Mensen worden beschouwd als vee

Nepgeld vernietigt de economie, maar stimuleert beurskoersen en Corona-hype

Inflatie stadium komt eraan!

Biljoenen stimulering is grootste vermogensdiefstal

Edelmetalen Update

 

Corona Quarantaine is onze eerste stap in de New World Gevangenis

Vals geld en centrale controle zal de economie vernietigen, maar kunnen de aandelenkoersen verder verhogen en ervoor zorgen dat mensen onnodig in quarantaine worden geplaatst. Het is een virus met een Facebook-pagina, een Twitter-account en een PR-circus eromheen. Het heeft meer aandacht gekregen in de pers en meer volgers dan welke kwaal ooit die het menselijk ras op planeet Aarde heeft bezocht. Als dit virus een aandeel was, zou het overbelicht, overhypet en overprijst zijn. Verschillende landen gebruiken verschillende strategieën om de ‘nep’-invasie te bestrijden. Brazilië, Nicaragua en Zweden hebben geen quarantainevoorschriften ingevoerd en hebben niet meer, zelfs minder geïnfecteerde mensen of helemaal geen. Er zijn zelfs 34 landen op de planeet die geen enkel Covid-19-geval hebben geregistreerd.

 

Ook zijn nog meer niet-opgesloten landen, namelijk IJsland, Wit-Rusland, Japan, Zuid-Korea en Taiwan. De meesten hebben Zweden gevolgd, waar een professor al vroeg verklaarde dat ‘her-infectie met Covid-19 een mythe is’; Een IJslandse dokter heeft gemeld; “Het virus was al in december vorig jaar bij ons gearriveerd”. Het is opmerkelijk dat de resultaten van deze landen even goed of zelfs beter zijn dan in de opgesloten landen. Echter, zonder de sociaaleconomische chaos te doorstaan ​​die andere landen ervaren. Notabene: deze landen hebben het virusdebat wetenschappelijk al gewonnen en de gevolgde aanpak reeds veroordeeld. Het coronavirus is echt, maar niet zo ernstig als gepland door de Deep State, omdat de patriotten stiekem vooraf de toxiciteitsformule hadden veranderd in een mild virus.

 

De reactie op het coronavirus is ongetwijfeld over-hyped. Na verloop van tijd zal deze hype worden gezien als politiek bedrog. In feite zal de hysterie van het Corona-virus ten onder gaan als een van ‘s werelds politiek grootste, schaamteloos overdreven, overmatig getypeerde, uit proporties opgeblazen en ronduit misleidende gezondheidsfraude in de menselijke geschiedenis.

 

Is opsluiting nodig? Doet het meer kwaad dan goed? Of biedt het alleen maar een excuus om dingen te doen die door regeringen in opdracht van de Deep State toch al moesten gebeuren? – Namelijk het mensdom voor te bereiden op hun eerste fase in de gevangenis van de Nieuwe Wereldorde? Het lijkt erop dat dat het geval is. De Corona-pandemie is een fraude waarbij vervalste of onnauwkeurige overlijdensstatistieken worden gebruikt om verplichte vaccinatie van giftig micro-gechipte injectie bij elk mens op aarde te realiseren.

 

Het waarschijnlijke sterftecijfer is minder dan 0,002% van de wereldbevolking, en niet de 6,9% zoals algemeen wordt verteld in de media. Met andere woorden; het C-virus is een vervelende bug, met een bijzondere wrok tegen mensen die al slecht eraan toe zijn en een zwak immuunsysteem hebben, waardoor wereldwijd 30.000 geregistreerde doden zijn gevallen. Is dat een goede reden om de hele economie af te sluiten en te voorkomen dat jonge, gezonde mensen hun leven niet kunnen leiden? Zeer waarschijnlijk niet. Alhoewel de Lock down een oprechte fout had kunnen zijn, wat het niet is, omdat nu blijkt dat het allemaal vooraf grondig is gepland. Want, tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2012 in Londen werd deze pandemie reeds aangekondigd.

 

Geconfronteerd met nuchtere denkers aan de ene kant en de corrupte media aan de andere kant, zouden mensen misschien in de verleiding kunnen komen de lockdown van de natie te accepteren. Maar voor zover is uitgekomen, is het virusbeleid van overheden een oprechte blunder geworden; er zou zeker een betere aanpak mogelijk zijn geweest. Op basis van wat nu bekend is, blijken de ‘experts’ een vreselijke domheid te hebben begaan. Namelijk, dat het virus slechts een zeer beperkt deel van de bevolking treft; t.w. oude, dikke, diabetici en mensen met hart- en longaandoeningen. Maar dat is geen reden om iedereen op te sluiten.

 

Als jongeren mochten werken en kinderen naar school gaan, sterft niemand als ze naar huis terugkeren. Zo ondermijnt een ander rapport de zaak voor een universele lockdown. Hier is Bloomberg:

 

Kinderen lopen minder vaak en met minder ernst het coronavirus op dan de algemene bevolking, en er blijken geen gevallen te zijn waarin een kind Covid-19 doorgeeft aan een volwassene, volgens een nieuw rapport.

 

Afgezien van de financiële verliezen in de biljoenen wereldwijd, God mag weten welk persoonlijk lijden een lockdown heeft veroorzaakt – faillissement, verlies van werk, dakloosheid, eenzaamheid, onder echtgenoten irritatie en ruzie, depressie, zelfmoord, enz.

 

Terwijl, degenen onder ons die het grootste risico lopen, slechts ongeveer een op de twintig is. Dus in plaats van de hele economie stil te leggen, zou het beter zijn geweest alleen de ouderen op te sluiten. Als ze zich zouden concentreren op de meest kwetsbare groep mensen, vooral in verpleeghuizen, zou het een verstandiger daad zijn geweest om ervoor te zorgen dat ze goed geïsoleerd en beschermd zijn, terwijl de rest van de bevolking haar werk kan doen en de ‘schapenimmuniteit’ verwerft.

 

Mensen worden beschouwd als vee

Alle mensen zijn slaven, ze bezitten jou en jij zit erin. Onder de oude Babylonische religieuze codes wordt “slavernij” duidelijk vergemakkelijkt. Mensen worden daaronder niet erkend als humane wezens, maar zijn slechts handelsartikelen, zoals vee. Slaven kunnen door regeringsfunctionarissen worden gearresteerd en geslagen als ze zich niet aan de regels houden of niet op tijd op hun werk verschijnen, zoals nu nog steeds gebeurt gezien het buitensporig hoge aantal boetes voor het niet naleven van de Corona regeltjes.

 

De leerboeken zeggen; “De slaaf wordt niet beschouwd of gezien als een mens, maar als een ding en wordt op dezelfde manier behandeld als vee”. En dat zijn wij de mensen die opgesloten zitten in onze woningen, onder veel nutteloze beperkingen en veel straffen in de orde van grootte van honderden euro’s elk. In de eerste 40 dagen heeft de politie in Spanje 750.000 boetes opgelegd van gemiddeld 200 – 400 € per boete. Noodzakelijk om de overheidsinkomsten te waarborgen?

 

Het afdrukken van nepgeld wordt versneld. Omdat de Virus-vijand nadert! Ze halen alle munitie tevoorschijn die ze kunnen bemachtigen! In de hysterie hebben de centrale banken de afgelopen twee weken in de biljoenen toegevoegd, meer dan het totaal van voorgaande jaren. En nu printen ze met een snelheid van honderden miljarden per dag. De zogenaamde noodzakelijke “reddingsoperaties” van de regering zijn een misdaad. Het is de grootste diefstal in de menselijke geschiedenis. Vroeg of laat zal dat geld de scoreborden voor aandelen en onroerend hoger doen oplichten. Overheden kunnen weliswaar prijzen verhogen door middel van inflatie, maar ze kunnen geen waarden verhogen. De aandelen zullen stijgen, maar de reële waarde van de bedrijven zelf zal waarschijnlijk dalen.

 

De centrale banken beheersen de drukpers. Hiermee kunnen ze de prijzen voor bijna alles opdrijven, behalve voor één ding: nl. de valuta zelf. Naarmate de prijzen stijgen voor goederen, diensten en activa, betekent dit dat de koopkracht van elke valuta-eenheid daalt. De Amerikaanse dollar en de euro zijn de afdichtingen die zullen worden stuk geblazen, om de te grote druk weg te nemen van biljoenen nepgeld. Voordat dat gebeurt, is de meest voor de hand liggende investering die je kunt doen nog steeds goud, dat stijgt naarmate valuta’s dalen.

 

Nepgeld vernietigt de economie, maar stimuleert beurskoersen en Corona-hype.

De moderne ‘magie’ van het creëren van geld uit het niets heeft zijn oorsprong in de oude stad Babylon, zo’n 600 jaar voor Christus. Rond 1000 voor Christus werd al ontdekt dat controle over de frauduleuze geldhoeveelheid ze niet alleen controle gaf over de activa van de mensen, maar op een heel reële manier ook controle gaf over de gekozen regering van het volk. Ze leerden geld verdienen over de ruggen van de mensen met de goedkeuring van hun eigen gekozen regering. Klinkt zelfs nog vandaag bekend!

 

Regelmatige FWC-lezers willen niet geloven, dat een kleine groep technocraten bij de centrale banken de rentetarieven beter kan bepalen dan miljoenen leners en geldschieters op de vrije markt, of dat echte rijkdom kan worden “vervangen” door nepgeld.

 

De cabal vergrootte hun controle via een proces van gemakkelijk geld/krap geldcycli. Door het lenen van geld gemakkelijk te maken, wordt de geldhoeveelheid in omloop verhoogd. Als de geldwisselaars ervan overtuigd waren dat genoeg sukkels in het aas hebben gebeten, werd de val gesloten.

 

Sinds de sluiting van de economie op 19 maart werd afgekondigd, is de monetaire basis van de Rothschild centrale banken over de hele wereld met ongeveer 20% toegenomen, waardoor de economie een puinhoop is geworden. Ze drukken geld in de Biljoenen, omdat belastinginkomsten uitblijven door het coronavirus quarantaine beleid, terwijl er niemand is om van te lenen, omdat niemand hen geld zal kunnen lenen. Om de simpele reden dat niemand zoveel geld heeft. En als ze het geld wel hadden, zouden ze niet gek genoeg zijn om het aan iemand te lenen met zo’n roekeloze uitgavenmentaliteit.

 

De enige mogelijke bron voor zoveel financiering is de Centrale Bank. En deze hebben op hun beurt maar één bron en dat is de ‘drukpers’. Binnen afzienbare tijd volgen we allemaal Venezuela met inflatiecijfers in de miljoenen van procenten.

 

Velen van ons boven de 40 jaar hebben op de een of andere manier te maken gehad met inflatie en kunnen zich nog herinneren toen de prijzen gemiddeld tot ongeveer 300% per jaar stegen. Dat soort inflatie doet in een economie ongeveer wat het nep-coronavirus doet met ons mensen. Bedrijven zijn gesloten. Ze kunnen geen plannen maken voor toekomstige investeringen. Ze laten arbeiders afvloeien. Mensen blijven thuis. Hun geld verliest zo snel waarde dat ze proberen er zo snel mogelijk vanaf te komen. Dit zorgt voor nog meer prijsverhogingen en verlaagt de productie nog verder.

 

Als overmaat van ramp, stellen doorgaans in deze situaties regeringen prijscontroles op, wat de weinige output die nog is overgebleven, ontmoedigt. Hoge belastingen en kapitaalrestricties verdrijven investeerders. Waarom oorlogen bedoeld zijn om mensen af ​​te leiden van het financiële wanbeheer, en hen achter de regering te scharen: dat leidt tot verspilling van de weinige rijkdom die nog over is. Nepgeld en centrale controle kunnen de economie vernietigen, maar kunnen wel beurskoersen en Corona-hype stimuleren.

 

De rentetarieven liggen op 0%, wat op dit moment aanvoelt als een gegeven van normaliteit. Er worden nog steeds nieuwe stimuleringspakketten opgesteld. En aangezien ongekende hoeveelheden in biljoenen “nepgeld-” als pleisters op de wonde de economie overspoelen in de vorm van door de centrale bank gedrukte valuta’s, dollars, yen en euro’s, kost het uiteindelijk geen geld om dezelfde hoeveelheid activa zoals goud en zilver te kopen. Zoals te lezen is in een artikel op Zero hedge:

 

De centrale banken van de wereld pompen ongekende bedragen in het financiële systeem. Het zal misschien niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar na verloop van tijd zal dit de waarde van onze papieren valuta’s verminderen … vooral in verhouding tot harde activa die centrale banken niet kunnen printen, zoals goud en zilver.

 

De inflatoire fase komt eraan!

Zowel obligaties als valuta’s vertellen ons dat de overgang van deflatie naar inflatie niet ver weg is. De obligatiemarkt lijkt haar hoogtepunt te hebben gepasseerd. De centrale banken zullen alles ondernemen om aandelen- en obligatiekoersen hoog te houden – althans nominaal. Ze kopen obligaties bij de bootlading om de prijzen hoog te houden. Maar net als bij aandelen in de jaren ’70, zal de bodem eronder bezwijken. De dollar – waarin de meeste obligaties zijn genoteerd – zakt in, ten opzichte van bijna al het andere met name goud en zilver.

 

In tijden van crisis en een korte ‘verwarrende periode’ daarna schieten de goudprijzen omhoog. Onlangs gebeurde dit in maart. Goud werd lager gemanipuleerd tot een minimum van $ 1.500 per ounce. Maar toch is de spotprijs van goud weer terug naar $ 1.700 per ounce. En insiders in de markt zijn ervan overtuigd dat de goudprijs in de zeer nabije toekomst nieuwe hoogtepunten zal bereiken zelfs tot boven de $ 3.000/ounce.

 

De juiste conclusie is; dat het bezit van tenminste wat goud of edelmetalen iets is waar iedereen met spaargeld deel vanuit moet maken. Goud en zilver zijn nog nooit zo cool geweest als nu.

 

Biljoenen stimulering is grootste vermogensdiefstal

Ondertussen dragen overheden miljarden aan rijkdom over van het volk naar hun vrienden, en trawanten. Wees gerust; Geen Corony wordt overgeslagen. Een rapport van Bloomberg vertelt dat weinig van het bailout geld daadwerkelijk naar de bedrijven gaat die het het hardste nodig hebben:

 

Amerikaanse leningen kwamen niet terecht bij bedrijven die het meeste risico lopen, blijkt uit een studie:

In plaats daarvan gaat het naar de industrie met de beste advocaten en lobbyisten. En als dat op is, is er nog veel meer vanwaar het vandaan komt.

 

De schalieolie-industrie was bijvoorbeeld altijd al een verliezer, grotendeels overeind gehouden door kunstmatig lage rentetarieven van de centrale bank. Nu belooft president Donald Trump het geld van het publiek ze zal redden:

 

De stimulusrekening bedraagt ​​$ 2.200.000.000.000,00, dat verdeeld over de bevolking van 330 miljoen is ongeveer. US $ 6.000 per persoon. Maar in plaats daarvan krijgt elke volwassene met een bepaald inkomen $ 1.200. Dus het grote geld gaat waar het altijd naartoe gaat t.w. de Elite. De Fed financiert het DC-Swamp Filler-programma. Als het rechtstreeks biljoenen dollars pompt in het financiële systeem, bedoeld om de aandelen- en obligatieprijzen te verhogen. Het Cronyisme werkt dus nog steeds.

 

Er zijn allerlei verborgen geintjes, wat betekende dat het fonds geen geld meer heeft voordat de legitieme kleine bedrijven zelfs hun aanvragen konden voltooien. Grote banken verdienden bijvoorbeeld tien miljard dollar van de vergoedingen voor het verwerken van de leningen, en hier is een lijst van grote bedrijven die van dit systeem hebben geprofiteerd en miljoenen in hun zakken hebben gestoken.

 

Veel van de kleine bedrijven die het geld nodig hebben om te overleven, hebben het nog niet gekregen en zullen het misschien nooit krijgen, maar grote banken en grote bedrijven zitten aardig in het zadel dankzij de hulp van hun trawanten in het Parlement. Het behoeft geen verbeeldingskracht om te zeggen dat hoe langer een klein bedrijf gesloten blijft, de uitgaven, zonder inkomsten, o.a. voor hun huur en voorraad, de kans verkleint dat ze met succes (of helemaal niet) zullen heropenen. En als ze niet kunnen heropenen? Zitten al de mensen die ze in dienst hadden, zonder werk.

 

Het moet duidelijk zijn; er is dringend behoefte is aan het nieuwe monetaire QFS-systeem onder GESARA met de GCR/RV. Om de volkseconomie wereldwijd opnieuw op te starten. Laten we hopen dat dit snel geschiedt.

 

Edelmetalen Update

Met deze onbegrijpelijke tsunami van staatsschuld en papiergeld dat het systeem overspoelt, zijn reële activa historisch gezien een geweldige gok. Zoals eerder uitgelegd: echte activa zijn dingen die niet door politici en centrale banken gedurende langere tijd kunnen worden gemanipuleerd – activa zoals productieve grond, goed beheerde bedrijven en natuurlijk edelmetalen. Deze doen het meestal erg goed wanneer centrale banken veel geld drukken.

Zo was landbouwgrond tijdens de stagflatie van de jaren zeventig een van de best presterende activa. Uit financiële gegevens van de afgelopen decennia blijkt dat wanneer veel geld wordt gedrukt, de prijs van goud de neiging heeft te stijgen. In feite is de prijs van goud relatief goedkoop in vergelijking met de huidige geldhoeveelheid. Terwijl de prijs van zilver belachelijk goedkoop is in vergelijking met goud. Nogmaals, zilver is in 5000 jaar nooit zo goedkoper geweest als nu. Dit is de reden waarom iedereen met spaargeld, fysiek zilver moet bezitten, aangezien de prijs van dit metaal zeer waarschijnlijk exponentieel zal stijgen.

Blijf dit volgen, er komt meer