De wereld wordt bestuurd door de Luciferiaans Faraonische Octogon Oligarchie

Protocollen van Zion zijn de blauwdruk voor de één wereldregering

Onze samenleving is opgebouwd uit verzinsels

Manipulatieve leugenachtige influentie

 

De wereld is een gekkenhuis

De Corona pandemie was en is niet dodelijk voor de mensheid, maar had een dodelijk effect op de economie: de internationale mobiliteit kwam tot stilstand, wat een verwoestende uitwerking had op industrieën als toerisme, reizen, hotel- en restaurantwezen, waardoor wereldwijde toeleveringsketens werden opgebroken. De mensen moeten massaal wakker worden, want de wereld is een krankzinnigengesticht geworden waar de meerderheid van de samenleving te slaperig is om de waanzin op te merken van wat er gebeurt met de pandemie tegen het Coronavirus. Net zoals krankzinnige dromen niet in vraag worden gesteld, stellen sommige mensen hun krankzinnig leven nooit in vraag. De implicaties van massaal slaapwandelen liggen voor de hand: met miljarden slapers zijn de machthebbers, die wakker zijn, in het voordeel, want slapende mensen zijn gemakkelijker te controleren.

 

De terroristische aanvallen van 11 september, 2001, was het begin voor de DS-machten om met grote snelheid de mensheid in te planten in de Nieuwe Wereld Orde. Daartoe werden de reeds onechte democratische rechten afgeschaft. Iedereen die de besluitvormingsprocedures van de EU heeft bestudeerd, zal ontdekken dat de EU verre van democratisch is, maar een wereldgevangenis in het ergste stadium.

 

De invloedrijkste vorm van dictatuur en controle is de vorm die de mensen niet kunnen zien en waarvan zij zich niet bewust zijn dat het bestaat. De mensen wordt de illusie van vrijheid gegeven doordat zij om de vier jaar of zo mogen stemmen, maar achter de schermen hebben dezelfde weinigen de touwtjes in handen, en bepalen welke regeringspartij officieel in het zadel wordt gestemd. Zoals bleek bij de laatste presidentsverkiezingen in Amerika, waar president Trump met een aardverschuiving had gewonnen met ongeveer 80% van de stemmen voor hem, werd op grote schaal gefraudeerd om de favoriet van de Deep State, Biden, als volgende president van USA Inc. te installeren, die reeds in mei 2020 failliet is verklaard. Eigenlijk is alles wat hij doet nep, net als zijn inauguratie. Dit theater werd opgezet om meer mensen wakker te schudden.

 

Wat zal Joe Biden doen, als de ultieme Deep State slaaf? Er zijn echte hersens, moed en eerlijkheid voor nodig om de zaken om te draaien. Mr. Biden zal zijn elite controleurs moeten trotseren. Hij zal de drukpersen moeten stoppen, om de tekorten terug te dringen en de stimuleringscheques te beëindigen. Hij zal een einde moeten maken aan de buitenlandse oorlogen, en de troepen terug naar huis brengen. Het Pentagon en het Militair Industrial Complex moeten vertellen dat ze het met minder geld moeten doen.

 

Kortom, hij zal een einde moeten maken aan het Empire en een manier moeten vinden voor Amerika om zich zo gracieus mogelijk bij de gemeenschap van beschaafde naties aan te sluiten. Maar, wees ervan overtuigd dat dit niet gaat gebeuren. Biden zal het nog geen week uithouden in het Witte Huis als hij dat doet. De elite zullen zich tegen hem keren, door via het 25e Amendement hem uit zijn ambt te zetten.

 

Daarom, ondertekende Joe Biden 37 “executive orders” in zijn eerste vijf dagen in functie. Zijn geplande uitgaven zijn buiten elke proportie. Ze denken dat ze biljoenen aan nieuwe schulden kunnen maken, studentenschulden kunnen kwijtschelden, rentebetalingen kunnen uitstellen, en elke maand stimuleringscheques kunnen uitdelen.

 

Regelmatige lezers, weten misschien waar dit toe leidt, of, zo niet? FWC weet het; Het zal zeker resulteren in een grotere overheid, een dieper moeras, minder vrijheid om te doen wat men wil, of zeggen wat wordt gedacht.

 

Deze show zal moeten doorgaan, totdat het zijn eigen rampzalig einde vindt. Mr. Biden, afgaand op zijn overlevingsinstinct, weet dat. Hij weet dat hij bij de les moet blijven, het publiek moet afleiden, door te doen alsof de grootste uitdagingen waar de natie voor staat een gebrek is aan diversiteit, ongelijkheid, vreselijke klimaatverandering, racisme, en COVID-19, teneinde zijn echte topprioriteit na te streven: Het “drukken” van triljoenen meer in vals geld. Om de Elite achter zich te houden, door voorwaarts marcherend over de klif te vallen.

 

Democratie wordt verondersteld te regeren door de meerderheid, wat op zichzelf al een tirannie is, maar zelfs dat is het niet. Het is de dictatuur van de enkeling die zich verschuilt achter het rookgordijn van een “vrije en open samenleving”. Ieder gekozen persoon van links of rechts wordt uiteindelijk gecontroleerd door weinigen en het maakt niet uit wie er wordt gekozen en aan het roer wordt gezet, de criminele cabal van de Deep State elite dicteert hen wat en hoe moet worden gedaan. En omdat president Trump niet de volgeling was die de Deep State wilde, moest hij het veld ruimen, om de voortzetting van hun Agenda 2030 te verzekeren.

 

De explosie in de slotfase begint met het impeachment proces van de democraten tegen Donald Trump dat via de televisie live wordt uitgezonden. Trump is blijkbaar nog steeds president, anders kunnen ze hem niet afzetten!!!

 

Trump en Team hebben alle bewijzen klaarliggen over de door de democraten gepleegde verkiezingsfraude etc. Dit zal te groot vuurwerk zijn voor de MSM, die waarschijnlijk meteen de zenders zullen sluiten om dit verhaal geheim te houden voor het publiek. Hopelijk is het tegen die tijd te laat en zullen veel mensen zich afvragen wat er echt gebeurd is en wakker worden?

 

De wereld wordt bestuurd door de Luciferiaans Faraonische Octogon Oligarchie

In feite maakt het niet uit op wie er gestemd wordt, de verborgen hand trekt aan de touwtjes van degenen die de leiding lijken te hebben om beslissingen te nemen. Het hele idee is om het volk te misleiden met het idee dat ze vrij zijn, terwijl ze in feite gevangen zitten. Iemand die denkt vrij te zijn komt niet in opstand omdat hij denkt vrij te zijn. Wanneer in een cel de tralies niet worden gezien, denkt men vrij te zijn om te vertrekken wanneer men wil.

 

Maar zodra de tralies worden gezien, begrijpen de mensen dat ze in een gevangenis zitten en niet vrij zijn om te vertrekken, totdat het wordt geprobeerd. En dat is, wat de meesten nooit doen. Regeringen praten eindeloos over “Vrijheid” en de “Vrije Wereld”, omdat zij de gevangenis zonder tralies verkopen. Wat zij zeggen is onzin, maar wij mensen moeten het geloven, anders zouden we ons misschien realiseren dat we in werkelijkheid in een dictatuur leven die door enkelen wordt gedomineerd.

 

De echte top van de piramide zijn de Luciferiaanse faraonische heersers van Octogon, gevestigd in Zwitserland, die het hoofd en de kern zijn van de Wereldomvattende octopus de heersende Deep State elites met hun tentakels uitstrekkend tot in elke uithoek van onze samenleving. Dit zijn de Faraonische Tempelier Bankiers van Zwitserland met hun 5e Kolom Vrijmetselaars en Jezuïeten volgelingen die de heersende Oligarchie vormen over de hele wereld. Deze heersende Farao’s komen voort uit Lucifers occulte mysterie religie, die reeds in Babylon en Egypte bestond. Zij worden nu geïdentificeerd als de Global Elite of cabal, die ons zien als hun slaven en eigendom, om mee te doen wat zij willen.

 

Protocollen van Zion zijn de blauwdruk voor de een wereldregering

In feite is dit de wereldomspannende broederschap van intellectueel-financiële elites die de wereld bestuurt. Als een toekomst van humane slavernij ons niet bevalt; moet de bevolking massaal in opstand komen om deze hersenspoeling te stoppen en het licht van openbaarheid te laten schijnen op de daden van machtige individuen en instellingen. Door een kritische blik te werpen op hun ideologieën en daden, om het getij van verkeerde informatie te keren, en de Nieuwe Wereldorde te ontmaskeren. De meeste mensen zijn niet cynisch genoeg, want cynisme helpt je de punten met elkaar te verbinden. Een beetje meer wantrouwen, of op z’n minst achterdocht, gecombineerd met minachting, zal helpen te begrijpen hoe de maatschappij werkelijk functioneert.

 

Als men echt wakker is, beseft men dat we ons hele leven lang zijn voorgelogen. Vanaf waar we vandaan komen, tot waar we naar toe gaan, alles is een grote leugen. Maar gelukkig, staat e leugen die we hebben geleefd op het punt van instorten.

 

De Protocollen van Zion zijn de blauwdruk voor de Diepe Staat Eén Wereld Regering-controle-operatie. Protocol 12 bevestigt:

 

“In onze officiële verklaringen gebruiken wij altijd een tegengestelde visie, en doen wij voortdurend ons best om eerlijk en coöperatief over te komen. De woorden van een staatsman hoeven niet overeen te komen met zijn daden”.

 

Het is raadzaam de tijd te nemen om de Protocollen te lezen. Lees ze niet alleen. Bestudeer ze. Ze leggen tot in de kleinste details uit wat er in de wereld gebeurt, in het verleden, heden en morgen, en waarom.

 

“De media zullen halve waarheden publiceren, ze zullen liegen, feiten verzinnen of zichzelf tegenspreken. Wij zullen de publieke opinie kalmeren over politieke zaken, hen overtuigen en verwarren. Wij zullen zegevieren over onze tegenstanders, die de pers niet bezitten en hun standpunten niet volledig kunnen uitdrukken. Journalisten zullen gebonden zijn aan hun beroepsgeheim. Geen enkele journalist mag dit geheim schenden. Om journalistiek te kunnen bedrijven, moeten zij een duister verleden hebben en bang zijn dat deze aan het licht komt”.

 

De Protocollen leggen verder uit dat het doel van wereldheerschappij zal worden bereikt door beheersing van het denken van het volk, door te controleren wat het hoort en door nieuwe conflicten te creëren of oude relaties te herstellen door middel van honger, armoede en de verspreiding van plagen en ziekten, zoals Covid, door de aandacht van de jeugd te verleiden en af te leiden.

 

“Met behulp van deze methoden en meer, zullen we alle landen verzwakken, zodat ze gedwongen zijn ons de controle over de wereld aan te bieden.”

 

Dat is duidelijk hun manier van denken, hun doel. Beheers de verslaggeving over economie en handel en zo controleren ze de economie en de handel. Beheers de verhalen over politiek en regering en zo, beheersen zij politiek en regering. Dit controlemechanisme wordt door de controleurs gebruikt om meer macht naar de Elite te sluizen, waardoor de maatschappij in feite verandert in één grote energieboerderij voor de eliteklasse.

 

Onze samenleving is opgebouwd uit verzinsels

De media dienen egoïstische doelen, vaak gedachteloos, onrechtvaardig en onwaarachtig. De meerderheid van het publiek heeft geen idee aan wiens kant de pers staat.

 

“We moeten de pers stevig onder onze controle houden. Geen bericht mag het publiek bereiken zonder onze toestemming.”

 

Met andere woorden, vertrouw er niet op dat de reguliere media de sociaal-politieke processen die onze wereld vormgeven met enige nauwkeurigheid kunnen uitleggen of weergeven, en zeker niet zonder hun eigen verraderlijke agenda’s erin te verwerken.

 

De maatschappij bestaat uit verhalen: identiteit, taal, etiquette, sociale rollen, meningen, ideologie, religie, etniciteit, filosofie, agenda’s, regels, wetten, geld, economie, banen, hiërarchieën, politiek, regering. Het zijn allemaal puur mentale constructen die nergens bestaan buiten de mentale spinnerijen in ons hoofd.

 

De meestermanipulatoren, zijn de industriekoningen van de moderne wereld. Zij hebben het geheim geleerd dat elke heerser sinds het begin van de beschaving kent: Wie de verhalen beheerst die door de samenleving worden geloofd, beheerst die samenleving. En dat is precies wat President Trump en zijn Team nu aan het doen zijn.

 

Het was allemaal van tevoren gepland. Het script werd geschreven en in actie gezet als een toneelstuk voor de tv; de wereld trapte erin. Als de mensen deze stupiditeiten niet snel beginnen te doorzien, zullen miljoenen mensen vrijwillig om de vaccins vragen en hun eigen leven ruïneren. De geest is gecompromitteerd, verlamd door jarenlang te luisteren naar de mainstream media en de politici.

 

Hier is de samenvatting van het script dat Johns Hopkins en zijn collega’s voor de toekomst hebben geschreven, voor de periode 2025 – 2028. Daarna zullen ze een ander script produceren om te volgen met meer vaccins dat meer mensen ziek maakt en vele doden oplevert. Dat is wat ze voor jou gepland hebben. Deze COVID-zwendel zal niet ophouden. Het zal uitmonden in meer oplichterij met meer vaccins, welke meer zieken en doden veroorzaken. Je kunt het nu al zien gebeuren. Ze hebben al nieuwe stammen van het coronavirus aangekondigd vanuit verschillende landen. Ze hebben plannen voor ons. Dit virus gaat niet weg, tenzij iets anders hun plannen doorbreekt.

 

Volg deze video en zie het zelf. Bookmark het, of kopieer het pdf-deel, denk erover na. Als je nu nog niet weet dat je in een oorlog voor je leven en het leven van je kinderen en kleinkinderen zit, moet je hierover nog eens goed nadenken.

 

Hieruit blijkt ook dat men reeds op de hoogte was van COVID voordat het werd aangekondigd, en er wordt zelfs verwezen naar “CORAVAX” – een gepland vaccin dat nog niet is aangekondigd, behalve in het Johns Hopkins-schermspel voor 2025-2028. Ziekenhuizen en doctoren zullen het plan zonder bezwaar uitvoeren, omdat ze verbazingwekkende bedragen betaald krijgen om de poppenkast gaande te houden.

 

 

Manipulatieve leugenachtige influentie

Het belangrijkste dat mensen zich moeten realiseren is dat de huidige 3-dimensionale realiteit niet echt is. Dat betekent dat dit niets anders is dan een bewustzijnsval. Wie we werkelijk zijn is voor ons verborgen. Onze spirituele natuur is onze enige ware vorm. Vandaar dat al deze duistere krachten zoveel tijd en geld besteden in methodes om mensen alles te doen vergeten. Ze gebruiken subtiele technieken om ons allemaal gevangen te houden. Dat is waar de ware magie ligt. Als je er niet doorheen kunt kijken, dan ben je verslagen. Want, dat is nl. de illusie van het leven.

 

De leugen is ‘Hypnotische-betovering’, gewoon manipulatief liegende invloed. De opgeroepen illusie van de Egyptische god Thoth, heeft niets van doen met de werkelijkheid of de waarheid. De illusie is dat wij, als mensheid, zijn beetgenomen en zijn beroofd van onze eeuwigdurend paradijselijke staat. En dat is wat zij niet willen dat wij ons realiseren. Maar, zodra mensen zich bewust worden van dit feit, is hun grote ontwaking begonnen.

 

De enige uitweg is om het woord wereldwijd te verspreiden, dat de coronavirus dreiging een Hoax is. Mensen moeten massaal alle manieren verkennen om zich te verzetten tegen de aantasting van hun vrijheid, waarden, bestaansmiddelen en manier van leven. Eén manier is, zich met medeburgers te verenigen in de geest van vriendschap en wederzijds begrip. Zoals, tot nu toe, met onze hulp, vele plaatselijke groepen met succes zijn opgericht.

 

Samen Sterk is bevestigd in Italië, waar 50.000 restauranthouders besloten hun restaurants op precies hetzelfde tijdstip te openen. Geen maskers. Geen sociaalafstand houden, of andere onzin. De regering gaf zich binnen 24 uur gewonnen; en hief officieel alle beperkingen op.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 470 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen, er komt nog meer…