5G Verandert de menselijk breinfunctie

5G werkt op aanzienlijk hogere frequenties dan nu het geval is

Mobiele telefoon veroorzaakt slapeloosheid

Niet-geïnformeerd publiek moet worden voorgelicht

De meest gruwelijke vorm van mentale hersenspoeling

Wat kun je doen?

 

 

Het uitmoorden van het menselijk ras

De implementatie van 5G gaat onverminderd door in de Westerse wereld, Japan en China, ondanks het feit dat er geen verplichte gezondheids- en veiligheidstests zijn uitgevoerd. Deze illegale uitrol richt zich op de grootste stedelijke centra, met name op prominente locaties die kunnen worden gebruikt als een advertentie om te demonstreren hoe ‘prachtig 5G is – dat het niet is.

 

Nu de Zionistische Deep State op het punt staat haar greep op de mensheid te verliezen en geen nucleaire Wereldoorlog III heeft kunnen veroorzaken, of de mens met bio wapens uit te roeien, lijkt het erop dat ze 5G-technologie proberen te gebruiken om de klus te klaren. Deze geheime inspanningen is de reden waarom de Britse premier Teresa May begin mei haar Defensie-secretaris Gavin Williams heeft ontslagen, “vanwege het uitlekken dat ‘May de Huawei 5G-technologie’ ondersteund”, welke informatie door verschillende Intel-bronnen inmiddels is bevestigd.

 

5G-technologie wordt door verschillende regeringen gepromoot, in het bijzonder die van Teresa May en haarzelf, ook al is ruimschoots aangetoond dat deze extreem schadelijk is. Het echte probleem is schade aan het mitochondriale systeem van de hersenen. “Het lek van de minister van Defensie was erop gericht dit te stoppen.” Zei de heer Gavin Williams later.

 

5G Verstoort de menselijk breinfunctie

Veel lezers weten ondertussen dat de Rothschild Khazarian centrale bankster-maffia de financiële wereld vernietigt, en 90% van de mensheid probeert uit te roeien om aan de macht te blijven. De militaire en inlichtingengemeenschappen van de wereld zijn zich goed bewust van de pogingen van de Deep State-cabal. Het zijn goed gedocumenteerde pogingen ondernemen ondernomen ons te doden met een nucleaire oorlog, bio wapens en nu ondersteund met energiewapens die vermomd zijn als ‘5G’.

 

Deze technologie is al in veel huizen actief, en verandert feitelijk het menselijk brein, de huid en de ogen. Deze schokkende bevinding werden openbaar gemaakt via Israëlische onderzoekstudies. Begrijp goed, je bent vrijwilliger om je gezond lichaam op te offeren in een gigantisch ongecontroleerd experiment met het menselijk ras. Op dit moment leven inwoners van verschillende regio’s – zoals die van Californië, Washington DC en meer dan honderd Chinese steden, in een groot experimenteel Millimetergolflengtenetwerk, waar ze zich niet van bewust zijn, noch daarvoor toestemming hebben gegeven.

 

Technische giganten zoals Apple, Microsoft, Google en Facebook maken allemaal deel uit van dit plan, en dat is precies waarom elk van hen nauw samenwerkt met China (Huawei) om autoritaire techno-tirannieke infrastructuursystemen uit te rollen die het doel hebben over de hele wereld van elke burger een slaaf te maken, ze machteloos te maken en te laten gehoorzamen aan de Globalistische technocratie die de Een Wereld Regering aanstuurt.

 

Dit alles is nog een reden méér de macht van de cabal te breken door hun belangrijkste financiële inkomstenbron, die bekend staat als de in privébezit centrale banken, over de hele wereld uit te schakelen.

 

Tot nu toe; werken mobiele telefoons, smartphones, tabletten, en de meeste Wi-Fi-routers onder de 3 GHz range in het zogenaamde “magnetron”-gebied van het elektromagnetisch spectrum. Met golflengten van ongeveer 16 cm lengte. Een smartphone die werkt op 800 MHz, verzendt en ontvangt signalen met een golflengte van 37,5 cm. Werkend op 1,9 GHz, zijn de golflengten 16 centimeter. Wi-Fi gebruikt de 2,4 GHz-frequentieband met 12 centimeter golflengten.

 

5G werkt op aanzienlijk hogere frequenties dan nu het geval is

De introductie van 5G vereist het gebruik van aanzienlijk hogere frequenties boven 30 GHz, golflengten en deze zijn slechts millimeters in plaats van centimeters lang. De millimetergolfband van 30 GHz tot 300 GHz wordt aangeduid als Extreem Hoge Frequentie en de golflengten zijn tussen de 10 millimeter en 1 millimeter lang. Hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte. Tot op heden is elektromagnetische straling met extreem hoge frequentie nog niet wijdverspreid en de introductie ervan betekent een significante verandering in de soort elektromagnetische energie die in onze omgeving aanwezig zal zijn.

5G is veel dodelijker dan zijn drie voorgangers, omdat de resonantieruimten aanzienlijk korter is; tot millimeterpulsen en de output met een factor van minstens honderd is verhoogd; staande binnen dit bereik kan worden vergeleken met ingesloten te zijn in een geactiveerde magnetronoven.

 

De 5G-golven hebben een ultrahoge frequentie en intensiteit en worden gemakkelijk geabsorbeerd door voorwerpen zoals je lichaam, gebouwen, bomen, etc. Alhoewel 5G-Cel-Torens kleiner zullen zijn, moeten ze veel dichter bij elkaar staan.

 

Op dit moment wordt planeet Aarde alomvattend bestraald vanuit de ruimte. Er zijn ongeveer tweeduizend volledig functionerende satellieten in een baan om de aarde. Sommigen stralen commerciële gps-signalen uit, sommigen leveren tv, anderen bieden mobiele telefoondiensten en diverse radar-weerkaatsingen heen en weer om beelden te produceren voor meteorologen en militair overzicht.

 

Maar de ongeveer 20.000 nieuw geplande satellieten die nodig zullen zijn, vormen een enorme toename in het aantal satellieten aan de hemel boven ons, en een overeenkomstig enorme toename van straling welke de aarde bereikt. Ze dienen allemaal hetzelfde doel, het wereldwijd leveren van breedbandcommunicatie. Deze satellieten werken op een hoogte van ongeveer 340 KM of 210 mijl en bestralen de aarde met extreem hoge frequenties tussen 37,5 GHz en 42 GHz.

 

Andere bedrijven, waaronder Boeing, One Web en Spire Global lanceren elk ook hun eigen kleinere satellietvloten, waardoor het totale aantal geprojecteerde nieuwe breedbandsatellieten op een veel hogere instraling op onze planeet neerkomt.

 

Al deze extra EM-smog zal dramatisch interfereren met de dagelijkse functie van menselijke wezens. Onze gedachten, sensaties en acties komen voort uit zgn. bio elektriciteit die wordt gegenereerd door neuronen en wordt overgedragen via complexe neurale circuits in onze schedel. Elektrische signalen tussen neuronen genereren elektrische velden die uit hersenweefsel bestaan en stralen als elektrische golven die kunnen worden opgepikt door elektroden die de hoofdhuid van een persoon raken.

 

 

Mobiele telefoon veroorzaakt slapeloosheid

De hersenen zijn een elektrochemisch orgaan; onderzoekers denken dat een volledig functionerend brein wel 10 watt aan elektrisch vermogen kan genereren. Metingen van dergelijke hersengolven in EEG’s bieden een duidelijk inzicht in de hersenfunctie, en is een waardevol diagnostisch hulpmiddel voor artsen. In feite zijn hersengolven van fundamenteel belang voor de interne werking van de geest. Signalen van mobiele telefoons veranderen het gedrag van een persoon tijdens het gesprek, de effecten van de verstoorde hersengolfpatronen gaan door tot lang nadat de telefoon is uitgeschakeld.

 

 

Onderzoekers controleerden vervolgens de hersengolven van de mens met behulp van een EEG terwijl de telefoon op afstand werd in- en uitgeschakeld door een computer en ook schakelden tussen “stand-by”, “luister” en “spraak” -modi met intervallen van 30 minuten op verschillende avonden.

 

Uit het experiment bleek dat nadat de telefoon was overgeschakeld naar de spraakmodus, een ander patroon van hersengolven, delta-golven genaamd, in het bereik van één tot vier Hertz optrad. Bijna een uur nadat de telefoon was uitgeschakeld bleven deze doorwerken. Alhoewel de proefpersonen de nacht ervoor niet hadden geslapen, konden ze bijna een uur nadat de telefoon zonder hun medeweten functioneerde, niet in slaap vallen.

 

Het ongeïnformeerde publiek moet op de hoogte worden gebracht

Het is zeker dat deze 5G super-antennes stille moordenaars zullen zijn als voortzetting van NAZI-moorden in WW2. Al deze acties zijn doelgericht ontworpen.

 

Het ongeïnformeerde publiek moet van tevoren op de hoogte worden gebracht van de locatie van elke 5G moordmast in hun land en regio. Dit niet te doen is vergelijkbaar met de nazi-experimenten op mensen uitgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen velen langzaam en pijnlijk stierven.

 

Voor iedereen die twijfelt aan de enorme intensiteit van de onveilige en zelfs dodelijke energieën die samengaan met een geactiveerd 5G energienetwerk, bekijk deze video. Deze video duurt 1 uur en 17 minuten. Geadviseerd wordt deze video onder de aandacht te brengen van lokale bureaucraten, technocraten, gezondheidswerkers, regionale overheidsinstellingen en meer dan wat ook, van familie en vrienden. In deze video delen verschillende bewust denkend wakkere professionele experts hun bezorgdheid en gespecialiseerde kennis met ons, betreffende wapenontwikkeling, biologie, moleculaire en cellulaire natuurwetenschappen, bloedmicroscopie, evenals weergave van inzichten door respectabele eerlijk verantwoordelijke leiders. Bedenk; dat deze technologie is ontwikkeld en bedoeld om de mensheid en planeet Aarde te vernietigen.

 

De meest gruwelijke vorm van mentale hersenspoeling

Hersengolven veranderen met bewuste en onbewuste mentale activiteit en staat van opwinding van een gezond persoon. Maar wetenschappers kunnen meer doen met hersengolven dan alleen naar de hersenen luisteren. Ze kunnen selectief de hersenfunctie regelen d.m.v. transcraniële magnetische stimulatie (TMS). Deze techniek maakt gebruik van krachtige pulsen van elektromagnetische straling die in de hersenen van een persoon worden gestraald om bepaalde hersencircuits te blokkeren of te exciteren. Het is de meest afschuwelijke vorm van mentale hersenspoeling, tot nu toe bekend.

 

Hoewel een mobiele telefoon minder krachtig is dan TMS, blijft de vraag: kunnen de elektrische signalen afkomstig van een telefoon invloed hebben op bepaalde hersengolven die werken in resonantie met zendfrequenties van mobiele telefoons? De hersenschors van de beller is immers slechts centimeters verwijderd van de straling van de antenne van de telefoon. Twee studies bieden onthullend nieuws, ten eerste dat het gebruik van mobiele telefoons verantwoordelijk is voor de waargenomen schadelijke effecten. En ten tweede, dat deze hersengolven iemands staat van opwinding en aandacht weerspiegelt.

 

Onderzoekers volgden de hersengolven van 120 gezonde mannen en vrouwen terwijl een populaire smarttelefoon aan hun hoofd werd vastgemaakt. Een computer controleerde de transmissies van de telefoon in een dubbelblind experimenteel onderzoek, met andere woorden noch de proefpersoon noch onderzoekers wisten of de mobiele telefoon uitzond of niet-actief was terwijl gelijktijdig EEG-gegevens werden geregistreerd.

 

Uit de gegevens bleek dat toen de mobiele telefoon uitzond, de kracht van een karakteristiek hersengolfpatroon, alfa-golven genaamd, in de hersenen van de persoon aanzienlijk werd versterkt. De verhoogde alfa-golfactiviteit was het grootst in het hersenweefsel direct onder de mobiele telefoon, waarmee het argument wordt versterkt dat de telefoon verantwoordelijk is voor het waargenomen effect.

 

Let op; Ons brein ondersteunt vrijwel elk aspect van ons denken, onze persoonlijkheid, onze identiteit en onze slaap.

 

Het is van meer dan essentieel belang dat iedereen zich agressief verzet tegen de uitrol van 5G, waar ze ook wonen. Iedereen die de diepgaande maar subtiele schade door 4G begrijpt waarbij schade aan biologisch organismen wordt veroorzaakt door microgolfstraling, begrijpt ook dat elke 5G-microgolftoren op zichzelf een gevaarlijk risico voor de mensheid vormt. Door de toediening van aanzienlijk hogere elektromagnetische frequentie bereiken, die worden toegepast in de 5e generatie van digitale cellulaire netwerken. Het is duidelijk dat overal waar de zendapparatuur wordt gebruikt, ook de aanwezigheid van je sluipmoordenaar verraadt!

 

Wat kun je doen?

Verenig eerst in je buurt en/of gemeenschap, om gezamenlijk te protesteren tegen elke uitrol van 5G. Reeds vele gemeenschappen over de hele wereld zijn gaan protesteren – grote en kleine protesten – om 5G af te schaffen. Velen organiseren lokaal en nationaal de confrontatie met de heimelijke inbreuk op persoonlijke veiligheid door de overheid en telecombedrijven die de uitrol van 5G realiseren. Het is aannemelijk dat deze overduidelijk onwettige implementatie van 5G op haar weg kan worden gestopt als mensen echt de gevaren voor de gezondheid tonen die in dit artikel worden beschreven.

 

 

Gebruik nooit 5G-technologie draadloos, je kunt een glasvezelkabelverbinding voor je internet aanschaffen, die sneller is dan draadloos. En zelfs belangrijk ook voor 4G, ontkoppel alle apparaten die deze elektromagnetische golven ‘s nachts uitstralen.

Begin met je buren uit te leggen aan welke gevaren ze staan blootgesteld en vraag ze hetzelfde te doen. Wees extra alert op je gezondheid en volg een veilig, gezond voedingspatroon, om je immuunsysteem in topconditie te houden. Onderzoek wat bekend is over de verbinding tussen geest en lichaam, met betrekking tot hoe krachtig bewustzijn werkelijk is.

Samenvattend, het huidig mondiaal, zionistische Deep State-regime, gecontroleerd door Khazarian Satan-aanbiddende centrale bankiers, vernietigt systematisch de natuurlijke wereld en probeert 90% van de mensheid te doden om aan de macht te blijven. Deel dit artikel met iedereen die je kent, het gaat om hun gezondheid en die van hun dierbaren. Het toont ook aan hoe belangrijk het is om alle centrale banken in Rothschild eigendom te beëindigen teneinde hun fondsen af te grendelen. 5G is een ‘Direct Energy Wapen’, vermomd als technologische vooruitgang, gericht op ons mensen, overal ter wereld.

 

 

 

Laten we met ons allen gezamenlijk 5G elimineren

voordat het ons elimineert.

 

Lezer Beschouwing

Om aan te tonen hoe gemeen de Deep State-cabal is, en van alles onderneemt om ons te doden, hieronder een recente reactie op het artikel Agenda 21 omgezet in 2030: van lezer: Teemaree

 

“Ik kan je vertellen dat hier in Australië de zaken in volle gang zijn en richting agenda 30 gaan. Mensen spelen regelrecht in de kaart van deze agenda. De enorme druk op vaccinaties, het enorme aantal mensen dat sterft aan kanker. Schoolkinderen worden hersen gespoeld en krijgen vrijaf van school om tegen klimaatverandering te protesteren.

 

Gemanipuleerde veranderingen in weerpatronen, door chemtrails, om boeren van hun land te jagen, zodat hun boerderijen voor een koopje kunnen worden opgekocht, door de elite en overheden om controle te verkrijgen over de levering van voedsel en water.

 

Abortussen worden toegestaan, ​​zelfs nadat een kind is geboren. Mijn vraag is hier: wat kan hen stoppen om te voorkomen dat ze een kind vermoorden? Als we op het punt zijn aangekomen om pasgeboren baby’s te vermoorden?

 

Een beroemde sportster hier, die ook een minister is die met Pasen demonstreerde tegen homoseksualiteit, leugenaars, en alcoholisten opriep zich te bekeren, anders naar de hel zouden gaan. Hij werd voor de rechter gedaagd, verloor zijn speelcontract van miljoenen dollars voor het uitkomen van zijn religieuze overtuigingen.

 

Moslimvluchtelingen verplichten ons, ze tevreden te stellen. Kleine gemeenschappen van hen komen ineens overal… de overheid wil dat we overschakelen op elektrische auto’s, waardoor ons het reizen wordt beperkt. Ze gaan dan meer dan 100 dollar vragen voor de vulling van een kleine benzinetank.

 

Waterwegen in de regio worden besmet en in de rivieren wordt al het leven, en vissen gedood … ze verlenen subsidie voor geslachtsverandering, om vrouwachtige mannetjes te fokken die niet in opstand komen tegen de nieuwe wereldorde… het gebeurt allemaal, ik bid gewoon dat ik niet meer hier ben als het allemaal gebeurt.