DS-criminelen ondernemen alles om te beletten dat de mensheid ontwaakt

De DS-agenda trekt macht, status en rijkdom van het volk naar zichzelf

De Deep State-structuur

Helaas, nog steeds zijn te veel mensen niet wakker

Woede, chantage, haat, agressie en angst zijn Deep State-zaden

Nep Corona pandemie leidt tot positief resultaat

 

Controle schept corruptie

Hebzucht, armoede, ongelijkheid, vernietiging van het milieu, chantage, oorlog, hoe krijgt de Deep State dit voor elkaar? Hoe kunnen slechts enkelen in een grote samenleving belangrijke beslissingen nemen, en comfortabel op hun stapel rijkdom zitten, terwijl de rest van de bevolking als afval ten ondergaat? Hoe kan een kleine groep van deze individuen de richting bepalen waarin een grote samenleving zich beweegt? Denk daarover eens goed na. Ze kunnen dit voor elkaar krijgen, omdat wij mensen slapen!

 

Hoewel de Deep State (DS) een eeuwenoud geplande entiteit is, kan deze oorspronkelijk andere namen hebben gehad. Insiders zijn van mening dat de oorsprong voortkomt uit het ‘militair-industrieel complex’ (MIC), terwijl anderen zeggen dat het tot stand kwam met de inwerkingtreding van de Federal Reserve Act in 1913. Volgens FWC-onderzoek is deze groep reeds eeuwen geleden in Duitsland ontstaan en afkomstig uit de Luciferian-Illuminati, toen al een gevestigde cluster van geheime satanische genootschappen.

 

Eerdergenoemd, de schaduw- of geheime regering wiens uiteindelijke doel de implementatie van de Nieuwe Wereldorde is, heeft de touwtjes in handen van de meeste staatshoofden en overheden op de wereld.

 

De term Deep State is onlangs een begrip geworden, naast eerder gebruikte andere termen zoals; verborgen regering, cabal, Rothschild Khazarian Maffia, The Powers That Be, de Luciferians, Illuminati, Elite; die allemaal verwijzen naar dezelfde groep verborgen Luciferiaanse satanisten die de mensen haten en beroven. – De Deep State is een ongekozen insider-regering binnen bijna elke overheid. Ze zijn niet geïnteresseerd in politiek, alleen in geld en macht, en zullen onze omgeving en bevolking blijven vernietigen, totdat ze het niet meer kunnen.

 

Een complex web van draaideuren tussen de overheid, het militair-industrieel-complex (MIC), de financiële sector die gecontroleerd wordt door de Rothschild-clan, Wall Street en Silicon Valley consolideert de belangen van defensie-aannemers, bankiers, militaire operaties, zowel buitenlands als binnenlands surveillance-intelligentie, en vooral de media om het publiek te domineren door verspreiding van illusoire informatie. Een andere tak van de DS; is de Rockefeller-groep die wetenschap, onderwijs en gezondheidszorg hebben veranderd in de medische maffia. Gewoon om enkele excessen te vermelden.

 

De Diepe Staat verbergt zich in het volle zicht en gaat veel verder dan het militair-industriële complex. Alhoewel veel burgers op z’n minst passief op de hoogte zijn van de ‘surveillancestaat’ en de samenzwering tussen de regering en de bedrijfshoofden van Big Financial Instellingen, zijn er maar weinig mensen die weten hoeveel inlichtingenfuncties van de overheid zijn uitbesteed aan geprivatiseerde groepen die niet onder toezicht of verantwoording van het publiek vallen.

 

Wat overblijft, is een volledig gecontroleerd en gedomineerde overheid, betaald door het volk, geleid door de dictatuur en intimidatie van een kleine groep dominante satanische tirannen.

 

Deze quasi-geheime DS trekt aan de touwtjes in bijna elke regering over de hele wereld, en wordt vaak gestuurd door de invloed van corporatistische ideologieën, die gedijt op deregulering, outsourcing, de-industrialisatie en financializering, dat eeuwigdurende oorlogen in het buitenland en economisch imperialisme oplevert, met als doel alle belangen van de oligarchie te consolideren.

 

De belangrijkste bron van macht van de Deep State is hun controle over het proces van het creëren en uitgeven van het geld, d.w.z. door hun bezit van bijna alle centrale banken op de wereld en multinationals. Ze gebruiken dit conglomeraat van macht om mensen op topniveau om te kopen, te chanteren en te vermoorden teneinde hun controle af te dwingen. Ze hebben volledige controle over de media en benutten elk propagandamiddel tot hun beschikking om de samenleving te dicteren en de markten te manipuleren.

 

DS-criminelen ondernemen alles om te beletten dat de mensheid ontwaakt

De Deep State is altijd en overal een regering binnen een regering gefinancierd door belastinggeld, maar is niet beperkt door de grondwet, evenmin worden haar plannen ontspoord door politieke verschuivingen. In deze wereld – waar de Diepe Staat straffeloos functioneert – maakt het niet uit wie president is, zolang de president en zijn team de oorlog tegen terreur voortzetten, die het onderling verbonden web dient van zakelijke belangenverstrengelingen met oneerlijke geopolitieke doelstellingen.

 

Sinds de verkiezing van Donald Trump speelt het presidentschap en de patriotten de rol de Deep State-cabal aan het publiek bekend te maken; t.w. de “duistere” criminele lieden die alles ondernemen om te voorkomen dat de mensheid ontwaakt.

 

Tegenwoordig is de DS voor het eerst wanhopig geworden, en trekt alles uit de kast om de verandering in een betere wereld voor ons tegen te gaan. Hun haat jegens de mensheid komt voort uit hun angst voor de mensheid, omdat ze de ware capaciteiten van de mensheid kennen.

 

President Trump vervult de gevaarlijkste en moeilijkste taak ooit om een ​​corrupte regering te zuiveren door het moeras van de diepe staat leeg te zuigen. Terwijl hij wordt omringd door, en te maken heeft met vijandige bendes op elk niveau in de regering in binnen- en buitenland. Hij heeft te maken met criminele financiële, politieke, professionele en militaire bendes. Al deze bendes zijn het resultaat van de wereldwijde corruptie bij overheden, het criminele monetaire systeem, corrupte financiële instellingen en immoreel zakelijke belangen, gemotiveerd en geleid door geheime genootschappen, zoals de jezuïeten, vrijmetselaars, Skull and Bones, om er maar een paar te noemen.

 

De machtig duistere krachten binnen de Deep State zijn met name georganiseerd tegen president Trump, de patriotten en de bevolking. Omdat ze het Beveiligingsconglomeraat controleren, de reguliere media om denkwijze van de meeste mensen te controleren. Ze hersenspoelen de bevolking bij elke gang van zaken. Zelfs in de eigen administratie van Donald Trump zit een nest oorlogsstokers en oproerkraaiers dat als geheel een volwaardig oorlogskabinet vormt. Deze machten zijn altijd betrokken bij hun zelf gecreëerde veldslagen, oorlogen, belastingen en tarieven. Ze werken op de ouderwetse mind control-programmering. Hun valuta- en handelsoorlog is net zo nep als de oorlog tegen drugs, de oorlog tegen misdaad of de oorlog tegen terreur. Niets ervan is het vechten waard. En geen enkele is te winnen. Ze zijn allemaal ontworpen om de elites te spekken op kosten van de burgers.

 

De hele regering wordt gecorrumpeerd en ondermijnd door bankiers. Zelfs de bevolking wordt misleid, beïnvloed en geplunderd door bankiers. Wereldvaluta’s worden door bankiers gemanipuleerd voor politiek en economisch voordeel, die bijgevolg worden goedgekeurd door de corrupte regering en ondersteund en gehandhaafd worden door corrupte militaire- en wetshandhavers.

 

Naast valuta’s worden op dezelfde manier andere grondstoffenvoorraden gemanipuleerd zoals edelmetalen en olie met dezelfde resultaten en om dezelfde redenen. De elite bankiers en hun politieke en militaire parasieten worden rijk en iedereen moet de rekening betalen. De basis van al dit kwaad is hun liefde voor geld en macht.

 

Sinds de opkomst van het Rothschild-bankenimperium, eind 18e eeuw, wordt de wereld gegijzeld door dit conglomeraat. Opgericht in Frankfurt Am Main, Duitsland door Mayer Amschel Bauer, die later zijn achternaam in Rothschild veranderde. Met zijn vijf zonen bouwden ze hun wereldwijd imperium van op schuldgeld gebaseerd centraal banksysteem. Dat is uitgegroeid tot het grootste misdaadsyndicaat ter wereld. Moorddadiger en wreder dan welke maffiaorganisatie dan ook. Nu breken President Trump en de patriotten hun monopolie over hun wereldwijd bankwezen, teneinde alle mensen te bevrijden van schuldgeldslavernij.

 

Waardoor de centrale bank economie en het schuldgeldsysteem onbruikbaar zijn gemaakt. De nieuwe volkseconomie breidt zich intussen uit en zal volledig operationeel worden onder de GESARA-wet, die juridisch en financieel gereed is om te beginnen met kwijtschelding van alle schulden. Het plan is dat dit in de komende zes maanden, tot uiterlijk december, volledig functioneel zal zijn.

 

De DS-agenda trekt macht, status en rijkdom van het volk naar zichzelf

Mensen zijn gehersenspoeld, misleid en beïnvloed door deze clowns en krijgen een vast dieet van desinformatie en valse geschiedkunde, zoals o.a. onderwijspropaganda op openbare scholen, hogescholen en universiteiten, in een hoeveelheid waardoor een groot deel van de bevolking leeft in een illusoire wereld die letterlijk niet bestaat, behalve in hun hoofd.

 

De Deep State controleert de overheid het parlement, de meeste rechtbanken, de meeste universiteiten, het Military Industrial Complex (MIC) – het Ministerie van Defensie, de bureaucratie, de meeste multinationals, de aandelen- en obligatiemarkten, de kostenbegrotingen en de pers.

 

The Deep State is echter geen homogeen of centraal geleide organisatie. Het is geen samenzwering van fantomen, die in het geheim bijeenkomen en de overnamestrategie van het land beramen. In plaats daarvan bevat het honderdduizenden lieden die het land reeds besturen – bekend als de DS-marionetten. Het is een losse en onuitgesproken alliantie van trawanten, politici, bureaucraten, consultants, experts, economen, lobbyisten, de media, professoren, het hele medisch zorgcomplex en de MIC.

 

Er zijn zoveel kamers in dit huis, de muren staan bol en de verbindingen springen los. De mensen die erin wonen, hebben verschillend tegengestelde belangen. Maar ze hebben één doorslaggevend gemeenschappelijke agenda; nl. macht, status en rijkdom van het volk naar zichzelf overhevelen.

 

Dat is wat hen anders maakt dan wij: zij kunnen alleen rijker worden door ons armer te maken. Dat, en alleen dat, is de reden waarom overheidsuitgaven, schulden en nepgeld maar in één richting gaan en dat is omhoog.

 

De Deep State-structuur

Er zijn drie pijlers die de Deep State ondersteunen. Een ervan bestuurt het wapenarsenaal. Een ander zoekt de controle over kiezers. De derde controleert het geld.

 

De machtigste en gevaarlijkste van de drie pijlers is die waarvoor voormalig president Dwight Eisenhower ons in zijn laatste toespraak voor zijn aftreden voor waarschuwde: het militair-industriële complex – MIC. Nadat Eisenhower in 1961 zijn ambt verliet is de MIC veel complexer en veel machtiger geworden.

 

De tweede pijler is de politiek correct (PC)-beweging, meestal de cultureel liberale elite die de universiteiten, de media, de gezondheidszorg, het onderwijs en het welzijnscomplex domineert.

 

Alle financiële instellingen die Wall Street belichaamt, vormen de derde pijler. Ze zijn niet geïnteresseerd in politiek. Alleen geïnteresseerd in geld. Maar weten dat het geld van vandaag nepgeld is afkomstig is via de politiek, en doet samen met de rest van de Deep State, hun best om het geld in hun richting te laten stromen.

 

De westerse wereld zal niet het eerste deel van de wereld zijn dat wordt ondermijnd door een combinatie van Diepe Staat op hol geslagen uitgaven en een te machtig leger. De formule is klassiek. Van het oude Rome tot het moderne Venezuela, de weg naar de ondergang is duidelijk gemarkeerd, goed verlicht en goed betreden.

 

Elke dollar/euro uitgegeven of opgedragen door overheden gaat door The Swamp. Hun agenten, aannemers, experts en elite-parasieten die allemaal hun deel ervan nemen. Dat geld maakt hen rijker, machtiger en stelt ze in staat beleidsbeslissingen te beïnvloeden.

 

De Deep State heeft alles gekregen wat het wilde. Dus waarom zijn ze overdreven behulpzaam pro-president Donald Trump? Denk erover na; het echte doel is hem omver te werpen in een staatsgreep om hun weg vrij te maken, opdat de weinigen de velen kunnen uitbuiten. Het kredietgeldsysteem is een slimme manier om dit te doen. De bureaucratie zal doorgaan met het uitvaardigen van wetten, statuten, codes en voorschriften die de DS-bevoegdheden versterken, ze verkiezen systemen van de politiestaat en bondgenoten in het bedrijfsleven, dat van ons kleine criminelen maakt.

 

The Mainstream Media is het laatste bastion van het “Deep State”-kartel voor georganiseerde misdaad en is de grootste vijand van het volk. In de afgelopen jaren heeft de MSM de meeste, zo niet alle instellingen geïnfiltreerd en gekaapt. Maar hun dagen zijn nu geteld en de daaruit voortvloeiende val zal zeer beschamend en verbazingwekkend zijn voor al die schapen die niet op de hoogte zijn van wat zich ontvouwt. Uiteindelijk zullen mensen ontdekken dat de waarheid nog vreemder is dan fictie.

 

Helaas, nog steeds zijn te veel mensen niet wakker

Het is beschamend te zien hoeveel niet ontwaakte mensen zichzelf identificeren door het dragen van een ineffectief virus gezichtsmasker, en zich heen en weer laten slingeren, zonder een clou te hebben van wat er echt aan de hand is. Ze willen niet begrijpen dat de viruspandemie een door de overheid ontworpen infectie is, om een gezond volk voor te bereiden op isolatie in de nieuwe-wereldgevangenis.

 

Deze pandemie is de meest verstorend sociale en financiële gebeurtenis sinds de Tweede Wereldoorlog, met even langdurig gevolgen. Velen zullen ongetwijfeld hun uitgaven in de komende jaren beperken om hun spaargeldreserve weer op te bouwen, nog meer omdat de pandemie hen heeft getroffen in een periode met hoge schulden en te kort aan financiële reserves. Help alstublieft iedereen tot bezinning te brengen om uit de valse virus illusie te ontwaken.

 

Na, nu twee maandenlang van deze onzin, krijgen velen onder ons er genoeg van en eisen dat de quarantaine wordt beëindigd. Als reactie op de publieke verontwaardiging zijn verscheidene regeringen begonnen hun economie opnieuw op te starten en de beperkingen op te heffen. Wat betekent, na twee maanden verspilling aan een mislukte strategie, veel landen klaar zijn om in de voetsporen van Zweden te treden en te volgen.

 

Voor nu is de uitschakeling van de economie vergelijkbaar met het afzetten van de motoren op een trans-Atlantische vlucht. Het vliegtuig kan lange tijd in de lucht blijven. Alles is opeens stil. Passagiers weten niet wat ze moeten denken en verwachten van de piloot dat hij op elk moment de brandstof kraan weer openzet en hoogte wint, omdat het vliegtuig nog steeds zweeft. Maar ze worden wel nerveuzer. Wat gebeurt er als ze proberen te landen? – Binnenkort zullen ze dat ontdekken!

 

Deze waarheid moet bekend worden; de ontwaakten onder ons zijn verantwoordelijk deze boodschap met passie te delen met iedereen die ze kennen. Het uur is laat en de tijdspanne waarin we leven is godgeklaagd, waarom het belangrijk is snel en ​​optimaal het bewustzijn onder de bevolking te bevorderen. Er is geen tijd meer te verliezen.

 

Woede, chantage, haat, agressie en angst zijn Deep State-zaden

Kunnen wij het volk, de verdeel- en heerstactiek van de DS overwinnen die wordt gebruikt om afwijkende meningen te onderdrukken? Dat hangt ervan af hoeveel van ons wakker willen worden om zich aan te sluiten in het belang van onze toekomst van volledige vrijheid en welvaart. Het resultaat ligt in onze handen, terwijl ook hulp van de Alliantie onderweg is. We moeten positief en gemotiveerd zijn en blijven om de Deep State Maffia voor eens en altijd te verslaan! Denk erover na; Onze Schepper heeft de planeet Aarde en ons mensen geschapen, niet om vernietigd te worden door een kleine groep Luciferiaanse satanische maffiosi, die Diepe Staat wordt genoemd!

 

De hoeveelheid Angst die wordt verspreid in onze samenleving lijkt op recordhoogte te staan! De mensheid evolueert snel en veel mensen worden wakker, we zijn aangeland in de meest opwindende tijd in onze evolutie!

 

Word wakker en kijk om je heen en zie wat er werkelijk gebeurt. Elk van ons wordt voor eens en voor altijd bevrijd uit de schuldslavernij. De hele pandemie is een Hoax, waar idioten die een masker dragen alles geloven, totdat ze echt wakker zijn geworden!

 

Mensen moeten tot bezinning komen, de pandemie is nep, verzonnen en vals omdat de ziekenhuizen leeg zijn; de regering is je grootste vijand; de MSM verspreidt flagrante leugens; de paus is een handlanger van de duivel. Mensen die dit niet zien, zijn gehersenspoelde schapen. De quarantaine en het houden van sociale afstand is een opgelegde krijgswet, die door de Witte Hats wordt benut als dekmantel om de satanisten die onze samenleving hebben gekaapt, te arresteren en te doden.

 

Fake Corona-pandemie leidt tot positief resultaat

Deze nep-Corona-pandemie heeft zich over de hele wereld verspreid en toont ons de nieuwe realiteit. Hoewel deze trends al jaren aan de gang waren, is de toegenomen afhankelijkheid en het vermogen om thuis te werken met moderne technologie nodig en nuttig gebleken, een ontwikkeling die nog versneld zal worden. Tenminste zo snel als je internetverbinding het mogelijk maakt. Wees je ervan bewust dat onze samenleving snel verandert en jij maakt deel uit van de verandering. Wees voorbereid dat onze samenleving nooit meer terugkeert naar het ‘normaal’ van een paar maanden geleden. Alles is veranderd en om in deze verandering te overleven, moet je inventief en innovatief zijn. Heroverweeg alles waarvan je ooit dacht dat het in steen was gebeiteld, en plan je nieuwe weg vooruit.

 

Ieder individu heeft de intuïtie de economische status te verbeteren. Velen, maar zeker niet allen, weten dat de zekerste manier om dit te doen, is meer produceren dan consumeren en het verschil te sparen. Dat schept kapitaal, dat kan worden geïnvesteerd in, of uitgeleend aan productieve ondernemingen.

 

Een andere reden voor optimisme is de ontwikkeling van nieuwe technologieën – het vermogen om de materiële wereld beter te beheersen om aan consumentenwensen te voldoen. Wetenschappers en ingenieurs zullen ook technologieën ontwikkelen die zullen bijdragen aan het aanbod van kapitaal. Hoe complexere de technologie wordt; des te meer extern kapitaal is nodig. Er zijn en blijven altijd gemotiveerde individuen die willen meedoen aan dit proces.