De intrinsieke kwaliteit van het onderwijs is afgenomen

Meer en beter leren door het doen

De weg naar hoger onderwijs

Studieschuld voor niets-presterende bezigheid

Idee noch inzicht in wat de toekomst brengt

Gemakkelijk geld heeft onze samenleving gecorrumpeerd

Neem verantwoordelijkheid voor je lot

 

Modern onderwijs is hersenspoeling

Naast gezond drinkwater en voedsel is onderwijs de volgend belangrijke behoefte voor de mensheid. Onderwijs zou een pluspunt moeten zijn voor het individu en voor de samenleving, toch? Fout. Onderwijs is alleen een voordeel wanneer vrije voorwaarden en prijzen bepalen wat het onderwijs waard is. Wat men echter ziet, is dat echt onderwijs in schril contrast staat met indoctrinatie, waarbij het, zoals het woord al zegt, erom gaat dogma’s, geloofssystemen of doctrines in iemands geest te stoppen. Met andere woorden, het is hersenspoeling.

 

Als gevolg, is ons huidig onderwijssysteem neponderwijs of indoctrinatie, opgezet door de elite in het begin van de 20e eeuw. Zij baseerden het op hun beurt op het Pruisische industriële schoolmodel, dat was ontworpen om gehoorzame burgers, arbeiders en soldaten voort te brengen – geen creatieve vrije denkers die het systeem konden uitdagen. Het is in wezen een model van verplicht onderwijs, waarbij alle leden van een samenleving tot een bepaald niveau en/of een bepaalde leeftijd naar school moeten gaan.

 

Jongeren hebben geen idee of waardering voor het werk dat het kost om een beroep te leren en geld te verdienen. En de ouderen kennen de diepere waarheid: het doet er nauwelijks toe. – Sinds de jaren zestig zijn de uitgaven voor onderwijs, per hoofd van de bevolking, gecorrigeerd voor inflatie, enorm gestegen. Vanaf de jaren ’30, toen de eerste zorgvuldige gegevens werden verzameld, tot de jaren ’90 zijn de reële uitgaven voor onderwijs per student vijf keer hoger geworden. Vanaf de jaren ’60 zijn ze meer dan verdubbeld.

 

Heeft deze stijging van de uitgaven enig nut gehad? Niet volgens de beschikbare gegevens. Testscores zijn gemeten prestaties, deze zijn in 40 jaar niet veranderd. Met andere woorden, de extra investering van de afgelopen 60 jaar is weggegooid geld geweest. Het geld had net zo goed door het riool gegooid kunnen worden.

 

Aan de andere kant zijn ouders doodsbang voor het idee dat hun kinderen misschien niet de “opleiding krijgen die ze nodig hebben” en voor altijd veroordeeld zullen zijn tot de onderste sporten van de sociaaleconomische ladder. Het werkloosheidscijfer voor afgestudeerden is bijvoorbeeld slechts de helft van dat voor de rest van de bevolking, minder dan 5%. Ouders zijn bang dat een ongeschoold kind niet alleen een mislukking zal zijn, maar door werkloosheid en armoede gedwongen wordt weer bij vader en moeder in te trekken.

 

De intrinsieke kwaliteit van het onderwijs is afgenomen

Hoewel de prestatietests niet zijn veranderd, zijn de tests van potentiële prestaties verbeterd. Om wat voor reden dan ook, laten IQ-tests en SAT ‘s zien dat jongeren slimmer worden, of beter in het afleggen van tests. Dit lijkt misschien goed nieuws. Maar wanneer men beseft dat meerkeuzevragen gemakkelijker zijn, is de intrinsieke kwaliteit van de test afgenomen. Wat men ziet is dat investeringen in onderwijs in de afgelopen 6 decennia eigenlijk een negatief rendement hebben opgeleverd. Het oorspronkelijke testmateriaal was beter voor het leren en te waarderen. Zodat investeringen in onderwijs per saldo minder opleverden door de lagere kwaliteit van het onderricht. Kortom; Leer je handen te gebruiken en je bent onafhankelijk om je brood te verdienen.

 

Het past nu ook beter in de groeiende roep voor een “universeel basisinkomen” dat de overheid aan alle burgers wil geven, of ze nu werken of niet. In theorie zullen robots de meeste mensen werkloos maken; een universeel inkomen zal hen in leven houden, en de vrije tijd zal hen in staat stellen hun hobby’s te ontwikkelen, hun artistieke kanten, hun liefdadige aard, en de “gedachten en gevoelens” te ontwikkelen, die nodig zijn om hen boven de gootratten uit te tillen.

 

Dit wordt geconstateerd met grote nederigheid en zelfs een beetje zelfspot. Want de meesten van ons hebben de laatste 50 jaar als ratten gewerkt: 8 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds, vijf dagen, soms zes dagen in de week. Er was weinig of geen tijd om de klassieken te lezen, of op de mode te volgen, of zelfs maar bij te blijven met vrienden en familie. De meesten herkennen Chopin als ze zijn muziek horen, maar Mahler kon ook  Mozart zijn voor zover zij weten. Achilles? Aristoteles? Hector? Plato? Waren ze neven?

 

De jongeren van vandaag hebben geen idee of waardering voor het werk dat in het verdienen van geld gaat. En de ouderen kennen de diepere waarheid: Het doet er nauwelijks toe.

 

“Hoe heb je vannacht geslapen?” vragen ze elkaar. Niemand vraagt hoe je geld sliep. Niemand geeft erom. En waar laat dat ons drukke jongens? Zijn wij niets meer dan een “jas op een stok” geworden – ze doen alsof hun rijkdom en gevorderde leeftijd recht geeft op hun status?

 

Meer en beter leren door het doen

Een bedrijf opbouwen is problemen oplossen. Problemen houden niet op omdat je niet actief bent in je bedrijf. Een gezin heeft nog steeds problemen. Jij hebt nog steeds problemen. Iedereen heeft problemen. Zelfs als je met pensioen bent, kun je je probleemoplossende vaardigheden inzetten om ze te verhelpen. Trouwens, geld krijgen zonder ervoor te werken is waarschijnlijk vaker een nadeel dan een zegen voor beschaafd gedrag.

 

Het zal een ramp zijn voor onze kinderen als ze geld verdienen waarvoor ze niet hoeven te werken. Het is het werk, dat uitdaagt en laat worstelen om zin te geven aan het leven van mensen, niet geld!

 

Daarom heeft het oude Griekse drama altijd een held en een soort confrontatie. De held heeft iets om tegen te vechten, zelfs als dat het lot is, of de goden, of zijn eigen karakterfouten. Dat is wat drama zinvol maakt. Het maakt het leven ook zinvol.

 

De doorsnee jongere zou er beter aan doen de echte wereld in te gaan en zoveel mogelijk te leren door te werken, dan door op school te zitten. Per slot van rekening hebben bijna alle grote genieën, uitvinders, geleerden en ondernemers van de wereld op deze manier geleerd. Pas in de afgelopen 120 jaar was openbaar onderwijs alom aanwezig, en pas in de laatste halve eeuw vonden gewone mensen dat ze naar de universiteit moesten gaan. Maar hoe meer mensen gingen studeren, hoe minder dynamisch, minder creatief en minder productief de economie werd.

 

De weg naar hoger onderwijs

Universiteit of hogeschool is voor de meeste kinderen niet nodig. Dat is het nooit geweest. In feite heeft de preoccupatie met de universiteit veel samenlevingen beroofd van hun vroegere vermogen om rijkdom te creëren.

 

Er is een modern, ongezonde culturele mythe ontstaan die zegt dat iedereen naar de universiteit moet gaan en een hogere graad moet behalen, zelfs als het iets is waar vrijwel geen vraag naar is op de markt. Intussen hebben rentepercentages beneden de marktrente en overheid gesteunde leningen te veel generaties op de weg naar hoger onderwijs gelokt.

 

Verder brengt het soort onderwijs op hogescholen, en het onderwijs vanaf de kleuterschool en hoger, geen innovators, ondernemers en banenscheppers voort. Maar in de afgelopen 30 jaar wordt hoger onderwijs gezien als een mensenrecht, iets dat regeringen verplicht zijn te garanderen. De notie is verloren gegaan dat een hogere opleiding een pad is voor begaafde mensen, met name voor leerlingen die in de exacte wetenschappen studeren.

 

Natuurlijk verandert dit niets aan de essentiële bekwaamheid van mensen die nu door het systeem worden geduwd. Het enige wat het heeft gedaan is de kwaliteit van wat wordt aangeboden verzwakken, opdat iedereen mee kan doen.

 

Het is misdadig dat de overheid “baten” uitdeelt aan banken en bedrijven die “te groot zijn om failliet te gaan”, met geld dat van belastingbetalers is afgepakt. Maar hoe zit het met echte winsten, de niet gestolen tegoeden, waarvoor ondernemers, risico’s nemen om waarde toe te voegen, als behaalde winst de beloning is voor het voorzien in behoeften van het volk?

 

Zij willen dat studieschulden worden kwijtgescholden, met andere woorden, dat deze studenten worden gered zoals de bankiers en de grote bedrijven worden gered. Of nog erger, regeringen halen het in hun hoofd al het hoger onderwijs voortaan door de belastingbetaler te laten betalen.

 

Studieschuld voor niets-presterende bezigheid

Er is een systeem gegroeid dat enorme schulden voor non-performing assets aanmoedigt, namelijk scholing in dingen die niet kunnen renderen. De mensen trappen er nog steeds in. Maar markten worden niet eeuwig bespot. Er moet een pijnlijke correctie plaatsvinden van de door centrale banken verstoorde activawaarden, voordat de economie weer vaste grond onder de voeten kan krijgen. Dit geldt net zo goed voor het hoger onderwijs als voor het overmatig opblazen van de onroerendgoedmarkt. Het zal niet prettig zijn. Het is niet zeker hoe dit zal uitpakken voor degenen die hun tijd en energie verkeerd hebben besteed op basis van valse signalen, en met niets anders dan schulden die als bewijs overblijven.

 

Begaafde mensen worden nog steeds wetenschappers en ingenieurs. Alle anderen krijgen een mastergraad op een of ander gebied dat recentelijk is uitgevonden om te voldoen aan de kunstmatige vraag naar hogere graden, voor mensen die geen wetenschappers of ingenieurs kunnen worden, maar die een hoofd vol misplaatste ideeën en een bootlading vol geleend geld hebben.

 

Gelukkig was een van de grote moderne denkers en verbeteraars op dit gebied Maria Montessori, met haar nadruk op autonoom denken en individuele intuïtie vergroting, waarin zij kinderen ziet als van nature leergierig en in staat om het leren te initiëren in een voldoend ondersteunend maar individueel goed voorbereide leeromgeving. Zij ontmoedigt de conventionele volgelinghouding. Montessori ontwikkelde haar theorieën in het begin van 20ste eeuw door middel van wetenschappelijke experimenten met haar leerlingen; de methode is sindsdien in vele delen van de wereld toegepast, zowel in openbare als in particuliere scholen.

 

Een van haar leerlingen was deze auteur, die al op jonge leeftijd zelfstandig begon te denken en op 16-jarige leeftijd wakker was en tientallen jaren later de 6e dimensie in het bewustzijn bereikte. Ter verduidelijking; de gemiddelde mens leeft vandaag de dag in de 3e dimensie van het bewustzijn, dat zijn de volgelingen, of sheeple; de ontwaakten leven in de 4e en volledig ontwaakten in de 5e dimensie. In totaal zijn tot 12 dimensies van bewustzijn. Professor Michio Kaku legt dit heel goed uit.

 

Idee noch inzicht in wat de toekomst brengt

Het momentum voor de voltooiing van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) door gecentraliseerde controle van de wereldpolitiek, het bedrijfsleven, het bankwezen, het leger en de media wint met de dag aan realisering, en is duidelijk zichtbaar door de grootschalige spionage op ons. George Orwell schreef dit al in zijn boek 1984, gepubliceerd in 1948, Big Brother is watching you!

 

Telkens wanneer een verborgen agenda op het punt staat te worden uitgevoerd, gebeurt er iets om de mensen bang te maken, waardoor de actie voor de uitvoering wordt gerechtvaardigd. Onze wereld wordt meer en meer een herhaling van het fascistische Nazi Duitsland, voor en tijdens WO II. Dit is, in overeenstemming met de plannen van de criminele Deep State Cabal, als hun promotie voor de nieuwe wereld die de wereldbevolking te wachten staat.

 

De Council on Foreign Relations (CFR), en multinationale ondernemingen controleren reeds de meeste regeringen; zij bevorderen de een wereldregering door hun controle over de media, subsidies van stichtingen, en onderwijs; onder force majeure uitgeoefend over alle kwesties van de dag; zij controleren reeds bijna alle wegen; zij hebben de financiële macht om de “Nieuwe Wereld Orde” te bevorderen. De sleutel tot hun succes is de controle en manipulatie door de internationale bankiers en door het resp. geldsysteem van bijna elk land, terwijl ze het laten lijken alsof ze worden gecontroleerd door de regering.

 

De mensen hebben niet het minste idee, noch het inzicht van de beteugeling die hen te wachten staat. Zij negeren liever het voor de hand liggende en ontkennen de waarheid die reeds werkelijkheid is geworden. In plaats daarvan geven de mensen er de voorkeur aan elkaar te verzekeren dat hun regering nooit de vrijheden van de burgers zal wegnemen en ons horigen van de elite te maken.

 

De mensheid heeft op grote schaal haar verstand en verantwoordelijkheid uit handen gegeven – het is raadzaam na te denken over de bredere gevolgen van dit gedrag voor het menselijk voortbestaan.

 

Gemakkelijk geld heeft onze samenleving gecorrumpeerd

Het geldsysteem is corrupt, en gevaarlijk disfunctioneel. Maar waarom zegt niemand dat? Centrale bankiers hebben sinds de jaren tachtig de kredietcorrecties bestreden – zij waren de aanstichters van de kredietzeepbellen. En de laatste tien jaar hebben de Centrale Bankiers het verleden zo actief en agressief verdedigd, dat de toekomst geen kans heeft gekregen. Hun gemakkelijk geldpolitiek heeft het hele systeem gecorrumpeerd. Dus, er zal nooit een echt economisch herstel komen.

 

Neem verantwoordelijkheid voor je lot

Oneindige potentie zit in ieder individu. De reden dat we worden gecontroleerd is niet dat we niet de macht hebben om over ons eigen lot te beslissen, het is dat we onbewust onze macht hebben weggegeven. Wanneer wij niet op alle fronten verantwoordelijkheid nemen voor ons

successful hiker jumping on seaside mountain peak rock

lot, gebeurt iets dat wij niet leuk vinden, dan krijgt iemand anders de schuld. Als er een probleem is, denken de mensen eerst wat de regering eraan gaat doen.

 

Maar vergeet niet dat het de verborgen heersers zijn die jouw regering hebben geïnstrueerd, deze problemen in het geheim voor jou te creëren, om te reageren op de vraag van het volk om een “oplossing”, die tot meer centralisatie leidt en uitholling van jouw macht en vrijheid vereist.

 

Denk erover na; De wereld wordt bestuurd door Satanisch Luciferianen verenigd in geheime genootschappen, gebaseerd op doodsculten. Hun controle over de geldvoorraad is de wortel van al het kwaad. Deze criminelen kunnen nooit genoeg hebben, ze willen altijd meer voor zichzelf en minder voor jou. Dit zal nooit ophouden. Diefstal, leugens en moord zijn hun belangrijkste instrumenten. Kijk om je heen en zie wat er elke dag van het jaar gebeurt, jaar na jaar. Tegen 2030 zal nog maar 10% van de huidige bevolking gerobotiseerd over zijn gebleven, om de Deep State elites te dienen die tegen die tijd onze planeet Aarde bezitten. Vraag jezelf af of je dat laat gebeuren?

 

Lezers zijn wellicht bereid deze belangrijke informatie met anderen te delen. Bedenk; ons doel is nuttige informatie te verstrekken aan zoveel mogelijk mensen. De beste manier op de hoogte te blijven is een gratis abonnement zonder verborgen commerciële belangen op Final Wakeup Call.

Wees gewapend met de waarheid en sluit je aan bij de

Laatste Wakeup Gemeenschap
De ware waarheidsvertellers
FWC-TELEGRAM-GROEP
DEEL onze ARTIKELEN en stuur uw POSTS
Je bent uitgenodigd lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK
Blijf op de hoogte en abonneer u gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…