Politieke correctheid

De overheid wil rellen en plunderingen zien

Taal, mening en cultuur vernederen

De woorden die mensen gebruiken, beïnvloeden hun manier van denken

De rijkste families beheersen de mondiale politiek en de economie

 

 

Hoe gedachten van mensen worden gecontroleerd

Niets is als het lijkt. Er wordt verteld dat anarchisme slecht is en democratie goed. Want, Anarchisten zijn hooligans die uitzinnig door de straten rennen, stenen gooien, en Molotovcocktails werpen, in het algemeen grote overlast veroorzaken. Maar in werkelijkheid is anarchie wezenlijk ‘Vrijheid’, geen slaaf zijn die gedwongen wordt tegen zijn wil te handelen. Aan de andere kant is democratie niets meer dan een dictatuur, waarbij 51% van de mensen de rechten van de andere 49% kunnen afnemen. Feit is dat democratie een bedrog is, omdat het simpelweg de verdiende rijkdom van mensen verdeelt dat op langere duur leidt tot vernietiging. Denk altijd in spiegelbeeld, ze zeggen dat zwart wit is, terwijl het tegenovergestelde blijkt waar te zijn. Neem het geval van 5G dat wordt gepropageerd als een innovatie voor het welzijn van de mensheid, terwijl het niets minder is dan een massavernietigingswapen om 90% van de mensheid te vernietigen.

 

De Deep State werd machtig omdat het volk dom is. Als de mensheid kritisch voor zichzelf zou hebben nagedacht, zou de situatie waarin we nu leven nooit mogelijk zijn geworden. Slechts minder dan 5% van de bevolking is in staat zelf kritisch te denken, en degenen die dit in de openbaarheid brengen, zijn gekwalificeerde complottheoretici. Om de massa onder controle te houden wordt het volk van elk belangrijk woord de tegenovergestelde betekenis onderricht met nieuw bedachte woorden die politiek correct zijn.

 

Politiek correct

Politieke correctheid lijkt een behoorlijk modern fenomeen te zijn. Het is pas in de laatste paar decennia dat het echt de oppervlakte heeft bereikt en zich heeft uitgebreid tot krankzinnige hoogten die we nu waarnemen. In feite gaat de oorsprong ervan terug tot de tijd van WW1, en al lang daarvoor werd het in de schaduw gepland. De Illuminati – Diepe Staat, geleid door het Huis Rothschild, wil de wereldmaatschappij veranderen in een ‘een wereld’-dictatuur, en om dit te bereiken moet alle diversiteit worden weggenomen.

 

De programmering van nuttige idioten en bestuurders op alle niveaus in de regering wordt ondersteund door wat ‘Politieke correctheid’ wordt genoemd. Het is zgn. uitgevonden als middel om te voorkomen dat minderheden zich ‘gekwetst’ voelen door wat anderen zeggen, maar in feite is het een zeer krachtige vorm van mind-programmering. Het is ook nog een belediging voor de ‘minderheden’ die zgn. ‘beschermd’ worden.

 

Politieke correctheid (PC) maakt deel uit van het Controlemechanisme van de Deep State dat steeds meer wetten, belastingen en financiële eisen introduceert om de mensen als vliegen in hun web te binden, met het doel van mentaal verval en verbeterde mindcontrole. PC betekent woorden en gedrag gebruiken, die geen enkele groep mensen beledigd.

 

Het lijkt erop dat mensen over de hele wereld een oorlog voeren tegen hun eigen vrijheid van meningsuiting. Terwijl, terzelfdertijd de overheid een oorlog voert tegen de privacy van mensen; Google, Facebook, Twitter en internetserviceproviders zijn op zoek naar privé-browsegegevens. Google luistert naar onze gesprekken, de CIA hackt smartphones van mensen, enzovoort.

 

De mensen die dit doen zijn idioten. Ze zijn bezig hun eigen beschaving en het maatschappelijk middenveld te vernietigen. Deze mensen zijn het intellectuele equivalent van misdadigers die de straat opgaan om brandstichting en plunderingen te plegen, en door de overheid worden betaald en geïnfiltreerd in protestacties zoals o.a. van de ‘gele vest’ beweging.

 

Deze nuttige idioten kunnen niet zo dom zijn om te denken dat als ze onbeleefde woorden verbieden voor bepaalde raciale en etnische groepen, dat vijandige gevoelens zullen worden voorkomen. Waarschijnlijk als je niet toestaat dat mensen zich kunnen uiten wordt precies het tegenovergestelde bereikt. Het is alsof je het deksel van een snelkookpan afsluit zodat de stoom er niet uit kan ontsnappen.

 

De meeste mensen vinden het belangrijk dat iedereen gelijk, eerlijk en met waardigheid wordt behandeld. Sommige woorden zijn al lange tijd in gebruik die voor anderen onvriendelijk zouden kunnen zijn. Om de zoveel tijd worden deze woorden vervangen door andere woorden die niet aanstootgevend zijn. Dit is een bewust gevoerd doorlopend proces, om nog meer vrijheden van mensen en vrijheid van denken te verminderen. Het argument dat wordt gebruikt voor deze aanval op onze vrijheid, is de vingerwijzing dat deze nieuw geïntroduceerde woorden wel politiek correct zijn.

 

De overheid wil rellen en plunderingen zien

Welke parallel van kinderlijke domheid is vereist om de term ‘zwarte koffie’ in ‘koffie zonder melk’ of ‘bloedworst’ in ‘lunchworst’ te veranderen, om zwarte mensen niet te ontrieven? Welke omvang van minachting over de intelligentie van zwarte mensen is nodig om te denken dat ze zulke woorden niet kunnen verdragen? Ander ‘potentieel aanstootgevende’ bewoordingen die zijn verboden door de overheidsdiensten en door belastingbetalers gefinancierde organisaties, omvatten witter dan wit ‘,’gentleman ‘s agreement’, ‘zwarte markt’, ‘zwarte Piet’, ‘zwarte dag’, ‘right-hand man’, en ‘master slaapkamer’. ‘Kerstverlichting’ is veranderd in ‘wintervallicht’ om te voorkomen dat niet-christenen zich beledigd voelen.

 

Laat niemand eraan twijfelen dat diegenen die ervoor kiezen om in opstand te komen en te plunderen als reactie op wat er gebeurt, direct in de val lopen die voor hen is opgezet. De provocateurs van de overheid en de militaire agenten weten dat; de bruikbare idioten niet zullen volgen, het wordt tijd dat iedereen dit weet. De regering wil rellen en plunderingen zien, ze willen chaos zien, omdat dan kan worden opgetreden met politie en militaire macht en de politiestaat met avondklok kan worden ingesteld, gevolgd door gevangenisstraf zonder proces, militaire patrouilles op straat en concentratiekampen worden gebruikt om ‘dissidenten’ in op te sluiten, waarvoor velen reeds lang hebben gewaarschuwd. Onthoud uit de geschiedenis; wat door geweld wordt vernietigd, zal door geweld worden vervangen.

 

Taal, mening en cultuur vernederen

Het doel is de diversiteit in taal, meningsuiting en cultuur te verwijderen tot alles wat overblijft een neutrale, lege klodder van gecoaguleerde banaliteit is geworden, dat moet doorgaan voor ‘menselijke beschaving’. Alle woorden die iets betekenen, worden verboden en mensen zullen bang worden iets te zeggen zonder zorgvuldige taalkeuze, om te voorkomen dat ze worden gestraft. Kijk om je heen, en je zult zien, het gebeurt al, en het gebeurt snel. Misschien herken je dit?

 

 • Het creëren van racistische misdrijven.
 • Voortdurend veranderingen om verwarring te creëren.
 • Het onderwijzen van seks en homoseksualiteit aan kleine kinderen.
 • Het ondermijnen van de autoriteit van leraren op scholen.
 • Enorme immigratie om de nationale identiteit te vernietigen.
 • De promotie van overmatig alcoholgebruik.
 • Het leeghalen van kerken – gericht op alles wat mensen samenbrengt.
 • Een juridisch systeem met vooroordelen tegen slachtoffers van misdrijven.
 • Afhankelijkheid van de staat door staatsuitkeringen.
 • Controle en verbod van alternatieve media.
 • Stimulering van de ineenstorting van het gezin.

 

Dit is slechts een deel ervan, maar de collectieve thema’s die voortdurend terugkeren, worden herkend. Ze verwijzen naar enorme immigratie om de ‘nationale identiteit’ te vernietigen. En onthoud goed hoe Richard Day de bijeenkomst in 1969 vertelde dat lang gevestigde gemeenschappen zouden worden vernietigd door werkloosheid en massale immigratie. Dit is de ware reden voor de EU zonder grenzen en waarom de VS onder Bush en Obama de grensverdediging met Mexico introkken ter voorbereiding op de Noord-Amerikaanse Unie zonder grenzen.

 

Geen van de genoemde omstandigheid is in het belang van het volk. De Illuminati geven niets om homoseksuelen, net zomin als dat ze om de kinderen geven die ze misbruiken, terwijl ze beweren hen te beschermen. Rothschild-Illuminati fronten zoals de Anti-Defamation (Laster) League (ADL) houden zich niet bezig met racisme. Ze gebruiken het eenvoudig om meer controle te rechtvaardigen, de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken en ‘haatwetten’ in te voeren om je mening strafbaar te stellen waar waarheid geen verdediging meer is. Waar geen racisme is, verzinnen de autoriteiten het gewoon om hun ‘oplossingen’ te rechtvaardigen.

 

Nieuw socialisme

Het “nieuw socialisme” van tegenwoordig heeft zich als een kankergezwel door het hele systeem verspreid en heeft in de industrie de een na de ander getroffen. Het is als een kanker, als het eenmaal een industrie heeft geïnfecteerd, verspreidt het van bedrijf tot bedrijf in die sector. Plots kunnen bedrijven niet meer functioneren zonder massale overheidssteun. Deze industriële ondersteuningen van de staat drukt de rest van onze economie omlaag; dat maakt het land zwakker en minder concurrerend om ze in de schulden en armoede te slepen.

 

“Het socialisme vernietigt altijd de armen omdat het ze berooft van sociale mobiliteit en het hen onmogelijk maakt zich te beschermen tegen de aanvallen van de sterken. Historisch gezien is de schade beperkt omdat uiteindelijk het socialisme een economie verstoort dat zelfs de rijken en de machtigen doet lijden. Dat is wat zo gevaarlijk is aan dit nieu socialisme. Het onderwerpt de rijken helemaal niet aan enige degeneratie. Het doet precies het tegenovergestelde. Het Nieuw Socialisme behoudt het winstmotief voor de rijken en hun goede vrienden. In dit nieuwe model lijden alleen de armen. De rijken zijn altijd beschermd.”

 

Nieuw socialisme is kapitalisme voor de rijken, zonder enig risico, en socialisme voor de armen, zonder enig recht.

 

Geld spreekt; want politici geven acuut gehoor. Bovendien zijn de rijken niet zo rijk geworden door hun eigen inspanningen; diezelfde “hervormers” hebben hen enorm geholpen.

 

De woorden die mensen gebruiken, beheersen hun manier van denken

De volgende fase is de actie van overheden het volk namens de Deep State voor het politiewerk aan te stellen, onder het voorwendsel van gemeenschapsdienst of civiele beveiligingstroepen, dat niets anders is dan een zwendel diemoet worden geweigerd toe te treden.

 

Begin met samenkomsten, om instemming te weigeren met alternatieve overheidswoorden, zoals o.a.; de afschaffing van zwarte Piet, het verbieden van woorden zoals zwarte koffie, moorkoppen, enz. Verder aansluiting zoeken bij lokale valuta en barter-plannen die buiten het systeem functioneren. Gele vesten-protesten zijn een goed voorbeeld zolang ze vreedzaam worden gehouden, maar zeker een noodzakelijk onderdeel zijn van de campagne van geweldloze anti-medewerking. Maar bovenal begin met het niet accepteren en naleven van politieke correctheid, omdat het je vrijheid van meningsuiting en beweging beperkt.

 

De woorden die mensen gebruiken, bepalen hun manier van denken. Bedenk, de marionetten in de regering hebben geen goede bedoelingen, ze hebben slechte bedoelingen met ons. Destructieve intenties. Ze zijn tegengesteld aan alle dingen, te beginnen met de ideeën uit het oude Griekenland, de westerse beschaving die uniek is en beter is dan enig ander op aarde. Onthoud; de Deep State vazallen zijn tegengesteld aan concepten als individualisme, persoonlijke vrijheid, kapitalisme, economische vrijheid, vrije gedachte uiting en dergelijke.

 

Het begint met het controleren van woorden die mensen gebruiken. George Orwell wees daarop, in 1948 met zijn boek 1984, waarin hij ‘New-speak’ creëerde, een nieuwe versie van de Engelse taal die allerlei verschillende nieuwe woorden gebruikt om de manier waarop mensen denken te veranderen. Om het zodoende onmogelijk te maken voor mensen helder te denken, doordat deze woorden opzettelijk verkeerd zijn gedefinieerd, vaak tegenovergesteld aan de betekenissen die ze feitelijk bedoelen, zoals o.a. met Anarchisme. Het is onderdeel van voortdurend verdergaande misleiding van onze westerse beschaving.

 

Mensen mogen bijvoorbeeld niet het woord ‘migrant’ gebruiken, maar dat is precies wat deze mensen zijn. Ze moeten ‘vluchtelingen’ worden genoemd, of ze dat nu zijn of niet. De meesten zijn eigenlijk economische gelukzoekers. Daar is niets mis mee, maar het is niet zo sympathiek. Het zijn geen ‘immigranten’. Een immigrant is iemand die formeel het land binnenkomt volgens de regels en normen van de ontvanger. Dat is wat een immigrant is. Hij is volledig legaal.

 

Een ‘migrant’ kan iemand zijn die binnenkomt als onderdeel van een binnenvallende mensenmassa, waarmee legaliteit niets heeft te maken. Dat is de betekenis, en een accurate. Het is precies wat deze mensen zijn. Als er genoeg van zijn en ze zijn bewapend, kun je ze van “migrant” naar “indringer” her-classificeren. In werkelijkheid zijn ze een informeel en ongewapend binnenvallend leger van een totaal andere cultuur, ras, religie en taal. Dus ze zijn gewoon migranten.

 

“Terrorist” is een ander woord op de zwarte lijst. In plaats van dat te zeggen, moedigt de overheid schrijvers aan om ‘militant’, ‘aanvaller’ of ‘eenzame wolf’ te gebruiken. Wij gewone mensen mogen niemand een terrorist noemen. Alleen regeringen kunnen iemand als terrorist kwalificeren. Dus, terrorist is een woord dat verkeerd wordt gebruikt. Het blijkt dat er ongeveer 125 definities zijn van het woord terrorist, verschillende officiële definities die door verschillende overheidsinstellingen op een bepaald moment zijn gebruikt. Over het algemeen is terrorisme gewoon een methode van oorlogsvoering. Het is een tactiek, zoals artilleriebarrages of cavalerieaanvallen. Het is een legitieme methode van oorlogsvoering.

 

Of iemand daadwerkelijk een terrorist is of niet, is een andere vraag. Of, hij maakt deel uit van een georganiseerd leger, een paramilitaire groep, of een revolutionaire groep, of anders. Het woord is afkeurend.

 

De definitie van terrorisme; is “een daad van massaal geweld, voor politieke doeleinden, die opzettelijk gericht zijn tegen burgers.” Het meeste terrorisme in de wereld wordt meestal uitgevoerd door legitieme staten. Het is allemaal volkomen waanzinnig. Maar dat is wat de huidige maatschappij kenmerkt. Hoe een woord wordt geformuleerd heeft een enorme impact op het publiek hoe het erover denkt.

 

De rijkste families beheersen de mondiale politiek en de economie

De macht over de VS/EU, en over de wereldpolitiek, door de rijkste families van de planeet wordt op een dominante, grondige en clandestiene manier uitgeoefend. Deze controle begon in Europa en heeft een continuïteit die teruggaat tot de tijd toen de bankiers ontdekten dat het winstgevender was om leningen te verstrekken aan overheden dan aan behoeftige individuen. Deze bankiersfamilies en hun ondergeschikte begunstigden bezitten de meeste grote ondernemingen geaccumuleerd gedurende twee eeuwen waarin zij zich in het geheim en in toenemende mate hebben georganiseerd als controleurs van regeringen over de hele wereld en als scheidsrechters over oorlog en vrede.

 

Als mensen dit niet begrijpen, zullen ze niet in staat zijn om de echte reden te begrijpen voor de twee wereldoorlogen en de beoogde Derde Wereldoorlog, een oorlog die vrijwel zeker begint als gevolg van een uitlokking door de VS – geholpen door het EU-politbureau in Brussel – om beslag te leggen en controle te verkrijgen over Centraal-Azië. De enige uitweg is dat de VS en de EU zich terugtrekken – iets wat de burgers van de VS, de EU en de wereld willen, maar niet de Khazaarse Deep State cabal machtselite.

 

Met opzet gebrekkig monetair, economisch en politiek beleid is de aanhoudende economische crisis veroorzaakt, waarmee ze blijven doorgaan. De primaire daders zijn de centrale bankiers, geleid door de FED, eerst door Greenspan, Bernanke en later Janet Yellen en gehoorzaam gevolgd door Draghi van de ECB.

 

Tegenwoordig worden meer en meer mensen over de hele wereld wakker, en beginnen te begrijpen dat de realiteit en inzicht anders is en dan historisch is onderwezen, teneinde gesocialiseerde politiek zien als waarheid. Maar niets anders het bewijs is van regelrechte onzin.

 

Trends en peilingen van de afgelopen jaren hebben deze verschuiving in het wereldvisiebewustzijn gedocumenteerd, en laten consequent een groeiend wantrouwen zien jegens regeringen in zowel de VS als Europa. Uit een peiling van januari van dit jaar bleek dat bijna twee van de drie hun regering wantrouwen en een andere peiling van april 2014 geeft aan dat drie van de vier van mening zijn dat hun politici corrupt zijn. Afgelopen oktober ontdekte Pew Research Centre dat meer dan vier van de vijf hun eigen regering helemaal niet of bijna nooit vertrouwden, het hoogste niveau bij de meting betreffende het wantrouwen van de eigen overheid.

 

In de tussentijd hebben de elites nog steeds de controle over de welvaart van het volk, de gehypothekeerde huizen van mensen, geleasede auto’s, enz. is het gevolg van het feit dat alles wordt gekocht op krediet van de centrale banken, tegen gesubsidieerde lage rentetarieven. Klinkt te mooi om waar te zijn, als je je niet realiseert dat alle vrijheden met dit proces volledig zijn geconfisqueerd; in onze van de ‘wieg tot graf’-samenleving op nep-krediet van centrale bankiers.

 

Elke dollar/euro in de privésector is ofwel verdiend of geleend. Terwijl de centrale banken en hun vriendjes hun geld gratis krijgen. Gaandeweg bezitten ze steeds meer eigendommen, terwijl de rest van het volk steeds meer schulden heeft.

 

Leesvrijheid

Waarom vieren mensen hun ‘vrijheid’ steeds luider, terwijl ze steeds minder vrij worden? Zijn ze te diep in slaap, niet wetend dat vrijheid niet meer bestaat? Maak mensen wakker en deel deze informatie met al je contacten. Wat de wereld nodig heeft, is een ontwakende revolutie om de Khazarian Deep State cabal en hun marionetten in onze overheid voor eens en voor altijd op de planeet uit te roeien.

 

Het is voor iedereen essentieel te weten en te begrijpen waar het allemaal omdraait. De economische problemen worden zonder uitzondering direct of indirect veroorzaakt door de elite en de centrale banken, m.b.v. oorlogen, belastingen, voorschriften en inflatie. Zoals met zoveel slechte ideeën zijn mensen gaan accepteren dat het deel uitmaakt van het kosmisch uitspansel, terwijl het eigenlijk gewoon een monsterlijke oplichterij is. Het is fraude, evenals je overtuiging dat je vrijheid van meningsuiting nog bestaat.

 

Het dagelijks gevecht is, de mensheid versus de bankiers! We zijn allemaal tot slaaf gemaakt door de Rothschild-satanische maffia, wat nog erger wordt als we niet wakker worden. Ze gaan door totdat ze ons kunnen dwingen te integreren in hun nieuwe wereldorde.

 

Blijf dit volgen, er komt meer.

 

Een persoonlijke noot

FWC-artikelen worden nu in vele talen over de hele wereld verspreid en gelezen. Mede dankzij de inzet van toegewijde gekwalificeerde vertalers. Inmiddels worden de artikelen ook op YouTube video gepubliceerd. Bezoekersaantallen van 60.000 en meer per video worden geregistreerd. Mochten andere bedreven video enthousiasten hierbij willen assisteren, zijn ze uitgenodigd te volgen. info@finalwakeupcall.info

 

Hoe vaker de boodschap over het onrecht en leugens wordt verspreid des te eerder zijn we uit onze slavernij verlost. Doe mee en zegt het voort. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat het delen van deze informatie ook via andere websites en video’s elke week meer dan 100.000 mensen bereikt. Doe mee dit aantal verder te vergroten.

 

In het belang van alle mensen; deel de FWC-artikelen met anderen. Hoe meer wakkere zielen, hoe beter het is voor ons allemaal, en is de cabal-maffia voorgoed uit ons leven verdreven.

Geef deze boodschap door aan anderen!