Binnen een jaar zijn de meeste ziekenhuisprocedures verouderd

Verborgen technologieën; Med Bed, Quantum, Anti-Zwaartekracht, Replicators

Permanente Bron voor Onvergankelijke Jeugd

Verhuizing naar nieuw kanaal

 

Genezing door Frequentie Therapie

Iedereen die niet op de specifieke Aard-frequentie voor ontwaking en genezing is, d.w.z. open staat voor binnenkomende ascensie-energieën; de inwaartse golven van harmonische resonanties die leiden naar eenheidsbewustzijn, zal ofwel moeten transformeren of falen. Dit bestaat uit lichaam en ziel, en is geen fantasie, het is meetbaar, echte wetenschap en feit, Schumann resonanties genaamd, zijn global elektromagnetische resonanties, opgewekt en aangewakkerd door energieën vanuit ons Universum en o.a. zichtbaar als bliksem.

 

Hoe ouder we worden, hoe meer fouten ontstaan in de codering van het DNA. Als gevolg daarvan vermindert met de tijd de algehele conditie van ons lichaam. We worden oud, we krijgen rimpels, we worden ziek en gaan uiteindelijk dood.

 

Een methode om lichamelijke klachten te behandelen door middel van radiofrequenties, wordt ondersteund door zeer geavanceerde en avantgardistische apparatuur, om klachten te behandelen, te voorkomen, te verminderen en te genezen. Deze genezing is opzettelijk aan het publieke oog onttrokken, omdat Big Pharma er niet bij gebaat is.

 

Wij horen geluid omdat onze oren verschillende frequenties en resonanties onderscheiden, die door de hersenen als geluid worden geïnterpreteerd. Licht wordt door onze ogen ontvangen en door de hersenen vertaald in beelden. Zowel geluid als licht hebben frequenties. In de therapie worden radiofrequenties gebruikt. De apparatuur zendt specifieke frequenties uit naar het lichaam. Deze zijn voor elk individu specifiek. Mensen kunnen verschillende muziekinstrumenten en individuele tonen onderscheiden in de complexiteit van frequentiesignalen van muziek, zo kan ons lichaam individueel radiofrequenties onderscheiden van een complex signaal.

 

Sommigen voelen dit als trillingen, anderen niet. Elke materie heeft zijn eigen frequentie; tik maar eens op de tafel of op het raam en je zult het verschil in geluid horen, dat voor elk een eigen frequentie heeft. Op dezelfde manier hebben atomen en moleculen en cellen hun eigen frequentie. Als die frequenties overeenkomen met de frequentie van cellen of moleculen in het lichaam, ontstaat er een resonantie. Dit wordt bio-resonantie genoemd. Levende materie reageert op elke frequentie die overeenstemt en bijgevolg kan worden ontvangen.

 

Cellen kunnen worden aangetast door bacteriën, schimmels, virussen, kosmische straling, röntgenstraling, ultraviolet licht en giftige stoffen. Deze veranderingen in de DNA-code, die naar de volgende generatie wordt gekopieerd, treden op door celdelingen, ioniserende straling, sommige virussen en inmiddels ook mRNA Covid-vaccinatie schades. Ook deze verandering in de codes wordt doorgegeven aan volgende cel generaties.

 

Bij elke celdeling treden fouten op tijdens het kopiëren van DNA, en zelfs na reparatie door het eigen DNA-herstelmechanisme van de cel blijven sommige fouten bestaan. Het gevolg is, dat cellen na verloop van tijd door DNA-verandering hun oorspronkelijke functie niet meer kunnen uitvoeren.

 

Dit wordt auto-immuunreactie genoemd die toeneemt, samen met een steeds grotere aanwezigheid van ziekteverwekkende micro-organismen. Er bestaat een beschermingsmechanisme tegen verdere mutatie, waardoor de onherstelbaar beschadigde cellen in een stille modus worden gebracht, senescentie genoemd, veroudering van het organisme, een soort winterslaap, waarbij verdere celdelingen worden stopgezet.

 

Deze senescente cellen nemen tijdens de veroudering in aantal toe en hebben op zichzelf een degeneratieve invloed op hun directe omgeving. Al met al neemt zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de functionele cellen af. – Nieuw onderzoek is gaande om de verwijderde senescente cellen te vervangen door functionele cellen.

 

Frequentietherapie past een veelheid van verschillende frequenties tegelijk toe. Het is een homeopathisch onschadelijke behandeling, vergelijkbaar met het herschrijven van een harde schijf in een computer, maar in dit geval het herschrijven van het immuunsysteem en de DNA-structuur die worden her-programmeert waardoor auto-immuunziekten die onder andere worden veroorzaakt door mRNA-injectie, volledig worden geëlimineerd. Meer informatie over de behandeling is beschikbaar via email.

 

Binnen een jaar zijn de meeste ziekenhuisprocedures verouderd

President Donald Trump zei op 14 juni 2020 tegen de natie: “Binnen een jaar of zo zullen bijna alle ziekenhuisprocedures verouderd zijn.” Elke stad zal vele medische bedden en Tesla kamers hebben die in staat zijn om DNA te genezen en te repareren samen met de genezing van alle kwalen. Zoals; Leeftijd regressie, tot 30 jaar. Verwijdering en genezing van Kanker, Autisme, Alzheimer, Fibromyalgie (fi-bro-my-al-gi-a) een aandoening die door het hele lichaam gewrichtspijnen veroorzaakt, slaapproblemen, vermoeidheid, en vaak emotionele en mentale armoede, en vele andere tekortkomingen.

 

Het bewijs is te vinden in de ondertekening van de uitvoeringsbesluiten. Med bedden hebben de mogelijkheid ontbrekende organen, zoals een galblaas, nier of lymfeklieren enz. opnieuw te laten groeien. Door middel van gebruik van lichtspectra en frequenties.

 

De Holografisch Medische Pods of Med Beds zijn automatisch geprogrammeerde stations waar een medisch deskundige Genezer het soort procedure selecteert dat moet worden uitgevoerd vanuit de computerdatabase. De patiënt gaat in de Pod of het Bed liggen en de Machine voert de medische operatie of procedure uit. Tenslotte sluiten lasers de ingangen van waaruit de ingreep is begonnen. De Med Beds diagnosticeren, behandelen en voeren een breed scala van chirurgische ingrepen uit met ultrafijne lasersneden die worden geleid via anatomische 3D-scanning. De 3D-scanning heeft brekingslenzen die live scans van het lichaam maken om verschillende medische procedures uit te voeren.

 

De technologie van de Holografisch Medische Pods komt niet van planeet aarde. Het is geen door ons mensen gecreëerde technologie. Het is een technologie die aan de mensheid is geschonken door buitenaardsen wezens. Een Med Bed is gebaseerd op tachyondeeltjesenergie dat zijn hypothetisch sneller-dan-licht deeltjes en plasma-energie. Plasma-energie komt uit het universum, en balanceert planeten om ze in hun positie te houden, zodat ze niet met elkaar in botsing komen. Met andere woorden; het zonnestelsel is in balans met zichzelf en met alle planeten.

 

De aarde, atmosfeer, water, alles is plasma-energie, eigenlijk is alles in het universum plasma-energie, het is alleen in een andere vorm vanwege ongelijke trillingsfrequenties.

 

De Med Beds hebben controleerbaar Kunstmatige Intelligentie (AI) zodat het niet uit de hand kan lopen en op hol slaat, feitelijk een computer. Het werkt op basis van magnetisch resonantie beeldvorming – MRI, welke een magnetisch oscillatie en resonantie scan van je lichaam maakt om ziekte te diagnosticeren.

 

Med Bed scant huid, spierweefsel, alle organen en al het andere in het lichaam. Het toont alles – helemaal tot op microniveau van het bloed. Het identificeert eigenlijk je DNA en het doet een volledig interne analyse van het lichaam. Op deze manier pikt het elke ziekte en genetisch onvolkomenheid op. Zo is bijvoorbeeld leukemie in stadium 4 op een Med Bed in ongeveer 2,5 minuut genezen, zonder enige bijwerking.

 

Als een orgaan verwijderd is, regenereert het Med Bed ‘s re-Atomisatie proces dat orgaan alsof het nooit verwijderd is geweest. Middels de oorspronkelijke resonantie van het lichaam, oftewel trillingsfrequentie. Het lichaam herinnert zich altijd wanneer een orgaan is verwijderd of niet meer functioneert. De kunstmatige intelligentie van Med Bed maakt verbinding met de trillingsfrequentie en het DNA van het lichaam om het orgaan te regenereren. Zo simpel is het.

 

Verborgen technologieën; Med Bed, Quantum, Anti-zwaartekracht, Replicators

Nogmaals, de Med Bed technologie is reeds heel lange tijd “onderdrukt” en “verborgen” gehouden voor het publiek. Deze technologie komt niet beschikbaar voor aankoop of diensten aan het grote publiek, tot nadat de Diepe Staats Cabal uitgeschakeld is.

 

Gelukkig, vanwege recent planetaire verschuiving van 3D naar 5D, en de toenemende vraag naar transparantie door het menselijk collectief bewustzijn; komen moedige mensen naar voren om te onthullen wat tientallen jaren, zelfs eeuwen, en hoogstwaarschijnlijk duizenden jarenlang verborgen is gehouden.

 

Wereldwijd gedurende vele decennia, is informatie achtergehouden over veel onderwerpen waarvan het grote publiek zich niet bewust is, inclusief maar niet beperkt tot, off-world ET-technologie geschonken is aan de mensheid zoals o.a. het Quantum Financiële Monetair Systeem, Anti-Zwaartekracht voortstuwing, Replicators en Med Beds.

 

Het is niet moeilijk voorstelbaar dat reeds lang beschikbare maar onderdrukte technologieën voor gebruik gereed zijn, die opzettelijk voor de gewone massa verborgen is gehouden ten bate van hen die aan de top van de samenleving staan; zij die “de leiding” hebben over het systeem om hun controle over ons en alles te behouden. Waaronder, natuurlijke hulpbronnen, instellingen, het leger, de politiek, en zelfs het psychologisch inzicht van elk individu. Wat misschien moeilijk te aanvaarden is, zijn beweringen dat deze vooruitstrevende technologieën niet van de aarde afkomstig zijn, maar werden doorgegeven of achtergelaten door buitenaardse wezens die van andere planeten afkomstig zijn.

 

Er bestaan drie soorten Med Beds: Holografische; Regeneratieve die weefsel en lichaamsdelen regenereren, en tenslotte Re-Atomisatie Med Beds die in ongeveer twee tot drie minuten het hele menselijk lichaam, van top tot teen, regenereert.

 

Permanente Bron voor Onvergankelijke Jeugd

Wat betekent deze geavanceerde technologie voor iemand van 80 jaar oud? Hij/zij kan in minder dan drie minuten weer 30 jaar oud zijn. Vijftig jaar van zijn/haar leven afgehaald. Nu kunnen ze weer kinderen krijgen. Ze kunnen een heel nieuw gezin stichten als ze dat willen. Het lijkt erop, dat Med Bed technologie een eeuwigdurende fontein van jeugd is.

 

Med Bed technologie kijkt naar het lichaam en corrigeert onvolkomenheden. Deze technologie bestaat al een lange tijd, verborgen gehouden voor de mensheid. Sommige mensen denken misschien dat deze genezingstechnologie Science Fiction is. Te mooi om waar te zijn. Het is zelfs niet al te ingewikkeld om Med Beds in hoeveelheden te vervaardigen en ze overal te verspreiden waar gewenst is. Zegt Jered Rand;

 

“Wanneer je in een Med Bed ligt, onderga je geen pijn, je ondergaat geen bestraling. Het voelt niet als een of andere kwade gebeurtenis. Je gaat in een diepe slaap. Er is geen injectie, geen naalden of wat dan ook. Je wordt wakker en kijkt in de spiegel en je gerimpelde huid is weg. Je witte haar heeft de kleur die het had toen je in de twintig was. Hetzelfde geldt voor je gezichtsvermogen, je gehoor, je smaak, je reuk. Alles is weer in geperfectioneerde jongere staat hersteld,”

 

Dit wordt het nieuwe tijdperk voor de nieuwe Aarde en het vernieuwde menselijk ras. Het is totaal tegenovergesteld van wat we hebben meegemaakt. Deze technologieën bestaan al lang. Het is slechts een kwestie van “veilig bij de mensen te brengen die ze kunnen gebruiken.” Sinds eind 2020 is Med Beds technologie nog niet beschikbaar voor het grote publiek.

 

Replicators recyclen oude dingen terug in plasma-energie. Er is geen afval, geen vuilnis, niets om het milieu te vervuilen of het ecosysteem te vernietigen. De aarde is plasma-energie. Planten zijn plasma-energie. Breng een replicator naar een arm dorp en de mensen kunnen alles hebben waar ze ooit van gedroomd hebben in enkele minuten. Replicators zullen de noodzaak wegnemen van grote hoeveelheden land om de bevolking te voeden. Alles wat je wilt, kun je krijgen.

 

3D printers zijn de voorlopers van replicators. Versnel dat honderd keer en je hebt een Med Bed replicator. Alles in de schepping is samengesteld uit plasma-energie. Replicators is buiten werelds technologie, aan ons gegeven door de Galactics, die deze technologie delen met ons menselijk ras. Deze technologie komt nu! Het zal overal beschikbaar zijn. Jullie kunnen een fenomenale toekomst tegemoetzien.

 

Er is een lijst van genetische ziekten en aandoeningen zo lang dat het ongelooflijk is! Als je eenmaal begrijpt hoe DNA, RNA, mRNA en eiwitten werken, begrijp je al snel dat alle ziekten genetische mutaties zijn. Die mutaties, of varianten, worden allemaal veroorzaakt door iets dat de informatie aan het RNA verandert, dat het mRNA aan het eiwit gaf om de cel te vertellen wat het gaat worden.

 

Denk erover na; Vaccins veroorzaken genetische ziekten; sinds de 50er jaren zijn deze de veroorzakers van alle varianten/mutaties die een genetische aandoening veroorzaken. Met andere woorden, het medisch establishment veroorzaakt elke ziekte op aarde, terwijl ze geen van allen genezen! Zij hebben in de loop der jaren de kwaliteit van het leven van miljarden mensen vernietigd of verlaagd.

 

Verhuizing naar nieuw kanaal

Onze snelgroeiende wakker makende capaciteit is motivatie achter de verhuizing naar ons nieuw kanaal. Eenieder wordt verzocht met ons mee te verhuizen naar ons nieuw kanaal, de oude groep-site wordt weldra geannuleerd.

Maak je geen zorgen, alle belangrijke eerder gepubliceerde informatie is verplaatst naar dit nieuwe kanaal site. Je zult niets missen van eerder gepubliceerde artikelen. We hopen dat je zult genieten van onze uitbreiding en wilt bijdragen aan onze verdere dynamische groei. Bedankt voor het begrip en hulp om deze essentiële informaties te verspreiden.

 

Motiveer elke wakkere mee te doen en een echte patriot te worden voor onze nieuwe wereldorde, eigendom van en bestuurd door wij het volk. Wees een actief, onafhankelijk en innovatief denkende patriot. En sluit je aan bij het nieuwe FWC-kanaal om inspirerende ideeën aan te promoten of te onthullen.

 

Onze vrijheid moet van onderaf door onszelf bevochten worden, niet van bovenaf. Wij allen tezamen moeten onze regering en hun regels verwerpen, zij zijn de marionetten van de DS-marionettenmeesters. Onthoud: als we dit bevrijdingsproces niet zelf beginnen, heeft vrijheid geen waarde en zal het niet blijvend zijn!

 

Blijf op de hoogte wordt lid van The Final Wakeup Community op TELEGRAM opgericht om lezers en deelnemers over de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. Het zijn de ontwaakten die patriot zijn geworden, om zich aan te sluiten bij de strijd om de Globale Maffia voor eens en altijd van de planeet Aarde te verwijderen. Planeet Aarde is van ons, wij zullen voor onszelf beslissen hoe onze wereld in harmonie en eeuwigdurende vrede en welvaart zal worden bestuurd. Waaraan ieder individu bijdraagt naar inzicht en vermogen. Blijf FWC volgen op Telegram voor dagelijkse updates over ontwikkelingen, in onze strijd tegen de Deep State. Als je TELEGRAM niet kunt openen vanaf je computer, probeer het op je mobiel of iPad, als gevolg van software actualisatie.

 

Deelname aan FWC op TELEGRAM is gratis, en biedt het voordeel voortdurend op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. We zitten in de laatste fase van onze strijd, betrouwbare updates zijn essentieel. Wordt lid, en doe mee aan onze wereldwijde strijd tegen de Global Maffia.

Het is belangrijk zelfbesturende gemeenschappen te vormen en in stand te houden om te verzekeren dat onderdrukking en terreur nooit meer zullen terugkeren. Wees gewapend met de waarheid en sluit je aan bij de

 

Final Wakeup Gemeenschap

De Ware Waarheid Vertellers

FWC-TELEGRAM-GROEP

DEEL onze ARTIKELEN en stuur uw POSTS

Je bent uitgenodigd lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer u gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…