De Pauselijke Hiërarchie

Het Jezuïtisme is de absolute vorm van despotisme

De Ridders van Malta en Jezuïeten coöpereren!

Hegeliaanse synthese voor communisme versus kapitalisme

Het enige dat er echt toe doet

De Jezuïeten hebben de controle over de meeste multinationals

 

Wie controleert de wereld?

Velen denken misschien dat ze behoorlijk goed op de hoogte zijn van alle hoofdrolspelers in het “samenzweringsspeelveld”, betreffende de verschillende elementen van de maatschappij die onze wereld van achter de schermen controleren. Niettemin zullen de lezers met stomheid geslagen zijn wanneer de waarheid in de komende tijd onthuld wordt.

 

De Jezuïeten en de Rooms Katholieke Kerk hebben de geschiedenis veranderd en de rest verborgen door sprookjes te verzinnen over de ware geschiedenis van de Aarde. Eén zo’n leugen ging over Maria Magdalena, die in werkelijkheid de vrouw van Jezus was, en hem twee zonen baarde met de namen Jezus II Justus, en Jozef, samen met een dochter met de naam Tamar. Deze kennis is onderdrukt door de Rooms Katholieke Kerk. De Kerk begon haar modus operandi met het vermoorden van wetenschappers in 1600, om het verhaal te veranderen ten dienste van hun doelstellingen.

 

Grote veranderingen vinden nu plaats, om ons aanzien te herstellen, en de mensen te onderwijzen over wat ons is aangedaan door de Misdaad Cabal, dat omvat de Draco Reptielen, de Grays, en andere entiteiten uit het universum die opzettelijk voor ons verborgen zijn gehouden door deze duistere wezens. Paus Franciscus is een Jezuïet en heeft gepredikt dat zijn god Lucifer is, wat impliceert dat de Paus Satan aanbidt.

 

De lichtwerkers hebben veel van de waarheid hersteld, en hebben het verdrag van Sangreal van 300 na Chr. rechtgezet, dat verkondigt dat alle mensen op aarde soeverein zijn, en als zodanig behandeld moeten worden. Dit zal het einde betekenen van de Phony El-ites en hun Slaven-Scam die zij al vele eeuwen runnen ten nadele van de mensen op aarde. Wetenschappers weten dat er tienduizenden jaren geleden atoomoorlogen waren, en dat als gevolg daarvan nog steeds straling in kleine hoeveelheden in het Midden-Oosten aanwezig is.

 

De Roomse Paus en al zijn oorlogsmisdadigers, waarvan sommigen zich voordoen als Joden, die in werkelijkheid Khazariaanse maffioso zijn, evenals alle Europese Koninghuizen, zijn Nazi’s en Pedofielen, die ware Satanisten zijn. Zij bekleden functies in het Vaticaan, de stad Londen, het Washington District of Columbia, en de Verenigde Naties City State – gevestigd in New York City. Deze informatie werd ontvangen van een ingewijde die, om voor de hand liggende redenen, anoniem wenst te blijven:

 

Al diegenen in posities van absolute macht zoals de Koningin van Engeland, de Koninklijke familie van Koningin Beatrix, de Rothschilds, Bushes, Clintons, Rockefellers, Paus Francis, de verborgen Jezuïeten Hiërarchie, etc. zijn allemaal één grote gelukkige Archon bloedlijn familie. Het zijn allemaal neven, nichten, ooms en nichten van elkaar. Sommige van deze mensen zijn persoonlijk bekend bij deze insider, dus laat je niet voor de gek houden!

 

Maar, de machtigste man in deze grote samenzwering die de mensen van onze planeet onderdrukt, is de Grijze Paus genaamd Pepe Orsini, die een afstammeling is van de machtige oude Romeinse Pauselijke Bloedlijn familie Maximus.

 

De Pauselijke Hiërarchie

Er is niemand machtiger dan de Grijze Paus. De Pauselijke Bloedlijnen zijn de geheime schaduwhiërarchie van de Jezuïetenorde, die de controle heeft over de Zwarte Paus, die wordt aangeprezen als de nummer één. Andere machtige pauselijke bloedlijn families zijn de Breakspear, Somaglia, Farnese en Aldobrandini. David Rothschild bijvoorbeeld is door zijn huwelijk met prinses Olimpia Aldobrandini in de Aldobrandini-familie getreden. Een ander invloedrijk hoofd is Henry Breakspear die in Macau in China verblijft. De meeste hoofden van de pauselijke bloedlijnfamilies wonen in Azië en India. Zowel de zwarte als de witte paus behoren niet tot de pauselijke bloedlijn, het zijn gewone burgers. Maar voor de buitenwereld wordt gesuggereerd dat de Zwarte Paus de ‘opperbevelhebber van de wereld’ is.

 

In werkelijkheid, is hij, na de Grijze Paus de machtigste man op Aarde, die regeert over de Zeewetten voor het bedrijfsleven en de bevolking. Hij controleert het banksysteem, de Vrijmetselarij en de Geheime Diensten – CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, Scotland Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB. Het Vaticaan bezit 60% van al het land van Israël, dat werd gestolen van de Palestijnen, met het land van de Tempelberg voor hun Derde Tempel van Salomo, waar zij hun troon willen vestigen. De Grijze Paus is een onderdaan van de Arcana Arcanorum, gecontroleerd door de Pauselijke Bloedlijnen binnen de I-Maori. Deze bloedlijnen vormen het omega punt van controle.

 

De Arcana Arcanorum is een esoterisch systeem, verborgen voor nieuwsgierige ogen, bestaande uit Vrijmetselaars, Rozenkruisers, Martinists, Mystici en geleerden die zich over het algemeen bezighouden met de wetten van God en het Universum.

 

De Zwarte Paus Adolfo Nicolas Pachón, is de Generaal Overste van het Diabolisch Plan van de Sociëteit van Jezus voor een Nieuwe Wereld Orde. De huidige Zwarte Paus en Generaal Overste van de Jezuïeten, is Arturo Marcelino Sosa Abascal die met zijn 6 generaals de “Arcana Arcanorum controleert, wat een esoterisch systeem is,” dat Paus Franciscus, het Vaticaan, Illuminati, Zionisten, Globalistische Elites, Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, de Bilderberg groep, Vrijmetselaars, Raad van 300 en de Boze Raad van Trente omvat.

 

Het Jezuïtisme is de absolute vorm van despotisme

Het door Jezuïeten gecontroleerde Vaticaan, is de enige eigenaar van alle westerse geïncorporeerde landen: Satan, via de Vrijmetselaars, bezit het Vaticaan, terwijl de Paus zijn slaaf is. Het katholicisme zal voor altijd worden uitgeroeid, waarschijnlijk eerder dan later in de loop van dit decennium. Door de geschiedenis heen is de Satanisch Luciferiaanse Jezuïetenorde verbonden geweest met oorlog en genocide. De Jezuïeten werden formeel verwijderd uit vele landen, waaronder Frankrijk en Engeland, maar zijn nog steeds op grote schaal aanwezig en actief in Spanje en Italië.

 

‘Generaal Overste’ van de Sociëteit van Jezus is de officiële titel van de leider van de rooms-katholieke religieuze orde, de jezuïeten. Hij wordt meestal aangesproken als Vader Generaal. De positie draagt vaak de denigrerende bijnaam van de Zwarte Paus. De huidige generaal overste is de eerwaarde pater Arturo Marcelino Sosa Abascal.

 

De Heilige Graal of Sangreal heeft alles te maken met het bloed van Jezus, en met de waarheid over wie een afstammeling is van wie. Velen hebben valse aanspraken gemaakt op bepaalde bloedlijnen, waaronder de Rothschilds en de Monarchen.

 

De Jezuïeten zijn geïnfiltreerd in alle regeringen en hun leiders, zoals Obama, Malcolm Turnbull, Theresa May, Angela Merkel, Emanuel Macron, Mariano Rajoy, Sanchez, Mark Rutte, Benjamin Netanyahu, zijn slechts enkele van de vele marionetten die de bevelen van de Jezuïeten uitvoeren.

 

Generale oversten worden gekozen door de Generale Congregatie van de Jezuïetenorde, die wordt bijeengeroepen na het aftreden, de pensionering of het overlijden van een ambtsdrager. De Generaal Oversten worden voor het leven gekozen en hebben bijna allemaal hun ambtstermijn uitgezeten, op enkele uitzonderingen na. Een van de uitzonderingen was pater Peter Hans Kolvenbach, die in februari 2006 zijn ontslag indiende. De Generale Congregatie koos als zijn opvolger, pater Adolfo Nicolás, die werd opgevolgd door Arturo Marcelino Sosa Abascal als de huidige Generaal Overste van de Jezuïeten Sociëteit. Lees hier meer over.

 

Napoleon Bonaparte beschreef in zijn Memoires, nauwkeurig zijn Jezuïetenmeesters, als volgt:

 

“De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, en geen religieuze orde. Hun chef is een generaal van een leger, niet louter de pater abt van een klooster. En het doel van deze organisatie is: MACHT. Macht in zijn meest despotische vorm. Absolute macht, universele macht, macht om de wereld te beheersen naar de wil van een enkele man. Het Jezuïtisme is de meest absolute organisatie van alle despoten: en tevens de meest gruwelijke aanstichters van vele misbruiken.

“De generaal van de Jezuïeten staat erop soeverein meester te zijn, over heersers. Overal waar de Jezuïeten worden toegelaten, zullen ze meesters zijn, kostte wat het kost. Hun genootschap is van nature dictatoriaal, en daarom is het de meest onverzoenlijke vijand van elke vorm van gezag. Elke daad, elke misdaad, hoe gruwelijk ook, is een verdienstelijk werk, begaan in het belang van de Sociëteit der Jezuïeten, of op bevel van de generaal.”

 

De Ridders van Malta en de Jezuïeten coöpereren!

Het is belangrijk het verband te weten: De Ridders financierden Lenin en Hitler vanuit Wall Street, ook via hun Federal Reserve Bank, geleid door Vrijmetselaar Joden, w.o. Warburg in het bijzonder. De Ridders onderhandelden over het Concordaat – een pauselijk verdrag – tussen de Paus en Hitler in de persoon van Franz von Papen. Zij hielpen ook top-nazi’s na de Tweede Wereldoorlog te ontsnappen naar Noord- en Zuid-Amerika – onder het “paperclip project” – met behulp van personen als James Angleton en de Argentijnse president Juan Perón.

 

Veel paperclip-nazi’s werden te werk gesteld in topgeheime militaire instellingen in Tonopah, Nevada, bekend als “Area 51”. De perfectionering van anti-zwaartekracht vliegtuigen van de Nazi’s – vliegende schotels – zou daar zijn voltooid, naast andere geheime technologieën.

 

“Operatie Paperclip” stond onder toezicht van Amerika’s machtigste Ridder van Malta, J. Peter Grace, die ondergeschikt was aan de door Jezuïeten opgeleide Aartsbisschop Spellman, in het Amerikaanse hoofdkwartier van de Ridders en zijn St. Patrick ‘s Kathedraal in New York.

 

Hegeliaanse synthese voor communisme versus kapitalisme

Rood China werd gecreëerd door de Rothschilds en uitgekozen als poster-kind en rolmodel voor de Hegeliaanse synthese van communisme versus kapitalisme van de Illuminati. Ondertussen zijn de Verenigde Staten opzettelijk beteugeld en onderdrukt. Buitenaardse filosofieën en een golf van immoraliteit worden gebruikt om de geest van het volk te vernietigen, terwijl de exploitanten van Wall Street door manipulatie doorgaan met hun Ponzi-schema.

 

Het enige dat er echt toe doet

De verbazingwekkende economische en militaire groei van de Triade van het Kwaad van de Illuminati betekent dat we misschien de laatste stadia van onze profetische geschiedenis naderen. Laten wij dan allen onze ogen gericht houden op de profetieën van de Heilige Bijbel en onze harten en gedachten richten op het ene ding dat werkelijk er toe doet: Onze relatie met Jezus Christus.

 

De “Koude Oorlog” is gecreëerd om wereldwijd het Hegeliaanse Dialectiek van de Jezuïeten toe te passen. Als these en antithese; om “de Vrije Wereld in het Westen” op te zetten tegen “het Communistische Blok in het Oosten”. Het Amerikaanse Rijk zou het Westen aanvoeren, en het Russische Rijk het Oosten. Beide partijen zouden worden gefinancierd door het Internationale Bankkartel van de Jezuïeten, met Londen en New York als middelpunt, met name door de Federal Reserve en de Chase-Manhattan Banken, die beiden in handen zijn van de Rothschilds.

 

Deze synthese moest de vernietiging van het Amerikaanse Rijk worden door het zogenaamde “einde van de Koude Oorlog”. De illusie van de beëindiging van de Koude Oorlog zou de Romeinse corporatieve monopolies, verenigd in New York City onder leiding van de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, legaal in staat stellen Rusland en China hoogwaardige technologie en financiële rugdekking te geven, zoals uiteindelijk illegaal werd verwezenlijkt door Hillary Clinton. Hiermee zouden de oorlogsmachines van zowel de economisch communistische als de politiek fascistische giganten geperfectioneerd zijn, met het doel Noord-Amerika binnen te vallen.

 

Het is om deze reden dat de financiële macht van Hong Kong aan Rood China werd gegeven, samen met een Amerikaanse marinebasis in Long Beach, Californië. Terwijl het Panama Kanaal, gebouwd met Amerikaans bloed, zweet, tranen en Gele Koorts, werd weggegeven aan Panama om te worden bemand door Chinese soldaten die de Amerikaanse marine in gevaar brengen.

 

De Jezuïeten hebben de controle over de meeste multinationals

De Jezuïeten die Washington DC beheersen, hebben landelijk wapenregistratie wetten ingesteld met het uitdrukkelijke doel in de toekomst nationaal wapens te confisqueren, net zoals ze deden in Hitler ‘s Duitsland. Zij hebben ook de controle over de meeste internationale ondernemingen die worden geleid en gefinancierd door de Ridders van Malta, waardoor zij kunnen doorgaan met het bouwen van zowel Russische als Chinese oorlogsmachines, terwijl zij Amerikaanse presidenten beïnvloeden om tientallen militaire installaties in het hele land te sluiten.

 

Deze feiten duiden op een geplande invasie; een massale invasie door miljoenen buitenlandse soldaten, zonder God en gebod. En als de Jezuïeten erin slagen de Koepel van de Tempelberg in Jeruzalem op te blazen om het Amerikaanse Rijk daarvoor de schuld geven, zullen de Arabieren hun heilige oorlog verklaren tegen “de grote Satan”.

 

De privévermogens van Westerlingen door middel van Internationale Financiële Zakelijke Corporaties met bankrekeningen op de Bahama’s zullen in beslag worden genomen, net zoals dat gebeurde in Castro’s Cuba. De Ridders hebben al hun rijkdom overgebracht naar offshore banken en ontsnappen zo aan de komende economische catastrofe.

 

Terwijl de Jezuïeten, met hun Amerikaanse dictatoriaal interne politiemacht (FEMA) en buitenlandse indringers, “het afschuwelijke ras” van Westerse “ketters” en “liberalen” “uitroeien”, zullen de Europese naties ertoe gedwongen worden hun historische verschillen opzij te zetten en zich te verenigen. Deze eenwording zal het Heilig Roomse Rijk herstellen, waarom de Jezuïeten Rome snel willen herbouwen.

 

Wees verheugd dat de patriotten nu de touwtjes stevig in handen hebben; let op de overname van Italy-gate, wordt het begin van de vernietiging van pausen en het Vaticaan.

Je bent uitgenodigd FWC-lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…