Gratis energie draadloos gedistribueerd

Draadloze Communicatie

Inzicht; de Mensheid te laten gedijen, of vergaan door verlies aan Licht

Het Onvoltooid Meesterwerk om de Menselijke Energie te Verhogen

 

Onbegrensde hoeveelheid Energie

Al zo’n 120 jaar geleden had de wereld gratis verlicht kunnen worden, door verwezenlijkte vooruitgang van genie Nikola Tesla, ware het niet dat hij gedwarsboomd werd door de Deep State-cabal met zijn uitvinding van vrije energie, opgewekt uit magnetische velden rondom planeet Aarde. Dan zou geen koolstofuitstoot belasting of global warming hoax mogelijk zijn geweest!

 

Een groot deel van de huidige technologie komt voort uit de kennis die Tesla in zich had, welke hij koortsachtig voor de wereld heeft uitgestippeld. Het waren heel belangrijke verbeteringen voor de mensheid: Verbeteringen, om gestolen te worden door de Cabal die duivels misbruik maakten van zijn menslievende innovaties. Donald Trump ‘s oom John Trump wist hoe hij Tesla’s geniale patenten, en vreemde tekeningen moest interpreteren. Tijdens Donald Trump 2016 verkiezingscampagne verhaalde hij; “mijn oom vertelde mij alles over Tesla’s werk en patenten.”

 

Tesla begreep ook Gods grenzeloze energie complex systeem van de schepping, en de opwekking van energie voor de mens in relatie met God. De Cabal wist dit en vreesde dat dit de mensheid zou kunnen ontwaken en verborg daarom zijn uitvindingen samen met andere kennis, die heimelijk werden begraven, weg uit het publieke oog. Met andere woorden, gewoon criminele Censuur!

 

Hier zijn enkele excerpten uit het werk van Nikola Tesla dat hij publiceerde in Centurie Magazine, op juni 1900, getiteld: Het probleem van het verhogen van de menselijke energie met speciale verwijzingen naar de benutting van de energie van de zon.

 

Nikola Tesla, die de opwaartse energiebeweging voor de mens kende – de energie van de beweging – en de drie manieren de menselijke energie te verhogen. Beschreef het op deze wijze:

 

“Van alle eindeloze verscheidenheid aan verschijnselen die de natuur onze zintuigen presenteert, is er geen die onze geest met grotere verwondering vervult dan die onvoorstelbaar complexe beweging die wij in haar geheel aanduiden als het menselijk leven; Haar mysterieuze oorsprong is versluierd in de voor altijd ondoordringbare mist van het verleden, haar karakter is onbegrijpelijk gemaakt door haar oneindig ingewikkeldheid, en haar bestemming is verborgen in de onpeilbare diepten van de toekomst.

 

“Voor elk individu dat omkomt aan de gevolgen van een stimulerend middel, sterven minstens duizend aan de gevolgen van het drinken van onzuiver water. Deze kostbare vloeistof, die ons dagelijks nieuw leven inblaast, is ook het voornaamste middel waardoor ziekte en dood ons lichaam binnendringen. De vernietigende kiemen die het bevat, zijn vijanden die des te verschrikkelijker zijn omdat zij hun fatale werk onopgemerkt verrichten. Zij bezegelen onze ondergang terwijl wij existeren en genieten.

 

“De meerderheid van de mensen is zo onwetend of onzorgvuldig als het gaat om het drinken van water, en de gevolgen ervan zijn zo rampzalig, dat een filantroop zijn inspanningen nauwelijks beter kan aanwenden dan door te trachten diegenen te verlichten die zichzelf op deze manier schade berokkenen. Door systematische zuivering en sterilisatie van het drinkwater kan de menselijke hoeveelheid zeer aanzienlijk toenemen. Het zou een strikte regel moeten worden – die bij wet moet worden afgedwongen – het drinkwater in elk huishouden en elke openbare plaats te koken of op andere wijze (Osmose) te steriliseren.

 

“Alleen filteren biedt niet voldoende bescherming tegen infectie. Al het ijs voor intern gebruik moet kunstmatig worden bereid uit water dat grondig is gesteriliseerd. Het belang van het verwijderen van ziektekiemen uit het stadswater wordt algemeen erkend, maar er wordt weinig ondernomen om de bestaande omstandigheden te verbeteren, omdat er nog geen bevredigende methode is ontwikkeld om grote hoeveelheden water te steriliseren. Door verbeterde elektrische apparaten zijn we nu in staat ozon goedkoop en in grote hoeveelheden te produceren, en dit ideale ontsmettingsmiddel lijkt een gelukkige oplossing te bieden voor deze belangrijke kwestie.

 

“Iedereen moet zijn lichaam beschouwen als een kostbaar geschenk van iemand die hij boven alles liefheeft, als een wonderbaarlijk kunstwerk, van een onbeschrijflijke schoonheid en een meesterschap dat het menselijk voorstellingsvermogen te boven gaat, en zo teer en broos dat een woord, een ademtocht, een blik, nee, een gedachte, het kan beschadigen.

 

“Onreinheid, dat ziekte en dood voortbrengt, is niet alleen een zelfvernietigende, maar ook een hoogst immorele gewoonte. Door ons lichaam vrij van infecties, gezond en zuiver te houden, geven wij uitdrukking aan onze eerbied voor het hoge principe waarmee het is begiftigd. Wie in deze geest de voorschriften van de hygiëne opvolgt, bewijst zichzelf in zoverre werkelijk religie. Laksheid in de zeden is een verschrikkelijk kwaad, dat lichaam en geest vergiftigt, en dat verantwoordelijk is voor een grote vermindering van de menselijke massa…

 

“Hebben zij (de Cabal) niet onze voedselbron genomen en onze zaden vermengd met GMO’s, en onze kruidenierswinkels bezoedeld met schadelijke toevoegingen, conserveringsmiddelen en dingen die geen waarde hebben maar giftig zijn in het menselijk lichaam?

 

Hebben zij ons niet verteld (reclame) hoe een lichaam en gezichten eruit moeten zien? Lachen zij niet om iedereen die niet lijkt op wie of wat zij ons vertellen? Brengen zij niet een gevoel van lelijkheid bij om psychische en chirurgische gezichtsbehandelingen te ondergaan om te lijken op wat God niet geschapen heeft? Om de schoonheid van het ouder worden lelijk te noemen en te bespotten? En er tegelijkertijd op aan te dringen? Zijn alle hongerende mensen in de wereld van vandaag uitgehongerd door dezelfde hand van de cabal die schreeuwt om hen te voeden?

 

Zie je wat ze gedaan hebben en zie je nu waarom ze het gedaan hebben? 

 

Nikola Tesla wordt herinnerd voor zijn transformerende uitvindingen zoals de inductiemotor, wisselstroom-elektrische energiedistributie, fluorescentielampen, draadloze communicatie, en afstandsbediening voor mechanische apparaten.

 

 

Gratis energie draadloos gedistribueerd

Maar van alle Tesla’s uitvindingen was er één die nooit het daglicht zag. Het was een revolutionair idee dat de potentie heeft om onze wereld op een ingrijpende manier te veranderen. Het was ook een uitvinding die zijn tijd meer dan een eeuw vooruit was, bekend als Gratis Energie, en draadloze energiedistributie.

 

Conventionele elektriciteitsleidingen zijn duur, lelijk en verspillend, ze kunnen tot 14 procent aan energieverliezen door de weerstand van de koperen kabels. Een belangrijk aspect van Tesla’s draadloze energienetwerk is de distributie van elektriciteit naar afgelegen gebieden, maar ook naar dichtbevolkte stedelijke locaties.

 

Tesla bouwde voor zijn tijd een nogal ongewoon uitziende toren, genaamd de Warden Tower op Long Island. Oorspronkelijk en officieel was hij van plan de faciliteit te gebruiken om de technologie te ontwikkelen om draadloze communicatie over de oceaan naar Europa te realiseren.

 

In het geheim wilde hij de toren ook gebruiken om draadloze stroomdistributie op zeer grote schaal te demonstreren. Zijn visie was om meerdere torens energie te laten uitstralen in de atmosfeer. Deze energie kan worden gebruikt om vliegtuigen, auto’s en zelfs schepen, voort te bewegen, als ze voorzien zijn van speciale ontvangstapparatuur om draadloze energie op te vangen. Hij modificeerde in de jaren 1920 zelfs een auto met verbrandingsmotor tot een elektrisch aangedreven voertuig meteen elektromotor van 80 pk, en reed meer dan een week rond op draadloos aangeleverd elektrische energie. Dit was een doorn in het oog van de cabal elite, en werd zo snel mogelijk begraven

 

Op grote schaal zouden met deze technologie schepen de zeeën kunnen bevaren zonder te hoeven stoppen om bij te tanken. Vliegtuigen zouden voor onbepaalde tijd in de lucht kunnen blijven, constant voorzien van energie uit Tesla’s torens.

Toen JP Morgan van de cabal Tesla’s verborgen motief ontdekte, stopte zijn financiering.

 

Draadloze communicatie

Tesla’s oorspronkelijk idee van draadloze communicatie is al jaren bij ons in gebruik. De mobiele telefoon in je broekzak is het bewijs. En hoewel het niet wordt gebruikt om energie over de Atlantische Oceaan te verzorgen, gebeurt Tesla’s visie van draadloze energiedistributie nu op een dichterbij gelegen afstand.

 

Inzicht; de Mensheid te laten gedijen, of vergaan door verlies aan Licht

Zijn werk toonde aan hoe toenemende of afnemende krachten het welzijn van de mensheid kunnen beïnvloeden. Hij voorspelde de omgeving waarin de mensheid ofwel zou gedijen door positieve Goddelijke Krachten, ofwel kan afnemen door tragisch verlies aan licht in duisternis. Stel je nu eens voor hoe deze informatie als goud was in de handen van de Cabal, en waarom zij Einstein. Edison, en NASA alle eer gaven voor Tesla’s werk! Het censureren van Tesla, die de geheimen van Gods schepping deelde met de mensheid. Het geeft ons inzicht over wat ons te wachten staat op de splitsing in de weg, waarover gesproken wordt in Ezechiël. De mens moet kiezen of hij naar links of naar rechts gaat. De ene kant zal de mensheid naar het licht van God leiden, de andere naar volslagen duisternis. De vrije wil is de sleutel. Ieder moet kiezen en verstandig kiezen.

 

Wat we zien in de schittering van Tesla, het is het voor het publiek verborgen stappenplan dat de Cabal ons heeft afgenomen. Ze bedachten alle tegenstellingen om de door God geschapen mens te vernietigen. De pijlen zijn gericht op vernietiging van de familie-eenheid, het vernietigen van de geest van de jeugd door middel van het onderwijs dat een verlaging van het intellect dient, een massabeweging van het uit het hoofd leren van wat bestaat, en specifiek de verwijdering van het creatief denken om intelligentie buiten de doos, waarin alle mensenmassa’s zijn geplaatst te houden. Het openen van deze doos zou inderdaad de val van Pandora zijn. Want het openen ervan onthult alle leugens, bedrog, diefstallen en duivelse manoeuvres om de mensheid tot slaaf te maken op de gemeenste en slechtste manier die ooit is bedacht. Dus wat kan er gedaan worden? Open de doos – open deze wijd en onthul het bedrog dat het bevat. Volg het geld naar de kwade cabal en de verlangens van hun Utopia die alleen kan blijven bestaan als de doos goed gesloten wordt gehouden.

 

Tegenwoordig; Achter de complexe technologie van draadloze stroomdistributie gaat al iets heel eenvoudigs schuil: nl. de mogelijkheid om elektronische apparaten op te laden zonder dat voor elk apparaat een stroomkabel nodig is.

 

“Gelukkig kunnen de huidige omstandigheden niet oneindig voortduren, want een nieuw element begint zich te doen gelden. Een verandering ten goede is nabij, en ik zal nu trachten aan te tonen wat, volgens mijn ideeën, is de eerste stap naar de totstandbrenging van vreedzame betrekkingen tussen naties, en met welke middelen deze uiteindelijk tot stand zullen worden gebracht. Laten we teruggaan naar het prille begin, toen de wet van de sterkere de enige wet was. Het licht van de rede was nog niet ontstoken, en de zwakken waren geheel overgeleverd aan de genade van de sterken. Het zwakke individu begon toen te leren hoe hij zichzelf kan verdedigen.

 

Het Onvoltooid Meesterwerk om de Menselijke Energie te Verhogen

Zodra de cabal is verslagen, staat Tesla’s onvoltooide meesterwerk op het punt werkelijkheid te worden. Men moet Tesla’s werk over het verhogen van Menselijke Energie lezen want het is de sleutel tot het terugnemen van ons leven!

 

De omstandigheden van vandaag zijn niet het resultaat van gisteren, en een radicale verandering kan niet van vandaag op morgen worden bewerkstelligd. Zoals Nicola Tesla het formuleerde;

 

“In feite is het twijfelachtig of mannen die niet bereid zijn voor een hoog principe te vechten, überhaupt ergens goed voor kunnen zijn. Het is niet de geest die de mens maakt, noch is het het lichaam; het is geest en lichaam.

 

“Andere energiebronnen kunnen worden aangeboord en nieuwe methoden om energie aan de zon te onttrekken kunnen worden ontdekt, maar geen van deze of soortgelijke verworvenheden is in belangrijkheid gelijk aan het transmissie medium van energie naar en op elke afstand gelegen punt. Ik kan me geen technische vooruitgang voorstellen die de verschillende elementen van de mensheid doeltreffender kan verenigen dan deze, of die de menselijke energie meer kan laten toenemen en meer kan besparen. Het zal het beste medium zijn om de energie te vergroten die de menselijke massa versnelt. Alleen al de morele invloed van zo’n radicale verandering zal niet te overzien zijn. Aan de andere kant, als op enig punt op de aardbol energie in beperkte hoeveelheden kan worden verkregen uit het omringende medium door middel van zelfwerkende warmtemotor of anderszins, zullen de omstandigheden dezelfde blijven als voorheen.”

 

Blijf sterk en blaf terug om de boze plannen van de Cabal te ontmaskeren! Giftige prikken zijn niet houdbaar. Pak onze voedsel- en waterbronnen terug. Grote Bedrijven zijn geen eigenaar van de planeet; deze behoort aan de hele mensheid. Ontmasker de Cabal en hun kwade plannen, om onze vrije wil en alles wat God vrijelijk gaf te confisqueren!

 

Ontmasker de cabal en promoot dit artikel wijd en zijd om het bedrog aan te tonen dat het bevat. Volg het geld naar de criminele cabal en hun verlangen naar een Utopia die alleen bestaat als de doos van Pandora goed gesloten wordt gehouden.

 

De massa gaat zo luid vibreren en resoneren dat de doos van Pandora en al haar blinde, onwetende dwazen op zoek gaan naar hun geld, en wel zo snel dat ze krimpen voor je ogen, zoals de heks in de Tovenaar van Oz, toen de emmer water over haar heen werd gegooid! Dus vul je emmers en gooi het levende water naar de Cabal, en laat het gif over aan de gifmengers!

 

Blijf op de hoogte en sluit je aan bij The Final Wakeup Community op TELEGRAM, gecreëerd om lezers en deelnemers over de hele wereld dichter bij elkaar te brengen. Het zijn de ontwaakten die patriotten zijn geworden, om zich aan te sluiten bij het gevecht om de Wereldmaffia voor eens en voor altijd van planeet Aarde te verwijderen. Planeet Aarde is van ons, wij zullen zelf beslissen hoe onze wereld in harmonie en eeuwige vrede en welvaart zal worden bestuurd. Waaraan elk individu bijdraagt naar inzicht en vermogen. Blijf FWC volgen op Telegram voor dagelijkse updates over ontwikkelingen in onze strijd tegen de Deep State Maffia. Als je TELEGRAM niet kunt openen vanaf de computer, probeer het dan op je mobiel of iPad, vanwege software actualisatie.

 

Deelname aan FWC op TELEGRAM is gratis, en biedt het voordeel voortdurend op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. We zijn in de laatste fase van onze strijd, dus betrouwbare updates zijn essentieel. Wordt lid, en doe mee aan onze wereldwijde strijd tegen de Global Maffia, en verspreid deze boodschap.

 

Het is belangrijk om zelfbesturende gemeenschappen te vormen en in stand te houden om te verzekeren dat onderdrukking en terreur nooit meer zullen terugkeren. Wees gewapend met de waarheid en sluit je aan bij de

 

Laatste Wakeup Gemeenschap
De ware waarheidsvertellers
FWC-TELEGRAM-GROEP
DEEL onze ARTIKELEN en stuur uw POSTS
Je bent uitgenodigd lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK
Blijf op de hoogte en abonneer u gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…