Wat Geschiedenis

De rol van het Vaticaan

Het Kaartenhuis

GESARA – wereldwijd welvaartsprogramma op het punt aangekondigd te worden

 

Leg je kleinkinderen uit dat wij dit kwaad hebben laten voortduren

We leven in een tijd die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid; samenlevingen worden geleid zonder visie en vertrouwen, er is niets geleerd van het verleden, over wat regeren werkelijk betekent. De regering zelf is fake, nep en vals, alles is een leugen. Het weefsel van de maatschappij en haar cultuur is een hologram, niet echt en niet waar. WAKKER WORDEN; en laten we beginnen met onszelf te bevrijden van de leugenaars en huichelaars. Voor alle intenties en doeleinden moet de maatschappij in al haar verschijningsvormen worden gecorrigeerd, of mensen het leuk vinden of niet, verandering zal komen.

 

Ons leven en dat van onze kinderen en toekomstige generaties hangen van ons af door nu de juiste stap te zetten. Hoe zullen we ooit aan onze kleinkinderen kunnen uitleggen dat we dit hebben laten gebeuren, terwijl we nu de middelen hebben om dit te voorkomen? – Schaf over de hele wereld de Centrale Banken af, zij zijn de hoofdschuldigen van onze huidige misère, zij zullen het onderspit delven in deze opkomende financiële crisis die zij zelf hebben ontworpen. Een terugkeer naar gezond geld is het eerste wat nodig is om te veranderen. Zelfs regeringen moeten worden afgeschaft en sterk worden teruggebracht tot 10% van hun huidige omvang en invloed. De wereld zal veel beter functioneren in een vrije marktomgeving zonder regelgeving.

 

De Ottomaanse Turken, de Habsburgers van Oostenrijk, de Bourbons van Frankrijk en de Heilige Stoel hebben in het verleden samengespannen om een systeem van bankieren en vertrouwen te creëren dat tot op de dag van vandaag heeft standgehouden. De oorsprong van het door hen gecreëerde Fractional Reserve Banking System is te vinden in de oude schatkisten van Rome, Perzië, India en China, en in de vele keizerrijken van de Nieuwe Wereld. In Europa tijdens de Middeleeuwen werd de controle over dit systeem overgedragen aan de Paus en een groep geallieerde Monarchen.

 

Wees niet onthutst, want de onderliggende basispatronen winnen aan noodzakelijke kracht in een door van Hogerhand bepaald tempo. De Deep State cabal waren geschokt toen Trump de verkiezingen won in 2016, ze zijn nu in totale paniek, en proberen vast te houden aan elke schijn van controle die ze geloven nog steeds te hebben. Ze waren niet van plan om de mensen wakker te schudden en ze hadden nooit verwacht dat wij achter hen aan zouden gaan. Wij nemen onze controle op alle niveaus terug, want ontwaakt en verenigd zijn zij geen partij voor ons. Samen, met de hulp van de Galactische Federatie, Q-organisatie, Trump-Team en de patriotten, is het nu de tijd om planeet Aarde te bevrijden van het kwaad dat eeuwenlang op ons heeft geaasd.

 

Wat Geschiedenis

In 1868 creëerden de Vaticaanse Jezuïeten, met hulp van de Britse Monarchie, een globaal systeem van schuldgeld, gebaseerd op een centraal banksysteem dat fiatbiljetten drukte; Schuldbekentenissen. Om zichzelf te legitimeren in niet-katholieke gebieden. Zij ontwierpen het kapitalisme, communisme en nazisme, gebruik makend van geheime genootschappen zoals de vrijmetselaarsloges, tempeliers, ronde-tafel-gemeenschappen, Rotary en Lions-serviceclubs. Zij; – de Rothschilds – beheersten Groot-Brittannië financieel en tot de herfst van 2013, Amerika. In dit proces hebben zij elke grote oorlog op de planeet uitgelokt, waarbij miljoenen onschuldige Joden, Christenen en Moslims werden vermoord. Om dit beter te begrijpen, de Cabal aanbidden Luciferian – Satan, gecreëerd op Mind Control door middel van kinderuitbuiting, verkrachting en mensenoffers, meer uitleg is hier te vinden.

 

De rol van het Vaticaan

Sinds, 1871 is de USA Inc. in handen van de Britten, het Vaticaan en de Rothschilds. Zij hebben de Amerikanen voor de gek gehouden met oorlogen uit winstbejag in een plan om een vernieuwd Romeins Rijk te verwezenlijken voor de Vaticaanse Jezuïeten die de aanstichters zijn achter dit rookgordijn.

Hun aanvallen op de bevolking via voedselvergiftiging, chemtrails, elektromagnetische schade, suikerziekten, GMO’s, modificatie van tarwe, vaccins, de ziekte van Morgellons, Nanotech, aids, de fluoridering en verdere vergiftiging van ons water en de moord op doctors door huurlingen van Big Pharma, zijn allemaal onderdeel van een “Soft Kill” plan om de wereldbevolking te verminderen en te controleren.

 

Het Vaticaan is centraal betrokken geweest bij veel van de machinaties achter de schermen, complice bij de wereldwijde financiële ineenstorting van 2007-2008, en belemmering van de Global Economisch Security and Reformatie Act – GESARA- dat de alomvattende internationale welvaartsregeling is.

 

In april 2008 faalde Joseph Ratzinger – Paus Benedictus XVI – in een poging aanspraak te maken op een groot deel van de GESARA-welvaartsfondsen. Hij zou tegen naaste collega’s hebben gezegd: “De kleine mensen kunnen niet goed met dit geld omgaan, maar de Kerk wel.”

 

De duistere cabal gelooft nog steeds dat het Licht het bestaan van USA Inc. moet accepteren als een waar teken dat de illegale deal die Amerika in 1871 werd opgedrongen, mag blijven bestaan. Wat de cabal niet weet, is dat deze realiteit slechts een tijdelijke toestand was. In feite is de strop om hun nek gelegd. Deze criminaliteit is nu te ver gegaan.

 

Het publiek vertellen dat er een “nationale schuld” is en “tekorten” zijn. Deze truc impliceert een legitieme boekhouding. Het volk mag echter niet weten dat hun fiat-systeem is gebaseerd op schuld en dat het uiteindelijk in gebreke zal blijven omdat het zo is ontworpen. Kan er sprake zijn van schuld als iedereen weet dat fiat tot in het oneindige wordt gecreëerd, gesteund door schuld zonder kosten? Moeten we echt geloven dat de regering triljoenen dollars heeft “verloren”? Dit zijn valse vooronderstellingen gepromoot door de media. Het geld is niet verloren gegaan. Het werd uitgegeven aan precies datgene waar de elites en de Deep State het aan wilden besteden, zonder medeweten van het volk.

 

Iran is nu, dankzij Hillary Clinton, de dominante macht in het Midden-Oosten. Het is al lang bekend dat Hillary Clinton in het geheim werd gefinancierd door de radicale Wahhabis in Saoedi-Arabië en Qatar om de “wederopbouw” van het Midden-Oosten voort te zetten.

 

Haar falen om president Trump te verslaan in de verkiezingen van 2016 heeft de hele wereld op de rand van oorlog gebracht – en dat komt omdat de DS-cabal weet dat Trump nooit een oorlog tegen Iran zal beginnen, zoals de “Deep State” had gepland – en dat heeft de Saoedi-Israëlische as in beroering gebracht over de groeiende macht van Iran.

 

Het Kaartenhuis

Verwacht dat de aandelenmarkt als een kaartenhuis begint in te storten. De sleutel is het systematisch neerhalen van het oude financiële systeem. Zodra de aandelenmarkt tot een bepaald punt is gezakt, zal de goud/activa-standaard worden ingevoerd als wereldwijde oplossing. De invoering van de goud/activa-norm en de RV zal gelijktijdig gebeuren, om de weg vrij te maken voor de invoering van het nieuwe financiële QFS-systeem.

 

GESARA globaal welvaartsprogramma op het punt aangekondigd te worden

Bij het vrijkomen van de RV, zal het kwantum gehoste uitwisselingssysteem QFS, online komen. Voor het grote publiek zal de RV pas bekend worden gemaakt nadat de overgangsgebeurtenis is voltooid, die de volledige implementatie van NESARA in de V.S. en GESARA voor de rest van de wereld omvat.

 

GESARA staat voor Global Economisch Security and Reformatie Act, die door alle 209 soevereine naties van de wereld is ondertekend, en de meest baanbrekende hervormingswet zal zijn die de planeet overspoelt.

 

Het wereldwijde welvaartsprogramma GESARA staat op het punt te worden afgekondigd en geactiveerd. Een van de beschermde fondsen die hierbij betrokken zouden zijn, heet The Saint Germaine World Trust. De meesten weten niet dat Sanctus Germanus (St. Germaine), de inspirator en promotor was achter de enorme explosie van innovaties w.o. computer en het Internet. Dit fonds bevat leverbare edelmetalen en valuta ter waarde van meer dan een quattuordecillion US-dollars. Het woord quattuordecillion wordt soms gespeld als quatrodecillion. Dat betekent 1040, of $1 met veertig nullen. De Saint Germaine World Trust middelen zijn een aanvulling op, en gescheiden van, de World Global Settlements Funds en de Global Collateraal Accounts.

 

Wanneer mensen slechts bezig zijn met hun overlevingsbehoeften, zal het geven van spirituele boodschappen hen niet de wereldwijde hervormingen brengen die zij nodig hebben om uit hun ellende te komen. De bepalingen van GESARA zijn monumentaal in reikwijdte, en belichamen ingrijpende hervormingen voor planeet Aarde die beginnen zodra de wetgeving officieel is afgekondigd. Wanneer de mensen zich bewust worden van deze hervormingen, zullen zij gemotiveerd zijn deel te nemen naar mogelijkheden.

 

Geen echte verandering kan zich manifesteren in de economisch gevangen naties van nu, totdat de valse schuld aan de Centrale Banken en alle andere banken in gebreke is gesteld. Alle banken die dit frauduleuze systeem beheren moeten worden doorgelicht en alle gestolen bezittingen moeten worden teruggenomen om aan het volk te geven. Volkeren zijn voortdurend verstrikt geweest in valse oorlogen en schulden.

 

Het is belangrijk te weten, dat beëindiging van de Centrale Banken de valuta-, obligatie-, of aandelenmarkten niet zal laten crashen. Deze drie worden momenteel gecontroleerd door het Exchange Stabilisatie Fund via achterdeurhandel door het ESF en het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Het is duidelijk dat het ESF alle drie inmiddels “vrije” markten controleert.

 

De cabal is tot nu toe succesvol geweest in het afdwingen van vertragingen met vele middelen, zoals het vermoorden van invloedrijke mensen die voorstander zijn van het onverwijld in werking stellen van de QFS-bepalingen, alsmede anderen die zich actief inzetten voor dit doel; doodsbedreigingen aan het adres van families van Lichtwerkers en werknemers zelf; dubbelagenten binnen de gelederen van Lichtwerkers; en terroristische aanslagen. De Amerikaanse inside-job terreurdaad van 11 september 2001 was de meest dramatische van deze illegale acties.

 

Het goud dat de nieuwe QFS-munten moet ondersteunen, was opgeslagen in de kelders van de WTC-torens en werd opdat moment gestolen door de cabal. Gebouw 7 was het centrum van de operaties voor 9/11 en werd vernietigd nadat de operatie was voltooid.

 

Niemand weet hoeveel duizenden tonnen gestolen oorlogsgoud de CIA, meer precies George H. W. Bush ‘s Barrick Gold Corporation, heeft vergaard, maar het is genoeg om de balans van het wereldgoudbezit te laten doorslaan naar Amerika. Dit goud zal het globalisme in het huidig monetaire systeem uitroeien, dat gecontroleerd wordt door dezelfde aandeelhouders die de meerderheid van de aandelen bezitten in de top defensiebedrijven, en alle grote multinationals – allen zijn Globalistische bankiers die geld lenen aan en wapens verkopen aan dezelfde vijanden die ze pretenderen te bevechten.

 

De wereldwijd allesomvattende herwaardering van valuta’s is een kritiek onderdeel voor de toekomst van onze planeet. De vervulling is gebaseerd op een gelijk speelveld dat zich zal ontvouwen naarmate de RV wordt gematerialiseerd. Elk land moet financieel stabiel en onafhankelijk worden en eigen economie en handelsafspraken met andere landen realiseren. Dit kan worden bereikt, door de RV die de katalysator wordt voor deze verandering.

 

Alle RV-fondsen zullen zijn beschermd door het nieuwe financiële systeem dat wordt gehost op een kwantumcomputer. Deze kwantumcomputer is voornamelijk gebouwd door engineeringteams in samenwerking met andere engineeringteams van de Galactische Alliantie. Bankiers zullen zonder toestemming van de Global Collateraal Accounts Supervisors geen toegang hebben tot deze fondsen.

 

Deze regeling rekent af met het Centrale Bankwezen, de Federal Reserve Bank, de IRS en de USA, Inc. belastingkantoren, van de Deep State t.w. de Khazariaanse schaduwregering, plus zoveel meer. – Wanneer publiekelijk aangekondigd, zal GESARA de volgende veranderingen invoeren:

 • Kwijtschelding van alle creditcard-, hypotheek-, en andere bankschulden als gevolg van illegale bank- en regeringsactiviteiten. Velen noemen dit een “jubileum” of volledige kwijtschelding van schulden.
 • Afschaffing van de inkomstenbelasting, waarbij deze werknemers worden overgeplaatst naar de afdeling nationale omzetbelasting van het ministerie van Financiën.
 • De oprichting en invoering van een 15% vast tarief op niet-essentiële nieuwe items, alleen deze omzetbelasting vormen de inkomsten voor de overheid. Met andere woorden, voedsel en medicijnen zullen niet worden belast; evenmin zullen bezittingen als oude huizen, auto’s, etc. worden belast.
 • Verhoogde uitkeringen voor senioren.
 • Terugkeer van het grondwettelijk recht in alle rechtbanken en juridische zaken.
 • Herinvoering van het oorspronkelijk amendement betreffende adellijke titels.
 • Organisatie van nieuwe presidents- en Kamerverkiezingen binnen 120 dagen na de aankondiging van GESARA.
 • Een interim-regering zal nationale noodtoestanden opheffen en herinvoering van het grondwettelijke recht.
 • Toezicht op verkiezingen ter voorkoming van illegale verkiezingsactiviteiten van speciale belangengroepen.
 • De creatie van een nieuwe schatkist-regenboogvaluta gedekt door goud, zilver en platina edelmetalen, die een einde maakt aan het bankroet van de Verenigde Staten, geïnitieerd door Franklin Roosevelt in 1933.
 • Verbod op de verkoop van geboorteakte-registers als roerend-goed-obligaties door het Ministerie van Transport.
 • Invoering van een nieuw Treasury Bank System in overeenstemming met de grondwet.
 • Afschaffing van het Federal Reserve System en alle andere centrale banken wereldwijd. Tijdens de overgangsperiode zullen deze banken gedurende één jaar zij aan zij met het ministerie van Financiën mogen opereren om alle bankbiljetten uit de geldhoeveelheid te verwijderen.
 • Herstel van financiële privacy.
 • Herscholing van alle rechters en advocaten in het grondwettelijk recht.
 • Stopzetting van alle agressieve, militaire acties van de Amerikaanse regering en de NAVO wereldwijd.
 • Vestiging van vrede over de gehele wereld.
 • Vrijgave van ongekende welvaartspakketten met enorme sommen geld voor humanitaire doeleinden.
 • Vrijgave van meer dan 6.000 patenten van onderdrukte technologieën die onder het mom van nationale veiligheid voor het publiek werden achtergehouden, inclusief vrije-energie-systemen, anti-zwaartekracht, frequentie genezingsmachines, HaLow-fi hogesnelheidsinternet dat iedereen op de planeet met elkaar verbindt.
 • Eliminatie van alle huidige en toekomstige nucleair gebaseerde wapens op planeet aarde.

 

Deze nieuwe periode zal worden ingeluid door een infusie van grote overvloed. Deze voorspoed is grotendeels te danken aan het uithoudingsvermogen van onze Aardse bondgenoten en de briljante strategieën die vele eeuwen geleden in gang zijn gezet door de Ascensie Meesters. Zij waren in staat een nieuw financieel en monetair plan naar onze planeet te brengen, waarvan het geheime doel is grote overvloed op het juiste moment uit te oefenen.

 

“Er zullen geen civiele processen zijn voor de Illuminati en cabal marionetten. Het zijn militair tribunalen, inmiddels ingang gezet. Als je een bedreiging voor de nationale veiligheid bent of geweest, wordt geen burgerproces te geven.

 

“De Cabal-Alliantie staat schaakmat. Kijk eens wie Trump aan het bewind heeft gezet. Vijf generaals en twee Admiraals. Het leger zal Amerika terugnemen. Het zal de schatkist en de Federal Reserve laten instorten.”

 

“Nu, dit is wat er gaat komen. Er komt een FCC-wet voor de waarheid, Federal Communications Commissie… waarbij berichtgevers de vergunning verliest als informatie zonder bewijs wordt verstrekt, welke een bedreiging is voor de nationale veiligheid.

 

Deel dit artikel met diegenen waarvan je denkt de meest baat zullen hebben. Hoe meer mensen we wakker schudden met deze boodschap, des temeer handen beschikbaar zullen zijn elkaar te steunen in de uitvoering van plannen voor morgen. De ondergang van de Deep State cabal is reeds feit. Het wachten is op hun zelfvernietiging welke begint als het globale financiële fiat geldsysteem instort, de verkiezingsfraudes worden openbaart, en de MSM opgeheven.

 

In onze nieuwe positieve wereld die aanbreekt; zullen alleen wakkere mensen in de 5de Dimensie van bewustzijn worden toegelaten. Er zullen geen heersers zijn; wij allen gezamenlijk regelen zelf onze vorm van samenleven en zaken. Punt uit!

 

Je bent uitgenodigd lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer u gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…