Hoe Engeland werd gekocht

Hoe, de wereldeconomie wordt gecontroleerd door een paar insiders

Toen Donald Trump president werd

Geld – gemaakt, niet verdiend – is voor het oprapen

Historische Cabal-gebeurtenissen

 

 

Het lijkt onbegrijpelijk

De wortels van de problemen van vandaag tonen duidelijk aan dat de geschiedenis geen willekeurige reeks gebeurtenissen is geweest, maar eerder een zorgvuldig gepland en uitgevoerd ‘ontwerp’ van land, rijkdom en middelen diefstal door een klein aantal rijke en bevoorrechte individuen die zich voorbereiden op wereldheerschappij. Dit is op zo’n enorme schaal gedaan dat het bijna onbegrijpelijk lijkt, maar zoals het oude gezegde luidt: “De best bewaarde geheimen zijn verborgen in het volle zicht.”

 

Laten we beginnen met terug te gaan tot het begin van de 17e eeuw, naar de vorming van een onderneming die uiteindelijk de heersende elite en de ingenieurs van de geschiedenis zouden worden.

 

In het jaar 1600 presenteerde koningin Elizabeth I een charter aan de Oost-Indische Compagnie. De geschiedenis leert ons dat het hun doel was handelsbetrekkingen aan te knopen met de oosterse wereld, namelijk India en China. Officieel werd de handel in thee bedreven. Hoewel dit zeker waar is, is er een veel donkerder kant aan het verhaal. De ware doelen van deze onderneming waren tweeledig: het controleren van de bank- en financiële systemen van de oosterse wereld, met name India voor uiteindelijke manipulatie, en de introductie van opium in het Verre Oosten. Het is door dit laatste van deze twee dat de Oost-Indische Compagnie, eigendom is van de bloedlijnfamilies, om daarmee enorme hoeveelheden rijkdom te vergaren die in de koninklijke schatkisten werden opgeslagen. Sinds 1606 hebben de drie stadstaten van de Cabal: District of Columbia – DC in Washington – de City in London – Vaticaanstad in Rome – geregeerd over het economisch welzijn van de wereld.

 

Tegenwoordig verhandelen de bloedlijnfamilies biljarden dollars per dag over de hele wereld via de beurzen, zij bepalen of de markten omhooggaan om hun voordeel er mee te doen, of te boycotten door ze te crashen. Marktcrashes gebeuren niet zomaar – ze gebeuren met opzet. Zij weten wanneer de crash komt, omdat ze die zelf veroorzaken, ze weten het hoogtepunt om te verkopen en het laagtepunt om terug te kopen zodra de crash heeft plaatsgevonden. Nathan Rothschild breidde zijn belangen massaal uit door bedrijven te verwerven tegen een fractie van de kosten van vóór de gemanipuleerde ineenstorting.

 

Hoe Engeland werd gekocht

Een klassiek voorbeeld was van Nathan Rothschild tijdens de Slag bij Waterloo in 1815, toen hij Engeland ‘kocht’ dat ging als volgt: “Op de vroege ochtend van 20 juni 1815 voltrok Nathan Rothschild, een van de vijf zonen van Mayer Amschel Bauer, een van de sluwste financiële plannen in de geschiedenis teneinde de hele aandelenmarkt over te nemen. Minder dan twee dagen ervoor, in de late avonduren van 18 juni 1815, werd Napoleon verslagen in de slag bij Waterloo door de geallieerde alliantie onder leiding van Engeland. Dit beëindigde de Napoleontische oorlogen. Nathan Rothschild, toen al een rijk en invloedrijk man, kon via een privébode enkele uren voorafgaand aan de officiële bekendmaking aan de rest van de wereld, kennisnemen van de geallieerde overwinning.

 

In een gedurfde misleidende beweging begon Rothschild grote hoeveelheden Britse consuls of geconsolideerde lijfrentes te verkopen, in wezen wat vandaag aandelen zouden worden genoemd. Toen andere investeerders in het hele land deze actie van Rothschild opmerkten, brak paniek op de beurzen uit. Iedereen nam aan dat de acties van Rothschild erop duidden dat Waterloo een overwinning was voor Napoleon en niet voor de geallieerde troepen, met de implicatie dat de waarde van de consuls zouden vallen in het geval van een Franse overwinning.

 

Een groot aantal mensen volgden hun voorbeeld en verkochten hun consuls in afwachting van een Franse overname van het land. Echter, kort voordat de officiële aankondiging werd gedaan dat Napoleon verslagen was, kocht Rothschild een enorme hoeveelheid consuls op tegen bodemprijzen.

 

De aankondiging werd gedaan, de waarde van de consuls steeg en Nathan bemerkte dat hij 6.500 keer meer rijkdom had vergaard dan hij voordien bezat. In wezen roofde hij het land kaal, en werd hij voor alle rekening en doeleinden, de eigenaar van het grootste deel van Engeland. Vanaf dat moment had zijn familie, meer rijkdom dan ze van hadden kunnen dromen, ze werden de invloedrijke speler in de regering en stuurden alle toekomstige beleidsbeslissingen. Het toont ook aan dat dit schema van Rothschild om een ​​andere reden historisch gezien van belang was: het laat zien hoe een ‘fabricerende’ ramp kan leiden tot enorme financiële voordelen.

 

Hoe de wereldeconomie wordt gecontroleerd door een paar insiders

De wereldeconomie wordt gecontroleerd door de uitgifte van nep geld. Door de uitgifte van geld gedekt door schuld te beheersen, controleren de Rothschilds de hele wereldeconomie. Ze kunnen de hoeveelheid geld uitbreiden of naar believen laten krimpen. De depressie die in 2008 begon, was wederom een ​​creatie van Rothschild om hun agenda van gecentraliseerde mondiale financiën te verwezenlijken en de reeds lang geplande centrale bank van de wereld te introduceren.

 

Ze zijn al eeuwenlang bezig met booms en bustes om hun doel te bereiken. Dat kan eenvoudig zodra rente over geld wordt ontvangen en de creatie ervan uit het niets wordt beheerd. Het verschil tussen een boom en een bust (mislukking) is de hoeveelheid geld in omloop en de gepercipieerde waarde ervan. De Rothschilds dicteren beiden. Ze beslissen hoeveel geld zal worden uitgegeven en verspreid via hun controle over banken en overheden. Ze stimuleren een hausse door kredietverlening gemakkelijk te maken – meer geld in omloop – en dit stimuleert de bevolking om dieper in de schuld te raken tijdens economisch goede tijden. Dan stort de economie in, door een excuus te vinden om geld uit de roulatie te halen, waardoor het moeilijker wordt krediet te krijgen.

 

Ze manipuleerden de Politiek om die altijd en overal de vijand van de beschaving en economische vooruitgang te maken. Belangrijk is te weten dat het de vijand is van waardigheid en het kritisch denken.

 

Toen werd Donald Trump president

Velen zullen Donald Trump de schuld willen geven. Hij was het die de politiek voor en achter zette in de economie, handel, immigratie en het monetair beleid. Zelden had een Amerikaanse president zo direct ingegrepen in de gang van zaken bij gewone ondernemingen en consumenten.

 

Hij begon handelsoorlogen met Canada, Europa, Mexico en China; naar eigen goeddunken verhoogde hij importprijzen voor alle Amerikanen. De Overheid wordt verondersteld onafhankelijk te zijn van de politiek. Een structureel kenmerk van de gepolitiseerde economie is een gebrek aan vraagtekens. Hoe meer controle ze hebben, hoe armer de mensen worden.

 

In de afgelopen 10 jaar hebben centrale banken niet echt een sterk herstel gecreëerd. In feite was het de zwakste reële groei van het bbp in de geschiedenis gedurende de langste expansieperiode. Door massale zeepbellen in woningen en aandelen te veroorzaken, zijn de prijzen veel verder gestegen dan duurzaam verantwoord is en dat is nu het probleem. Wat zal de katalysator worden die uiteindelijk de enorme correctie gaat veroorzaken teweeggebracht door wat centrale banken hebben gedaan? Velen denken dat het een handelsoorlog zal zijn. Wat weleens zou kunnen blijken het niet te zijn, want de handelsoorlogen van Trump zijn de ontmanteling van de WTO, Wereldhandelsorganisatie, die alleen de elite bevoordeelt.

 

Niettemin wordt er gezegd;

 

“President Trump is een losgeslagen protectionist, een nationalistische pleitbezorger voor een handelsbeleid dat uiteindelijk de hele wereldeconomie zal verstoren, de recessie zal verergeren waardoor de markten zullen instorten wanneer de recessie daadwerkelijk doorbreekt.”

 

Ambitieuze politici willen alles controleren. Meestal komen ze met kleurrijke banners, fantastische nieuwe programma’s, vijfjarenplannen en meer. In de Sovjet-Unie ging Stalin – onder het collectivisme – zover om te dicteren hoe land zou moeten worden bewerkt en hoe en wanneer de zaden zouden moeten worden geplant.

 

Aangetrokken door de waardeloze theorieën van agronoom Trofim Lysenko in 1898 – 1976, liet Stalin de boeren wintertarwe in lentetarwe converteren door geweekte zaden direct in de sneeuw bedekte grond te planten. Soms werkte het. Vaak deed het dat niet. Maar Stalin kreeg nooit honger.

 

Hoe weet een president wanneer hij het geld van de bevolking moet ‘devalueren’ of wanneer hij het monetaire beleid moet versoepelen? Hoe zou iemand dat kunnen weten? Het constante kenmerk van de gepolitiseerde economie is een gebrek aan vraagtekens. Politici hebben geen idee hoe een economie werkt en geven er niet echt om. Prijsafspraken werken niet. Centrale planning werkt niet. Stimulus werkt niet. Heeft het nooit gedaan. Zal ook nooit gebeuren. Maar politiek, in een laat, gedegenereerd rijk, maakt het ‘Trump plan” vrijpostiger.

 

Al bijna een halve eeuw lang hebben de centrale banken de economie verdraaid en gecorrumpeerd met nep geld en valse prijssignalen, meestal gerelateerd aan rentetarieven. Dit heeft een grotesk, misvormd kapitalisme gekoesterd waar de gemiddelde arbeider al 45 jaarlang geen salarisverhoging heeft gehad, maar waar de rijken en machtigen ongeveer € 50 biljoen aan buitenrechtelijke rijkdom hebben vergaard.

 

De corrupte elite domineert nu de politiek, de bureaucratie, de universiteiten, het leger, de pers en de belangrijkste industrieën. En zij gebruiken hun invloed om ervoor te zorgen dat het echte kapitalisme wordt onderdrukt. In plaats van dynamisch, creatieve destructie worden oude zombiebedrijven in leven gehouden met gemakkelijk geld.

 

Politici doen alleen wat een rationeel persoon van hen verwacht. Ze proberen een goede soundbite te maken voor de kiezers, alsof hun politiek proces alle diepte en betekenis heeft als een trailer van Alice in Wonderland. “Binnenkort: hoop, verandering en redelijke winsten!” Maar meestal komen ze met slechte ideeën die voorbestemd zijn om te falen.

 

Omdat belastinginkomsten niet aan de verwachtingen voldoen, groeien de tekorten, nemen de tekortbestedingen toe en nemen de schulden toe. Dat is waar papiergeld belangrijk is. Papiergeld is niet alleen goed voor het financieren van een oorlog. Het is ook perfect voor het dichten van de kloof tussen het inkomsten en uitgaven beleid van de overheid t.w. tussen belastinginkomsten en overbesteding.

 

Geld – gemaakt, niet verdiend – is voor het oprapen

De centrale bankiers gebruiken de inflatie om hun slechte schulden weg te vagen. Dat is hun enige hoop. Ze geloven dat ze de inflatie kunnen beheersen en denken of hopen dat het niet uit de hand loopt en hun geldsysteem dat ze hebben gebouwd, vernietigt. Uiteindelijk zullen ze ongelijk hebben. Hun acties met bijvoorbeeld ‘kwantitatieve versoepeling’ hebben hen gecompromitteerd aan een inflatiebeleid om de banken te redden en het monetaire systeem overeind te houden zoals het nu bestaat. Dit betekent dat ‘s werelds grootste banken door middel van voortdurende manipulatie van de geldhoeveelheid blijvend worden gered. Door dit beleid zal de waarde van veel activa – waaronder goud en zilver – aanzienlijk stijgen. Inflatie is de lotion die alle financiële wonden geneest, denken ze.

 

Dit centrale bankbeleid en de daaruit voortvloeiende inflatie zullen een enorme stijging van de inkomensongelijkheid veroorzaken, als de reële lonen dalen en de financiële winsten sterk toenemen. Dit beleid zal uiteindelijk leiden tot een ernstige ineenstorting van het maatschappelijk middenveld door het verloren vertrouwen in papiergeld. Het is de afgelopen decennia in tientallen andere landen gebeurd. Het is het onvermijdelijke gevolg van papierengeldsystemen en door de centrale banken en de overheid gevoerde beleid.

 

“De kernwaarheid van de economie is schaarste. Er kan nooit genoeg zijn om iedereen tevreden te stellen. De kernwaarheid van de politiek is patronaat: veel beloven om alles aan iedereen te geven. Papiergeld is de brug tussen economie en politiek”.

 

De onbetaalde schulden van een hele generatie mensen in westerse landen staan op de limiet te moeten worden voldaan. De zogenaamde ‘babyboomers’ groeiden op in een wereld die gedomineerd werd door het marxisme en de keynesiaanse economie. Beide zijn slechte ideeën. En zijn bestemd om te falen.

 

De persoonlijke vrijheden die we kennen als burgerlijke vrijheden berusten op gezond geld. De Centrale Banken kunnen niet echt meer middelen, meer echt kapitaal, meer vaardigheden, meer banen of meer rendement genereren. Ze kunnen alleen meer papieren geld uitstoten, om het aan hun ‘vrienden’ te geven, waardoor het geld dat de rest bezit, haar waarde verliest. Dit verlaagt onvermijdelijk de reële waarde van de lonen en reële exportprijzen.

 

Je werkt je hele leven, en je bent, zeg, $ 1 miljoen waard. Daarna drukt de Centrale Bank $ 40.000 miljoen meer af, als niets. Dit ondermijnt het ‘geloof’ in het hele systeem.

 

Plots weten mensen niet meer wat ze waard zijn. De hardwerkende spaarder die zijn hele leven heeft gewerkt om een ​​miljoen dollar te sparen en deze op een spaarrekening bij de bank heeft gezet, ondervindt nu dat zijn bankier, die speculeerde op bankaandelen, twee keer zoveel waard is als hij. Hij vraagt ​​zich af wat er vervolgens zal gebeuren. Geld – gemaakt, niet verdiend – ligt voor het oprapen. En wie pakt het meeste? Degenen die het dichtst bij de bron zitten: de insiders. Hoe meer geld de centrale banken verdelen, hoe meer de insiders krijgen. Des te rijker worden de rijken.

 

Historische Cabal-gebeurtenissen

In 1871 werd US Inc. opgericht om buiten de Grondwet te kunnen functioneren. In 1933 diende de VS Inc. haar faillissement in. Tegen 1936 werd de Sociale Verzekering opgericht met “Het Volk” als onderpand om te belenen aan de Rothschild-bankiers. Op 4 juni 1963: ondertekende President John F. Kennedy Executive Order 11110, waarmee de Amerikaanse schatkist haar eigen geld kon uitgeven in plaats van op fiat gestoelde Federal Reserve Notes te vertrouwen. Nadat Kennedy begraven was, werd de 4 miljard dollar aan zilveren bankbiljetten uit de circulatie gehaald en vernietigd, behalve enkele t.b.v. verzamelaars. Kennedy ‘s Executive Order is nooit ingetrokken of geannuleerd, het zou nog 55 jaar duren voordat deze zou worden geïmplementeerd, t.w. door President Trump toen in maart 2018 HR Bill 5404 werd getekend ter voorbereiding voor een door goud/activa ondersteunde geldstandaard.

 

In augustus 1971 ondertekende president Nixon een order waarbij de VS de goudstandaard verliet. Op 10 oktober – 2000 passeerde de Freedom van Schuld NESARA Law het Amerikaanse Hooggerechtshof en werd tot wet verklaard, welke door Bill Clinton onderdruk van Delta Force was ondertekend. NESARA is sindsdien door geen enkele Amerikaanse president geïmplementeerd – totdat President Donald Trump in 2017 in functie kwam en in maart 2018 deze doorvoerde: President Trump keerde zodoende de VS terug naar de Goud Standard, t.w. US Note (USN) door de Executive Order van Nixon te vervangen met de inwerkingstelling van de HR Bill 5404. Publieke openbaarmaking van de USN zou plaatsvinden nadat NESARA/GESARA is afgekondigd.

 

Per begin van 2019 hadden 209 landen, die elkaar in Europa ontmoetten, hun goedkeuring gegeven voor de Global Currency Reset. – De Zimbabwe valuta RTGS werd internationaal erkend.

 

Op 3 juni 2019 ondertekende koningin Elizabeth II de papieren die Amerika van US Inc. aan de controle van “Het Volk”, teruggaf – dat betekende het einde van de Britse Kroon – het Vaticaan – de Central Bank, over het Amerikaanse belastinggeld en het mondiale monetaire systeem. Op 6 juni 2019, D-day-dag: ondertekende Koningin Elizabeth II alle benodigde documenten met president Trump, die vervolgens verklaarde dat de VS niet langer gegijzeld werd door de Britse Kroon en de geheime genootschappen.

 

Op donderdag 4 juli 2019: wordt verwacht dat de herstelde Amerikaanse republiek onder de NESARA-GESARA-aankondiging wordt uitgevoerd, en openbaar wordt gemaakt dat John F. Kennedy Jr. nog in leven is, en betrokken is bij de Q-beweging. Hij zal ook de uitnodiging van Trump aanvaarden om zijn running mate te worden in de verkiezingen van 2020. Dat zou een Vierde Juli-viering kunnen worden om nooit te vergeten.