Geld verdienen over de ruggen van de massa

De Illuminati zijn volgelingen van sadistisch satanische sektes

De huidige staat van de mensheid op onze gepolariseerde planeet

De allerlaatste Wake Up Call voor de mensheid op planeet Aarde

 

De magie van geldschepping

Sinds de Anunnaki Buitenaardsen 460.000 jaar geleden op planeet Aarde arriveerden, hebben zij de mensheid geterroriseerd en gecontroleerd. Als te veel mensen op planeet Aarde waren, hebben zij het aantal naar hun hand gezet. In de tijd van Noach besloten zij de gehele mensheid uit te roeien, maar Enki, de architect van de gemodificeerde homo sapiens, zorgde ervoor dat zijn werk zou voortbestaan, door Noach en zijn bemanningsleden van dieren tot overlevenden te maken. Na de grote overstroming bleef de mensheid hun slaaf tot op de dag van vandaag. Zo’n 600 jaar voor Christus gebruikten zij het geldsysteem als hun favoriet instrument, om het mensdom beter te kunnen controleren en manipuleren als hun slaven.

 

De lieden van dit ambacht stonden historisch bekend als “geldwisselaars“, meer precies; “wissel jouw geld van jouw hand in hun hand”. Toen Yeshua met rechtvaardige woede de Tempel binnenstormde, de tafels van de geldwisselaars omvergooide en hen streng op hun hoofd en schouders sloeg, renden zij de Tempel uit, terwijl Yeshua verklaarde: “Maak het huis van mijn Vader niet tot een huis van koopwaar.”

 

Diezelfde geldwisselaars riepen dagen later om Zijn dood. Dus, de echte reden waarom Jezus Christus werd gekruisigd, was omdat Hij van plan was de Geldwisselaars te onthullen en uit te roeien!

 

Jezus Christus en zijn volgelingen werden gekruisigd omdat zij zich vrijmoedige uitspraken tegen het kwaad van de Romeinen en hun vals-Israëlitische Farizeeër-discipelen. De Romeinen waren al volgelingen van diezelfde Babylonische Slavenhandel-Code. Dit wijst erop dat de connectie tussen de Romeinse Slavenhandelaren en de Farizeeën meer was dan louter toeval. Dit impliceert dat op een bepaald moment in de oude geschiedenis; de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs van Israël een gemeenschappelijke culturele afstamming hadden.

 

Vóór Jezus Christus, rond 50 v. Chr. was het Julius Caesar die werd vermoord, net als President John F. Kennedy in 1963, toen hij probeerde controle te krijgen over het monetair systeem van het koninkrijk door het slaan van munten voor gebruik in dagelijkse handel. Met een overvloedige aanvoer van echt geld bloeide het koninkrijk op, floreerde de handel en profiteerde iedereen. Elkeen, behalve de geldwisselaars, die in hun bestaan werden bedreigd doordat hun de controle over de overheidsfinanciën was ontnomen.

 

Bijgevolg, zou hun verminderde macht niet lang de status quo blijven. Zij spanden samen om de macht te heroveren, waarom kort daarop Caesar werd vermoord. Het duurde niet lang of de corruptie was in volle hevigheid teruggekeerd, de belastingen werden verhoogd en de geldvoorraad werd met 90% verminderd, waardoor bedrijven failliet gingen, mensen hun huizen en land verloren, en armoede opnieuw de norm werd. Klinkt dit niet bekend?

 

Geld verdienen over de ruggen van de massa

De geldwisselaars hadden lang geleden, rond 1000 v. Chr., ontdekt dat de controle over een frauduleuze geldvoorraad hen niet alleen de controle gaf over de bezittingen van het volk, maar op een heel reële manier ook de controle over de regering van het volk. Ze leerden geld te verdienen over de ruggen van het volk, met sancties door hun eigen geïnstrueerde regering. Klinkt bekend, nietwaar? Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen om hun macht over het volk zo lang te behouden?

 

Met hun gedrukt geld zonder waarde, kochten ze regeringen, staatsambtenaren, doctors, advocaten, rechters, politie om. Ze creëerden ministeries om hun kwaadaardig gedrag te versterken. De Gezondheidszorg, Ziektekostenverzekering, Voedselcontrole, Wereld Gezondheid Organisatie, Vrijmetselaars, Geheime genootschappen. Universiteiten, en scholen werden overgenomen door de instroom van satanisch gezagsdragers. Ze manoeuvreerden hun Deep State spelers in sleutelposities. Onderwijs, Universiteiten, Geneeskunde, Wetenschap, etc., Licentieverlening versterkten hun macht, terwijl alle inspanningen erop gericht waren de puur natuurlijke gezondheidsindustrie te vernietigen. Ze kochten Multinationale blue chip bedrijven en andere gezondheidszorgorganisaties op, om hun dokters des doods en de genocidale ziekenhuizen te ondersteunen. Omdat ze wijzer waren geworden, als gevolg van de Neurenberg processen van WO2, voerden zij “ondertekende toestemmingen” in. Dit is de sleutel. Wanneer je naar het ziekenhuis gaat, krijg je een contract te ondertekenen dat hen toestaat met jou te experimenteren d.m.v. dodelijke behandelingen, operaties, en gifpillen. Ze oogsten organen, stelen stamcellen, kidnappen kinderen, baby ontvoeringen, DNA-oogst en nog veel meer.

 

Nu staan de patriotten op het punt dit sinistere gordijn van bedrog open te scheuren. De grote man achter het gordijn is Satan. De predators zijn vooral aanwezig in grote bevolkingsgebieden. Lokale kleinere ziekenhuizen zijn van minder belang, maar ook daar kan dit kwaad voorkomen.

 

Zij verkregen verder controle door een proces van easy money/te kort aan geld cycli. Door geld gemakkelijk leenbaar te maken, waardoor de hoeveelheid geld in omloop toenam. Als de geldwisselaars overtuigd waren dat genoeg sukkels hadden toegehapt, werd de val dichtgegooid.

 

Plotseling werd de geldvoorraad beperkt. Leningen werden daardoor moeilijk of onmogelijk te verkrijgen, met als gevolg dat het geld in omloop afnam. Het eindresultaat was dat een percentage van de mensen niet in staat was hun leningen terug te betalen, en omdat zij geen nieuwe leningen konden aangaan, gingen zij failliet, gedwongen om hun activa voor een appel en een ei aan de geldschieters te verkopen. Deze truc wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt, om het financiële leven uit de volkeren van de wereld te zuigen.

 

Het wordt aangeduid met gesofisticeerde woorden als “boom and bust“, “de business cyclus“, “inflatie“, “recessie“, “depressie” en dit houdt ons allen verward en blind voor hun duistere magie. De taal is misschien veranderd, maar de fraude is dezelfde als altijd. En de wereld is inderdaad een veel minder gelukkige plaats geworden. Tenzij we massaal wakker worden. Doe het dan nu, want deze keer is het onze enige en laatste kans succesvol te zijn, sluit je hier, aan. We hebben duizenden volgelingen nodig om deze criminelen uit te roeien, om onze kinderen en toekomstige generaties te beschermen. Hier is je kans om mee te doen, aarzel niet en doe mee…

 

De Illuminati zijn volgelingen van sadistisch satanische sektes

De financiers van toen, zijn getransformeerd in bankiers ten tijde van de Tempeliers die de vroege Koningen in Europa financierden, die waren aangesteld door de Anunnaki. In 1776 hadden zij een boegbeeld nodig die voor hen een actiegroep oprichtte, de Illuminati. Zij kozen Adam Weishaupt als hun ‘ondergeschikte’ om hun bevelen uit te voeren.

 

De hedendaagse Illuminati zijn de volgelingen van sadistisch satanische culten, en worden geleid door de rijkste en machtigste wezens ter wereld. Hun Orde zit vol met homoseksuelen en pedofielen die de Illuminati hand in hand laten werken met de Jezuïeten, de Vrijmetselarij en later na 1945 de CIA, om de wereld te beheersen, door het verhandelen van drugs, wapens, pornografie, kinderen en prostitutie. Zij zijn zelfs de macht achter politieke moorden en het terrorisme, inclusief de valse vlag gebeurtenissen van 9/11 in 2001, en alle andere bekende valse vlag acties.

 

Om dezelfde reden worden onze kinderen niet langer onderwezen in burgerlijke waarden. Op scholen worden ze gewend aan homoseksualiteit en geweld, terwijl onze cultuur afglijdt naar nihilisme en seksuele verdorvenheid. De Illuminati hebben hun geheimhouding intact gehouden, het publiek wil gewoon niet geloven dat alles wat er gebeurt, ook echt gebeurt.

 

De doorsnee burger wil hier niets van weten, en zelfs als hij geconfronteerd wordt met bewijs, zal hij de andere kant opkijken. Hoeveel bewijs moet er nog naar buiten komen? Of wat te denken van de documenten van het CIA-mind-control-programma’s die zijn vrijgegeven, en bewezen authentiek te zijn, terwijl mensen het negeren. Omdat wij mensen gehersenspoeld zijn om alleen het beste van ons ras te geloven, en niet het slechtste. Het is ongemakkelijk om deze dingen te geloven, maar dat verandert niets aan de waarheid ervan.

 

Mensen willen niet geloven dat de Illuminati het hun verantwoordelijkheid achten om planeet Aarde te besturen. Deze paar mensen zijn zo machtig en beheersen zoveel rijkdom dat ze als een natiestaat kunnen worden beschouwd. Ze beheersen de grote en kleine politieke partijen. Zij controleren wie in de regering wordt benoemd, verkiezingen, informatiestromen, en de creatie van geld. Zij hebben alle organisaties geïnfiltreerd, o.a. zelfs de kerk. Er is niets meer dat niet is aangetast door de Illuminati. Alle nationale Illuminati-raden brengen verslag uit aan een Opperste Wereldraad, die fungeert als de voorloper voor bestuur en het regeren in de Nieuwe Wereldorde als deze is gevestigd.

 

De top 33ste graad Vrijmetselaars zijn ook top Illuminati. De Rothschild families in de VS, Engeland, en Frankrijk hebben dominerende zetels in deze Hoge Wereldraad. Zij geloven dat zij afstammen van koninklijke bloedlijnen, en dragers zijn van ononderbroken occulte erfenis. Dat een leugen is.

 

Zij hebben de aankomende economische ineenstorting gepland, die gevolgd zal worden door een staat van beleg. Daarop, zullen de bankiers en regeringen alle schulden onmiddellijk terugvorderen, wat nu voor onze ogen reeds is begonnen. Volgens plan en reeds eerder ervaren, – zullen de meeste mensen niet kunnen betalen en dus failliet gaan. Dit zal een wereldwijde financiële paniek veroorzaken, omdat de Illuminati en Jezuïeten de mensen beheersen via hun financiën.

 

Zij behoren tot een politiek zeer achterbakse groep, met een hond-eet-hond mentaliteit, iedereen wil hogerop komen. Dit zijn geen aardige mensen, ze gebruiken venijnigheid en manipuleren anderen. Ze zetten hun interesse op status, macht en geld. Ze maken nooit openlijk hun agenda bekend, of sekte-activiteiten. Het zijn, in de ogen van het publiek, gerespecteerde “christenen”, “Joden” of “Moslims”, die zich voordoen als leiders van de gemeenschap. Hun imago in de samenleving is van het allergrootste belang voor een Illuminati; zij zullen alles doen om een normaal gerespecteerde façade te handhaven, en verachten ontmaskering.

 

De huidige staat van de mensheid op onze gepolariseerde planeet

Een generatie klokkenluider uit een Heersende Bloedlijn Familie, onder zijn pseudoniem ‘Verborgen Hand’, verkondigt: “Onze afstamming kan worden getraceerd tot voorbij de oudheid. Vanaf het begin van de geschiedenis, en ook daarna, heeft onze Familie het spel op de een of andere manier vanachter de schermen geregisseerd, en is ontstaan vóór de opkomst en ondergang van Atlantis. Wij zijn geboren om te leiden. Het is een deel van het ontwerp voor het huidig paradigma. Er zijn 13 basis of oorspronkelijke kern bloedlijnen. Verborgen Hand spreekt het geloof van de Britse auteur David Icke tegen, dat deze families zijn gekruist met reptielachtige. Hij zei: “Wij zijn zeer zeker geen Reptielen.” En er is “in de verste verte niets reptielachtig aan de ware oorsprong bloedlijnen.”

 

Verborgen Hand verklaart ook de huidige staat van de mensheid op onze gepolariseerde planeet. Gedachte is gefocust creatieve energie. Je krijgt precies, wat je uitstraalt. Waarom denk je dat de media zo belangrijk is voor hun agenda? Jullie hebben (als samenleving), in jullie gehypnotiseerde, comateuze staat, je Vrije Wil toestemming gegeven voor de staat waarin jullie planeet zich vandaag bevindt. Jullie verzadigen je geest met ongezonde gerechten die jullie voorgeschoteld krijgen op jullie televisie en waaraan jullie verslaafd zijn, geweld, pornografie, hebzucht, haat, egoïsme, onophoudelijk slecht nieuws, angst en terreur.

 

“Wanneer was de laatste keer dat je stilstond om aan iets moois en puurs te denken? De planeet is zoals hij is, door jullie collectieve gedachten erover. Jullie zijn medeplichtig door je passiviteit, elke keer dat je de andere kant opkijkt als je onrecht ziet. Jullie gedachten op het onderbewuste niveau van creatie van de Schepper, is jullie acceptatie dat deze dingen gebeuren. Door dit te doen, dien je het doel van de Diepe Staat. Het is heel belangrijk voor hen, om de Polarisatie van planeet Aarde negatief te houden ten tijde van de Grote Oogst. Dat betekent Dienst aan jezelf gericht, in tegenstelling tot Positief, Dienst aan Anderen. Zij hebben een Negatieve Oogst nodig, en jullie doen goed werk door hen te helpen hun doelen te bereiken. Ze zijn erg dankbaar voor jullie hulp om het echte leven op de planeet Aarde te vernietigen.

 

De allerlaatste Wake Up Call voor de mensheid op planeet Aarde

De Diepe Staat, ook wel Khazarische Maffia alias cabalisten genoemd, is een kleine groep die gewoonlijk de Elite wordt genoemd, maar officieel en oorspronkelijk zijn zij de Illuminati, degenen die het licht brengen, die verborgen zijn achter de schermen en instructies geven aan alle regeringen in de wereld. Deze groep bezit ook geheel of gedeeltelijk alle grote ondernemingen, waarvan de CEOs rechtstreeks verbonden zijn met deze maffia, ze zijn op hun beurt sterk betrokken bij het regeren van naties, waardoor zij geheime overeenkomsten kunnen uitvoeren.

 

Wij, het volk, hebben hulp gevonden bij de Palladians, die met hun inherente wens om de geestelijke en mentale krachten in de wereld te vinden, nauw verbonden zijn met de Lichtwerkers van onze wereld. Die Palladians zijn erop uit om waardevolle activiteiten, vreugde, licht en liefde op de wereld te verwezenlijken en een ascensie van kracht te bereiken om het het eeuwig koninkrijk binnen te gaan. Dit soort exterrestrials is in staat om zulke grote progressies te maken door zowel hun mentaal als spiritueel bewustzijn, waarmee mensen op planeet Aarde zich diep verbonden zouden moeten voelen. Begrijp, dat Palladians en Aardbewoners in diverse opzichten hetzelfde zijn.

 

Palladians leven en komen uit het sterrenbeeld dat ook wel Plejaden wordt genoemd. Er zijn 7 sterren in de Plejaden, en deze buitenaardse groep verblijft op een ster die bekend staat als Taygeta, die zich in een baan rond die zich rond planet Erra bevindt, het thuis en wereld van sommige Palladians.

 

Er bestaat geen bedrog op de planeet Erra, want hun manier van communiceren is door middel van telepathie. De basisbehoeften van het leven op deze planeet worden vrijelijk verstrekt omdat geld niet nodig is, evenmin als macht en rijkdom. In het algemeen, Palladians zien hetzelfde uit als wij mensen, het enige verschil is hun huid, die lichter is vergeleken met die van de mens.

 

Van de 9 planeten die om de ster Taygeta draaien, zijn er slechts 4 bewoond met levende wezens. Planeet Erra is zeer identiek aan de Aarde. In feite delen zij het dierlijk en plantaardig leven zoals op moeder aarde. De Plejaden zijn miljoenen jaren ouder dan de aarde. Zij zijn spiritueel geavanceerd in vergelijking met de mens. De normale levensduur van een Pléiade is zevenhonderd jaar of meer.

 

Nu je kennis hebt gemaakt met ons verleden en de situatie waarin wij zijn gemanipuleerd, ben je hopelijk gestimuleerd om voor je vrijheid te vechten. Vrijheid moet bevochten worden door onszelf van onderaf, niet van bovenaf. Wij allen tezamen moeten onze regering en hun heersers verwerpen, zij zijn allen marionetten van de Deep Staat. Onthoud: we hebben slechts één enkele kans om deze criminele heersers te verslaan, en dat is nu, we moeten het dus nu doen! Dit bevrijdingsproces moet door onszelf worden bevochten, anders heeft vrijheid geen waarde en zal het niet blijvend kunnen zijn!

 

Blijf op de hoogte en sluit je aan bij The Final Wakeup Community op TELEGRAM, gecreëerd om lezers en deelnemers over de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. Het zijn de ontwaakten die patriotten zijn geworden, om zich aan te sluiten bij het gevecht om de Wereldmaffia voor eens en voor altijd van planeet Aarde te verwijderen. Planeet Aarde is van ons, wij zullen zelf beslissen hoe onze wereld in harmonie en eeuwige vrede en welvaart zal worden bestuurd. Waaraan elk individu bijdraagt naar inzicht en vermogen. Blijf FWC volgen op Telegram voor dagelijkse updates over ontwikkelingen in onze strijd tegen de Deep State Maffia. Als je TELEGRAM niet kunt openen vanaf de computer, probeer het dan op je mobiel of iPad, vanwege software actualisatie.

 

Deelname aan FWC op TELEGRAM is gratis, en biedt het voordeel voortdurend op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. We zijn in de laatste fase van onze strijd, dus betrouwbare updates zijn essentieel. Wordt lid, en doe mee aan onze wereldwijde strijd tegen de Global Maffia, en verspreid deze boodschap.

 

Het is belangrijk om zelfbesturende gemeenschappen te vormen en in stand te houden om te verzekeren dat onderdrukking en terreur nooit meer zullen terugkeren. Wees gewapend met de waarheid en sluit je aan bij de

 

Laatste Wakeup Gemeenschap
De ware waarheidsvertellers
FWC-TELEGRAM-GROEP
DEEL onze ARTIKELEN en stuur uw POSTS
Je bent uitgenodigd lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK
Blijf op de hoogte en abonneer u gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…