Onbeperkte financiële fondsen zijn de essentie van dominantie

Gemanipuleerde illusie

De Illuminati zijn de verborgen heersers

Het maffia-systeem van de Rothschilds wordt door Mind Control gestuurd

De staat Israël

De heersende elite

De wortels van de problemen van vandaag laten duidelijk zien dat de geschiedenis geen willekeurige reeks gebeurtenissen is, maar eerder een zorgvuldig gepland en uitgevoerd ‘ontwerp’ van diefstal van land, rijkdom en middelen die worden aangewend door een klein aantal rijke en bevoorrechte individuen t.b.v. hun wereldheerschappij. Dit gebeurt op zo’n enorme schaal dat het bijna onbegrijpelijk lijkt, maar zoals het oude gezegde luidt: “De best bewaarde geheimen zijn verborgen in het zicht.”

 

Laten we beginnen met terug te gaan naar het begin van de 17e eeuw, naar de oprichting van een onderneming die ultiem de heersende elite en uiteindelijk de vormgevers zullen worden van de geschiedenis.

 

In het jaar 1600 presenteerde koningin Elizabeth I een charter aan de Oost-Indische Compagnie. De geschiedenis leert dat hun doel was om handelsbetrekkingen met de oosterse wereld, namelijk India en China, tot stand te brengen. Officieel handelde de onderneming in thee. Hoewel dit zeker waar is, heeft het verhaal een veel donkerdere kant. De werkelijke doelen van deze onderneming waren tweeledig: het bestuderen van de bank- en financiële systemen van de oosterse wereld, in het bijzonder India voor eventuele manipulatie, en ten tweede opium in het Verre Oosten te introduceren. Het is door dit laatste van deze twee dat de Oost-Indische Compagnie in staat was enorme hoeveelheden rijkdom te vergaren die in de koninklijke schatkist werd opgeslagen.

 

Onbeperkte financiële fondsen zijn de essentie van dominantie

Door aanwending van financiële fondsen van de rijke Nathan Rothschild en enkele anderen, veranderde de British East India Company uiteindelijk in De Commissie van 300: een groep van 300 wereldwijde elites die een geheime dominantiepolitiek over de westerse wereld voeren. De Britse monarchie, die aan de top van deze nieuwe machtsstructuur stond, had zelf grote rijkdom vergaard als onderdeel van de opiumhandel. Het idee achter hun plan van overheersing was vrij eenvoudig: wie de rijkdom van de wereld beheerst, kan uiteindelijk een enorme hoeveelheid macht en invloed op de planeet uitoefenen.

 

De heersende instantie van de Oost-Indische Compagnie stond bekend als De Raad van 300, die zich tot op de dag van vandaag De Commissie van 300 noemt.

 

Rond 1865 voor en na de Amerikaanse burgeroorlog, begon de commissie van 300, inclusief de jezuïeten, de vrijmetselaar en de 13 Archon Bloodline-families die reeds de controle over Europa hadden, een openlijke poging om invloed uit te oefenen op en de controle terug te krijgen over de Verenigde Staten van Amerika. De Britse monarchie die al onder invloed van de Rothschilds stond, deed dit op vrijwel dezelfde manier als voorheen in heel Engeland; Door middel van de controle over grond, hulpbronnen en financiën. Door samenwerking met een paar meer rijke individuen zoals J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Andrew Mellon, Paul Warburg en E.H. Harriman – van wie de meesten rijk waren geworden door hun bezigheden als defensie-aannemers als onderdeel van de oorlogsinspanningen, werd hetzelfde schema opnieuw toegepast: accumulatie van enorme hoeveelheden rijkdom door oorlog en ten koste van slavenarbeid, maar deze keer in de Verenigde Staten. Morgan en Warburg waren de Amerikaanse agenten van de familie Rothschild in Engeland.

 

Het is goed gedocumenteerd dat mensen zoals de Rothschilds en de heersende vorsten van Groot-Brittannië de bevolking beschouwden als onbeduidende slaven, vaak aangeduid als de ‘massa’, ‘het gepeupel’ of de ‘nutteloze eters’. Vanaf dit punt begon een zeer klein aantal mensen controle te verkrijgen over een enorme hoeveelheid Europese en later Amerikaanse hulpbronnen, land en financiën. De bevolking speelde de rol van pionnen op een groot schaakbord en diende de behoeften van de elite terwijl ze zich gelukzalig niet bewust waren van wat er achter de schermen aan de hand was.

 

De agenda van de Commissie van 300 bestaat uit een regering voor de hele wereld, bestuurd door hun eigen religie/ kerk en hun eigen monetaire systeem. Om hun doelen voor de wereldwijde ontvolking van ‘nutteloze eters’ te bereiken, maken ze gebruik van chemtrails, HAARP, GMO’s, trans-humanisme, vaccins en meer. Hun uiteindelijk doel is de totale vernietiging en ontmanteling van onze bestaande sociaaleconomische structuur die moet worden vervangen door hun eigen programma’s en de uiteindelijke vernietiging van de mensheid, zoals wij kennen.

 

Gemanipuleerde illusie

Alles wat wordt waargenomen is gemanipuleerd, mensen leven elke dag over de hele wereld in een illusie. Wereldwijd op elk gebied; financiën, inclusief bankieren, aandelenmarkten of wat dan ook, het is gewoon een vertrouwenstruc. Wanneer mensen veel vertrouwen hebben kopen en beleggen ze en de economie groeit, wanneer ze het vertrouwen verliezen, kopen en investeren ze niet en krimpt de economie. Het enige dat het nodig heeft, is een sombere voorspelling van een door de cabal gecontroleerde financiële woordvoerder, of een gerucht dat circuleert over economische problemen, en het kaartenhuis kan van de ene op de andere dag in elkaar storten. De cabal is hierin expert.

 

Zij en hun bankkartel hebben sinds ongeveer 1800 ook alle partijen in vrijwel elke oorlog gefinancierd – oorlogen die hun agenten in de regering, het leger en inlichtingendiensten hebben gemanipuleerd. Hun plan om de planeet volledig over te nemen is enorm succesvol geworden vanwege hun verborgen manipulatie achter andere trawanten; door steekpenningen beheersen ze mensen zoals marionetten aan touw en werden zo door de eeuwen heen de rijke heersers en duistere heren.

 

Al deze interferenties hebben de laatste paar honderd jaar plaatsgevonden. Als gedurende lange periodes de zaken goedgaan – groeit het imperium en groeit steeds groter – en dan ineens gaat het niet zo goed meer, totdat uiteindelijk alles instort. Hoogstwaarschijnlijk is de samenleving en de economie in de meeste landen nu dicht bij de piek van deze curve.

 

De Illuminati zijn de verborgen heersers

De financiers, teruggaand tot de bankiers in de tijd van De Knights Templar financierden toen reeds de koningen in Europa, zij zijn degenen die de Illuminati hebben gecreëerd. Weishaupt was hun ‘boegbeeld’ die hun wensen vervulde. – Er werd gezegd dat Adam Weishaupt de stichter is van de Illuminati in Duitsland, in 1776, maar in werkelijkheid werd hij gekozen als boegbeeld en werd hem verteld wat en waarover hij moest schrijven.

 

De moderne Illuminati staan bekend als een sadistisch satanische cultus, geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. De Orde is gevuld met homoseksuelen en pedofielen, terwijl de Illuminati hand in hand werken met de CIA, Mossad, de Jezuïeten en de Vrijmetselarij om de wereld te beheersen, d.m.v. de handel in drugs, wapens, pornografie en prostitutie. Ze worden zelfs beschuldigd de macht te zijn achter politieke moorden, zoals o.a. op John F. Kennedy in 1963, en het terrorisme, inclusief de valse vlaggebeurtenissen van 9/11 in 2001.

 

De meeste mensen willen niet geloven dat de Illuminati het als hun plicht beschouwt de planeet Aarde te besturen. Dat maakt deze kleine groep mensen zo machtig en beheersen ze zoveel rijkdom en vermogen dat ze als een natiestaat kunnen worden beschouwd. Ze controleren alle grote en kleine politieke partijen. Ze controleren het verkiezingsproces, regeringsformaties, de informatiestroom, gezondheidszorg en de creatie van geld. Er is niets meer over dat door de Illuminati onberoerd is gelaten. Alle nationale Illuminati-raden rapporteren aan een Suprême World Council, dat fungeert als de voorloper van de een wereldregering voor wanneer de Nieuwe Wereldorde tot stand komt.

 

In de hoogste 33e graad van de vrijmetselaars zitten ook de top Illuminati. De Rothschild-families in de VS, Engeland en Frankrijk hebben regeringszetels in dit Suprême World Council. Ze geloven dat ze afstammelingen zijn van koninklijke bloedlijnen, evenals de dragers van het ongebroken occult erfgoed.

 

Een klokkenluider die een generatie familielid is van een Ruling Bloodline-familie, verkondigt onder zijn pseudoniem ‘Verborgen Hand’: “Onze afkomst kan worden teruggeleid tot voorbij de oudheid. Vanaf de vroegste tijd van de geschreven geschiedenis, en daarna, heeft onze familie het spel op de een of andere manier vanachter de schermen geregisseerd, ze bestonden reeds vóór de opkomst en ondergang van Atlantis. We zijn geboren om te leiden. En maken deel uit van het ontwerp voor het huidige paradigma. Er zijn 13 originele of basis bloedlijnen.

 

Volgens Verborgen Hand worden alle jongeren die in Illuminati-families zijn geboren zorgvuldig geschoold in topics van het leger, de overheid, spiritueel, beurs, leiderschap en wetenschap. “We bekleden sleutelposities op al deze belangrijke gebieden,” zei hij. “Met toevoeging medeplichtig te zijn en eigenaarsrechten te hebben van alle financiële instellingen, en daarmee zijn alle belangen gedekt.” Wees ervan verzekerd dat dit geen ‘Verzinsel’ of ‘desinformatie’ is. Volgens schrijver-onderzoeker Salla;

 

“Naar mijn mening is dit een echte openbaring door een insider van een organisatie genaamd The Family, die in het geheim betrokken is geweest bij het regeren van zowel de aarde als andere planeten via hooggeplaatste elites in belangrijke sociale en politieke instellingen.”

 

Het maffia-systeem van de Rothschilds wordt door Mind Control gestuurd

Veel politici, satanisten en anderen in het hele systeem worden via de geest gecontroleerd teneinde volledig controle over gebeurtenissen te garanderen. Zoals de paus die niet voor de gelovigen spreekt, hij is het boegbeeld van de nieuwe wereldorde van de Rothschild Khazarian Maffia. Voor de buitenkant – de kant die het publiek ziet – zijn ze heel normaal, maar wanneer ze worden omgeschakeld, zijn het heel verschillende mensen. De grondlegger van dit mindcontrole-proces is de nazi-engel Angel of Dood Josef Mengele, die na de Tweede Wereldoorlog werd geholpen uit Duitsland te ontsnappen naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika door de Archon-bloedlijnnetwerken die de Amerikaanse inlichtingendienst en de Romeinse kerk controleren. Ze wilden dat de ‘kamparts’ van Auschwitz zijn ziekmakend onderzoek naar erfelijkheid en geestbeheersing voortzette dat hij eerder had uitgevoerd op Joodse kinderen in het concentratiekamp. Nationale grenzen doen er niet toe voor de Archon Crime Cabal – ze zijn één ‘wereldwijde familie’.

 

De staat Israël

Ook werd na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe politieke situatie in het Midden-Oosten gecreëerd. De VN besloten in 1947 door te gaan met de verdeling van het Palestijnse land in een Joodse en Arabische staat, terwijl Palestijnen eerder controle over het gehele land uitoefenden. Als resultaat van WO II werd sympathie gecreëerd met het Joodse volk; Het zionisme werd geschapen in 1948 als een direct gevolg van de vorming van de staat Israël, dat door diplomatieke terreur werd bereikt. De familie Rothschild werd de ‘de feitelijke leider’ van het fundamentalistische zionisme. Ze financieren het Israëlische parlement, de Knesset. In Jeruzalem is een straat naar hen vernoemd. De Rothschilds worden beschouwd als de koninklijke familie van het jodendom, met de toevoeging “Koning der Joden”. De oprichting van de staat Israël in Palestina was een cruciaal punt van het Khazarian programma dat alleen kon worden verwezenlijkt als resultaat van WO II.

 

De machtselite wil de Nieuwe Wereldorde leiden vanuit hun hoofdkwartier in de staat Israël om hun absolute wereldoverheersing te implementeren. Via netwerken en gestolen geld van de burgers, aangevuld door geweld, is de machtselite geïnfiltreerd in alle machtsstructuren in de samenleving en deze zijn volledig onder hun controle. Zonder uitzondering vervullen ze alle belangrijke functies in de overheid, de media, het bedrijfsleven, financiën, economie, wetenschap, religie, onderwijs enz. In praktisch alle landen zijn door Rothschild-gecontroleerde leiders benoemd. Terwijl de geschiedenis is gemanipuleerd om de werelddictatuur over iedereen op aarde te handhaven.

 

De Zwarte Adel/ Cabal hebben gedurende vele eeuwen een aantal veldslagen gewonnen, maar uiteindelijk zullen ze de oorlog verliezen; en moet worden voorkomen dat ze ooit kunnen ​​terugkeren om het toezicht op menselijke zaken te bemachtigen. Hun dagen van slinks, geheim verraad en koelbloedige moord om democratisch gekozen regeringen van mensen te vervangen door marionetten en soevereine activa te stelen, zullen voorgoed eindigen als De Alliantie en Trump Team het moeras hebben schoongeveegd en het volk gedurende vele komende generatie wakker en waakzaam blijft om hun terugkeer te voorkomen.

 

Het is tijd om deze ongevraagde inmenging te stoppen. Wacht niet met actie om je te verzetten tegen onze slavernij en de kaping van je vrijheid. Wij, de mensen, hebben met onze 99% de meerderheid over de Elite Crime Maffia – de Illuminati en dat is hun angst en hun achilleshiel. – Zij zijn de minderheid van 1%; we moeten deze strijd winnen omwille van onze toekomst en die van onze kinderen en de ongeboren komende generaties. Help door deze informatie te delen met iedereen die je kent en vraag hen hetzelfde te doen met hun contacten. Als voldoende mensen wakker worden, zullen we deze epische strijd zeker winnen. Onze kinderen en kleinkinderen zullen je dankbaar zijn voor je hulp. – Maak een eigen bijdrage door dit bericht te delen en anderen te vragen hetzelfde te doen. – Mis geen toekomstige uiteenzettingen en wordt gratis lid van onze FWC-site. Als je meer wilt weten over deze eeuwenlange terreur, lees dan het boek De Grote Ontwaking.

 

Iedereen wordt aangemoedigd dit instructieve boek te lezen en te bestuderen, dat speciaal voor dit doel is samengesteld; met veel gedetailleerde voorbeelden en oplossingen, aangevuld met talloze links voor individueel diepgaand vervolg onderzoek. Al deze informatie is belangrijk en noodzakelijk om volledig te begrijpen, wat eeuwenlang onze onderdrukking heeft veroorzaakt. Alleen dan kunnen we de totale vernietiging van deze criminele wanpraktijken garanderen en voorkomen dat ze ooit weer boven kunnen komen en wij voor altijd bevrijd blijven van corruptie, bedrog en oplichting. Bedenk:

 

Kennis is macht

 

Om meer mensen te wekken wordt hulp gevraagd bij het verspreiden van de boodschap; Als een Nederlandstalig videokanaalliefhebber geïnteresseerd is in het maken van presentaties van FWC-artikelen, neem dan contact met ons op. Onze Spaanse taalvideo’s genereren meer dan 30.000 views binnen een week.

 

Blijf dit volgen, er komt meer …