Opinies, geen feiten.

Mensen worden opgelicht

Wat kan er aan deze alles vernietigende economie worden gedaan?

Goud gedekte valuta is het antwoord

 

 

De langste economische expansie nadert haar einde

Schuld, het welvaartssysteem en de Oorlogszuchtige elites dreigen de huidige economie te vernietigen. En laten de gewone burgers achter in de overblijvende ruïne. Wereldwijd nadert de schuld een verbazingwekkende € 40 biljoen, zonder een eind in zicht. Het papieren fiat-geldsysteem heeft bijna 50 jaar aan een stuk gelopen – het laatste liep 35 jaar – en staat nu op het punt van instorting. Het monetaire systeem had allang moeten worden gedecimeerd. De bezittingen, spaargelden, en pensioenen van het volk, alles waarvoor ze hebben gewerkt, loopt groot gevaar.

 

Het voormalig hoofd van de Amerikaanse centrale bank, Alan Greenspan, stelde het in 1966 eenvoudig, hetgeen nu nog steeds geldig is:

 

“Schuldbestedingen zijn gewoon een schema voor inbeslagname van rijkdom.”

 

De cijfers, de grafieken, de rapporten, alles is Fake, Onecht en Vals. Deze signalen zijn overal om ons heen waarneembaar. Ze zijn onmiskenbaar. Maar mensen kennen de toekomst niet en geloven te veel. Alleen de wakkere mensen weten zeker dat bijna alles wat wordt gezegd over de huidige economie, frauduleus, incorrect en misleidend is. De economie doet “het goed”, zegt de Centrale Bank. Het is de ‘beste economie die we ooit hebben gehad’, zegt Donald Trump, en het gaat een stuk beter worden. Dit is allemaal niet waar. Helemaal niet waar!

 

Zet de reële rente terug op 5% en de economie droogt op binnen enkele minuten en is dan dood als een pier. Neem het nep geld weg, en de nettowaarde van de rijkste families op aarde daalt met biljoenen tegelijk. Komt de volgende crisis dan valt alles uit elkaar. Conclusie; een van de langste expansies in de geschiedenis nadert haar einde.

 

Dat is belangrijk genoeg om te weten, want het zal enkele vervelende organismen bevrijden: een ineenstorting van de obligaties en aandelenmarkten, een depressie, inflatie, geld drukken, triljoenen tekorten, verder verslechterende infrastructuur, meer negatieve rente leningen, en nog veel meer! Als reactie daarop zullen overheden zoveel geld drukken als ze willen, ervan uitgaande dat er niets ergs kan gebeuren.

 

Opinies, geen feiten.

Markten maken opinies is het gezegde. Welke meningen hebben de markten van nu? Het vermogenssaldo van huishoudens ligt op een recordniveau van 535% van het bbp. Zeker, mensen moeten zich dik en verzadigd voelen? Neen, dat is niet het geval. Met de Dow rond haar top denken mensen dat ‘aandelen voor de lange termijn’ een redelijk goed beleggingsidee is. Wat je ook over Donald J. Trump wil zeggen, ze denken: “Hij heeft het goed gedaan met de economie.” Maar dit zijn slechts meningen, geen feiten.

 

De reële groeipercentages zijn al jaren aan het dalen. Officieel, kruipt de bbp-groei per persoon nu met ongeveer 1% per jaar omhoog. Zo laag als dat, vertelt niet het ware verhaal.

Nog minder over het netto vermogen van huishoudens. De totale rijkdom van Amerikaanse huishoudens is ongeveer € 105 biljoen. Dat levert het gemiddelde van meer dan € 800.000 per huishouden.

 

Maar, de helft van de gepensioneerden heeft niets gespaard. En 40% van de huishoudens kan kan nog geen € 1.000 bij elkaar schrapen voor een noodgeval. Waar is het geld dan? Het ligt vergaard in een paar handen – bovenaan aan de top van de maatschappij. Echte rijkdom wordt gecreëerd door de economie. Het netto vermogen van huishoudens bedraagt ​​normaal ongeveer 380% van het bbp. Voor elke dollar van de bbp-output scoren de kapitaalmarkten ongeveer € 3,80 aan kapitaalwaarde in onroerend goed, aandelen, obligaties en andere activa.

 

Soms lopen markten voor op zichzelf. Het netto vermogen van huishoudens bereikte een hoogtepunt van 450% van het bbp in de dotcom-zeepbel van 1999, en vervolgens bereikte het 486% in de huizenzeepbel van 2007/8. Beiden werden gevolgd door correcties.

 

En nu, met 535% van het bbp, is het netto vermogenssaldo van de huishoudens niet alleen hoger dan ooit, het is ook ongeveer 150% van het bbp hoger dan normaal. Met een bbp van ongeveer € 20 biljoen, betekent dit dat het ongeveer € 30 biljoen aan rijkdom moet weerspiegelen dat niet door de economie is geproduceerd!

 

De gemiddelde burger heeft niets van deze valse rijkdom. De reële lonen zijn bijna 40 jaar vrijwel onveranderd gebleven. Maar de prijzen voor gangbare goederen zijn gestegen. Levensmiddelen, medische verzorging en onderwijs zijn bijvoorbeeld veel duurder dan in de late jaren zeventig. Conclusie; Mensen worden niet rijker; ze worden opgelicht. Het spel met de positieve som veranderde in een spel met negatief resultaat.

 

Mensen worden opgelicht

Wat voor vooruitgang is dit? En welke meningen ontwikkelen zich wanneer dit jou overkomt? Worden mensen rijker? Nee, ze worden opgelicht. Het spel met de positieve som heeft een spel met een negatief resultaat opgeleverd. Echter heeft wel een verschuiving van houding plaatsgevonden van win-win naar win-verlies.

En dit gebeurt wereldwijd, over de hele wereld. En niet alleen in het handelsbeleid, maar ook in het buitenlands beleid, het monetaire beleid en het binnenlandbeleid in het algemeen.

 

Vraag jezelf af; Is dit een verschuiving weg van risico; weg van open samenlevingen met open markten; weg van onafhankelijkheid en vrijheid van meningsuiting; weg van de Europese Unie; weg van het vrije verkeer van personen en goederen; en weg van de “liberalisering”, “globalisering”. Je kent inmiddels al deze verkondigde trends gedurende de afgelopen 70 jaar.

 

Waar leidt dit allemaal naar toe? Gaat de beschaving zelf achteruit? We moeten niet zo denken, en ons altijd bewust zijn van het feit dat het het tegenovergestelde is van wat de heersende klasse ons wil laten geloven, als wakkere mensen en regelmatige lezers reeds weten. Verwacht over verloop van tijd een immens lagere levensstandaard, dat het gevolg is van dalende koopkracht en stijgende grondstofprijzen. Reële lonen houden de inflatie niet bij. Onder het papieren monetaire systeem zonder waarde ondersteuning wordt het gehele geldsysteem gestuurd door de centrale bankiers, die de macht hebben om kapitaal toe te wijzen of te weigeren.

 

Wat kan aan deze alles vernietigende economie worden gedaan?

Wat moet gebeuren en hoe kan alles ten goede worden gekeerd? Het plan is de centrale banken, de Federal Reserve, te ontmantelen door een handelsoorlog tussen de VS en China te creëren, die al in 2010 werd geschapen door de Earth Alliance. Central banking zoals we dat nu kennen, is op zijn retour. Het is onvermijdelijk dat een nieuw monetair systeem zal worden ingevoerd.

 

Aanzienlijke verandering is aantocht. De economie, het financiële systeem en wat dan ook, is aan het einde gekomen en functioneert niet meer. Met andere woorden; bij hogere prijzen en lager verwachte rendementen zal de compensatie voor het nemen van risico’s te groot zijn om beleggers ertoe te brengen de prijzen omhoog te bieden waardoor toekomstige rendementen zich verder zullen verlagen. Nu is het voor Central Banksters te moeilijk geworden om veel meer van een welvaartseffect te produceren. En aangezien dat het geval is, terwijl tegelijkertijd een verlaging van het welvaartseffect optreedt, blijven de bestedingen afnemen, dat zich met een versnellende snelheid zal voortplanten. De macht van de centrale bank om de economie te beïnvloeden is nu sterk verminderd.

 

Hun gemakkelijke kredietpolitiek heeft de consument al gevloerd en kan worden gezien als de belangrijkste oorzaak van de crisis van nu. De ongeëvenaarde oceaan van kunstmatige liquiditeit zou zeker het effect van deze recessie moeten verminderen, was hun geloof; de ongeplande gevolgen van dit beleid is inflatie, gevolgd door stagflatie, dat de laatst overgebleven besparingen bij de burgers wegneemt die nog in staat waren iets over te houden. Met andere woorden; de macht van de centrale bank om de economie te beïnvloeden is nu sterk beperkt. Ze zijn spreekwoordelijk tegen de muur geknald en staan op de rand van de economische klif met hun fiat-geld.

 

Eenvoudig gezegd, maak je geen zorgen over de vraag of centrale banken meer geld gaan drukken, mensen moeten zich zorgen maken of er nog voldoende gas in de tank zit en wat er zal gebeuren als dat niet zo is? Met andere woorden, fiatgeld heeft z’n loop gehad, er is geen alternatieve oplossing over, als er ooit een is geweest voor de centrale bankiers?

 

Daarom heeft de Fed-voorzitter Jerome Powell wanhopig de waarheid verteld; hij weet niet wat hij moet doen, behalve meer aankopen van papierenactiva, nog een ronde van QE en meer ZIRP of NIRP. Powell zei: “toekomstige neergang zal de centrale bank waarschijnlijk dwingen om opnieuw de rentetarieven naar nul te verlagen en toevlucht te nemen tot onconventionele instrumenten zoals obligatieaankopen om de economie te ondersteunen.” En al doende maken de Centrale Banksters de reeds slechte kwalen nog erger!

 

Goud gedekte valuta is het antwoord

Geregelde lezers weten reeds wat al lang geleden had moeten gebeuren. De Alliantie, president Trump, de patriotten en White Hats zijn zich hiervan ook bewust en hebben voorbereidingen getroffen voor de echte oplossing, dat welvaartspakketten voor iedereen zal worden. De bevolking in het algemeen ontvangt via de RV (revaluatie) een door goud gedekte valuta als onderdeel van de Global Currency Reset (GCR) en GESARA.

 

Het proces is als volgt bedacht; het zal beginnen met de implosie van Deutsche Bank, die naar verwachting het breekpunt is voor het fiat-financiële stelsel. Onder het nieuwe Quantum Financial System zijn enkele valuta’s reeds aangepast aan de goudstandaard. Maleisië heeft geroepen de Petrodollar te vervangen door een door goud gedekte handelsvaluta. Japan kondigde een nieuwe valuta aan die later zal worden uitgegeven, en door goud wordt gesteund, terwijl de VS hun nieuwe schatkist dollar met gouddekking hebben.

 

Verwacht naarmate de GESARA-overgang zich ontwikkelt, in de nabije toekomst meer “goudstandaard” gerelateerd nieuws te zien. Het doel van de transitie is om landen hun soevereiniteit te laten terugeisen, eerlijke handel te creëren en via de QFS terug te keren naar de goudstandaard.

 

Sinds 2015 werken alle naties aan het voldoen van de GESARA-eisen. De terugkoopfase van RV-basketvaluta’s zal naar verwachting beginnen vóór de ineenstorting van het financiële fiat-systeem en zal worden afgewikkeld via de QFS.

 

GESARA is intussen wereldwijd geaccepteerd, nieuwe verkiezingen zijn aanstaande in de Verenigde Staten, waar de corrupte politici worden verwijderd en vervangen door mensen die werken voor het welzijn van de mensheid. Dit zal gebeuren nadat het FISA-rapport openbaar is gemaakt, gevolgd door de implementatie van Common Law in regeringen en rechtbanken in de VS, gevolgd door alle andere landen wereldwijd, kortom overal.

 

Als de mensen eenmaal hun welvaartspakket hebben ontvangen, kunnen ze gaan besteden en daarmee de economie in het bijzonder van onderaf opnieuw leven inblazen. Deze economie zal de economie van het volk zijn, terwijl de centrale bankiers met hun economie zullen zijn geëlimineerd. Er zal een open vrije markt zijn, wat betekent dat vraag en aanbod voor alles de prijs bepaalt als het resultaat van de genomen beslissingen door miljoenen mensen.

 

Het wereldwijde welvaartsprogramma dat voor dit doel wordt geactiveerd, bestaat uit een van de beschermde fondsen genaamd The Saint-Germain World Trust (SGWT). Dit fonds bevat leverbare edelmetalen en valuta’s ter waarde van meer dan een quattuordecillion dollars. Het woord quattuordecillion wordt soms quatrodecillion gespeld. Het betekent tienduizend, duizend, duizend, duizend, duizend, duizend, duizend, duizend, duizend, duizend, miljoen dollars. Oftewel $ 1 met veertig nullen erachter.

 

Naast andere projecten zal dit geld worden gebruikt om alle oliemaatschappijen, banken en farmaceutische kartels op te kopen. Overal de infrastructuur vernieuwen en honderdduizenden banen creëren. En het zal alle persoonlijke, zakelijke en nationale schulden wereldwijd uitwissen. De middelen van de Saint-Germain World Trust zijn een aanvulling op, en gescheiden van de World Global Settlements Funds en de Global Collateraal Accounts.

 

De middelen van het Saint-Germain World Trust zijn ook een aanvulling op het Chinese Manchu-dynastiegoud. Dit goud wordt privé gehouden door de opvolgers van de laatste Chinese keizer, Pu Yi. Dit is privé goud, en geen Chinees overheidsgoud.

 

Er wordt verwacht dat er meerdere gebeurtenissen tegelijk of kort na elkaar zullen plaatsvinden, waardoor een domino-effect wordt gecreëerd dat de laatste overgang naar wereldwijde GESARA-conformiteit zal voltooien. Brexit zal een voorbeeld zijn voor alle Europese landen om hun soevereiniteit terug te eisen van de EU, en zodoende de EU ontmantelen.

 

Door de implosie van Deutsche Bank zullen de Europese aandelenmarkten instorten. De QFS vult alle nodige liquiditeit aan d.m.v. obligaties met gouddekking. Alle landen zullen worden gedwongen om een waarde of ​​goudstandaardvaluta te gebruiken. Alle valutakoersen zullen zich herwaarderen op basis van het bezit van de hoeveelheid fysiek goud van elk land. Van de RV wordt verwacht dat deze begint voordat de ineenstorting aanvangt.

 

Alle transacties worden afgehandeld via de QFS. Het automatisch aanpassen van de wereldeconomie en de ontmanteling van het financiële systeem van de Deep State verzekeren. Dat sinds de oprichting van de Fed en reeds daarvoor in 1913 werd opgezet. Volledige openbaarmaking komt in zicht.