De echte motivatie is dat de overheid iedereen wil controleren

De elektrische schok

Dieselmotoren stoten 20% minder CO2 uit

Conclusie; EV ‘s zijn gepolitiseerd en niet groen

Elektrische voertuigen: Een door de overheid gesubsidieerde ramp

 

EVs zijn een gigantische oplichting en de grootste zwendel van deze eeuw

Een studie onder leiding van Christopher Buchal van de Universiteit Keulen, onlangs gepubliceerd door het CesIfo Instituut in München, concludeert dat elektrische voertuigen (EV) een “aanzienlijk hogere CO2-uitstoot hebben dan dieselauto’s”. Dat komt door de grote hoeveelheid energie die wordt gebruikt bij de mijnbouw en verwerking van lithium, kobalt en mangaan, en gevaarlijke grondstoffen die nodig zijn voor de productie van elektrische autoaccu’s.

 

Elektrische voertuigen zullen dus nauwelijks bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot in de komende jaren, omdat de invoering van elektrische voertuigen niet noodzakelijkerwijs leidt tot een afname aan CO2-emissies door het wegverkeer. Aardgasverbrandingsmotoren is de ideale technologie om op lange termijn op over te schakelen naar voertuigen op waterstof of “groene” methaan, of misschien zelfs alternatieve vormen van onderdrukte, draadloze vrije energietechnologie.

 

Een batterijpakket voor een Tesla Model 3 vervuilt het klimaat met 11 tot 15 ton CO2. Elke batterij heeft een levensduur van ongeveer tien jaar of een totale kilometrage van 94.000 KM, wat neerkomt op 73 tot 98 gram CO2 per kilometer of 116 tot 156 gram CO2 per mijl, aldus Buchal. Tel daarbij op de CO2-uitstoot van de benodigde elektriciteit door elektriciteitscentrales om dergelijke voertuigen aan te drijven, en de werkelijke Tesla-uitstoot ligt tussen 156 tot 180 gram CO2 per kilometer of 249 en 289 gram CO2 per mijl.

 

Een batterijpakket kost de EV-eigenaar meer dan € 10.000, – exclusief de uitgaven voor de recycling van het oude pakket. De vervuiling veroorzaakt door deze batterijen is verpletterend. Denk erover na hoe je zelfs kleine Li-batterijen niet in de vuilnisbak kunt stoppen vanwege de giftigheid. Waar gaan alle lege accu’s heen die slechts 10 jaar meegaan, en waarvoor je €10.000 betaalt voor een ​​vervanger, en geld kost om de oude accu weg te gooien. EV is een gigantische oplichterij, gewoon een ander Ponzi-plan om meer schulden te maken. Banken hadden goed begrepen hiermee meer schuld te kunnen creëren voor de financiering ervan!

 

In hun studie kritiseren de auteurs het feit dat de EU-wetgeving toelaat dat elektrische voertuigen worden opgenomen in berekeningen voor emissie als voertuigen met een uitstootwaarde “nul” CO2-emissie, omdat dit suggereert dat elektrische voertuigen dergelijke emissies niet genereren. De realiteit is dat, naast de CO2-uitstoot die wordt gegenereerd bij de productie van de accu’s voor elektrische voertuigen, bijna alle EU-landen ook nog aanzienlijke CO2-emissies genereren door de batterijen van deze voertuigen op te laden met behulp van hun nationaal energieproductiemix.

 

De auteurs hebben ook een kritische blik op de discussie over elektrische auto’s in Duitsland, die gericht is op op batterijwerkende voertuigen, terwijl andere technologieën ook een groot potentieel bieden: t.w. o.a. elektrische voertuigen op waterstof of bijvoorbeeld voertuigen met verbrandingsmotoren op groene methaan. “De methaantechnologie is ideaal voor de overgang van voertuigen op aardgas met conventionele motoren naar motoren die later op methaan werken, als CO2-vrije energiebronnen. Als dit het geval is, moet de Duitse federale overheid alle technologieën gelijk behandelen en waterstof- en methaanoplossingen ook promoten”, benadrukt professor Sinn.

 

Over echte emissiereducties concludeerden de onderzoekers in de studie door te zeggen dat methaan-aangedreven benzinemotoren of waterstofmotoren de CO2-emissies met een derde kunnen verminderen en mogelijk de noodzaak voor dieselmotoren elimineren.

 

De opwarming van de aarde is de grootste zwendel ooit. Vooral wanneer gekeken wordt naar al het geld dat wordt verspild aan onderzoeken aan universiteiten. Verspild aan zakelijk ‘groene’ aanmoedigingen. Zoals nutteloze windmolens die snel verslijten en meer kosten om af te breken en te vernietigen, dan in de eerste plaats het plaatsen ervan, enz. Jammer, voor de schamele stroomvoorziening, het storend lawaai en het ontsierde landschap.

 

Tegenwoordig is er meer dan ooit Arctisch resp. Antarctisch ijs, meer ijsberen dan ooit, helemaal geen oceaan niveau verhoging. Niets van wat 20-25 jaar geleden werd voorspeld, is uitgekomen. Niets. Conclusie; het plan om de wereld te redden met elektrische auto’s is de grootste zwendel van ons leven. De zwendel is complex verweven met de Grotere Agenda 2030 van de elites om ons langzaam van onze vrijheden te beroven, inclusief de vrijheid om te bewegen zoals we willen. Elektrische auto’s zijn slechts het begin van hun sinister plan. Wat in de toekomst zeker zal volgen, is hun verhaal dat “wetenschappelijke gegevens” overduidelijk hebben aangetoond dat we onze rechten op voertuigen volledig moeten opgeven om de planeet te redden.

 

De echte motivatie is het doel dat de overheid iedereen wil controleren

De motivering voor deze sinistere zwendel met zelfrijdende elektrisch aangedreven auto’s is, dat ze altijd verbonden moeten zijn met een netwerk. Tesla’s EVs maken nu verbinding met hun netwerk via 4G draadloze netwerken, die later dit jaar 5G draadloze netwerken zullen worden. En onthoud: 5G is een microgolfstraling technologie die wordt ingezet als ontvolkingswapen, t.b.v. volledige spectrumdominantie en absolute menselijke controle.

 

Zo, weet de overheid op elk moment de locatie van de zelfrijdende elektrische auto. En met de juiste autoriteit kan een zelfrijdende auto op elk moment worden omgeleid naar de locatiekeuze van de overheid. Bijvoorbeeld als iemand verdacht wordt van een misdaad, en probeert te vluchten, kan de lokale overheid de auto eenvoudig omleiden naar het dichtstbijzijnde politiebureau.

 

En, er is nog iets heel sinisters achter dit alles: beschouw Waymo, een bedrijf dat zelfrijdende technologie ontwikkelt, en eigendom is van het moederbedrijf van Google. De motivatie van Google is simpel: het wil zoveel mogelijk gegevens verzamelen over consumenten en die gegevens verkopen aan iedereen die ervoor betaalt.

 

Google besteedt veel tijd en geld aan onderzoek en ontwikkeling op autonome rijtechnologie, zodat het die technologie aan autofabrikanten kan licenciëren. In ruil daarvoor kan Google de gegevens die worden verzameld, opslaan en verkopen. Denk er goed over na voordat je een EV aanschaft, het idee komt regelrecht uit de Orwelliaanse keuken.

 

De elektrische schok

De wetten van de thermodynamica zeggen: energie kan niet worden gegenereerd of vernietigd; het kan alleen van vorm veranderen. De elektriciteit die wordt gebruikt om een ​​auto van stroom te voorzien, moet ergens vandaan komen, momenteel nog in de meeste gevallen vanuit kolengestookte elektrische centrales.

 

Telkens als energie van vorm verandert, zoals in het geval van batterijvoeding, gaat energie verloren door inefficiënties van het systeem o.a. door wrijving, warmteverlies, weerstand, enz. Eenvoudigweg, alle beschikbare energie opgeslagen in een batterij kan niet worden gebruikt voor het beoogde doel: een deel, zo niet de meerderheid, gaat verloren als gevolg van deze inefficiënties.

 

De echte – niet-politieke – oplossing voor groenere auto’s is al beschikbaar voor transport. Het draait uitsluitend om grote hoeveelheden geaccumuleerde energie per eenheid economisch en praktisch aanvaardbaar voor gebruik in voertuigen te maken.

 

Zoals hierboven aangetoond, voldoet energie uit elektriciteit niet aan deze voorwaarden. Windenergie, zonne-energie etc. zijn niet praktisch. Ethanol heeft een lagere energie-inhoud per eenheid en vereist speciale, dure aanpassing van motoren. De enige energiebron die aan bovenstaande criteria voldoet, is de interne verbrandingsdieselmotor die ongeveer 30% meer kilometers uit een liter haalt dan uit benzine, en deze besparingen zijn reëel onder alle soorten rijomstandigheden, met een tankbereik van meer dan 1’000 km of 600 mijl. Bovendien geven mensen die zich zorgen maken over het broeikaseffect de voorkeur aan diesel, omdat deze tot 20% minder kooldioxide (CO2) uitstoot.

 

Dieselmotoren stoten 20% minder CO2 uit

Dit is al heel lang een algemeen begrip onder insiders. Dieselmotoren zijn niet schadelijk voor het milieu! Ze verkorten niet de levensduur van mensen; ze verlengen zelfs de levensduur van inwoners van zogenaamde zwaar getroffen steden. Elektrische auto’s zijn schadelijker. Het is allemaal gewoon weer een grandioze leugen die als waarheid wordt verkocht.

 

Het MSM-verhaal is Angst-opwekking: het verslag over de opwarming van de aarde is een waarschuwend verhaal over hoe door de media verzonnen angsten de alles bepalende ideeën van een hele generatie heeft opgewekt. De global opwarmingssaga is een religie geworden en mensen die het daarmee niet eens zijn, worden idioten genoemd.

 

Er wordt gezegd dat de opwarming van de aarde kan komen van een gas genaamd lachgas (N2O). De Internationale Raad voor Wetenschap (ICSU) in Parijs, een federatie van wetenschappelijke verenigingen over de hele wereld, heeft een rapport uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat de meeste analyses die zijn gemaakt, het belang hebben onderschat voor het broeikaseffect van een gas genaamd lachgas (N2O) met een factor tussen drie en vijf.

 

Hoewel N2O niet thuishoort in de atmosfeer van de aarde, is het een krachtiger broeikasgas dan CO2 omdat het langer blijft rondzweven. Maar nu lijkt het erop dat deze conclusie voorbarig zou kunnen zijn; nl. voor een bijzonder lange tijdsperiode, zijn mensen die in de twee steden met de hoogste NO2-concentratie wonen: t.w. Stuttgart en München nader onderzocht. Het onderzoek heeft vastgesteld dat in Stuttgart, de NO2-leider in 2018, bewoners kunnen uitkijken naar bijna anderhalf jaar meer levensduur dan de rest van de bevolking zich kan veroorloven. De Müncheners zijn gezegend met de hoogste NO2-waarde in 2017, zij leven zelfs een goede twee jaar langer dan het Duitse gemiddelde.

 

Hoewel er een duidelijk verband bestaat tussen NO2-blootstelling en volksgezondheid, leert de praktijk dat hoe intensiever het autoverkeer is, hoe langer mensen blijven leven. Kort gezegd: stikstofoxiden verlengen de menselijke levensduur.

 

Of de EU in de nabije toekomst een langverwachte dieselheffing of een quota voor stikstofoxide zal invoeren op basis van deze baanbrekende bevindingen, kan niet worden voorspeld. Er is echter wel een vrij goed idee hoe Eco-activisten zullen reageren als de NO2-limieten uiteindelijk worden onthuld, deze als zuivere fantasienummers zullen worden geclassificeerd.

 

Conclusie; EV’s zijn gepolitiseerd en niet groen

Elektrische auto’s zijn te duur en slecht, zo niet het slechtst voor het milieu dan wordt beweerd door de reguliere wetenschap. De elektrische groene auto is gepolitiseerd, gepresenteerd en gepromoot als een haalbaar alternatief voor onze huidige vormen van transport. Maar het wordt ook gepolitiseerd door idealisten die niets weten over de technische achtergrond van dit onderwerp. Ze lopen rond met niet onderzochte praatpunten en begrijpen de foutieve wetenschap niet, uitsluitend om een ​​levensvatbaar alternatief te verkopen. Maar wel door idealisten die niets weten van de technische achtergrond van dit onderwerp.

 

Elektriciteit wordt vaker wel dan niet opgewekt uit steenkool, wat qua uitstoot van CO2 even slecht of zelfs slechter is als de CO2-uitstoot van benzine– of dieselmotoren. Bovendien is de fabricage van batterijen en de verwijdering van deze batterijen, die een gemiddelde levensduur van 10 jaar hebben, ook slecht voor het milieu. Om nog maar te zwijgen van het extra gewicht dat moet worden rondgezeuld. Terwijl het gemiddelde bereik van een volledig opgeladen batterij ongeveer, 300 km of ongeveer 200 mijl is, en de snelle laadinfrastructuur een oplaadmogelijkheid biedt voor slechts 60-70%, dat meer tijd in beslag neemt dan nodig is voor het tanken van een tank vol met benzine of dieselolie. Verder, vereist dit een nieuw infrastructuurnetwerk van snelle elektrische oplaadstations met onderlinge afstand van elkaar van max 150 KM of 100 mijl. Het frequente bijladen op een lange reis is lastig, omdat ongeveer elke 1,5 uur moet worden gestopt voor een nieuwe oplaadbeurt.

 

Geloof nu niet dat oliemaatschappijen hun tankstations zullen sluiten om zich te converteren in een stopcontact op het elektriciteitsnet? Een ander obstakel is een nog veel groter probleem dat niemand wil toegeven. Hoe kan in de extra vraag naar elektriciteit worden voorzien? Als we naar milieudeskundigen luisteren, denken ze dat het inpluggen in het netwerk hetzelfde is als het opladen van een smartphone. Wees gerust; Elektrische auto’s gaan dat niet dupliceren.

 

Elektrische voertuigen: Een door de overheid gesubsidieerde ramp

Het gebruik van elektrische accu voortstuwing zal niet de blauwdruk voor EV-personenvervoer worden. Overheidssubsidies kunnen de achilleshiel van de auto-industrie zijn, maar het vertrouwen in mobiele elektrische brandstof en batterijopslag gaat voorbij aan de realiteit, dat de petroleumoligarchie gewoon op hun reserves zullen gaan zitten om de lange rijen van verlengsnoeren in deze dure hightech plug-ins trend te aanschouwen.

 

 

Een persoonlijke noot

FWC-artikelen worden nu in tien verschillende talen over de hele wereld gelezen. Toegewijde, deskundige vertalers nemen deel aan de vertalingen. Om het woord beter te verspreiden, worden zelfs onze artikelen in het Russisch en het Spaans op video gepresenteerd. Nu taalbarrières in grote mate zijn weggenomen, kan iedereen gemakkelijk achterhalen hoe hun regering en banken een gevaarlijk spel tegen en met ons spelen.

 

In het belang van ons allemaal; begin met het delen van FWC-artikelen met iedereen die je kent. Hoe meer wakkere mensen, hoe beter het is voor ons allemaal, hoe eerder de cabal-maffia permanent verwijderd zal worden. Help mee door het verder te vertellen!