De Werkelijkheid is een Bewustzijnsval

De Grote Piramide van Gizeh is veel ouder

Atlantis Tragedie stuurde de aardbewoners terug naar de oertijd

De negatieve Alien Agenda

Echte profeten probeerden het negativisme om te zetten in positieve energieën

Anti-levensvreugde van Luciferianism en Satanisme

 

Wie we zijn en waar we vandaan komen

De verschillende episoden over de menselijke geschiedenis op aarde zijn ontstaan ​​door de opeenvolging van buitenaardse en extra-buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenen op planeet Aarde. In historische archieven liggen veel antwoorden op vragen die vaak worden gesteld ‘wie we zijn’, ‘waar we vandaan komen’ en ‘hoe we zijn geëvolueerd’ om de wezens te worden die we vandaag zijn.

 

Miljoenen jaren geleden werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Siriusraad om te dienen als een Gardiaan-ras dat moest helpen het voortplantings- en evolutieproces op planeet Aarde op de laagste densiteit te houden, dat tegenwoordig het eerste Harmonisch Universum op de driedimensionale tijdlijn wordt genoemd.

 

De oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd, dan algemeen bekend is – en nog steeds minder bekend is als de episoden van de menselijke geschiedenis. De heldendaden beginnen buiten de grenzen van deze planeet en vinden hun oorsprong in sterrenrijken, galactische federaties, en buitenaardse beschavingen van Atlantis, Lemuria, Mu en anderen die nu pas ontdekt worden.

 

Er is veel meer bekend over het begin van onze meer ‘recente’ beschaving die ongeveer 6000 jaar geleden begon met de Soemeriërs in het land Sumer, nu bekend als Syrië en Irak. Het is verbazingwekkend dat er over deze episode in de geschiedenis tegenwoordig zoveel informatie beschikbaar is. De grote historicus Zacharia Sitchin sprak zijn bewondering uit voor de talloze mensen, die nooit zijn geloofd voor de oude kennis die ze hebben vastgelegd;

 

“Als we bedenken dat deze oude teksten tot ons komen gedurende een periode die millennia beslaat, moeten we bewondering hebben voor de schrijvers uit de oudheid die de vroegste teksten hebben geregistreerd, gekopieerd en vertaald, waarschijnlijk vaak zonder te weten wat bepaalde termen en uitdrukkingen oorspronkelijk betekenden, terwijl ze altijd koppig vasthielden aan analoge tradities teneinde een ​​nauwkeurige weergave te waarborgen.

 

Het bewijst ook de inhoudelijke compactheid van hun berichtgeving, die uitlegt: “Dat de eerste nederzettingen op aarde werden opgericht door astronauten van een andere planeet, zoals dramatisch is weergegeven door de Soemeriërs.” Consequent wordt in talloze teksten verwezen naar het uitgangspunt, dat altijd als volgt luidt: 432.000 jaar geleden, vóór de Grote Zondvloed,” d.w.z. de zondvloed, “kwamen de achtenswaardige met raketschepen van hun eigen planeet naar de aarde.”

 

Hoewel het misschien wat arrogant en overdreven mag klinken, zullen veel mensen overtuigd raken, zodra ze deze versie van onze geschiedenis hebben gelezen, die in de niet al te verre toekomst populair en wijdverbreid zal worden, en uiteindelijk zal worden bestudeerd en onderwezen op scholen, universiteiten en wetenschapsinstellingen. De doorbraken in astronomie, antropologie, archeologie en egyptologie ondersteunen deze stelling van Sitchin en anderen, die voornamelijk zijn gebaseerd op vertalingen van Soemerische geschriften.

 

De Werkelijkheid is een Bewustzijnsval

Veel mensen leven nog steeds in de derde ‘Dimensionale Werkelijkheid’ van vandaag, welke niet echt is. Feitelijk betekent de realiteit van vandaag een bewustzijnsval. Wie en wat we werkelijk zijn, is voor ons verborgen. Onze spirituele aard is onze enige ware vorm. En dat is vooral de kracht van geheime genootschappen om ons te laten vergeten, en ons gevangen te houden. Als mensen het verleden niet kunnen zien, zit je vast en zie je alleen de illusie die niet echt is. Die geen invloed heeft op de realiteit of waarheid, het is een gemanipuleerde leugeninspiratie, een onware bedrieglijke illusie. Eerst als je bewust wordt van dit feit, is je Grote Ontwaking begonnen.

 

Strategic Alliance onder de populaire naam Galactische Federatie, legde contact met geselecteerde leden van de cabal, regering en Illuminati bloedlijnen, en begon de infiltratie in geheime genootschappen, bekend als; de Vrijmetselaars, Tempeliers en andere spirituele gemeenschappen. De propaganda van de Galactische Federatie luidt als een pro-menselijke ET-groep en heeft als opdracht de spirituele ontwaking van de mensen te laten ontsporen en hen te kanaliseren in de new Age-beweging van op Mind Control gebaseerde geloofssystemen die hen geschikt maken voor onderdrukking.

 

Deze new Age-beweging omvat het aanpassen van een verscheidenheid aan veronderstelde Geascendeerde Meesters, en wordt voornamelijk gedomineerd door Luciferiaanse groepen die geassocieerd zijn met de Galactische Federatie.

 

Deze groepen waren verantwoordelijk voor het sturen van scalaire wapens naar het planetaire veld de 11th Stargate van Stonehenge in overleg met de Nibirians om de collectieve herinneringen van het menselijk ras uit te wissen. Teneinde elk spoor van onze gemeenschappelijk opgetekende geschiedenissen te verwijderen over Atlantis en het Luciferiaanse Verbond dat de tragische gebeurtenissen veroorzaakten, die hebben geleid tot de Atlantis-catastrofe.

 

De Grote Piramide van Gizeh is veel ouder

Bijvoorbeeld; De Grote Piramide van Gizeh werd gebouwd als baken voor extraterrestriale navigatie, teneinde een ​​harmonische resonantiekamer te zijn binnen het Interdimensionale portaalsysteem, waardoor ruimtevaartuigen die een bezoek brachten in de tijd en door de tijd konden reizen, en gemakkelijk en snel de aarde konden bereiken, vooral als interventie noodzakelijk was.

 

In de periode waarin de Grote Piramide werd gebouwd, niet 4.000 jaar geleden zoals altijd wordt vermeld, maar in de pre-Atlantische tijd. Door een menselijke beschaving die veel verder gevorderd was dan we nu zijn. De Galactische Federatie kreeg de taak om het Stargate-portaal met daarin de accessie kamer te beschermen en in te grijpen in geval van een aanval door vijandige indringers zoals tijdens de Anunnaki-confrontatie.

De Grote Piramide was ook een mysterieschool voor het Blue Flame Melchizedek spirituele accessieprogramma om de

Sommige actiegroepen van de Anunnaki, onder andere de Melchizedek, werden patriarchaal omdat ze de leringen van de Wet van Eenheid hadden genegeerd. Ze werden nog vijandiger toen hun de toegang tot de accessiekamers werd verboden en ze de Grote Piramide niet meer mochten betreden.

 

De Atlantis Tragedie plaatste de aardbewoners terug in de oertijd

Als gevolg hiervan vormden deze Anunnaki een grote gevechtsgroep tegen Atlantis om hun doel te bereiken. Door het beschermende krachtveld te laten exploderen d.m.v. detonaties om de controle over de Gizeh-Sterrenpoort te kunnen overnemen. Ze riepen de steun in van sympathisanten die ook deel uitmaakten van de Galactische Federatie, waarvan velen van hen oorspronkelijk uit Anunnaki-lijnen voortkwamen en ook hadden ervaren dat ze ten onrechte waren gediscrimineerd.

 

Als gevolg hiervan vond een infiltratie plaats vanuit Sirius A, wat betekent dat de Jehova Anunnaki de controle over de Galactische Federatie en het Ashtar-commando overnam. Nog andere groepen buitenaardse wezens, sloten zich aan bij dit Luciferiaans Verbond en bedachten de laatste stadia van de Atlantis-tragedie met het doel de historische gegevens en technologische kennis op aarde volledig uit te roeien, waardoor de aardbewoners terugvielen in de donkere tijden van de prehistorie.

 

De Satanische Vrijmetselarij en alle andere vormen van heidendom zijn van origine allemaal anti-menselijk en gebaseerd op energie- en bewustzijnsmanipulatie, door middel van mind control, leugens en bedrog, doorgaans gecontroleerd door op rituelen gebaseerde ideologieën.

 

Paganisme of heidendom is een term die in de vierde eeuw voor het eerst door vroege christenen werd gebruikt voor mensen in het Romeinse rijk die polytheïsme (dualisme) beoefenden. Dit was ofwel omdat ze overwegend landelijk en provinciaal waren opgegroeid vergeleken met de christelijke bevolking, of omdat ze niet behoorden tot de christelijke milities.

 

De negatieve Alien Agenda

Rituelen creëren energievelden, trillingsfrequenties, (5G) die het bewustzijn van de deelnemers verbinden met de Negatieve Alien Agenda (NAA) van de Archons Reptielen, en Kingdoms, genaamd de 4e Dimensionale Parasieten, die allemaal tot dezelfde groep behoren. De op Saturnus – Satan – gegronde Archons zenden Artificiële Intelligentie (AI) uit die Satanistische geloofssystemen bevatten om de negatieve vervormingen op planeet Aarde te verspreiden.

 

Dit dimensionale veld, ook bij velen bekend als het lager astrale, resoneert een frequentie van emoties met lage trilling, zoals angst, schuld, schaamte, haat enzovoort. Wanneer een ritueel zich op deze emoties focust, zoals in het Satanisme, wordt er een krachtige verbinding gemaakt met de lagere vierde dimensie. Deze verbinden enkele van de ‘demonen‘ waarvoor deze rituelen zijn ontworpen om samen te komen voor de invasie die 6000 jaar geleden plaatsvond. Als een systeem eenmaal is geïnfiltreerd met negatieve basisverlangens zoals beschreven in het ‘Archontic Bedrog Gedrag’ voor het egoïstisch ego, is het systeem niet duurzaam meer. Omdat het alleen energie van de ene groep verzamelt dat van een andere groep is gestolen, om ​​tijdelijk resultaat te bereiken.

 

Bijvoorbeeld; zoals in een Ponzi- of piramidespel, door een geselecteerd aantal mensen de energie te laten manipuleren en een energetisch voordeel te behalen ten opzichte van anderen. Dit staat bekend als ‘consumptieve modellering’.

 

Sinds de oprichting van de Tempeliers van Lucifer om de oorspronkelijke Christus Essenes Tempeliers en Maji Grail-lijnen op aarde heimelijk te vervangen, verkondigden ze hun genetisch elitisme en goddelijk recht om te regeren. En zodoende, doodden ze systematisch alle bevolkingsgroepen die zich niet aan hun agenda’s hielden. – Klinkt bekend!

 

Een belangrijke tijdlijn-gebeurtenis begon met de Keltische invasies 9.500 jaar geleden, toen de NAA en hun Luciferian Tempeliers voor het eerst probeerden een superras van genetische elites te creëren t.b.v. de heerschappij over planeet Aarde.

 

Dit kwalificeerde de gekaapte Egyptische Serres en Ruby Sun DNA voor hun gepropageerde bloedlijnen, die uiteindelijk evolueerden in de Vrijmetselarij, Tempeliers, Rozekruisers, Jezuïeten en andere geheime genootschappen, die gelijkwaardige kennis en gedragslijnen hadden o.a. over hermetisch esoterische kennis zoals de Thothian Luciferian bezaten. Dientengevolge werden de geheime genootschappen die aan de macht waren, van de oorsprong af gevormd door de Tempeliers van de Luciferiaanse Tempeliers en waren ze uiteindelijk geconcipieerd om de oude heilige kennis van de ware oorsprong van de mensheid te verbergen voor het gewone volk. Om ze geleidelijk naar het denkbeeld te voeren, van onwetendheid, valse illusie en georganiseerde religie, zoals de kerk van Rome en de Islam.

 

Echte profeten probeerden het negativisme om te zetten in positieve energieën

De ware profeten van deze wereld, zoals Jezus, Boeddha, et al ontdekten de waarheid en braken door de illusie heen, die bekend staat als de bewustzijnsval. De eenvoudige boodschap die ze probeerden over te brengen, die gelijk zwaar werd vervormd en aangevuld met kletspraat en onzin; was simpelweg de verklaring hoe alle 13 chakra-energiepunten konden worden ontgrendeld door regelmatig positief, gezonde levenspatronen, schone gedachten en schoon voedsel toe te passen in combinatie met meditatie en gebed, dat uiteindelijk tot volledige zelfcontrole zal leiden.

 

Het ‘lichtlichaam’ zit ons etherisch organisme in zijn geperfectioneerde, superbewuste staat, dat interdimensionale communicatie en teleportatie naar andere dimensionale realiteiten en ruimtes in de tijd mogelijk maakt.

 

Bekend is, dat het grootste deel van de mensheid niet in staat is geweest een hogere hartslag te stimuleren en zich te verbinden met de 4e DNA-streng tijdens de adolescentie en in volwassenheid. Over het verloop van de tijd vervormden chemicaliën de patronen in het DNA en accumuleerden Miasmatic (giftige lucht) verbindingen die verband houden met de verspreiding van ziekten, evenals emotionele en fysieke onevenwichtigheidsproblemen. Die niet natuurlijk zijn. Als mensen hun hart niet kunnen stimuleren en geen toegang hebben tot de 4e DNA-streng, kunnen ze hun zelfidentiteit niet activeren. Daardoor weten ze niet waarom ze op aarde zijn geïncarneerd, wat hun hogere doel is, en kunnen ze geen verbinding maken met- of luisteren naar hun Hoger Zelf, omdat ze hun vermogens voor hoger zintuiglijke waarneming niet hebben gecultiveerd.

 

In wezen is dit gelijk aan het trauma van het afsnijden van onze Vleugels van ons Lichtlichaam, dat verbonden is met de Vloek van Jahweh, gevestigd op Saturnus en deel uitmaakt van de negatieve NAA-groep die zoals bekend de Archonfamilies zijn.

 

De echte Grote Ontwaking zal de volledige realisatie en bewustwording hiervan vormen. Door te ontdekken wie we werkelijk zijn. Alle oorlogen door de eeuwen heen zijn negatieve door NAA-geïnitieerde oorlogen; ontstaan ​​uit hebzucht, macht en jaloezie. Vooral, om rijkdom, macht en controle over anderen te vergroten o.a. gerealiseerd door middel van de voedselvoorziening. Denk hierover eens na; wij mensen hebben geen oorlogen nodig, we zouden allemaal in harmonie kunnen samenleven, zodra de negatieve krachten worden omgezet in positieve energieën.

 

Alle intermediaire optica van “Mind Control” en andere “Religieuze Control” -mechanismen moeten worden verwijderd; deze moeten worden afgebroken om de geest van Eén God “waar te kunnen nemen”. Dit “Alziend Oog” van God zal blijven als de Levende Aanwezigheid door middel van de nieuwe bedrading van onze hersenen.

 

Anti-levensblijheid van Luciferianism en Satanisme

De meeste mensen zijn chronisch gehersenspoeld om de energetische realiteit van alle natuurlijke organismen van collectief bewustzijn en spirituele potentie te negeren, te ontkennen en te vergeten. Het zijn de vele verschillende emotionele niveaus van het spiritueel bewustzijn dat bestaat ​​uit kwaliteit, gedachte en vibratie van energie. Elk van deze spirituele krachten herstellen en versterken in feite het bewustzijn.

 

De bedoeling van de duistere spirituele krachten op laag niveau is om de menselijke geest van de massa te bedriegen, te liegen en te manipuleren, om hen te laten geloven dat deze duistere krachten hen in feite ten goede komen. Dat een gedurfde leugen is, ingekapseld in Black Magic rituelen die opzettelijk het spirituele misbruik van een mens verbergt.

 

Magische demonen en duistere krachten in rituelen brengen grote spiritueel-energetische kosten met zich mee, die meestal met bloed of tragische dood moeten worden betaald. Het individu zal door een labyrint van opzettelijke pijn en marteling worden geleid als compensatie voor wat in de loop van de tijd is verwijderd uit de demonische of duistere macht.

 

De hiërarchie van duistere machten heeft veel unieke trillingen, dit kan de verzamelde kennis zijn in een bepaald onderwerp, en wanneer die kennis door een mens wordt begeerd of betoverd, kan dat de emotie van dergelijke duistere machten aantrekken. Kennis is macht; we moeten allemaal onze innerlijke mogelijkheden ontwikkelen om ons hoger doel te verwezenlijken, maar wanneer mensen de grens overschrijden naar verslaving, naar mentale macht streven en intellectuele kennis boven de kennis van hart en ziel, zal dit negatieve gevolgen hebben.

 

Om toegang te krijgen tot deze hogere kennis of macht, geven veel Luciferiaanse en Satanische cultusfamilies hun eigen kinderen en de kinderen van hun kinderen op, en misbruiken ze evenals gekochte kinderen. Ze verspillen en drinken hun bloed in rituelen om energie te krijgen, en materiële genoegens van donkere machten op materiaalniveau. Deze rituelen zijn echt en hebben ernstige gevolgen. Terwijl degenen die verslaafd zijn aan macht en hebzucht hun ziel hebben verkocht voor tijdelijke bevrediging, waardoor ze zichzelf in handen geven van buitenaardse bedriegers die als doel hebben de mensheid pijn en verdriet te bezorgen.

 

De spirituele misleiders zijn onder veel verschillende namen bekend; demonen, gevallen engelen, djinn, schaduwwezens, feitelijk zijn het donkere extra dimensionale negatieve NAA-wezens. Al deze entiteiten zijn geformeerd uit zwartekunst met ruwe energie, georganiseerd conform een gestructureerde wet. De structuurwet bestaat in dimensies van tijd en ruimte, en sommige van deze wetten zijn energiestructuren die gezamenlijk zijn gecreëerd tussen de anti-leven spirituele krachten en mensen op aarde die deze duistere krachten belichamen.

 

Samengevat wordt deze organisatiestructuur de ‘Black Tree of Life’ genoemd. The Black Tree of Life wordt geëxploiteerd met behulp van buitenaardse machines en kunstmatige intelligentie (AI) -technologie om tijdlijnen te manipuleren, en is ook wel bekend als de kunstmatige levensboom.

 

De anti-levensmachten van Luciferianism en Satanisme kozen ervoor zich alleen aan te sluiten bij principes van Materialisme en Negatief Ego, voornamelijk volgens een ideologie die Dienstdoet aan het Zelf, Moreel Nihilisme, Overleving van de Sterkste-Machtigste en Eugenie verheerlijkt. Om hun macht en invloed op anderen te vergroten, handelen ze naar hun grillen en verlangens om een ​​levensstijl op te bouwen die is gesteund op onmiddellijke zelfbevrediging, hedonisme en materiële genoegens.

 

Om hun enorme rijkdom, macht en voorrechten te verwerven, cultiveren ze een levensstijl die is geschapen op valsheid, bloedoffers van levende wezens en minachting voor de medemensen en planeet Aarde. Ze verkiezen te geloven in hun eigen superioriteit ten opzichte van degenen waarvan zij denken dat die zwak en dom zijn. Ze leven in de doodscultuur van parasitisme, plundering, verduistering en beroving van hardwerkende levende wezens, die de oorspronkelijke planetaire en levende ziel zijn van de voormalige aardbewoners.

 

Dit is de verborgen kennis van het verleden die geheimen bevat uit een zeer verre geschiedenis die de basis heeft gelegd voor de theologieën van geheime genootschappen, zoals is uitgelegd. Deze geheimen hebben de aandacht getrokken van alle hooggeplaatste leden in geheime genootschappen en geheime diensten. Deze geheimen vormen nu de schakel tussen moderne samenzweerderige samenlevingen en oude mysteries, waarom het belangrijk is ook volledig te worden geïnformeerd over de gruwelijke waarheid van nu.

 

Luciferiaanse satanische samenlevingen bestaan voornamelijk uit pedofielleden die kinderen opofferen en kannibaliseren. Deze rituelen worden uitgevoerd in ondergrondse geheime rituele kamers. Enkele bekende deelnemers zijn de Rothschilds, Rockefellers, Clintons, Bill Gates en vrouw, de familie Bush, Warren Buffet, Barack Obama en zijn mannelijke vrouw. Andere leden zijn Europese koninklijke families, Hollywood-sterren en politici zoals Pelosi, Merkel, Macron, Blair, Rajoy, Rutte, enz.

De Earth Alliance met de Patriotten werken met speciaal opgeleide taskforce eenheden om deze ondergrondse en geheime harteloze geheime genootschappen op te ruimen, door arrestaties en vernietiging van hun faciliteiten.

 

Voor velen van ons zal het een ongelooflijke blamage zijn te vernemen dat de katholieke kerk deel uitmaakt van deze wereldwijde Luciferiaans satanische cultus en ook betrokken is in de kinderhandel en andere misdaden tegen de mensheid.

Vorige week stierven 87 bisschoppen en 60 priesters op magische wijze door het coronavirus. Dit was niet het virus; ze kozen voor de zelfmoordpil om hun reputatie te redden door niet naar GITMO te worden gedeporteerd voor hun proces. Alsnog, zullen op een later tijdstip alle misdaden van de katholieke kerk tegen de mensheid voor het publiek worden vrijgegeven. Wees verzekerd; in de toekomst zijn er geen pausen meer die medeverantwoordelijk zijn voor misdaden, misleiding en leugens aan volgelingen.

 

Ondertussen is de verwijdering van de Deep State in volle gang. Alle financiële instellingen, overheidsbedrijven, hedgefondsen en private beleggings-instituten worden stimuleringsgelden geweigerd.

 

Helaas kunnen mensen, voordat alles ten goede keert, tijdelijk met ontberingen worden geconfronteerd, vooral omdat de meeste bedrijven nog steeds zijn gesloten. Velen ervan veroorzaken tijdelijke werkloosheid.

 

De lage olieprijs zal de schalieoliewinning, de Noordzee en andere dure olieproductiefaciliteiten stilleggen. Resulterend in de laatste doodsteek voor de petrodollar. Terwijl de meeste financiële, MIC – militaire complexe companies, farmaceutische en gezondheidszorgparasieten binnen de economie van de centrale bank moeten worden geprivatiseerd en tot de helft van de oorspronkelijke omvang worden teruggebracht, voordat ze de nieuwe volkseconomie kunnen betreden.

 

Wij, mensen, moeten opnieuw ontwaken en onszelf bewust worden. Hoewel velen misschien proberen hun leven uit het verleden voort te zetten. Zullen ze veel beter doen door zich voor te bereiden op komende uitdagingen. De centrale bank economie is teneinde en een geheel nieuwe volkseconomie komt onze samenleving binnen. Dankzij de briljante en slim ontworpen activiteiten van de machtige groep achter President Trump en zijn patriotten.

 

Nu je inmiddels wakker bent geworden; ben je hopelijk je ook bewust geworden dat De Deep State alleen kan winnen d.m.v. leugens en bedrog. Helaas is de meerderheid van de bevolking zich nog steeds niet bewust van hun eigen geestesgesteldheid, onwetendheid, onverschilligheid en apathie. Zonder de bijval van de meerderheid van hen, zullen we strijd tegen de global maffia niet kunnen winnen.

 

Dus vertel alstublieft al je contacten wakker te worden, te stoppen met het volgen van de reguliere media die mensen opzettelijk onwetend en bang maken om ze in slavernij te houden. Motiveer hen zich te informeren door andere FWC-artikelen op deze site te lezen die ook naar nieuwe informatiebronnen verwijzen. Het delen met iedereen van deze waardevolle informatie is de enige manier om meer mensen wakker te krijgen. Het openen van meer ogen is de doodsteek tegen de wereldwijde maffia. Het is nu of nooit!

 

Blijf dit volgen…

 

Assistentie verzocht voor documentaire iz. de Onthulling en Herontwaking

De inhoud van dit artikel en enkele voorgaande over het ontstaan en de ware geschiedenis van onze slavernij is zorgvuldig onderzocht. Ondanks het feit dat veel van de oorspronkelijke berichtgeving bewust is vernietigd, is de hier verstrekte informatie getrouw als mogelijk gereconstrueerd. Dit ware verslag zal voor velen een absolute openbaring zijn. Om wereldwijd meer mensen te ontwaken, is een documentaire hierover een uitmuntende stap in de richting van massa-ontwaking.

Videomakers geïnteresseerd in het verbeelden van deze waardevolle informatie in een korte documentaire, zijn uitgenodigd hun ideeën te delen door contact op te nemen.