De val van de tirannen

De ondergang van de mainstream media

Snelle actie door generaal Flynn

 

Diepe Staat Criminelen Verwijderd

 

De heersers van planeet Aarde

Hopelijk worden nu meer mensen wakker en beseffen dat ze hun hele leven zijn voorgelogen. Van waar ze vandaan komen, tot waar ze naar toegaan, alles is een grote leugen. Maar de leugens die mensen hebben geleefd, staan op het punt met een schok te eindigen.

 

Vertrouw niet op mainstream media de sociaal-politieke processen, die onze wereld vormgeven, met enig betrouwbare nauwkeurigheid weer te geven en zeker niet zonder eerst hun eigen verraderlijke agenda’s erin te stoppen. De Protocollen van Sion leggen in detail uit wat de bedoeling is van de wereldheerschappij door de Diepe Staat, en hoe die wordt bereikt door het denken van de bevolking te beheersen en te controleren wat zij horen en zien. Met behulp van deze methoden verzwakken ze het verzet bij het volk en biedt hen een betere controle over de wereld; dat is althans hun manier van denken; om zodoende spoedig de alleenheersers over planeet Aarde te zijn.

 

Het publiek beseft het niet, maar leidinggevenden en topjournalisten van bijna alle grote media zijn lid van invloedrijke raden en geheime genootschappen, die onze nepwereld vormgeven. Maar de waarheid komt nu aan het licht, zodat we het allemaal kunnen horen en zien. Tenzij, mensen het voor de hand liggende negeren, zoals velen al te lang hebben gedaan. Wees er klaar voor, het fundament van de samenleving zal schudden, zelfs als mensen de andere kant op kijken, want iedereen zal de nieuwe realiteit onder ogen krijgen, of ervan weg te lopen. Er, is geen plaats meer voor leugens en bedrog. De mensheid zal spoedig leren wat de irrelevantie en domheid is van het huidig financieel systeem dat elkeen tot slaaf heeft gemaakt, angst zal verdwijnen, als sneeuw in de zon.

 

De maatschappij is opgebouwd uit verhalen; identiteit, taal, etiquette, sociale rollen, meningen, ideologie, religie, etniciteit, filosofie, agenda’s, regels, wetten, geld, economie, banen, hiërarchieën, politiek, regeringen. Het zijn allemaal puur mentale constructies die nergens bestaan buiten de mentale soundbites in ons hoofd.

 

De controle over de verhalen betreffende economie en handel, stelt hen in staat de economie en handel te manipuleren. De controle over politiek en overheid, stelt hen in staat politiek en overheid te sturen. Dit mechanisme wordt gebruikt om de macht naar henzelf, de Elite, te laten vloeien. Op deze manier is de samenleving in feite veranderd in één grote energiebron voor de controleurs.

 

De Protocollen van Zion is de blauwdruk voor de Diepe Staat Eén ‘Wereld Regering-controle-operatie. Protocol 12 bevestigt;

 

“In onze officiële verklaringen gebruiken we altijd een tegengestelde visie, en doen we voortdurend ons best om eerlijk en coöperatief over te komen. De woorden van een staatsman hoeven niet overeen te komen met zijn daden”.

 

Het wordt aangeraden de tijd te nemen de Protocollen te lezen. Bestudeer ze. Ze leggen tot in de kleinste details uit wat er in het verleden, vandaag en morgen in de wereld gebeurt en waarom.

 

De val van de tirannen

De chaos waar de mensheid en planeet Aarde doorheen gaan, is de val van de tirannen; nu door het leger in een executie ter plaatse de kop van de Octopus cabal is afgesneden, t.w. de verborgen Satanistische criminelen die de wereld vanuit het duister regeren. Maakt vanaf nu, de Draconische Wet plaats voor Eenheidsbewustzijn, t.w. de Wet van het Universum. Het Deep State imperium gebaseerd op het oude Draconische Wetsysteem heeft zijn basis verloren, het heeft gefaald. In de opruiming zal de Europese monarchie en alle marionetten die binnen haar muren leven worden opgerold.

 

Onder ‘Eenheidsbewustzijn’ of ‘Universum Wet’, zal ‘Waarheid‘, alles ordenen wat niet in de specifieke frequentie van ontwaking ligt, anders mislukt het genezingsproces. Dit is echte wetenschap en feit, meetbaar via de Schumann Resonantie.

 

De natuur vibreert op de frequentie van 432 Hz. Om is de basisklank van het universum; het zingen ervan stemt ons symbolisch en fysiek af op die klank en ondersteunt onze spirituele verbinding met alles in de wereld en het Universum.

 

Aantekening: de muziek van vandaag is door de cabal beïnvloed en ingesteld op 428 Hz, dat de menselijke ziel irriteert. Zelfs onze natuurlijke omgevingsfrequentie 7.83 Hz. is verhoogd om beter tegemoet te komen aan de zielen van de satanische Luciferians.

 

De ondergang van de mainstream media

De media, en het eigendom van het financiële systeem zijn de meest waardevolle instrumenten van de Diepe Staat. Ze kunnen alle gedachten of argumenten die hun agenda niet dienen, verwijderen. En, dat is waar het massamedia nieuws om draait. Al het onschuldige, eerlijk positieve nieuws wordt terzijde geschoven. – Het Trump-team heeft vanaf het begin gezegd dat de Deep State Media als laatste zal vallen. En, spoedig zijn de mensen getuige van de ondergang van de

 

Wat de mens werkelijk zou moeten beangstigen, is niet de angst om te sterven aan een infectie van Covid -19, maar aan de terreurkrachten van degenen die de wereld dicteren, die alle Naties bang maken en te onderwerpen aan het dragen van een gezichtsmasker, met als uiteindelijk doel totalitaire macht en controle over de eens vrije Naties en haar bevolking te bereiken.

 

Het Trump-Team en de Patriotten zijn aan de winnende hand, het zal niet lang meer duren voordat de laatste gehersenspoelde slaven worden bevrijd uit de Khazariaanse schuld-slavernij en geest-gecontroleerde matrix, als in bliksemsnel tempo alle Deep State criminelen worden opgepakt. De recente inval van de mariniers in het door de cabal gecontroleerde CIA-hoofdkwartier in Langley, Virginia heeft een enorme buit aan criminele inlichtingen opgeleverd, melden betrouwbare inlichtingenbronnen.

 

“De officiële aankondiging van de staat van beleg en het legitieme militaire bewind, is van kracht vanaf 12:00 uur op 20 januari 2021, ingevoerd op vrijdag 29 januari om 18:00 uur EST (23:00 uur GMT).

 

De officiële aankondiging van de arrestatie van Biden, evenals 355 congresleden en 109 senatoren (464 gekozen politici) op 24 en 25 januari is afgerond op zondag 31 januari om 4:35 pm EST (10:35 pm GMT).

 

Deze aankondigingen werden op bovengenoemde data en tijdstippen medegedeeld aan alle Amerikaanse media; televisie, radio en nationale dagbladen, alsmede aan alle nieuwsagentschappen over de hele wereld. Onder andere zal het Amerikaanse leger de onthullingen over de met geweld doorgevoerde coup door Biden, en over zijn arrestatie met “gekozen” functionarissen op zondag 24 januari en maandag 25 januari, binnenkort in alle media openbaar maken. En omdat zelfs geen enkele nieuws verspreider deze feiten heeft gepubliceerd, hebben ze allemaal verraad gepleegd, en zullen worden berecht volgens de wetgeving vastgelegd in de grondwet.

 

Snelle actie door generaal Flynn

De militaire regering van de VS wist en wilde het; zij stonden toe om Biden en de zijnen de coup tegen de wettige regering van de VS te laten plegen. Om, de VS-media door censuur hoogverraad te laten plegen betreffend het negeren van officiële mededelingen verstrekt door de wettige regering aangaande nationale veiligheidsmaatregelen tegen het onmiddellijk gevaar voor het Amerikaanse publiek.

 

Zoals gepland en verwacht, trapten de Illuminati-media van het Vierde NAZI-Reich in de val. Van nu af aan kan de legitieme militaire regering, wanneer zij maar wil, de voorlopige controle over al deze terroristisch schuldige media overnemen, zoals bepaald wordt door wetgeving in de grondwet van de VS.

 

Het leger zal, uiteindelijk met geweld, de controle over alle officiële media overnemen op 5 februari om 18.30 uur EST – ongeveer middernacht in Frankrijk. Dit omvat de overname van alle Amerikaanse zenders en rechtstreekse uitzendsatellieten die in Frankrijk en Europa gevolgd kunnen worden.

 

Dit betekent ook dat alle Fransen en Europeanen met een satellietontvangstantenne Amerikaanse zenders kunnen ontvangen die niet langer gecensureerd worden en dus vanaf vrijdagavond en daarna de waarheid publiceren.

 

Kort samengevat; de USA valt onder de staat van beleg, het Congres is gearresteerd, de Oorlog met CCP in China is gewonnen, terwijl niemand er weet van heeft, en was gedateerd 30 januari 2021

 

Zoals bevestigd door de legitieme militaire regering onder Generaal Flynn, die de Verenigde Staten regeert, is dit officiële nieuws voor 100% gecensureerd geworden door de officiële media over de hele wereld. Niettemin,

 

“[Amerikaanse president Donald] Trump wint grandioos, terwijl de Clinton-gelinkte Pedo-ringen zijn opgepakt in China, als in de Filipijnen, Afrika, en Duitsland. Militaire tribunalen in de VS en verzegelde aanklachten ter zake naderen 4.000.”

 

Deze inval werd mogelijk gemaakt omdat president Trump op 20 oktober 2020 een uitvoerend bevel (Executive Order) ondertekende om gepensioneerde militairen terug te roepen in actieve dienst om “de Bush-Clinton cabal, de Joodse maffia, neer te halen en de CIA en FBI te zuiveren van verraders.”

 

Als afsluiting, zal de militaire regering van de VS op 12 februari officieel het bewijs publiceren dat naar alle regeringen in de wereld en naar de internationale pers werd gestuurd, inclusief alle bewijzen van het complot door de Franse regering en China om een vals wereldwijde epidemie te creëren teneinde de regering van de V.S. omver te werpen. Verder, de wereldeconomie te vernietigen. Wat een oorlogsdaad is die onder anderen het legitieme recht biedt aan de Amerikaanse regering, de regering Macron omver te werpen. Marie Le Pen is op de hoogte gesteld. – Hoogstwaarschijnlijk zitten Duitsland, Italië en Spanje in hetzelfde schuitje, omdat zij betrokken zijn bij de verkiezingsfraude van Dominion.

 

Ter verduidelijking; nog enkele van de meest gebruikte Deep State leugens; “Oorlog is Vrede. Vrijheid is Slavernij. Onwetendheid is Kracht. Waarheid is Revolutie”, deze betekenissen worden binnenkort teruggebracht naar hun oorspronkelijke betekenis. Zoals ook in de nabije toekomst, duidelijk zal worden, dat Democratie Dictatuur is en Anarchie voor zelfbestuur staat.

 

Boven aangehaalde Executive Order betekent dat iedereen in binnen- of buitenland betrokken met of bemoeienis in de frauduleuze 2020 verkiezingen, zijn/haar eigendom en bezittingen in beslag zullen worden genomen, terwijl deze misdadigers zullen worden geëxecuteerd wegens hoogverraad. Dit omvat, alle kopstukken in de mainstream media, sociale media, en iedereen die betrokken is geweest bij diefstal met de verkiezing.

 

Deze totale DS-cabal zuiveringsoperatie, kon niet beginnen zonder eerst de verborgen Deep State Octopus hoofden uit te schakelen die vooraf door speciale troepen ter plaatse werden geëxecuteerd.

 

Spoedig, zal voor het eerst in 450.000 jaar de bevolking van planeet Aarde bevrijd zijn van slavernij. Dit wordt in detail uitgelegd in deel 2.

 

Wordt vervolgd met meer informatie…

 

Tot slot, nog een geweldig waarheidsgetrouwe video. Geloof in Jezus Christus, HIJ is de enige om in te geloven. Het zal duidelijk worden dat de katholieke kerk in het verleden in de jaren 1820 werd overgenomen door de Rothschild familie en is geïnfiltreerd met satanische DNA-zaadlijn, sinds dag 1.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 500 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.