De manier hoe de hele bevolking tot slaaf is gemaakt

Centrale banken zijn een privé bankkartel

Elk land heeft door Rothschild gecontroleerde leiders

Het machtsmodel van de bloedlijnfamilies

Het verborgen woekerrentemechanisme is de hoofdoorzaak van onze slavernij

 

De macht van de uitgifte van geld

Vroeger vóór 1917 bestonden er banken, maar deze banken waren onafhankelijk en niet geïntegreerd in een systeem. Het gebruik van de banken was optioneel voor de mensen, het was zelfs mogelijk om gedurende het hele leven geen bank te gebruiken, als men ervoor koos dit te doen. Het was een stabiel banksysteem, omdat naarmate de schuld toenam, mensen vrijwillig konden besluiten te stoppen met lenen bij de bank. Vanwege het feit, dat banken alleen te maken hadden met door goud ondersteund energiegeld en geen schuldgeld bestond. Mensen hadden de heel belangrijke ‘vrijheid van keuze’ om nee te zeggen tegen de bank.

 

In 1913 veranderde de structuur van het financiële systeem door een corrupte regering, congres en president Thomas Woodrow Wilson en zo werd de vrijheid van mensen gestolen, omdat het economisch systeem werd teruggezet op het oude systeem waarvoor het volk voordien een revolutie had gevochten zich ervan te bevrijden. De macht om geld uit te geven werd weggenomen van de volksregering en gegeven aan een stel corrupte bankiers, en vanaf die dag werd al het geld in omloop gecreëerd door een particuliere groep corrupte banksters. Dat moest worden geleend door de overheid en het volk, waarvoor de mensen de rente via belastingen moesten betalen.

 

Vanaf dat moment begon elke in omloop zijnde geldeenheid als een rentedragende lening. Er waren geen andere munten meer in omloop die zonder lening tegen rente begonnen van het particuliere centrale banksysteem.

 

De manier hoe de hele bevolking tot slaaf is gemaakt

Vanaf dat moment werd de vrijheid van het volk om te weigeren te lenen bij de banken en om te weigeren rente te betalen, weggenomen. – Deelname aan de handel met de Verenigde Staten betekende in ieder geval dat iedereen werd gedwongen schuldgeld te gebruiken dat tegen rente moest worden geleend, ten voordele van de bankiers en de verarming van het publiek. De vrijheid van mensen om “nee” te zeggen werd gestolen door het Congres in 1913, zonder hun toestemming, en zelfs voordat de meesten van ons waren geboren.

 

Wanneer mensen de vrijheid verloren hebben “nee” te zeggen, hebben ze geen andere keuze dan een percentage van hun inkomsten te betalen als rente aan de bankiers, hetzij voor particuliere schuld of in belastingen om de gigantische schulden van de regering zelf te dekken, en zo werden alle mensen tot de dag vandaag tot slaaf van de bankiers gemaakt. En omdat er meer geld aan de bankiers verschuldigd is dan er feitelijk in omloop is, vanwege het feit dat het rentegeld dat op de lening wordt berekend met opzet niet wordt gecreëerd, is de schuldslavernij permanent gemaakt! Hoe hard je ook werkt, hoeveel je ook opoffert, de schuld kan nooit worden afbetaald. Het systeem is opzettelijk ontworpen om de bevolking van de natie permanent in onbetaalbare schulden te houden, om ze eeuwig schuldslaven van de bankiers te maken.

 

Dit is het doel en de grondslag van de Federal Reserve, het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en zelfs elk andere particuliere centrale bank die de publieke valuta uitgeeft als lening tegen rente. Dit is waarom nu elke natie verdrinkt in opzettelijk gecreëerde onnodige schulden en tot slaaf is gemaakt van de private bankiers. Dat is de reden voor de steeds hogere belastingen en de afnemende voordelen; om de bankiers hun onbetaalde rente over de uitgegeven openbare valuta te betalen.

 

Om die slavernij te laten slagen, moet het recht en vrijheid het rentedragend geld van die bank te weigeren worden afgenomen. De overheid dwingt je de valuta van die particuliere centrale bank te gebruiken, dat tegen rente wordt geleend, via de wettelijke aanbestedingswetten. Daarin liggen je slavenkettingen verankerd. Je wordt door de overheid opgedragen het geld van de bankier te gebruiken en de rente te betalen die de bankiers via je belastingen in rekening brengen, om niet het risico te lopen in de gevangenis te worden opgesloten.

 

Vrije mensen hebben het recht om “nee” te zeggen. Vrije mensen hebben het recht om zelf te bepalen welk ruilmiddel ze willen gebruiken en om te kiezen niet betrokken te zijn bij bankiers!

 

Er is geen vrijheid zonder de vrijheid ‘nee’ te kunnen zeggen. Slaven kunnen geen ‘nee’ zeggen wanneer ze worden bevolen de producten van hun arbeid aan hun meesters af te geven. Dat is het bewijs dat we slaven zijn.

 

Centrale banken zijn een privé bankkartel

Het Federal Reserve- en Centrale Banksysteem is niets meer dan een private bankkartel, ontwikkeld en opgericht in november 1910 tijdens een geheime bijeenkomst op Jekyll Island, bijgewoond door topvertegenwoordigers van de rijkste individuen en bankbedrijven ter wereld, waaronder JP Morgan, William Rockefeller, Paul Warburg, de Rothschilds en Kuhn, Loeb & Co. US Senator Nelson, W. Aldrich en assistent-secretaris van de Treasury Departement A.P. Andrews woonden ook de bijeenkomst bij. Warburg zelf was op die bijeenkomst, en zou naar verluidt hebben gezegd “dat het essentieel was de Amerikaanse burgers niet te laten weten dat de Federal Reserve een kartel van particuliere banken was, maar in plaats daarvan hen ervan te overtuigen dat het een overheidsinstantie was.”

 

Om dit alles mogelijk te maken, moest de Amerikaanse overheid effectief geld lenen – met rente – van deze private bankinstelling om de voortdurende functionering van de overheid mogelijk te maken. De financiële paniek van 1907 werd opzettelijk georkestreerd en gebruikt als brandstof voor het vuur om deze drastische stap te zetten die Charles Lindberg ‘de ergste wetgevende misdaad van alle tijden’ noemde.

 

“Vóór 1913 was het grootste deel van de Amerikaanse rijkdom afkomstig van belastingtarieven op verhandelde goederen (btw). De infrastructuur van het land was sterk en er was geen behoefte aan enige vorm van belasting op inkomsten van burgers. Deze nieuwe belasting oefende in feite een grote druk uit op de Amerikaanse bevolking. Beide daden, – de oprichting van de Federal Reserve en de nieuwe wet op de inkomstenbelasting – hoewel anders uitgebeeld door de reguliere geschiedenis, waren een poging om het land leeg te zuigen en uiteindelijk de rijkdom uit handen van het volk te halen.”

 

Elk land heeft door Rothschild gecontroleerde leiders

Via netwerken en gestolen geld van de burgers, aangevuld met geweld, is de machtselite geïnfiltreerd in alle machtsstructuren binnen elke samenleving en deze zijn volledig onder hun controle. Zonder uitzondering hebben ze de controle over alle belangrijke dienstvoorzieningen in elke regering, de media, het bedrijfsleven, financiën, economie, wetenschap, religie, onderwijs enz. In vrijwel alle landen, zijn Rothschild-gecontroleerde-functionarissen aangesteld.

 

Deze functionarissen controleren de politieke partijen en hebben ook controle over het netwerk van inlichtingendiensten. Er zijn geen grenzen op dat niveau of morele dilemma’s over kleine dingen zoals integriteit en beschermingswetten m.b.t. persoonsgegevens, ze hebben hun geest afgesloten en hun ziel verkocht.

 

Hoe meer geheimen deze marionetten hebben die hen zouden kunnen vernietigen als ze onthuld worden, hoe geschikter en wenselijker ze worden om sleutelposities te vervullen. Als ze ooit proberen op te komen tegen de officiële lijn, is er altijd hun archief, als chantagemiddel.

 

Alle hogere echelons van de machtsconstructie zitten vol met mensen die op de muziek dansen uit angst voor publieke blootstelling voor alles, van financiële fraude tot pedofilie. Er zijn drie soorten politici die in de buurt komen van het machtssysteem van de overheid:

 

  1. Mensen die bewust deel uitmaken van de samenzwering en zich bewust zijn van de doelen.
  2. Mensen die gewoon macht en status willen en er alles voor doen het te verkrijgen, en
  3. Mensen die grote geheimen hebben om te worden onthuld wanneer ze weigeren de richtlijnen te volgen.

 

Dankzij het internet zijn veel van deze supergeheime plannen voor de nieuwe wereldorde uitgelekt. Desalniettemin zijn de Illuminati de experts in geheimhouding en voor dat doel is een programma ontwikkeld en geïntroduceerd dat waarborgt dat zonder twijfel geen van hun aangestelden ooit uit de school klapt.

 

Het machtsmodel van de bloedlijnfamilies

Ze controleren de meeste multinationals, waaronder de grote oliemaatschappijen, internetreuzen zoals Google, Facebook, Amazon en Apple, en de belangrijke nepnieuws media. Hun grootste bron van macht is natuurlijk hun eigendom van de centrale banken, die zij benutten om de controle over ondernemingen te verkrijgen.

 

De Khazarians verkrijgen hun macht door hun mensen te infiltreren in de binnenste kringen van toonaangevende publiek zichtbare machtsmakelaars en hen te laten weten dat ze kwetsbaar zijn als ze niet gehoorzamen. Ze passen moord, omkoping en leugens toe om het topniveau van de wereldmacht te infiltreren, vooral in het Westen. Ze hebben ook hun dochters strategisch uitgehuwelijkt met machtige mensen, die hun macht kunnen behouden door deze penetratie.

 

Wanneer een publieke leider handelt in strijd met het belang van het land, bevestigt dit de inzet van Khazarian machtsinvloed ondersteund met mind-control. Meestal is het de satanische regel, één ding zeggen en het tegenovergestelde doen. Je kunt er dus zeker van zijn dat de minister-president van Nederland, Mark Rutte, een geest gestuurde marionettenleider is, dat o.a. bevestigd wordt door zijn onaanvaardbare houding en actie met betrekking tot de MH-17 die boven de Oekraïne werd neergehaald, hij moet zeker van tevoren op de hoogte zijn geweest van dit plan!

 

Een andere zichtbaar gecontroleerde publieke leider is de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de dochter van Hitler met de zuster van Eva Braun. Ze ondersteunt deze theorie door te laten zien dat ze een harde kern-Globalist is, even zelfvernietigend als Hitler haar vader voor haar – een mind-gecontroleerde machthebber. Dat zou betekenen dat ze Rothschild-bloed heeft en een illustratie van hoe de heersende ‘Bloodline’-families hun machtspatroon voortbouwen. – Door foto’s van de twee te vergelijken, konden experts opmerkelijke overeenkomsten vaststellen tussen Hitler en Merkel.

 

Het is bekend dat de Bush-familie oorspronkelijk Scherff genaamd, een ver weg lid is van een oorspronkelijk Italiaanse Black Nobility-afstammeling van de Rothschild-bloedlijn. Khazarians veranderen vaak hun achternamen en levensverhalen om hun intergenerationele spoor van controle te verbergen. Dienovereenkomstig zijn de Clintons daadwerkelijk lid van de Rockefeller-familie, aangezien de moeder van Bill Clinton een Rockefeller was en Hillary Clinton de dochter is van David Rockefeller, net zoals zijn kleinzoon Mark Zuckerberg, de CEO en ‘oprichter’ van Facebook dat het hulpmiddel is voor de invoering van de New World Order. Kortom, alle sleutelfiguren zijn leden van de Archon-bloedlijn, zelfs Teresa May, omdat zij een nakomeling zou zijn vanuit de Rothschild-bloedlijn.

 

De Paus die niet spreekt namens de moslims, hindoes en andere gelovigen over de hele wereld is het boegbeeld van de nieuwe wereldorde van de Khazariaanse maffia. Het is inmiddels duidelijk dat de paus de bevelen van de Deep State opvolgt.

 

Het verborgen woekerrentemechanisme is de hoofdoorzaak van onze slavernij

In Engeland werd dit bedrieglijke systeem in 1694 officieel gesanctioneerd bij de Bank of England van Rothschild. Hetzelfde systeem werd in elk land overgenomen door een proces van maçonnieke revolutie en manipulatie.

 

Tegenwoordig is bankieren uiterst geavanceerd geworden, maar het verborgen woekermechanisme erachter blijft hetzelfde. De Federal Reserve Bank, opgericht in 1913, is net als bij de Bank of England in particulier bezit en maakt geen deel uit van de regering.

 

In theorie heeft de cabal de controle over de hele Verenigde Staten, de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan via de nationale banken, deze zijn allemaal exclusief in handen van deze criminele groep particuliere superrijke Rothschilds en trawanten. Samen adviseren deze centrale banksters elke overheid en bepalen ze hoeveel papiergeld en munten elk jaar worden uitgegeven. Dit is het lek waar al ons belastinggeld naartoe gaat.

 

De volgende fase van ontwikkeling voor deze internationale financiers is om zich volledig te ontdoen van contant geld om zgn. kwaadaardige redenen. Vervolgens zou de vanzelfsprekende verantwoordelijkheid voor de bankiers volledig kunnen verdwijnen, samen met alle liquiditeit in de vorm van contant geld.

 

Hun uiteindelijke doel is dat iedereen wordt gedwongen creditcards/ betaalpassen te gebruiken voor elk type commerciële transactie. Elektronische technologie, wanneer die op deze manier wordt gebruikt, zonder de steun van echte activa van waarde en wanneer het verplicht wordt gesteld, zou het hen volledige controle over elke man, vrouw en kind op de wereld geven.

 

Het is tijd om deze ongevraagde inmenging te stoppen. Wacht niet met actie om je te verzetten tegen onze slavernij. Het gaat over jou, je hart en je vermogen je ego opzij te zetten om te kunnen begrijpen wat er overal om ons heen gebeurt. Heb geen angst; want wij het volk met onze 99% hebben de meerderheid over de Elite Crime Maffia – de Illuminati en dat is hun grote angst en hun achilleshiel. – Zij zijn in de minderheid met hun 1%; we moeten deze strijd kunnen winnen omwille van onze toekomst en die van onze kinderen en de ongeboren komende generaties. Help door deze informatie te delen met iedereen die je kent en vraag hen hetzelfde te doen met hun contacten. Als voldoende mensen wakker zijn, zullen we deze epische strijd zeker winnen. Onze kinderen en kleinkinderen zullen je dankbaar zijn voor je hulp. – Maak een eigen bijdrage door dit bericht te delen en anderen te vragen hetzelfde te doen. – Mis geen toekomstige uiteenzettingen en wordt gratis lid van onze FWC-site. Als je meer wilt weten over deze eeuwenlange terreur, lees dan het boek De Grote Ontwaking.

 

Blijf dit volgen, er komt meer