Het binnenste van de Aarde bevat meer water dan alle wereldzeeën tezamen

Oorsprong hypothese door lekkage uit hete magmabronnen

Drinkbaar water van constante temperatuur en toevoer

Aardbevingen geven aanwijzingen

Een golvenloze waterwereld

Wat is primair water?

Verhuizing naar nieuw kanaal

 

Er bestaat geen watertekort

Water is hernieuwbaar, de wereld zal niet zonder water komen te zitten. De watercrisis is weer zo’n hype over niet bestaande tekorten aan levensnoodzakelijkheden. Water is de combinatie van waterstof en zuurstof. Waterstof is het eenvoudigste element. Elk atoom van waterstof heeft slechts één proton. Waterstof is ook het meest overvloedige element in het heelal. Sterren zoals de zon bestaan voor het grootste deel uit waterstof; waterstof komt van nature op aarde alleen voor in samengestelde vorm met andere elementen in vloeistoffen, gassen, of vaste stof. Zuurstof is een zeer reactief niet-metaal, en een oxidatiemiddel dat gemakkelijk oxiden vormt met de meeste elementen en ook met andere verbindingen. In massa is zuurstof het op twee na meest voorkomende element in het heelal. Zuurstof maakt bijna de helft uit van de aardkorst in de vorm van oxiden.

 

Een wetenschappelijke studie heeft de aanwezigheid van grote hoeveelheden water aangetoond, opgesloten ver onder het aardoppervlak. De studie bevestigde “dat er een zeer, zeer grote hoeveelheid water is opgesloten in een zeer specifieke laag diep in de aarde; een hoeveelheid water groter in hoeveelheid dan alle oceanen van de wereld tezamen”.

 

Dit water wordt primair water genoemd, dat diep in de Aarde ontstaat uit de synthese van waterstof en zuurstof. Onder enorme druk van inwendige hitte in de Aarde wordt H2O gevormd in de vorm van damp, en omhooggestuwd door rotsspleten, waarmee de zwakste plekken in de aardkorst wordt bedoeld. Dat vloeibaar wordt tijdens afkoeling. Primair water wordt omhooggestuwd, terwijl atmosferisch water onderhevig is aan de effecten van zwaartekracht dus naar omlaag stroomt.

 

“De Watercyclus beschrijft het bestaan en de beweging van water op, in en boven de Aarde. Waar komt al het water op de aarde vandaan? De Oer-Aarde was een gloeiende bol gemaakt van magma, terwijl alle magmas water bevatten. Water komt vrij als magma afkoelt in de aardatmosfeer, totdat het als vloeistof aan de oppervlakte kan verblijven. Door vulkanische activiteit werd en wordt nog steeds water in de atmosfeer gebracht, waardoor het oppervlakte- en grondwatervolume van de aarde toeneemt.”

 

Het meest voorkomende gas dat gewoonlijk bij vulkaanuitbarstingen in de atmosfeer vrijkomt, is water in de vorm van stoom – H2O, gevolgd door kooldioxide – CO2 en zwaveldioxide – SO2. Uit vulkanen komen ook kleinere hoeveelheden andere gassen vrij, waaronder waterstof, sulfide, koolmonoxide – CO, waterstofchloride – HCL, waterstoffluoride – HF en helium – He. Onderzoekers zeggen;

 

“Water wordt voortdurend heen en weer verhandeld tussen de oceaan en de rots mantel vanwege plaattektoniek”.

 

Volgens de plaattektoniektheorie bestaat het aardoppervlak uit rotsblokken die langzaam onder onze voeten verschuiven. Door deze constante beweging ziet de aarde er vandaag heel anders uit dan miljoenen jaren geleden. Bekijk hier de Tektonische plaatbeweging over een periode van een miljard jaar in 40 sec.

 

“Van super Aarden wordt verwacht dat ze diepe oceanen hebben die hun bekkens overspoelen en het hele oppervlak overspoelen, maar wij tonen aan dat deze logica niet klopt,” zegt Nicolas Cowan, van de Northwestern University in Illinois. “

 

Aardse planeten hebben aanzienlijke hoeveelheden water in hun binnenste. Super aarden hebben waarschijnlijk ondiepe oceanen die samengaan met hun ondiepe oceaanbekkens. Wetenschappers suggereren dat tektonisch actieve super aarden het meeste water opslaan in de mantel – het rotsachtige deel dat het grootste deel van het volume en de massa van de planeet uitmaakt.” Genaamd – Hydrothermale Vent Complexen

 

“Sinds de oudheid wordt water gegenereerd dat diep in de Aarde komt, hetwelk de conventionele wetenschappelijke verklaring van de hydrologische cyclus duidelijk tart, en een mysterie is geweest. Hoe verklaart men waterbronnen over de hele wereld die indrukwekkende hoeveelheden zoetwater produceren, vaak in droge gebieden met weinig neerslag of op grote hoogten?”

 

Naast talloze oases in de Sahara, het Arabisch schiereiland, het Midden-Oosten en de droogste woestijnen elders, en talloze bronnen op bergtoppen wereldwijd, zijn er duidelijke voorbeelden van dit fenomeen die in het oog springen, zoals de Ain Figeh bron bij Damascus, de Montezuma Well in de Sonora woestijn in Arizona of de Zamzam bron in Mekka.”

 

“Het lijkt erop dat oude beschavingen diepgaand inzicht hadden in dit verschijnsel, en bovendien over een methode beschikte om onzichtbare ondergrondse wateraders en stromen nauwkeurig te lokaliseren. En, zonder zware boor- en graafapparatuur hebben zij over de hele wereld indrukwekkende waterleidingsystemen aangelegd. Meer dan 5.000 jaar geleden ontwikkelden de oude Perzen het systeem van Qanats, dat zich uiteindelijk over de hele regio tot in Noord-Afrika verspreidde”.

 

“De waterputten van Gibeon en Beersheba, en enorme waterreservoirs van Masada in wat nu Israël is, zijn een raadsel voor moderne hydrologen.”

 

Er wordt gezegd dat de oorlogen van de 21e eeuw om water zullen gaan – in plaats van olie zoals in het verleden. Niets heeft meer potentie om deze oorlogen af te schaffen – en de schokkende toestand van bijna een miljard mensen op aarde zonder toegang tot schoon en veilig water te verbeteren, dan de wetenschap van het Primaire Water”. Bekijk deze video van Pal Pauer in Nevada.

 

“Pristine water is water, oorspronkelijk gevormd als gevolg van magmatische processen. Pristine water is nooit in de atmosfeer geweest. Magmatisch water kan zich in zeer grote hoeveelheden vormen. Een magna lichaam met een dichtheid van 2,5, een aangenomen watergehalte van 5% in gewicht, een dikte van 1 kilometer, en een oppervlakte van 10 vierkante kilometer bevat ongeveer 1,25 x 10 tot de 9e macht kubieke meter water. “Volgens Dictionary of Earth Sciences”

 

Het binnenste van de Aarde bevat meer water dan alle wereldzeeën tezamen

Professor Kei Hirose, van het Hirose Laboratorium, Departement of Earth and Planetair Sciences, Instituut of Technology, Tokyo, is gespecialiseerd in de fysica en petrologie van hogedruk mineralen, en leidde onderzoeksgroepen, bijgestaan door Associated Professor Murakami. Hirose, oorspronkelijk waren ze geïnteresseerd in het ontstaan van basaltachtige magma soorten en voerde experimenten uit met behulp van zuiger-cilinder-apparatuur voor het gedeeltelijk smelten van peridotites in de bovenmantel. Hedendaags verricht onderzoek heeft de aanwezigheid van water in de aardmantel bevestigd.

 

“De watercyclus beschrijft het bestaan en de beweging van water op, in en boven de aarde. Waar komt al het water van de aarde vandaan? De Oer Aarde was een gloeiende bol gemaakt van magma, maar alle magmas bevatten water. Het door magma vrijgekomen water begon de atmosfeer van de Aarde af te koelen, totdat het als vloeistof aan de oppervlakte kon blijven. Door vulkanische activiteit werd en wordt nog steeds water in de atmosfeer gebracht, waardoor het oppervlakte- en grondwatervolume van de Aarde toeneemt.

 

Oorsprong hypothese door lekkage uit hete magmabronnen

Wanneer lava aan de oppervlakte afkoelt, worden grote hoeveelheden water naar buiten gedreven in de vorm van stoom. Naarmate de korst langzaam verhardt, en het stollende magma zich verder van het oppervlak verwijdert, koelen de ontsnappende stromen af in hun gang naar boven. Uiteindelijk wordt een stadium bereikt waarin de waterdamp overgaat in vloeibaar water. In feite ontstaan er hete bronnen, en waarschijnlijk is de verandering van stoomstromen (fumarolen) in hete bronnen het normale proces van afkoeling van vulkanen.

 

Drinkbaar water van constante temperatuur en toevoer

Primair water, is de oorspronkelijke bron van oceanen, en het wordt nog steeds gecreëerd door geologische krachten. Dit water is gewoonlijk drinkbaar en komt op duizenden plaatsen aan de oppervlakte. Enkele bekende plaatsen zijn Jericho en Bahrein, waar het al duizenden jaren drinkwater levert aan duizenden mensen. Het stroomt in diepe mijnen over de hele wereld. Honderden huizen aan de rotsachtige kusten van Maine krijgen hun zoetwater uit putten die in het graniet van de kustlijn zijn geboord. Kopenhagen haalt al haar water uit een paar putten. In Noord-Europa is het water dat d.m.v. putten kan worden onttrokken niet afhankelijk van waterhoudende lagen, maar wordt het “grondwater” genoemd. Het kenmerk van nieuwe, of primaire, waterbronnen en -putten is dat zij water leveren met een constante temperatuur en debiet.

 

Evenzo is Tesla’s uitvinding van Vrije energie in overvloed beschikbaar, zo, wordt Primair Water opzettelijk buiten de publieke kennis gehouden. Maar deze wereldwijde bronnen van “nieuw water” en “vrije-energie” zijn ook genegeerd door geologen en leken in de meeste landen. Hun werd geleerd dat al het drinkbare water afkomstig is van de “hydrologische cyclus”, die slechts het water recyclet dat zich al op de oppervlakte van onze aarde bevindt.

 

Michael H. Salzman in zijn boek “New Water voor een Dorstige Wereld” klaagt; hoe vreemd het is dat in het geval van algemene toepassing niemand het feit ziet, dat de meeste waarnemingen voor of tegen een of andere opvatting moeten zijn. Michael H. Salzman, een opgeleid ingenieur, deed onderzoek en publiceerde zijn boek met gedetailleerde informatie over “nieuw water” in 1960. Het kan hier worden gedownload, omdat het niet meer in bibliotheken beschikbaar is.

 

Diep onder het aardoppervlak is een voorraad drinkbaar water aanwezig welke drie keer zo groot is als het volume van alle oceanen tezamen. Deze ontdekking verklaart waar de zeeën op aarde vandaan komen, en levert interessant bewijs voor de holle-aardentheorie.

 

De enorme omvang van het waterreservoir werpt een nieuw licht op de oorsprong van het water op aarde. Veel geologen denken dat water ontstond uit kometen toen die op de planeet insloegen, maar de nieuwe ontdekking ondersteunt een alternatief idee dat de oceanen geleidelijk uit het inwendige van de vroege aarde zijn ontstaan.

 

“Het is een goed bewijs dat het water op de aarde van binnenuit kwam,” zegt Steven Jacobsen van de Northwestern University in Evanston, Illinois. Het verborgen water zou ook kunnen fungeren als een buffer voor oceanen aan het oppervlak, wat verklaart waarom ze miljoenen jarenlang even groot zijn gebleven.

 

Water, water, overal, zelfs diep in de Aarde. Dat is het gevolg van botsingen tussen de bewegende tektonische platen van de planeet, zo blijkt uit een nieuwe studie.

 

Er zou veel meer water in de diepe lagen van de planeet kunnen zijn opgeslagen dan eerder werd gedacht, zo blijkt uit verklaringen van verschillende onderzoekers. Tom Garth, hoofdauteur van de studie en aardbevingsseismoloog aan de Universiteit van Liverpool in het V.K., zei in z’n verklaring.

 

“Dit ondersteunt de theorie dat er grote hoeveelheden water diep in de aarde zijn opgeslagen,”

 

Water in de aardmantel bevindt zich niet in plassen of meren, maar eerder in kleine druppeltjes die gevangen zitten in microscopisch kleine ruimtes tussen de kristallen van de mantel.

 

Aardbevingen onthullen aanwijzingen

Garth en zijn medeauteurs berekenden hoeveel water een subductiezone transporteert door aardbevingen onder Noord-Japan te analyseren. Waar de Stille Oceaanplaat onder Japan duikt.

 

De vele tektonische platen van de aarde kunnen duizenden kilometers in doorsnee zijn en liggen ten grondslag aan zowel continenten als oceanen. Deze platen botsen en  schuiven langs elkaar en bewegen ook uit elkaar. Waar zij botsen en de ene plaat onder de andere schuift, wordt subductiezone genoemd, dat gepaard gaat met krachtige aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en aardverschuivingen.

 

Wetenschappers weten al lang dat een deel van het water uit platen in de aardkorst komt en naar de oppervlakte stijgt, waardoor de rotsen erboven in een subductiezone veranderen. Deze ontsnappende vloeistoffen brengen het smelten op gang en liggen aan de oorsprong van spectaculaire vulkaanketens die boven subductiezones verschijnen, zoals in de Andes en op de Aleoeten-eilanden in Indonesië.

 

Een golvenloze waterwereld

De oceanen op aarde maken slechts 0,02 procent uit van de totale massa van de planeet. Dit betekent dat de uitgestrekte onder-mantel vele malen meer water kan bevatten dan op het aardoppervlak aanwezig is.

 

De Japanse experimenten garanderen natuurlijk niet dat dit het geval is, want de onderzoekers hebben de mantel niet echt gemeten. Het is onwaarschijnlijk dat iemand ooit een rechtstreeks monster van de vurige mantel zelf zal kunnen nemen. Maar door mantelachtige omstandigheden in het lab te simuleren, hebben Murakami en zijn collega’s aangetoond dat een waterrijk binnen-aarde aannemelijk is.

 

Een ander onderzoek heeft gesuggereerd dat een zone tussen de aardmantel en de korst ook veel water zou bevatten, aldus de Japanse onderzoekers. Als dat zo is, zou er meer dan tien keer zoveel water in het binnenste van de planeet kunnen zitten dan aan de oppervlakte.

 

Wat is primair water?

Een interview uit 1985 met wijlen Dr. Stephan Riess. Het is verbazingwekkend om naar Dr. Stephen Riess te luisteren en te kijken. Hij is zeer deskundig. Het zou voor iedere overheidsfunctionaris verplicht moeten zijn deze video te bekijken. Wees behulpzaam en geef deze informatie door aan iedereen die je kent.

 

Verhuizing naar nieuw kanaal

Onze snel wakker wordende expansiekracht is de werking achter de verhuizing naar ons nieuwe kanaal.

 

Maak je geen zorgen, alle belangrijke eerder gepubliceerde informatie is verplaatst naar dit nieuwe kanaal site. Je zult niets missen van eerder gepubliceerde artikelen. We hopen dat je zult genieten van onze uitbreiding en wilt bijdragen aan onze verdere dynamische groei. Bedankt voor het begrip en hulp om deze essentiële informaties te verspreiden.

 

Motiveer elke wakkere mee te doen en een echte patriot te worden voor onze nieuwe wereldorde, eigendom van en bestuurd door wij het volk. Wees een actief, onafhankelijk en innovatief denkende patriot. En sluit je aan bij het nieuwe FWC-kanaal om inspirerende ideeën aan te promoten of te onthullen.

 

Onze vrijheid moet van onderaf door onszelf bevochten worden, niet van bovenaf. Wij allen tezamen moeten onze regering en hun regels verwerpen, zij zijn de marionetten van de DS-marionettenmeesters. Onthoud: als we dit bevrijdingsproces niet zelf beginnen, heeft vrijheid geen waarde en zal het niet blijvend zijn!

 

Blijf op de hoogte wordt lid van The Final Wakeup Community op TELEGRAM opgericht om lezers en deelnemers over de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. Het zijn de ontwaakten die patriot zijn geworden, om zich aan te sluiten bij de strijd om de Globale Maffia voor eens en altijd van de planeet Aarde te verwijderen. Planeet Aarde is van ons, wij zullen voor onszelf beslissen hoe onze wereld in harmonie en eeuwigdurende vrede en welvaart zal worden bestuurd. Waaraan ieder individu bijdraagt naar inzicht en vermogen. Blijf FWC volgen op Telegram voor dagelijkse updates over ontwikkelingen, in onze strijd tegen de Deep State.

 

Deelname aan FWC op TELEGRAM is gratis, en biedt het voordeel voortdurend op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. We zitten in de laatste fase van onze strijd, betrouwbare updates zijn essentieel. Wordt lid, en doe mee aan onze wereldwijde strijd tegen de Global Maffia.

Het is belangrijk zelfbesturende gemeenschappen te vormen en in stand te houden om te verzekeren dat onderdrukking en terreur nooit meer zullen terugkeren. Wees gewapend met de waarheid en sluit je aan bij de

Final Wakeup Gemeenschap
De Ware Waarheid Vertellers
FWC-TELEGRAM-GROEP
DEEL onze ARTIKELEN en stuur uw POSTS
Je bent uitgenodigd lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK
Blijf op de hoogte en abonneer u gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…