Hang je handboeien aan de kapstok

Het kredietgeldsysteem is failliet

Schuld is de andere kant van de kredietmunt

Waarom, inflatie wordt aangemoedigd

Het schuldverzadigingsproces is volledig geëxpireerd

Schaf alle Centrale Banken af

 

We bepalen de loop van ons leven zelf

Vergeet globalisme, geopolitieke infrastructuren, gecentraliseerde overheden, enz. Ga terug naar lokale gemeenschappen. Ludwig von Mises begreep dat zelfbeschikking het fundamentele doel van vrijheid is, van echt liberalisme. Het is waar dat libertariërs zich niet in politieke zin bezig moeten houden met ‘nationale soevereiniteit’, omdat regeringen geen soevereine koningen zijn en nooit beschouwd mogen worden de koers van ons leven te bepalen. En het is ook waar, dat hoe meer de verbinding wordt verminderd tussen een individu en het lichaam dat beweert hem te besturen, des te minder controle is, dus het individu meer zelfbeschikking heeft.

 

Als het op een manier mogelijk zou zijn om dit recht van zelfbeschikking toe te kennen aan elke individuele burger, dan moet dat worden gedaan.

 

Brexit was een referendum over de natie, dat een stap verwijderd is van globalisme en dichter bij de individuele zelfbeschikking staat. Brexit is een besmettelijk politieke ziekte. Als de eerste dominosteen is gevallen, zullen meer volgen. Als reactie op deze status-quo-vernietigende-gebeurtenis werden campagnes opgezet in Italië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Tsjechië, en Oostenrijk terwijl meer centrifugale politieke bewegingen zullen volgen. Het grote EU-experiment is mislukt – zoals het hoort.

 

Blijkbaar heeft in de tussentijd Erdogan van Turkije zich definitief afgekeerd van de EU-Khazarians en is overgelopen naar het Russische kamp, door Poetin logistieke bijstand te verlenen om Assad in Syrië te helpen het land schoon te houden van Khazarian gesponsorde terroristen.

 

Hang je handboeien aan de kapstok

Globalisme heeft de besluitvorming in de wereld gecentraliseerd in een paar cabal-handen. Gelukkig bemerken wakkere mensen de veranderingen op hun eigen niveau en ook in de rest van de wereld. Over de hele wereld hebben gewone burgers het punt bereikt waarop vragen over zelfbeschikking te acuut worden om nog langer te negeren. Zeker, veel mensen ontwaken en hangen hun handboeien aan de kapstok.

 

De echte dreiging is echter nog meer basaal en breder verspreid, gevaarlijker en volledig onvermijdelijk. Het is verborgen in het volle zicht. Het zit in het fiatgeldsysteem van de centrale banken. De symbolische rol van de Central Banksters verbergt waarschijnlijk meer dan het onthult, omdat het niet alleen het drukken van ‘gemakkelijk geld’ is. Als dit waar zou zijn, zou er veel meer geld circuleren en veel hogere consumentenprijzen worden waargenomen.

 

Toen de Fed in 1971 naar het papieren systeem overging, werd er een slimme verandering aangebracht. Hun nieuw systeem was volledig frauduleus en absoluut rampzalig, net als hun oude gelddrukschema. Maar de fraude duurt nu veel langer om te worden ontdekt, en de verwoesting is pas duidelijk aan het einde, wanneer het systeem zich opblaast!

 

Het monetaire systeem was niet opgezet voor de gewone man, maar om de rijken te helpen rijker te worden. En nu bekend is geworden dat de Khazars de meeste overheden controleren – behalve het Trump-team en zijn patriotten – met de centrale banken en financiële systemen, schijnt niemand daar veel om te geven!!! Omdat kiezers dom worden gehouden en gevoelloos zijn geworden. Maar pas op, dit is het Khazaarse systeem aan het werk!

 

Het kredietgeldsysteem is failliet

Alle banken mogen geld creëren via de fractionele reserveregel. Ze geven het geld aan consumenten totdat de huishoudsector niets meer kan hebben. Dat gebeurde in 2008 en nu gebeurt het opnieuw. Vervolgens lenen ze aan ondernemingen en de overheid. Een voor een neemt elke sector te veel schulden op en zijn niet langer kredietwaardig. Ten slotte kan alleen de overheid nog lenen, omdat het de enige sector is die geld kan drukken!

 

Hadden de centrale banken alleen papiergeld uitgedeeld, dan zouden de prijzen zijn gestegen. Maar zelfs in een recessie, of een schuld-deflatie, zou het contante geld er nog steeds zijn, maar het drukpersgeld verhoogt de prijzen permanent en creëert inflatie dat diefstal is.

 

Maar in een kredietgeldsysteem is het anders. Elke nieuwe eenheid die in het systeem komt, is ook een nieuwe schuldeenheid. Nu torsen consumenten, bedrijven en de overheid allemaal een schuld van meer dan € 70 triljoen met zich mee, wat gemakkelijk nog veel meer kan zijn omdat het track-record verloren is gegaan. Dat vertraagt ​​de samenleving. Het drukt de economische groei. Uiteindelijk is het winstpotentieel en het aandelenkapitaal van een onderneming het onderpand voor hun schuld. Wanneer de aandelenmarkt daalt, verdwijnen de geldschieters. Vervolgens wordt de schuldenmarkt strikter en explodeert de markt. Dat is de reden dat president Trump een hogere aandelenbeurskoers promoot.

 

En het belangrijkste in een kredietgeldsysteem is het feit dat alles onderhevig is aan de trend van de kredietcyclus. Nu is de huidige trend van de kredietcyclus omgekeerd in tegengestelde modus; Overheden kunnen niet ongestraft geld lenen en afdrukken, zoals ze gewend waren. Ze betreden nu een tijdperk waarin ze de prijs moeten betalen voor hun orgie van schulden en het drukken van geld. Dat is waarom eerder de ECB, de BoJ en de Fed aankondigden dat ze de drukpersen vertragen, omdat de trend van de kredietcyclus hen dwong in omgekeerde richting verder te gaan. Desalniettemin veranderde de Fed zeer recent van koers en kondigde aan terug te keren naar QE, wat betekent dat meer geld wordt gedrukt.

 

Voor meer duidelijkheid over dit onderwerp: De ommekeer van schulden wordt gekenmerkt door het onvermogen de schuldenlast op ‘normale’ wijze te verminderen. In een normale cyclus vermindert de schuld afbouw de capaciteit. En dat gebeurt door een combinatie van verminderde bestedingen door schulden af ​​te lossen, of defaults waar activa worden herverdeeld onder crediteuren en de geldhoeveelheid laat stijgen, om de ​​deflatoire spiraal te voorkomen. Maar zodra een situatie zoals nu aanbreekt, werken ‘normale’ maatregelen niet meer.

 

Schuld is de andere kant van de kredietmunt

Als de schuld slecht wordt, verdwijnt het krediet. Dan zal het systeem dat zoveel kredietgeld heeft gecreëerd, in omgekeerde richting gaan, waardoor de geldvoorraad van de natie wordt vernietigd, en wereldwijd een catastrofale paniek kan ontstaan. – Door deel te nemen aan dit geldsysteem, bouwen mensen zonder het te beseffen hun eigen gevangenis! De geldhoeveelheid – eigenlijk het aanbod van toegankelijk krediet – zal plotseling en drastisch krimpen.

 

Zodra particuliere banken papiergeld mogen gebruiken dat wordt ondersteund door mensenarbeid of natuurlijke hulpbronnen, worden regeringen gek en drukken ze steeds meer totdat de waarde van arbeid en natuurlijke hulpbronnen steeds hoger en hoger komen te liggen, dat ‘inflatie’ wordt genoemd, waardoor de waarde van het papiergeld afneemt tot het punt dat het instort, en dan moet worden herwaardeerd (RV), dat is het punt waarop Global Currency Reset (GCR) wordt toegepast. Deze keer ondersteund door goud of waarde asset om het vertrouwen te herstellen.

 

Waarom, inflatie wordt gepromoot

“Inflatie” wordt door de financiële instellingen aangemoedigd als een noodzakelijk kwaad dat financiële brandstof oplevert om economieën “te laten groeien” door extra “liquiditeit” te bieden. Dat is niets anders dan een grove leugen en is opzettelijke diefstal van de hard verdiende rijkdom van het volk.

 

In wezen zijn centrale bankiers de primaire oorzaak van de meest schadelijke verstoringen in de economie. Het onbeperkt drukken van geld, manipulatie van rentetarieven, de boom/bust cyclus, het overeind houden met redding fondsen voor de “too big to fail” -instellingen, de War on Cash, vriendjespolitiek in de financiële sector en negatieve rentetarieven, om er maar een paar te noemen, zijn een voor een schadelijk voor de mensen. Dat is de reden dat Centrale bankiers de grootste bedreiging voor het financiële welzijn van de mens vormen. Ze spelen met vuur en creëren opzettelijk valutacatastrofes.

 

Helaas hebben de meeste mensen geen idee wat er werkelijk aan de hand is en weten ze niet wat ze moeten doen als hun valuta instort. Velen die echter wakker zijn geworden iz manipulaties van het systeem, weten echter niet hoe ze zich hierop moeten voorbereiden.

 

Wanneer de natuurlijke wetten van vraag en aanbod opzettelijk worden verstoord, heeft dit altijd ernstige gevolgen. Eén ding is zeker: het huidig financiële systeem zal niet overleven omdat het gebaseerd is op principes die niet duurzaam zijn. Zo’n systeem heeft geen gezond geld. Wat ook zeker is, dat goud en zilver, het enige echte geld is, dat het mismanagement van de wereldeconomie blijvend weerspiegelt, zodat alle valuta in de nabije toekomst op nul zullen eindigen.

 

Het schuldverzadigingsproces is volledig geëxpireerd

Central Banksters hebben gezocht naar strikte controle over de markten, zodat zij doorlopend hun controle over de markten kunnen forceren. Maar centrale banken kunnen de markten niet eeuwig blijven controleren. – Markten zijn altijd groter dan elke centrale bank of zelfs een groep van centrale banken die samen optreden. Dit speelde zich al af in 2008, toen verschillende markten maandenlang werden ontrafeld, leidend tot de ineenstorting van Lehman met de daaropvolgende samensmelting. Verwacht dat deze keer de grote winnaar de edelmetalen zullen zijn.

 

Het franchisesysteem van de westerse centrale banken is volledig failliet, volledig insolvabel en volledig corrupt. Het roept om de terugkeer van de goudstandaard, omdat dat de enige manier is de economische problemen op langere termijn op te lossen door de terugkeer naar eerlijk geld. – Het gehele financiële systeem is gebaseerd op schuldgeld, waarvan het schuldverzadigingsproces volledig is geëxpireerd. Centrale bankiers hebben de afgelopen tien jaar alle staatsschulden gedekt en hebben daarmee hun balansen verwoest.

 

Goud in essentie neemt niet in waarde toe. Het voert de functie uit dat geld zou moeten doen. Het vertegenwoordigt een stabiele waarde, net zoals het al duizenden jaren deed. Onthoud; Geld moet na verloop van tijd zijn waarde behouden.

 

Weinig mensen beseffen dat hun valuta dat ze geld noemen, helemaal niets met geld te maken heeft. Alle papiervaluta’s zijn tijdelijk en keren terug naar hun intrinsieke waarde van nul. Dit komt omdat roekeloze overheden zich vastklampen aan hun macht door eindeloze hoeveelheden fiatgeld af te drukken of te lenen. Fiat-geld, zoals de naam al aangeeft, kan nooit echt geld zijn. Het wordt uitgegeven bij decreet en wordt niet ondersteund door iets anders dan schulden en verplichtingen.

 

Schaf alle centrale banken af

De eenvoudigste oplossing zou zijn om alle centrale banken onmiddellijk te sluiten, omdat centrale banken de belangrijkste oorzaak zijn waarom geld nooit geld blijft, maar altijd terugkeert naar de waarde van het papier waarop het is afgedrukt.

Het officiële monetaire beleid is tot nu toe alleen maar in geslaagd om de mislukking van bijna alle grote westerse banken te voorkomen. Deze banken – zijn allemaal crimineelpartners van de cabal – en insolvent, ze worden hoofdzakelijk ondersteund door het witwassen van honderden miljarden drugsgelden.

 

De Centrale Bank zorgt alleen voor de insiders. De Rothschilds zijn het brein achter de WORLD TRADE AGREEMENTS, die Trump nu ontmantelt, vanwege de winsten die voor hen eruit voortvloeien, naast de ongecontroleerde illegale immigratie. Trump heeft beloofd deze natie-dodende politiek ongedaan te maken. Hij heeft het de publieke vijand # 1 gemaakt. En nu vernietigt de Fed wat er nog over is van de wereldeconomie. Ze doen er alles aan om de bevolking tot het bittere einde als hun slaaf te behouden.

 

De economie is gebaseerd op de manipulatie van prijzen, speculatieve controle van grondstoffen, ondersteuning van de dollar door Washington ‘s marionet bondgenoten, gemanipuleerd en vervalste officiële statistieken, propaganda van de financiële media, en blijkbaar inactiviteit van landen, zoals Rusland en China, die direct als indirect in economisch en politiek opzicht geschaad worden door het betalingssysteem van de Amerikaanse dollar. Onthoud; De Rothschilds hebben al eeuwenlang het bankwezen en overheden gecontroleerd en ze hebben de wetten voor het financiële stelsel zelf kunnen dicteren om de ‘fractionele reserve-leningen’ te kunnen invoeren. Het gaat om macht, niet om de economie. Zoals in de volgende essay wordt uitgelegd.

 

Prijsafspraken werken niet. Centrale planning werkt niet. Stimulus werkt niet. Heeft het nooit gedaan. Zal het nooit doen.

 

Al bijna een halve eeuw lang hebben de particuliere centrale banken de economie verdraaid en gecorrumpeerd, met nep geld en valse prijssignalen, meestal via de rentetarieven. Dit heeft een grotesk, misvormd kapitalisme gekoesterd waarin de gemiddelde burger in 45 jaar geen inkomstenverhoging heeft gehad, maar waar de rijken en machtigen, naar schatting, ongeveer $ 50 biljoen aan onrechtmatige rijkdommen hebben geïncasseerd.

 

Deze corrupte elite domineert nu het Congres, de parlementen, de bureaucratie, de universiteiten, het leger, de pers en de belangrijkste industrieën. Zij gebruiken hun invloed om ervoor te zorgen dat het echte kapitalisme wordt onderdrukt. In plaats van dynamisch, creatieve destructie worden oude zombiebedrijven levend gehouden op gemakkelijk geld, op kosten van de belastingbetalers.

 

Managers ontdekken dat het veiliger en winstgevender is om geld te lenen en daarmee hun eigen aandelen te kopen dan om risicovolle, langdurige nieuwe expedities aan te gaan. Kinderen ontdekken dat het beter is om met meer en meer studieschuld op school te blijven dan zich in de echte wereld te wagen en voor zichzelf te moeten zorgen.

 

Zelfs oude mensen beseffen dat ze willen dat de overheid hen tegen alles beschermt, zoals ziekten, armoede, gebrek aan gezondheid, terrorisme, terwijl hun levensverwachting zienderogen afneemt. Aangezien de groeicijfers van het bbp zijn gedaald tot slechts de helft van wat ze in de vorige eeuw waren. De spaarquote op het dieptepunt aller tijden ligt, omdat spaarders systematisch worden gestraft met lage rentetarieven en inflatie. Groeit ondertussen de schuld tweemaal zo snel als de opbrengst, met geen einde in zicht, dat het hele systeem tot een catastrofale ineenstorting brengt.

 

De gecentraliseerde plannen, misplaatste middelen en interferentie met particuliere gedecentraliseerde voornemens, zorgen ervoor dat de output verminderd, terwijl de overheidsuitgaven blijven stijgen. Hoe meer schade aan de echte economie wordt toegebracht, des temeer stimulansen nodig zullen zijn om toe te voegen aan de bedriegerij.

 

De grote banken, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank helpen landen doorgaans sneller op weg naar de ondergang door hen geld te lenen, dat direct of indirect gegarandeerd wordt door belastingbetalers.

 

Zolang de centrale planning “langzaam” zijn gang gaat, met een dalend reëel bbp, kredietcrisissen, prijsbeheersing, enorme schulden en handelsbeperkingen, blijft er weinig over en laat de planners daardoor weinig keus. Ze kunnen hun falen toegeven en de economie laten instorten door faillissementen, defaults, marktongevallen, en hun openbare vernedering en depressie accepteren.

 

Maar zoals altijd economisch en financieel gesproken is er slechts een remedie; de enige verstandige keuze is de bankiers te ontslaan, het moeras van politici en bureaucraten leeg te zuigen, de criminele oplichters, uit hun ambt te ontslaan en terug te keren naar echt geld gedekt door goud of zilver.

Blijf dit volgen, er komt meer.