Hoe verwijder je de vertragende krachten voor de mensheid?

Georganiseerde Oorlogsvoering 

Vrij om te kiezen

Genetisch gemodificeerd voedsel

Preventieve gezondheidszorg is verboden

 

 

Nepvoedsel en water zijn levenloos

Ons voedsel is tegenwoordig zo bewerkt en verpakt, dat het vol zit met conserveringsmiddelen en plastics, in andere woorden giftig, dus in werkelijkheid; nepvoedsel. Het wordt in fabrieken bereid in plaats van op een boerderij of veld geteeld. Het zit vol met kunstmatige smaakstoffen en synthetische smaken. Een deel ervan is zo geraffineerd en overkookt dat het nauwelijks nog voedingswaarde bevat. Als GMO’s worden toegevoegd is het voedsel giftig geworden, mensen moeten begrijpen dat dit voedsel niets anders is dan een misdaad tegen de mensheid.

 

Net als met nepvoedsel, is er ook nepwater. Echt water is stromend en levend, zoals je kunt vinden in een rivier of bergbeek. Helaas is het meeste drinkwater dat tegenwoordig geconsumeerd wordt dood, nadat het door verafgelegen pijpleidingen met hoeken en bochten is gepompt, en behandeld is met chloor en fluoride, die beiden gifstoffen zijn. Meestal bevat het water ook resten van antibiotica, glyfosaat en Big Pharma medicijnen. Het doet misschien net genoeg om in leven te blijven, maar het versterkt niet het immuunsysteem dat de mensheid ondersteunt om te gedijen.

 

Duizend andere kwaden zouden kunnen worden gemeld, maar alles bij elkaar opgeteld kan de Deep State niet tippen aan één enkel, namelijk het gebrek aan voedsel, veroorzaakt door armoede, gemis en hongersnood. Miljoenen mensen sterven jaarlijks door gebrek aan voedsel, waardoor het bevolkingsaantal daalt. Zelfs in onze verlichte gemeenschappen, en niettegenstaande de vele liefdadigheidsinspanningen, is dit nog steeds, naar alle waarschijnlijkheid opzettelijk het grootste kwaad. Het is gebrek aan gezond, voedzaam voedsel. De cabal – Monsanto en Bayer – hebben onze voedselbronnen geconfisqueerd, en onze zaden vermengd met GMO, en bezoedeld met schadelijke additieven, conserveringsmiddelen en dingen die geen voedingswaarde hebben, maar giftig zijn. Alleen maar om het menselijk lichaam te vergiftigen, en ziektes te creëren, om de winst voor Big Pharma te vergroten!

 

Hebben zij met opzet onze waterbronnen besmet om ons te dwingen hun besmette plastic flessen te kopen? Dan veroordelen ze ons in één adem met het feit dat plastic flessen giftig zijn voor het milieu? Zien wij hun kwaad niet dagelijks?

 

Zie je wat ze gedaan hebben en zie je nu waarom ze het gedaan hebben?

 

Hoe verwijder je de vertragende krachten voor de mensheid?

De kracht die de voorwaartse gang van de mens vertraagt is negatieve wrijving. Om dit met voorbeelden te illustreren: onwetendheid, domheid en imbeciliteit zijn louter wrijvingskrachten, of weerstanden, zonder enige richtinggevende neiging.

 

Aan de andere kant zijn gebrek aan visie, krankzinnigheid, zelfdestructieve neigingen, religieus fanatisme, en dergelijke, allemaal negatieve krachten, die in bepaalde richtingen werken. Om deze ongerelateerde vertragende krachten te verbeteren, moeten radicaal andere methoden worden toegepast. Men weet bijvoorbeeld wat een fanaticus kan doen, en men kan preventieve maatregelen nemen, hem te verlichten, overtuigen, en eventueel leiden, zijn ondeugd in deugd veranderen; maar men weet niet, en kan nooit weten, wat een bruut of een imbeciel kan doen, en men moet met hem omgaan als met de massa, inert, zonder verstand, losgeslagen door woedende elementen.

 

Het algemene antwoord op het bovenstaande is: draai alle negatieve krachten in de goede richting en verminder alle wrijvingskrachten. Er kan geen twijfel over bestaan dat van alle wrijvingsweerstanden, onwetendheid het meest de menselijke vooruitgang vertraagt.

 

“Niet zonder reden zei de man van wijsheid, Boeddha: “Onwetendheid is het grootste kwaad in de wereld.” De wrijving die het gevolg is van onwetendheid, en die sterk wordt vergroot door de vele talen en nationaliteiten, kan alleen worden verminderd door verspreiding van kennis en eenwording van de heterogene elementen van de mensheid. Geen inspanning kan beter worden besteed. Maar hoe onwetendheid de vooruitgang van de mens in het verleden ook heeft vertraagd, het is zeker dat tegenwoordig negatieve krachten van groter belang zijn geworden. Onder deze is er één van veel groter belang dan enig ander. Het wordt georganiseerde oorlogvoering genoemd.

 

Georganiseerde Oorlogsvoering 

Oorlog is een negatieve kracht, en kan niet in positieve richting worden omgebogen zonder de tussenliggende fasen te doorlopen. Het is een probleem om een wiel dat de ene kant op draait, de andere kant op te laten draaien zonder het af te remmen, te stoppen en de andere kant weer opgang te brengen.

 

Als we kijken naar de miljoenen individuen, vaak de meest capabele in geest en lichaam, de bloem der mensheid, die gedwongen worden tot een leven van inactiviteit en onproductiviteit, de immense sommen geld die dagelijks nodig zijn voor het onderhoud van legers en oorlogsapparaten, die zoveel menselijk energie vertegenwoordigen, alle inspanning die nutteloos wordt besteed aan de productie van wapens en vernietigingswerktuigen, het verlies van levens en het aanwakkeren van een barbaarse geest, dan zou men ontzet moeten zijn over het onkalkuleerbare verlies voor de mensheid dat door het voortbestaan van deze betreurenswaardige omstandigheden met zich meebrengt.

 

Er wordt wel beweerd dat de perfectionering van kanonnen met een grote vernietigingskracht een einde zal maken aan oorlogvoering. Zoals de geschiedenis heeft geleerd is dit een grove vergissing. Integendeel, ieder nieuw wapen dat wordt uitgevonden, nodigt alleen maar uit tot nieuw talent en nieuwe vaardigheden, tot nieuwe inspanningen, tot nieuwe impulsen, die een aanmoediging geven voor verdere ontwikkelingen.

 

“Gelukkig kunnen de huidige omstandigheden niet oneindig voortduren, want een nieuw element begint zich te doen gelden. Een verandering ten goede is nabij, toen de wet van de sterkere de enige wet was, was het licht van de rede nog niet ontvlamd, en de zwakkeren waren geheel overgeleverd aan de genade van de sterken. Het zwakke individu begon toen te leren hoe hij zichzelf kon verdedigen. Na het gebruik van tegenkracht, veranderde fysieke kracht in intelligentie die de belangrijkste beslissende factor in de strijd werd.

 

Het wilde karakter werd geleidelijk verzacht door het ontwaken van nobele gevoelens, en zo veranderde geleidelijk, na eeuwen van voortdurende vooruitgang, de brute strijd van het onredelijk dier in wat tegenwoordig de “beschaafde oorlogsvoering” wordt genoemd, waarin de strijders elkaar de hand schudden, vriendelijk praten en sigaren roken, klaar om op een signaal weer in een dodelijk conflict te vervallen. Laat pessimisten zeggen wat zij willen, hier komt een absoluut bewijs van grote en verheugende vooruitgang.

 

“Maar wat is nu de volgende fase in deze evolutie? Nog geen vrede, in geen geval. De volgende verandering die natuurlijk zou moeten volgen uit de moderne ontwikkelingen zou de voortdurende vermindering moeten zijn van het aantal individuen dat betrokken is in de strijd. Het apparaat zal er een zijn van bijzonder grote kracht, maar slechts een paar individuen zullen nodig zijn om het te bedienen. Deze evolutie zal meer en meer een machine of mechanisme met de minste individuen als element van oorlogvoering op de voorgrond brengen, en het absoluut onvermijdelijke gevolg hiervan zal het einde zijn van grote, onhandige, langzaam bewegende, en onhandelbare eenheden. De grootst mogelijke snelheid en maximale snelheid van energieafgifte door het oorlogsapparaat zal het hoofddoel zijn. Het verlies aan mensenlevens zal kleiner en kleiner worden, en uiteindelijk, als het aantal individuen voortdurend afneemt, zullen louter machines elkaar ontmoeten in een wedstrijd zonder bloedvergieten, waarbij de naties slechts geïnteresseerde, ambitieuze toeschouwers zijn.

 

De kans op een ommekeer die zich maar één keer in de geschiedenis van de mensheid voordoet, is nu aangebroken. God geeft ons allen de kracht om de noodzakelijke verandering tot stand te brengen. De ontwaakten zullen de toekomst zien als het nieuw begin, de vrijheid die de mensheid had moeten hebben vanaf haar ontstaan. Onze geliefden die er niet meer zijn, maar die voor de vrijheid hebben gevochten, moeten ook worden gehonoreerd, omdat zij hebben geworsteld en hard hebben gewerkt om het leven beter te maken zo goed als zij konden. Wees blij dat je wakker bent en deel uitmaakt van dit nieuwe begin.

 

Vrij om te kiezen

Westerse landen beroemen zich graag op slogans als: vrijheid, openheid en een grote keuzevrijheid, van eten tot drinken tot wat dan ook. Maar is dit echt waar? Wat voor keuze is er als je kunt kiezen uit meer dan 1000 kanalen op de kabel-tv en 25 smaken yoghurtijs, maar als het op het besturen van de samenleving aankomt, alle grote politici een identiek beleid voeren over zaken die er echt toe doen?

 

Is er echt keuze als de ene politicus iets strenger is tegen immigratie, maar beiden het huidige parasitaire monetaire systeem steunen? Dat particulier eigendom is van de Rothschild centrale banken en het Federal Reserve kartel. De voortzetting en uitbreiding van het VS-imperium door voortdurende oorlogen en het verwerven van militaire bases laat een andere aanpak zien.

 

Schurken kapitalisme waarbij politici bedrijven belonen ten koste van gewone burgers, is niets anders dan gewoon fascisme, om eens deze kant van corruptie te noemen. Echte keuze is de macht om iets te zeggen te hebben over de richting van de samenleving, niet welke materiële variëteit mensen hebben als consument.

 

Big Pharma, eigendom van de grote Rockefeller Archons, is de kracht achter valse en gevaarlijke synthetische medicijnen, in het algemeen allopathische medicijnen genoemd, als vervanging voor natuurlijke homeopathische medicijnen, gemaakt voor een tiende van de prijs van kruiden, planten, mineralen, etc.

 

Negatieve wrijving is de kracht die de voorwaartse vooruitgang van de mens vertraagt. Om dit met voorbeelden te illustreren: onwetendheid, domheid en imbeciliteit zijn louter wrijvingskrachten, of weerstanden, ontdaan van elk richtinggevende aandrang.

 

Aan de andere kant zijn gebrek aan visie, krankzinnigheid, zelfdestructieve inclinaties, religieus fanatisme, en dergelijke, ook negatieve krachten, die in bepaalde richting werken. Om deze ongerelateerde vertragende krachten te verbeteren, moet radicaal andere methoden worden toegepast. Men weet bijvoorbeeld wat een fanaticus kan doen, en men kan preventieve maatregelen nemen, hem verlichten, overtuigen, en eventueel begeleiden, om zijn ondeugd in deugd te veranderen; maar men weet niet, en kan nooit weten, wat een bruut of een imbeciel kan doen, en men moet met hem omgaan als met de massa, inert, zonder verstand, opgezweept door woedende elementen.

 

Het algemene antwoord op het bovenstaande is: draai alle negatieve krachten in de goede richting en verminder alle wrijvingskrachten. Er kan geen twijfel over bestaan kruiden, mineralen, planten, enz. zijn genezend. De synthetische medicijnen van Big Pharma genezen niet, maar maken en houden patiënten ziek. Daaronder zijn vaccins, chemotherapie, bestralingen en dergelijke. Deze medicijnen doden honderdduizenden mensen per jaar.

 

Wetenschappelijk onderzoek door de farmaceutische industrie is frauduleus gebleken en kan niet worden vertrouwd, volgens een ingewijd wetenschapper klokkenluider. Het merendeel blijkt junk Science te zijn om patiënten en gezondheidswerkers te misleiden. Zo werd het idee geboren, dat immuniteit, opgewekt door vaccins, zeker identiek zou kunnen zijn aan natuurlijke immuniteit, eenmaal met succes een ziekte afgeweerd, zoals mazelen, of waterpokken.

 

Gezondheidszorg is een pathologische leugen, het is nooit de bedoeling geweest om mensen van ziekten te genezen, sinds de gezondheidszorg in beslag is genomen door Rockefeller ‘s Big Pharma industrie. Het is in gang gezet door John D. Rockefeller (1839-1937) die concurrentie een zonde vond en een uitgesproken voorstander was van monopolie, weg van de vrije markt. Zoals hij verklaarde; concurrentie gaat ten koste van buitensporige winsten. Dus begonnen de Rockefellers alle rivalen in hun industrieën op te kopen, die ofwel als partners ofwel als aandeelhouders werden ingelijfd. Degenen die niet wilden deelnemen werden verpletterd. Zo werden zij de monopolisten en herhaalden dat ook in industrieën als; bank- en financiële instellingen, energie, chemicaliën, farmaceutica, gezondheidszorg, voedselverwerking, media, wapenhandel en -productie, informatietechnologie, onderwijs, en nog een paar andere meer.

 

Er zijn talrijke studies beschikbaar die kritische vragen over ons voedsel- en de gezondheidsindustrie rechtvaardigen, en zoals bekend zijn de Rockefeller-ondernemingen bereid alles te doen, inclusief liegen, als het betekent dat hun producten grote winsten blijven genereren. Er zijn fastfood outlets op elke hoek, automaten in elk kantoor, en drukke mensen nemen voorgekookt voedsel mee naar huis. De gemakkelijke toegang tot een luie levensstijl creëert ongezonde gewoonten voor velen van ons, inclusief onze kinderen.

 

Genetisch gemodificeerd voedsel

Genetisch gemodificeerd voedsel is een belangrijk onderdeel van de geheime agenda en degenen in de schaduw achter de demonische biotech cabal zitten. Meest berucht is Monsanto, ze weten precies wat ze doen en waarom. Monsanto is het bedrijf dat de wereld vertelde dat Pcb’s, DDT, en Agent Orange – allemaal dodelijk – veilig zijn. Big biotech is al bezig de genetische fundamenten van natuur en mens te verwoesten, en hun doel is dit over de hele planeet te doen.

 

Zij financierden de Groene Revolutie in de landbouwsector in ontwikkelingslanden, onder meer om nieuwe markten te creëren voor petrochemische meststoffen en aardolieproducten, en om de afhankelijkheid van energieproducten te vergroten. Hun betrokkenheid is een onlosmakelijk onderdeel van het verhaal van genetisch gemodificeerde gewassen van heden.

 

Eigenlijk is het verhaal van GMO’s dat van de evolutie van macht in de handen van de elite, in de loop ervan is bepaald opdat zij de hele wereld onder hun controle kunnen brengen, koste wat het kost. Reeds, tientallen jaren geleden was deze macht gebaseerd rond de Archon families Rothschild en Rockefeller. Vandaag de dag zijn drie van de vier broers Rockefeller allang overleden, een aantal onder merkwaardige omstandigheden, maar niettemin had hun project van wereldheerschappij; volledig spectrumheerschappij zoals het Pentagon het later noemde, zich verspreid, vaak met de bedrieglijke retoriek van democratie, en werd het van tijd tot tijd geholpen door de rauwe militaire macht van het Deep State imperium wanneer dat nodig werd geacht. Hun project ontwikkelde zich tot het punt waarop één kleine machtsgroep, in de beginjaren van deze eeuw, vastbesloten was om al het huidig en toekomstig leven op onze planeet te beheersen in omvang waarvan nooit eerder was gedroomd.

 

De op medicijnen gerichte geneeskunde wordt uitsluitend geleid door bedrijven die eigendom zijn van, en gecontroleerd worden door, de Diepe Staat gemotiveerd door hebzucht. Daarmee is het echt medisch beroep vernietigd door inbeslagname van vrijheid in praktisch elk medisch metier.

 

Hierdoor bestaat de “genezende” geneeskunde tegenwoordig hoofdzakelijk uit het gebruik van farmaceutische en chemische medicijnen die niet genezen, maar juist meer kwalen veroorzaken, zoals is gebleken uit het Softenon/Thalidomide schandaal.

 

Deze schandalen zijn het gevolg van onbehoorlijke activiteiten binnen gezondheidsorganisaties die halfduistere partnerschappen zijn aangegaan met hebzuchtige commerciële farmaceutische bedrijven die hun macht en winst willen optimaliseren ten koste van alles, en uiteindelijk gaat dit ten koste van de gezondheid van de mens.

 

De farmaceutische industrie heeft een logistieke structuur ontwikkeld en georganiseerd met als doel wereldwijd de controle te verkrijgen over het gezondheidsstelsel door systematisch natuurlijke niet-octrooieerbare behandelingsmethoden te vervangen door octrooieerbare, meer winstgevende, synthetische geneesmiddelen. Met als doel een farmaceutische markt te creëren die miljarden euro’s/dollars waard is. Met het menselijk lichaam als hun bescherming in de markt, dat enorme winsten oplevert voor big Pharma. Hetwelk, van alle wrijvingsweerstanden, door onwetendheid het meest de menselijke vooruitgang vertraagt.

 

Om deze reden verzetten de farmaceutische bedrijven zich tegen gezondheidspreventie en de uitroeiing van vaak zelf veroorzaakte ziekten, zoals aids, Ebola, de Spaanse griep, Covid, enz.

 

Preventieve gezondheidszorg is verboden

Regeringen en artsen op alle niveaus worden gehersenspoeld door lobbyisten en voormalige Pharma-executives. Decennialang is de wetgeving gecorrumpeerd en misbruikt om deze miljarden industrie te steunen, die in stand wordt gehouden door de gezondheidstoestand en levens van honderden miljoenen onschuldige mensen, die mishandeld worden. Patiënten worden misbruikt door hun immuunsysteem te vernietigen met het oogmerk voor materialistisch winstbejag van deze bedrijven. Uiteindelijk dient dit agenda 2030 om 90% van de bevolking uit te roeien.

 

Alhoewel er behandelingen en natuurlijke geneesmiddelen bestaan, die al eeuwenlang met succes worden toegepast om patiënten naar tevredenheid te genezen. Maar deze worden categorisch tegengewerkt en verworpen omdat het ongezonde en gevaarlijke behandelingen zijn voor het menselijk lichaam, om zo te voorkomen dat hun therapie wordt toegepast. Vermijding van algemeen gebruik, omdat deze succesvolle behandelingen uiteindelijk de farmaceutische industrie volledig te gronde richten.

 

Als we het hebben over de genezende eigenschappen van planten of andere holistische praktijken, zijn velen van ons al zozeer geïndoctrineerd dat hun voorstanders krankzinnig worden verklaard. Net als bij alles zijn politiek en geld gebruikt om de geest van de mensen te vervormen en hen aan te moedigen te omarmen wat slecht voor hen is. Alles wat negatief is wordt geloofd, en wat positief is vereist bewijs.

 

Preventieve gezondheidsvoorlichting is uit het onderwijscurriculum gehaald omdat het het Rockefeller monopolie schaadde. Met andere woorden, artsen worden niet meer opgeleid in de noodzaak van gezonde voeding om hun patiënten te vertellen dat ze langer zouden kunnen leven zonder ziektes. Tegenwoordig, worden dokters opgeleid om je open te snijden. Of om patiënten vol te pompen met medicijnen die verschrikkelijke bijwerkingen hebben. Ze zijn nooit opgeleid om de oorzaak van pijn en ziekte te genezen! Maar, gelukkig bestaan ook nog enkele moedige uitzonderingen.

 

Zelfs spirituele genezing wordt met groot succes toegepast, waarbij spiritueel een kwaadaardig gezwel wordt verwijderd. In real time vertoond op split screen monitor. Zonder enige twijfel waar en indrukwekkend. Bijgevolg moest de clan de strijd aanbinden met natuurlijke/kruidengeneesmiddelen omdat die vroeger erg populair waren. Bijna de helft van de artsen en medische hogescholen beoefenden holistische geneeskunde, gebaseerd op oude kennis. Het opleiden van artsen in het voorkomen van ziekten door gezonde voeding, het evenwichtig innemen van supplementen en het handhaven van een gezonde levensstijl, moest grondig worden uitgeroeid.

 

Dus bedacht de Rockefeller-clan een plan om zich te ontdoen van de grootste concurrentie, door middel van hun probleem-reactie-oplossing strategie door te infiltreren in de medische opleidingen en ziekenhuizen, en zo de moderne geneeskunde te vestigen zoals we die vandaag kennen. Door het reorganiseren en centraliseren van de meeste medische instellingen, met het doel alle andere instituten die niet volgden te sluiten.

 

Homeopathie en natuurlijke geneesmiddelen werden belachelijk gemaakt en gedemoniseerd; zelfs dokters die hun denkwijze niet volgden, werden gevangengezet. Om de overgang te smeren en dokters en wetenschappers op andere gedachten te brengen, financierde Rockefeller honderden miljoenen aan hogescholen en ziekenhuizen, en richtte hij een filantropische dekmantel op met de naam “General Educatie Board” (GEB). Met andere woorden, de hele industrie is omgekocht.

 

In een zeer korte periode werden alle medische colleges gestroomlijnd en gehomogeniseerd. Alle studenten leerden hetzelfde, en in de geneeskunde draaide alles om het gebruik van gepatenteerde geneesmiddelen.

 

Wetenschappers ontvingen enorme subsidies om te bestuderen hoe planten ziekten genazen, maar hun doel was om eerst vast te stellen welke chemische stoffen in de plant effectief waren, en dan een soortgelijk chemische stof – maar niet identiek – na te maken door in het lab een molecuul toe te voegen waardoor het resultaat kon worden gepatenteerd. Een pil voor elke ziekte werd de mantra van de moderne geneeskunde.

 

Vermeldenswaard is dat de levensduur van de mens zeer sterk is verkort. Want als mensen gezond leven en geen chemische middelen in voedsel en medicijnen krijgen toegediend, zouden ze een levensduur tot 120 jaar kunnen verwachten.

 

Lezers zijn wellicht bereid deze belangrijke informatie met anderen te delen. Bedenk; ons doel is om nuttige informatie te verstrekken aan zoveel mogelijk mensen. De beste manier om op de hoogte te blijven is een gratis abonnement zonder verborgen commerciële belangen op Final Wakeup Call.

Wees gewapend met de waarheid en sluit je aan bij de

Laatste Wakeup Gemeenschap
De ware waarheidsvertellers
FWC-TELEGRAM-GROEP
DEEL onze ARTIKELEN en stuur uw POSTS
Je bent uitgenodigd lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK
Blijf op de hoogte en abonneer u gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…