraf ontdekt. Van tevoren ontdekken, of schuldigen op heterdaad betrappen is bijna onmogelijk, alleen als er een vermoeden bestaat, en op het juiste moment ontdekt wordt dat zoiets aan de hand is, dan is er nog een uitweg. Wanneer klokkenluiders dergelijke gevallen melden, zijn ze meestal niet op de hoogte van de ernstige persoonlijke gevaren en consequenties.

 

President Trump en de patriotten leggen nu het moeras van bedrog, corruptie en zwendel droog, en rollen gelijktijdig grote corruptienetwerken op, die veel complexer blijken te zijn dan aanvankelijk werd verwacht. – Vanwege de diverse belangen van verschillende entiteiten, individuen en partijen worden de meeste feiten gecamoufleerd, welke alleen door zeer gespecialiseerde experts met succes kunnen worden opgehelderd.

 

Het oprollen van dergelijke maffia-clans heeft aangetoond ernstige problemen, en complicaties op te leveren, en vereisen buitengewone inspanningen. Het blootleggen van netwerken als financiële fraude en pedofielen misbruik hebben o.a. de noodzaak van een hi-Tech benadering aangetoond.

 

Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar vooral ook in de bankensector, de overheid, het grootbedrijf, binnen de zo geroemde geïndustrialiseerde wereld, zijn bezaaid met corruptie en wijdverspreide fraude. Deze zware misdaden worden niet gemeld in de MSM, omdat de beklaagden leden van de cabal zijn, die ook eigenaar is van de MSM en vaak zelf medeplichtig zijn aan deze misdaden.

 

Kleinere misdaden worden echter elke dag in de media gemeld. Er zijn twee niveaus van rechtspraak, het top-echelon wordt buiten schot gehouden, terwijl de misdaden van de kleine burger worden gestraft. Dit heeft een verontrustend effect op de samenleving veroorzaakt, omdat leugens, wangedrag, misleiding en misdaden van de cabal-marionetten nauwelijks voor de rechter worden gebracht. En dat is de reden waarom helaas klokkenluiders die corruptie signaleren, nog slechter worden behandeld dan de schuldigen. Dit is de maatschappij waarin we leven, of we het nu leuk vinden of niet.

 

Corruptie impliceert fraude, chantage en criminaliteit

Corruptie is de oorsprong van fraude en criminaliteit. In de eenvoudigste bewoording komt fraude voor wanneer iemand willens en wetens liegt om voordeel of voorkeur te verkrijgen, of om dat te bewerkstelligen terwijl het eigenlijk had moeten worden geweigerd. Als er geen leugen is, kan er sprake zijn van misbruik, en dat wordt niet gekwalificeerd als fraude.

 

Kort gezegd: fraude is het opzettelijk gebruik van misleiding om anderen schade te berokkenen. Om misleiding te initiëren, begin je met omkoping, net zoals corruptie leidt dat tot fraude en misleiding. Binnen fraude is een grote verscheidenheid aan manipulaties, om maar een paar te noemen:

 

Financiële kredietfraude

Financiële audits Fraude

Vastgoed planning

Verkiezingen

Politiek

Officiële statistische cijfers

Opzet tot Spionage

Opzet tot leugen en verraad

 

Gemakkelijk geld bevordert gewoonlijk het ontstaan van fraude en misleiding dat nooit kan worden uitgeroeid zolang nep geld in gebruik blijft.

 

De vernietiging van fiat-valuta’s is de norm

Corruptie is machtsmisbruik door overheidsfunctionarissen t.b.v. persoonlijk gewin. Nep geld is gemakkelijk geld, gecombineerd met macht leidt het altijd tot corruptie. Het is een dodelijke combinatie die niet alleen mensen vernietigt, maar hele naties. Helaas heeft het nu een punt in de geschiedenis bereikt, waar de onbeperkte hoeveelheden fiatgeld die zijn gecreëerd uiteindelijk alles zal vernietigen. En het wereldwijde monetaire fiatsysteem volledig eindigt. Wees geïnformeerd dat de wereld inmiddels aan het einde van het huidig monetaire fiatsysteem is aangeland.

 

In de geschiedenis is de vernietiging van fiat-valuta’s de norm geweest, er is nooit een ongedekte papieren of fiat-valuta geweest die het heeft overleefd. Daarom is het tevergeefs continu monetaire systemen te introduceren die niet worden ondersteund door waarde, deze kunnen en zullen nooit gezond zijn omdat ze de tand des tijds niet doorstaan.

 

Macht, gekoppeld aan gemakkelijk geld blijkt een corrumperend effect te hebben op iedereen die de politiek betreedt, vanwege de drang geld te drukken en uit te geven dat niet bestaat, het is keer op keer bewezen dat de verleiding te groot is.

 

De uitvinders van de Centrale Bank zijn de belangrijkste initiatiefnemers van corruptie. Ze hebben bepaalde personen omgekocht bij de overheid om het recht op geldcreatie voor het land in bezit te verkrijgen. Vanaf die tijd is corruptie wijdverspreid en onuitroeibaar geworden. Een manifestatie van deze corruptie is de naam van de centrale bank in Amerika, die de Federal Reserve Bank wordt genoemd. Deze instelling is niet federaal, heeft geen reserves en is ook geen bank.

 

Central Banksters hebben de markten nadelig veranderd

De Centrale Bankiers zijn schurken die een kartel met een bevoorrecht lidmaatschap hebben georganiseerd om jouw rijkdom te stelen en in handen te spelen van hun zeer rijke vrienden. Na de opzettelijk gecreëerde crisis van 2008 begonnen ze met de vooraf geplande Kwantitatieve Verruiming (QE) om het hele bankensysteem opnieuw leven in te blazen. Met het gevolg dat de activa van de centrale banken zijn gestegen van ongeveer $ 900 miljard in 2008 tot meer dan $ 4 biljoen in minder dan vijf jaar tijd.

 

De manipulatie van de dollar door de Federal Reserve heeft het leven van miljoenen burgers ondermijnd. Het heeft de levensstandaard voor het gemiddelde individu op twee belangrijke manieren verlaagd. Ten eerste verdient het gemiddelde huishouden in reële termen minder geld in een tijd waarin de prijzen stijgen. Ten tweede is het bijna onmogelijk voor mensen om de waarde van extra geld dat ze kunnen besparen te beschermen. Het geld dat op een bankrekening achterblijft, zal volgend jaar minder kunnen kopen dan vandaag het geval is.

 

Kortom, de Centrale Banksters hebben de markten voor ons nadelig veranderd, en wel op zo’n manier dat het ongunstig is voor iedereen die geen deel uitmaakt van hun eliteschurken club. Het heeft ook de wijze van beleggen veranderd. Er zijn vandaag normen die 20 jaar geleden nooit zouden zijn gehanteerd. Het is niet langer voldoende om alleen bedrijfscycli en bedrijfsfundamenten te bestuderen.

 

Het inflatoire monetaire beleid van de Centrale Bank blijft winst leveren aan Wall Street, terwijl Main Street wordt verarmd. Intussen, balanceert het huidig monetaire regime op een klifrand.

 

Dat is de verschrikkelijke waarheid. Dus wat kun je doen op Main Street? Vertel het je collega’s en vrienden door deze informatie met ze te delen, en zij het na lezing op hun beurt ook verder vertellen, opdat iedereen weet hoe de wereld wordt gemanipuleerd ten koste van alle burgers. We moeten iedereen wakker schudden en laten weten dat wij, het volk deze leugens, het bedrog en hun tricks niet langer accepteren!

 

De centrale banken kunnen de economie niet echt controleren. Ze kunnen de economie alleen maar nadelig beïnvloeden. Het vaststellen van rentetarieven op elk niveau, anders dan die welke is afgeleid door bereidwillige kredietnemers en kredietverstrekkers, verstoort de prijs van het krediet – t.w. de prijs van zo ongeveer alles wat is gecalculeerd op rentetarieven.

 

Verstoring van de prijsvervorming leidt altijd tot problemen – t.w. tekorten of overschotten. Door het vaststellen van tarieven op ultra lage niveaus stelen centrale banken van de ene groep en geven dat aan de andere. De middenklasse, spaarders en arbeidersklasse verliezen rijkdom. En als je met pensioen bent, ben je geclassificeerd als nutteloze eter. Daarom hebben ze wijzigingen doorgevoerd waardoor je niet langer recht hebt op wat je gedurende je hele leven met hardwerken hebt verdiend en gespaard om je een degelijk en stabiele oude dag te verzekeren.

 

Hedge fund managers, bankiers, zombies – en natuurlijk Central Bankiers, behalen hieruit winst. Dat is waarom de rijken rijker worden en ieder ander terrein verliest. Ze noemen het een “stimulus”-programma. En ze hebben gelijk: het is heel stimulerend voor degenen die het geld krijgen.

 

Maar de criminaliteit van de financiële bankiers stopt hier niet, ze hebben nog veel meer trucs in petto, een andere manier is hoe ze hele landen van hun bezittingen beroven. Dit wordt neokolonialisme genoemd.

 

Neokolonialisme en neo-feudalisme

De economische plundering van voormalige koloniën had zijn grenzen. Als gevolg daarvan ontwikkelde de mondiale financiële Elite macht het Neokoloniale model, dat dezelfde technieken in de thuisregio toepast.

 

Een goed voorbeeld in onze westerse samenleving is Griekenland. Griekenland en ook andere kapitaalarme Europese landen, zoals o.a. Portugal, werden erkend als de periferie landen die tot het uiterste kunnen worden uitgebuit. De euro is het ideale instrument om de economieën van naties te financieren, waardoor krediet/huizenbubbels kunnen worden gegenereerd. Dat onmogelijk zou zijn geweest zonder de overvloed aan goedkoop krediet of gemakkelijk geld dat de economie van die landen heeft overspoeld.

 

In het neokolonialisme wordt de macht van het financializeren gebruikt d.m.v. de eigen marionetten in de overheid om te kopen teneinde de lokale bevolking in de financiële kernlanden te ketenen: de periferie “kolonialen” lenen geld om de afgewerkte producten te kopen die in de kernlandeneconomieën worden gefabriceerd, dat de imperiale elite verrijkt. Het principe werkt als volgt: accumulerende winsten worden gemaakt door verkoop van goederen aan debiteuren die met rentedragend krediet verstrekt aan de perifere kolonies producten kopen van de kernlanden zoals Duitsland, Nederland, enz. Onder het motto “groots leven”. Evenzo zijn ook andere verborgen transacties d.m.v. financiering in feite oplichting van periferie activa, zoals bijvoorbeeld onroerend goed en nationale schulden.

 

In essentie koloniseerden de kernbanken van de EU de periferie PIIGS-landen via de euro financializering, waardoor de schulden en het verbruik in de periferie landen enorm konden worden opgeschroefd. Waardoor de banken en exporteurs van de kernlanden enorme winsten behalen uit deze toename van schulden en consumptie.

 

Nu het financializering schema van de euro zijn loop heeft gelopen, wordt de neokoloniale status van de periferie landen ondubbelzinnig duidelijk: de activa en inkomsten die voortvloeien uit de verschuldigde rente van de PIIGS-landen, m.b.t. private en soevereine schulden vloeien naar de Centrale en particuliere banken in de kernlanden.

 

Als bewijs; Slechts 8% – van het Griekse financiële “redding pakket” ging naar de Griekse burgerij, de rest van het geld dat van de trojka werd ontvangen was rente die aan de financiële macht werd betaald.

 

Dit is niet alleen de perfectie van het neokolonialisme, maar ook van het neo-feodalisme. De perifere PIIGS-landen van de EU zijn in feite neokoloniale debiteuren van de kernlanden, en de belastingbetalers van deze kernnaties zijn nu feodale lijfeigenen, wier arbeid is gericht op het goedmaken van de slechte leningen verstrekt aan de periferielanden.

Neokolonialisme komt ten goede aan de financiële aristocratie van de kern – t.w. de Rothschild Khazarian Maffia, dit zijn de nationale oligarchieën, zij zijn de ‘Kleptocracy’ – de heersers die hun macht gebruiken om de hulpbronnen van elk land te stelen.

 

Nu het faillissement van Griekenland en Portugal onmiskenbaar is, is eindelijk het eindspel van de Neo-koloniale-financiële modus bereikt. Er zijn geen markten meer om te exploiteren met financializering, en het feit dat de schuldbergen niet meer betaalbaar zijn geworden, kan niet langer verborgen worden gehouden. Op dit punt heeft de financiële aristocratie – Deep State Cabal Maffia – een onoplosbaar dilemma: t.w. het afschrijven van achterstallige schulden dat ook de activa en inkomstenstromen laat verdwijnen, omdat elke schuld de activa- en inkomstenstroom is van iemand anders.

 

Samengevat: de EC in Brussel is niet alleen de perfectie van het neokolonialisme, maar ook van het neo-feodalisme. De perifere PIIGS-landen van de EU zijn in feite neokoloniale debiteuren van de kern, en de belastingbetalers van de kernnaties zijn nu feodale lijfeigenen, wier arbeid is gericht op het goedmaken van de slecht geworden leningen aan de periferie.

 

QFS eindigt corrupt Cabal Central Banking Systeem

Tenslotte, is er altijd nog goud. De waarde van goud gaat nooit omlaag. Met de activering van de QFS zal de Galactische Alliance het particuliere Centrale Banking Systeem volledig tenietdoen. Het systeem dat in oorsprong werd ontworpen om de wereldeconomie te vernietigen en de wereldbevolking in eeuwigdurende schuldslavernij te houden.

 

Het Quantum Financieel System – QFS heeft geen vergelijking met iets dat ooit eerder op de aarde is gepresenteerd. Het heeft geen opponent; het heeft geen equivalent in geavanceerde technologie dat een ander systeem al eerder bezat. Het is gloednieuw. Het is oppermachtig in toegepaste technologie zodat het honderd procent financiële zekerheid en transparantie biedt, dat alle valuta-rekeninghouders vereisen. Met de QFS kan de wereld eenvoudig worden veranderd op door goud gesteunde valuta’s dat de transferfaciliteit van het oude centrale banksysteem van de Cabal volledig uitschakelt.

 

Wanneer het stof van de overgang eindelijk is weggewaaid en het nu bestaande Babylonische schuldenslavernijmodel eindelijk geschiedenis is geworden, zal dat het einde zijn van het geldsysteem zijn dat is gebaseerd op schuldgeld, gecreëerd uit het niets waarvoor het lenen ervan rente moet worden betaald. De lening met rente moet worden terugbetaald om te voorkomen dat het onderpand wordt geconfisqueerd. Hetgeen in gewone taal DIEFSTAL heet.

 

Wanneer toekomstige historici terugkijken naar al deze gebeurtenissen; zullen ze waarschijnlijk de overgang beschrijven als de val van Babylon. Dat het grootste historisch evenement is van de afgelopen zes duizend jaren. Deze verandering zal zelfs zo groot zijn dat voor het nieuwe tijdperk een nieuwe naam zal moeten worden bedacht, omdat de verborgen Romeinse keizers onze samenleving niet meer domineren.

 

Zodra hun Babylonische schuldslavernijsysteem is geïmplodeerd en uitgeroeid, zal de wereld een compleet nieuw paradijsachtig tijdperk binnengaan. Om ervoor te zorgen dat jij en je vrienden goed voorbereid zijn op dit aankomende tijdperk waarin zich ongelooflijk grote, historische veranderingen zullen ontvouwen, is het aanbevolen De Grote Ontwaking te lezen, waarin de veranderingen in onze samenleving die zullen plaatsvinden of al op handen zijn worden beschreven. Deze veranderingen zullen monumentaal zijn waarin de hele mensheid betrokken zal worden om de schepping van het Nieuw Gouden Tijdperk te realiseren en te beleven.

 

De artikelen van FWC worden inmiddels over de hele wereld in diverse talen gelezen. Deskundige vertalers werken mee aan vertalingen in het Russisch, Japans, Oegandese, Tsjechisch, Zuid-Afrikaans en alle moderne talen. Nu de taalbarrières zijn verwijderd, kan iedereen op gemakkelijke wijze te weten komen hoe hun overheid en de banken een gevaarlijk spel tegen en met ons spelen.

 

Vergeet niet; Waar we een gaan, gaan we allemaal!

 

In het belang van ons allemaal; Begin met het delen van FWC-artikelen met iedereen die je kent. Hoe meer wakkere mensen er komen, des te eerder is de cabal maffia voorgoed verwijderd. Zegt het voort!